°

° 30052/N30052

° 07

4529-FP9 Filmportret De Ware Vrienden Middelburg./FAWV1

°

° 13069/N02032

° 06

3966-DFC1 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

°

° 13069/N02032

° 05

3965-DFC1 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

°

° 12069/N02032

° 04
3961-DFC1 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg – 2007./FAWV
Fanfare De Ware Vrienden Middelburg verbroederingsfeesten
Pinksterzondag 2007.

°

° 05108/N0203

° 03

3779-FAWV De Ware Vrienden Middelburg – braderie Maldegem 2012.

°

° 27078/N02032

° 02

133-FAWV Fanfare De Ware Vrienden Middelburg.

°

° 30068/N02032

° 01

106-FAWV Fanfare De Ware Vrienden Middelburg.
Optreden van de fanfare de Ware Vrienden Middelburg tijdens
de week van de WAK 2008.

================================================================

°

[De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> FANFARE DE WARE VRIENDEN (FAWV1)

°

° 07

4529-FP9 Filmportret De Ware Vrienden Middelburg./FAWV1

° 06

3965-DFC1 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

° 05

3965-DFC1 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

° 04

3961-DFC1 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg – 2007./FAWV

° 03

FAWV-3779 De Ware Vrienden Middelburg – braderie Maldegem 2012.

° 02

FAWV-133 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg.

° 01

FAWV-106 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg.

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

================================================================

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [FANFARE DE WARE VRIENDEN MIDDELBURG (FAWV1)] bijgewerkt op 30 mei 2020

================================================================

°
FB