12 MEIMAAND MARIAMAAND (MEI1) CL040124

°

22 5064A Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Buurtstraat./FCO20-MEI1

21 5064B Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel den Akker./AKKER1-FCO20-MEI1

De Mariakapel staat op de hoek van de Kapellestraat en de Karrewegel. Het beeld van O.-L.-Vrouw, afgebeeld met een paternoster en een wereldbol in de handen, staat in een nis in het blauw geverfd. Vooraan is een zitbank opgesteld. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

20 5095 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Doornkapel Kleit./DONK1-FCO20-MEI1

Doornkapel Kleit Urselweg 116 9990 Maldegem. De verering van Maria op de wijk Den Doorn is reeds meer dan 250 jaar oud. Een eerste kapel werd reeds gebouwd in 1818 door Jeroom Buysse, uit dankbaarheid omdat een van zijn zonen bij de loting naar de legerdienst in het Franse leger zich eruit geloot had. De huidige kapel dateert van 1895 en werd ingezegend door toenmalig pastoor Leo Verloo. De Doornkapel telt verschillende beelden: Sint-Rochus, Sint-Antonius van Padua met kind Jezus, Sint-Cornelius, Sint-Jozef, Sint-Theresia van Lisieux, Sint-Barbara. Tenslotte is er het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn dat heel rijk versierd is. De Kleitse parochiegemeenschap gaat ieder jaar met Hemelvaartdag op bedevaart naar de Doornkapel. De kapel is momenteel eigendom van de familie Jaak en Martina De Pauw-Hooft en is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen.(bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

19 5094 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Vake./FCO20-MEI1

Mariakapel Vake – Vakebuurtstraat 302 9990 Maldegem. De Mariakapel werd in 1947 gebouwd uit dankbaarheid omdat de inwoners van de wijk Vake de oorlog goed doorstaan hadden en dit op initiatief van landbouwer Richard Buysse. Er was op die plaats reeds devotie rond een ander kapelletje. De kapel heeft een oppervlakte van 9 m². Tegen het plafond zijn vrij mooie, op linnen geschilderde engelen te zien en ook het lievevrouwbeeld bezit esthetische kwaliteiten. De inwijding op 15 augustus 1947 werd voorbereid door een comité, bestaande uit onderpastoor Snoeck en een zestal vooraanstaanden uit de wijk. Sedert 2009 is de familie Peter en Ilse Dhont-Missorten eigenaar van de kapel, die gezorgd heeft voor een noodzakelijke opknapbeurt. De kapel is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

18 5079 Mariabeeld in de voortuin van Het Kasteeltje (film super8)./S8-FCO20-MEI1

17 5078 Verloren erfgoed verdwenen OLV-beeld pijlerkapel toegang Donkse kerkhof./S8-DONK1-FCO20-MEI1

De toegang tot het Donkse kerkhof wordt gevormd door een hek met langs beide zijden een pijlerkapel. In de rechter pijlerkapel stond een Onze-Lieve-Vrouwbeeld, meer dan 300 jaar oud, geschonken door de familie Versluys uit de Veldhoek. Het beeld is verdwenen! (bron: brochure ‘Parels van kapellen’) Vandaag is het verdwenen beeld vervangen door een ander Onze-Lieve Vrouwbeeld. – zie archieffilmpje nr. 5077

16 5077 Verloren erfgoed verdwenen OLV-beeld pijlerkapel toegang Donkse kerkhof./S8-FCO20MEI1

15 5072 Deken Stefaan De Paepe zorgde voor bezinningsmoment bij Doornkapel Kleit mei 2016./FCO20-MEI1

Op 22 mei 2016 ging er geen bedevaart meer door naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Doorn. Deken Stefaan De Paepe zorgde voor een bezinningsmoment rond de prachtige Doornkapel langs de Urselweg in Kleit.

14 5076 Mariagrot achter de St-Jozefkerk te Donk./DONK1-FCO20-MEI1

13 5066 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Kapel van Reesinghe./FCO20MEI1

