°

62 TONEEL MALITO TOGEMAL ’t ASTRIEDJE (TO1) CL030324

°

02 3850 Niets is wat het lijkt. Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem.(film super8)/S8-TOAST-FCO19-TO1

01 1903 Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./TOAST-FCO8-TO1

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> TONEEL MALITO TOGEMAL ’t ASTRIEDJE (TO1) https://www.camob.be/?p=54417

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

62 TONEEL MALITO TOGEMAL ’t ASTRIEDJE (TO1) CL030324

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

Auteursrecht © Camera Obscura Maldegem. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Camera Obscura Maldegem – de auteur Noël Ryheul 9990 Maldegem.

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

TONEEL MALITO TOGEMAL ’t ASTRIEDJE (TO1) bijgewerkt op 3 maart 2024

62 TONEEL MALITO TOGEMAL ’t ASTRIEDJE (TO1) CL030324 CAT030324 LF030324

COR030324 FB030324