BEZOEK KONING FILIP CANADEES KERKHOF 11 SEPTEMBER 2016

09 2994 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./CK-FCO24-KF

08 2740 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./CK-FCO18-KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in
aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem.
Muzikaal intermezzo gebracht door het koor Canticorum en de kinderen van de Papaver en de basisschool Kruipuit uit Adegem.Gedachtenissen van de jongeren en hulde door de schoolkinderen.

07 2739-KF Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./CK-FCO45-KF
Op zondag 11 september 2016 koninklijk bezoek op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem voor de Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid.

06 2742 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-FCO45-KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in
aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

04 2802 Sire, geef mij 60 seconden./PLCK-FCO44-KF
Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem. “Sire, geef mij 60 seconden.”

03 2737A Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-FCO12-KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september
2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

______________________________________________________________________________

BEZOEK PRINS FILIP CANADEES KERKHOF 12 SEPTEMBER 2004

05 3715 Bezoek Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 12-9-2004 (film super8)./S8-PLCK-FCO34-KF

°

02 470 Prins Filip Canadees Militair Kerkhof Adegem 12-9-2004 (film super8)./S8-PLCK-FCO13-KF
Bezoek van prins Filip aan het Canadees Militair Kerkhof te Maldegem-Adegem – 12 september 2004 (film super8).

______________________________________________________________________________

BEZOEK PRINS FILIP CANADEES KERKHOF 8 SEPTEMBER 1984

01 3441 Prins Filip Canadese Herdenkinsplechtigheid 8-9-1984./PLCK-FCO45-KF
Op 8 september 1984 kwam prins Filip naar de herdenkingsplechtigheid op het Canadees Kerkhof te Adegem.
De regionale TV AVS bracht een reportage van deze plechtigheid. Van mijn vriend Jan Viaene, die de regie voerde, kreeg ik de opdracht om met een loopcamera de plechtigheid rond het kruis op te nemen. Andere vaste camera’s capteerden het geheel van de plechtigheid.

De copie-tape komt uit het museum ‘Cinema Nostalgie’ van Henny Sierens uit Knokke. Duurtijd van de reportage 39 minuten waaruit 6 minuten werden gemonteerd.

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> BEZOEK PRINS FILIP 1984 en 2004 KONING FILIP 2016 (KF) https://www.camob.be/?p=73

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0007 KONF 020323 09 2994

2994 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./PLCK-KONF-FCO24

2740 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-KONF-FCO18

27401 Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo gebracht door het koor Canticorum en de kinderen van de Papaver en de basisschool Kruipuit uit Adegem. Gedachtenissen van de jongeren en hulde door de schoolkinderen.

2739 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-KONF-FCO45

27391 Op zondag 11 september 2016 koninklijk bezoek op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem voor de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid.

2742 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-KONF-FCO45

27421 Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

2802 Sire, geef mij 60 seconden./PLCK-KONF-FCO44

28021 Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem.

2737A Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016 te Adegem-Maldegem./PLCK-KONF-FCO12

2737A1 Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

37151 BEZOEK PRINS FILIP CANADEES KERKHOF 12 SEPTEMBER 2004

3715 Bezoek Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 12-9-2004 (film super8)./S8-PLCK-KONF-FCO34

0470 Prins Filip Canadees Militair Kerkhof Adegem 12-9-2004 (film super8)./S8-PLCK-KONF-FCO13

04701 Bezoek van prins Filip aan het Canadees Militair Kerkhof te Maldegem-Adegem – 12 september 2004.

34411 BEZOEK PRINS FILIP CANADEES KERKHOF 8 SEPTEMBER 1984

3441 Prins Filip Canadese Herdenkinsplechtigheid 8-9-1984./PLCK-KONF-FCO45

34411 Op 8 september 1984 kwam prins Filip naar de herdenkingsplechtigheid op het Canadees Kerkhof te Adegem.
De regionale TV AVS bracht een reportage van deze plechtigheid. Van mijn vriend Jan Viaene, die de regie voerde, kreeg ik de opdracht om met een loopcamera de plechtigheid rond het kruis op te nemen. Andere vaste camera’s capteerden het geheel van de plechtigheid.

34412 15 NOVEMBER KONINGSDAG

Koningsdag werd oorspronkelijk gevierd met een Te Deum in de Basiliek van Koekelberg. In het hele koninkrijk worden Te Deums en andere ceremoniële plechtigheden bijgewoond door de lokale autoriteiten.
In 2001 werd deze in wezen religieuze plechtigheid vervangen door een
burgerlijke plechtigheid. Deze plechtige zitting, in aanwezigheid van de
koninklijke familie en van prominente genodigden, bestaat uit toespraken, getuigenissen en de huldiging van verdienstelijke landgenoten. Deze plechtigheid vindt ’s middags plaats in het Parlement.
Het Te Deum in de voormiddag vindt, op initiatief van de kerkelijke
overheid, nog steeds plaats in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint Goedele.
Op deze plechtigheid zijn de leden van de koninklijke familie aanwezig. Het
koningspaar zelf is echter niet aanwezig op de plechtigheden.
In de federale overheidsdiensten en andere openbare diensten hebben de
ambtenaren een vrije dag. In het leger is deze dag een feestdag die gevierd
wordt met een banket ter ere van de koning. (bron: Wikipedia)

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

BEZOEK PRINS FILIP 1984 en 2004 KONING FILIP 2016 MAP (KF) bijgewerkt op 2 januari 2023

CAT240221 COR020123 FB160621