Het kasteel van Reesinghe werd in 1858 gebouwd naar plannen van architect Eugène Carpentier van 1854 door de familie Pecsteen-de Lampreel op de historische site van het heerlijk kasteel van Maldegem. Door erving kwam het domein in handen van de familie Rotsart de Hertaing, afkomstig van Brugge. In de zuidoosthoek van het kasteeldomein, toegankelijk vanaf de Brugsesteenweg, werd een kapel opgericht. Dit typisch neogotisch bak- en zandstenen gebouwtje, thans witgeschilderd op arduinen plint, is een eenbeukige kapel onder leien zadeldak tussen aandaken met schouder- en topstuk. Zandstenen dekstenen en hoekkettingen begrenzen de gevels. De voorgevel wordt gemarkeerd door een spitsboogdeur onder waterlijst en een bekronende neogotische beeldnis met verweerd O.-L.-Vrouwebeeld. De houten vleugeldeur met vouwbladmotief heeft een fraai bovenlicht met vierpasmotief. De interieurafwerking werd vermoedelijk circa 1900 vernieuwd. Het spitstongewelf kreeg een afwerking met ijzeren profielen met typische rozetjes en de wanden werden versierd met een palmettenfries in sjablonentechniek. De kapel heeft een neogotisch altaar met een polychroom Mariabeeld met kind en telt verschillende heiligenbeelden. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

12 5063 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Moerhuize./MOER1-FCO20-MEI1

In 1987 werd op het erf van de familie Van Deynze, op de hoek van de Moerhuizestraat en de Westweg, een nieuwe Mariakapel opgericht. Deze kapel verving een vervallen kapel, opgericht na de oorlog, uit dank voor het feit dat Moerhuize geen dodelijke slachtoffers kende, ondanks de grote verwoestingen op het einde van de oorlog in september-oktober 1944. De inwoners van het gehucht Moerhuize waren massaal aanwezig op de inzegening van de kapel door deken René Vereecke op 3 oktober 1987. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

11 5062 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Strobrugge./FCO24-MEI1

10 5498 Meimaand Mariamaand – verdwenen devotie rond de buurtkapel (film S8)./S8-FCO40MEI1

09 4437 De jaarlijkse bedevaart naar de Kleitse Doornkapel (film super8)./S8-FCO15-MEI1

Traditiegetrouw vindt in de meimaand de jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vrouw van de Doorn plaats. De bedevaart bestaat al meer dan 100 jaar. Vanuit het centrum van Kleit vertrekken de bedevaarders al biddend naar de Doornkapel langs de Urselweg in Kleit Maldegem. Tijdens de bedevaart wordt het rozenhoedje gebeden en Marialiederen gezongen. De prachtige Doornkapel is beschermd erfgoed. Vandaag is deze jaarlijkse devote traditie ook al voltooid verleden tijd. Verloren erfgoed.

08 5074 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariagrot Kleit./KLEIT1-FCO20MEI1

Pastoor Jozef Brewée startte in 1950 met het initiatief tot oprichting van de Mariagrot in de tuin van de pastorij, een overblijfsel van het Kluisbos. Daarvoor deed hij een beroep op architect Laurent Cromheecke en de Kleitse aannemer André De Vlieghere. Op 4 mei 1952 wijdde Mgr. Cuvelier de grot en de rozenkransommegang. Op 3 mei 1953 zegende deken L. Delfosse van Eeklo de kapelletjes met de Zeven Weeën van Maria, het H. Graf en de Sint-Ritakapel. Tenslote wijdde Mgr. Calewaert op 16 mei 1954 een erekapel met calvarie. De Mariagrot wordt vooral druk bezocht in de meimaand en op 15 augustus heeft een kaarsjesprocessie plaats. De Mariagrot met kapellen werd als monument beschermd op 9 juni 2004. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

07 5487 Verloren erfgoed. OLV-beeld gevel Hospitaal Sint-Arnoldus Maldegem (film S8)./S8-FCO39-MEI1

06 5140 Kapel OLV Ter Wilgen Gravinne 14 Middelburg./FCO2-MEI1

Het kapelletje bevindt zich op de hoek van de Gravinne en Polderken, vlakbij het Leopoldskanaal. Het kapelletje is zeer oud, want het staat reeds vermeld op een kaart uit de 17de eeuw. Het beeld van de kapel is met de hand gesneden uit de helft van een uitgeholde knotwilg en is gepolychromeerd. Naast het beeld hangen twee engelenkopjes uit hetzelfde materiaal. Bij de herstelling van het kapelletje in 1975 werd ook het beeld gerestaureerd, maar niet meer teruggeplaatst gezien zijn grote waarde. Het beeld bevindt zich thans in de Sint-Petrus en Pauluskerk van Middelburg. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

05 5139 Beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de nis hoek gemeentehuis Maldegem./FCO2-MEI1

04 5138 OLV Van De Weg op de wijk de Hoeke Adegem-Dorp./FCO2-MEI1

Het huidige beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de weg op de wijk de Hoeke werd in 1963 geplaatst op het kruispunt van de Hillestraat en de Spanjaardshoek (en nadien nog verplaatst naar de stoep, na een herschikking van het kruispunt). Jaarlijks op 15 augustus, O.-L.-V. Hemelvaart, heeft een autowijding plaats. Het beeld kwam in de plaats van een kapel, gebouwd in 1933 op een stukje grond van de familie Verstraete. Aangestipt mag worden dat reeds eeuwen lang op de wijk Hoeke een kapel stond. Zelfs schilder Pourbus tekende een kapel op zijn beroemde kaart van 1561. OLV Van de Weg Adegem-dorp 97 Adegem. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

03 5100 OLV-kapel van Altijddurende Bijstand Eibeystraat Maldegem./FCO21-MEI1

Het betonnen kapelletje bevat een beeld van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het beeld in reliëf bevindt zich achter een glazen nis en heeft als onderschrift “Dank aan O.L.V.”. De familie Arthur Reybrouck liet het kapelletje plaatsen in 1964. Voor het kapelletje bevindt zich een betonnen hofje van ca. 2m² met een groen hekje. Het kapelletje is versierd met talrijke Sint-Jacobsschelpen en is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen.(bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

02 5099 OLV-kapel Hulp der Christenen in de Langeweg te Middelburg./FCO21-MEI1

Deze kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenen. Ze werd gebouwd door de familie E. De Bruyckere-Hoste in 1942. De kapel is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen.(bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

01 5098 Mariakapel Mater Dolorosa kruispunt Brezende- Passiedreef./FCO21-MEI1

De Mariakapel “Mater Dolorosa” (Moeder van de Smarten) werd geplaatst op het kruispunt van de Brezende- en Passiedreef in het jaar 1963. Het beeld is afkomstig uit Aartrijke. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MEIMAAND MARIAMAAND (MEI1) https://www.camob.be/?p=45411

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

12 MEIMAAND MARIAMAAND (MEI1) CL040124

°

22 5064A Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Buurtstraat./FCO20-MEI1

https://youtube.com/watch?v=tD4O5PnQ92Q%3Ffeature%3Doembed

21 5064B Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel den Akker./AKKER1-FCO20-MEI1

De Mariakapel staat op de hoek van de Kapellestraat en de Karrewegel.

https://youtube.com/watch?v=8VlDBa8-h_w%3Ffeature%3Doembed

20 5095 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Doornkapel Kleit./DONK1-FCO20-MEI1

Doornkapel Kleit Urselweg 116 9990 Maldegem.

https://youtube.com/watch?v=pgz8KKKiOH4%3Ffeature%3Doembed

19 5094 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Vake./FCO20-MEI1

Mariakapel Vake – Vakebuurtstraat 302 9990 Maldegem.

https://youtube.com/watch?v=SNJEv7nsNjY%3Ffeature%3Doembed

18 5079 Mariabeeld in de voortuin van Het Kasteeltje (film super8)./S8-FCO20-MEI1

https://youtube.com/watch?v=vUQIJmANNDM%3Ffeature%3Doembed

17 5078 Verloren erfgoed verdwenen OLV-beeld pijlerkapel toegang Donkse kerkhof./S8-DONK1-FCO20-MEI1

https://youtube.com/watch?v=3olUuGvN-9s%3Ffeature%3Doembed

16 5077 Verloren erfgoed verdwenen OLV-beeld pijlerkapel toegang Donkse kerkhof./S8-FCO20MEI1

https://youtube.com/watch?v=X27Lj-zKfok%3Ffeature%3Doembed

15 5072 Deken Stefaan De Paepe zorgde voor bezinningsmoment bij Doornkapel Kleit mei 2016./FCO20-MEI1

https://youtube.com/watch?v=MchEJbp9zGA%3Ffeature%3Doembed

14 5076 Mariagrot achter de St-Jozefkerk te Donk./DONK1-FCO20-MEI1

https://youtube.com/watch?v=pcUe3Q7JcrE%3Ffeature%3Doembed

13 5066 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Kapel van Reesinghe./FCO20MEI1

Het kasteel van Reesinghe werd in 1858 gebouwd naar plannen van architect Eugène Carpentier van 1854 door de familie Pecsteen-de Lampreel op de historische site van het heerlijk kasteel van Maldegem. Door erving kwam het domein in handen van de familie Rotsart de Hertaing, afkomstig van Brugge. In de zuidoosthoek van het kasteeldomein, toegankelijk vanaf de Brugsesteenweg, werd een kapel opgericht.

https://youtube.com/watch?v=f0XmEEVqA24%3Ffeature%3Doembed

12 5063 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Moerhuize./MOER1-FCO20-MEI1

In 1987 werd op het erf van de familie Van Deynze, op de hoek van de Moerhuizestraat en de Westweg, een nieuwe Mariakapel opgericht.

https://youtube.com/watch?v=tZ3gqEFyiAY%3Ffeature%3Doembed

11 5062 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariakapel Strobrugge./FCO24-MEI1

https://youtube.com/watch?v=Uml3AxXV_BI%3Ffeature%3Doembed

10 5498 Meimaand Mariamaand – verdwenen devotie rond de buurtkapel (film S8)./S8-FCO40MEI1

https://youtube.com/watch?v=ashdDsAYhGs%3Ffeature%3Doembed

09 4437 De jaarlijkse bedevaart naar de Kleitse Doornkapel (film super8)./S8-FCO15-MEI1

Traditiegetrouw vindt in de meimaand de jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vrouw van de Doorn plaats. De bedevaart bestaat al meer dan 100 jaar.

https://youtube.com/watch?v=ZrLp2S1f4eM%3Ffeature%3Doembed

08 5074 Corona meimaand 2021 ‘noch bloemen, noch kaarsen…’ Mariagrot Kleit./KLEIT1-FCO20MEI1

Pastoor Jozef Brewée startte in 1950 met het initiatief tot oprichting van de Mariagrot in de tuin van de pastorij, een overblijfsel van het Kluisbos.

https://www.youtube.com/embed/2DB1fwhDJGY?feature=oembed

07 5487 Verloren erfgoed. OLV-beeld gevel Hospitaal Sint-Arnoldus Maldegem (film S8)./S8-FCO39-MEI1

https://youtube.com/watch?v=umfhjaEnaDc%3Ffeature%3Doembed

06 5140 Kapel OLV Ter Wilgen Gravinne 14 Middelburg./FCO2-MEI1

Het kapelletje bevindt zich op de hoek van de Gravinne en Polderken, vlakbij het Leopoldskanaal.

https://youtube.com/watch?v=kuRScp-6uPw%3Ffeature%3Doembed

05 5139 Beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de nis hoek gemeentehuis Maldegem./FCO2-MEI1

https://youtube.com/watch?v=bam20nCEdkk%3Ffeature%3Doembed

04 5138 OLV Van De Weg op de wijk de Hoeke Adegem-Dorp./FCO2-MEI1

Het huidige beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de weg op de wijk de Hoeke werd in 1963 geplaatst op het kruispunt van de Hillestraat en de Spanjaardshoek (en nadien nog verplaatst naar de stoep, na een herschikking van het kruispunt).

https://youtube.com/watch?v=TXt0JpntVK8%3Ffeature%3Doembed

03 5100 OLV-kapel van Altijddurende Bijstand Eibeystraat Maldegem./FCO21-MEI1

Het betonnen kapelletje bevat een beeld van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het beeld in reliëf bevindt zich achter een glazen nis en heeft als onderschrift “Dank aan O.L.V.”. De familie Arthur Reybrouck liet het kapelletje plaatsen in 1964. Voor het kapelletje bevindt zich een betonnen hofje van ca. 2m² met een groen hekje. Het kapelletje is versierd met talrijke Sint-Jacobsschelpen en is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen.(bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

https://youtube.com/watch?v=s3t15kwTilE%3Ffeature%3Doembed

02 5099 OLV-kapel Hulp der Christenen in de Langeweg te Middelburg./FCO21-MEI1

Deze kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenen. Ze werd gebouwd door de familie E. De Bruyckere-Hoste in 1942. De kapel is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Vlaanderen.(bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

https://youtube.com/watch?v=cMGOlbe8RYw%3Ffeature%3Doembed

01 5098 Mariakapel Mater Dolorosa kruispunt Brezende- Passiedreef./FCO21-MEI1

De Mariakapel “Mater Dolorosa” (Moeder van de Smarten) werd geplaatst op het kruispunt van de Brezende- en Passiedreef in het jaar 1963. Het beeld is afkomstig uit Aartrijke. (bron: brochure ‘Parels van kapellen’)

https://youtube.com/watch?v=IHXBt0zYpL0%3Ffeature%3Doembed

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

Auteursrecht © Camera Obscura Maldegem.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Camera Obscura Maldegem – de auteur Noël Ryheul 9990 Maldegem.

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MEIMAAND MARIAMAAND (MEI1) bijgewerkt op 4 januari 2023

12 MEIMAAND MARIAMAAND (MEI1) CL040124 CAT300523 LFB040124

COR040124 FB040124