12 5412 Twee Driekoningen zingen Driekoningen (film super8)./S8-VE9-DRIEK1-FCO37

Verloren erfgoed.

Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld.

11 2479B Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-VEX-XX1-DRIEK1-FCO10

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’. (noot: met het digitaliseren van de super8 film werd de originele soundtrack niet gecopieerd)

Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

10 2918 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe./KOTARA-DRIEK1-FPSDP-FCO37

Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen op 7 januari 2017 voor deken Stefaan De Paepe (noot: dit filmfragment is de volledige filmversie van het bezoek aan de dekenij en het bezoek aan de kerstkribbe in de kerk).

09 2457 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE9-DRIEK1-FCO37

08 4163 Driekoningen zingen. Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara./DRIEK1-KOTARA-FCO37

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 4 januari 2014.

Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

07 4168A Koor Canticorum zingt Driekoningen (film super8)./S8-KOCANT-DRIEK1-SFKERST1-FCO12

Het gemengd koor Canticorum uit Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters zingt ‘Er kwamen Driekoningen’. Het filmfragment toont de kerstfiguren in de kerststal die begin de jaren 70 in de Sint-Barbarakerk voor het Maria-altaar stond opgesteld.

06 2456 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-DRIEK1-FCO37

05 2925 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./VE9-KOTARA-DRIEK1-FCO37

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2 januari 2016.

04 1706B Driekoningen zongen in Middelburg – januari 2014./VE9-DRIEK1-FCO37

Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen. Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

03 2917 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen./KOTARA-VE9-DRIEK1-XYZ-FCO37

Op 7 januari 2017 zingt het jeugdkoor Taratantara Driekoningen aan de deur van deken Stefaan De Paepe.

Driekoningen zingen. Een bijna verloren erfgoed! De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dank zij het jeugdkoor Taratantara is de folklore van het Driekoningen zingen nog geen verloren erfgoed geworden. Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen. Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

02 4560 Driekoningenstoet Middelburg 2011./VE9-DRIEK1-FCO37

Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen. Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld. (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

01 1704 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningenliederen op 4-1-2014/VE9-DRIEK1-KOTARA-FPSDP-FCO7

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningenliederen voor deken Stefaan De Paepe op 4 januari 2014.

Driekoningen zingen. Een jaarlijkse traditie op 6 januari. Met een kartonnen draaister, enkele oude tafellakens en een papieren kroon trotseren ze het gure winterweer om een snoepbuit bij elkaar te zingen. Driekoningen vieren is eeuwenoud. Net zoals vele tradities is Driekoningen ontstaan binnen een religieuze context. Het gebruik haalt zijn inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal. Hierin brengen enkele koningen een bezoek aan het pasgeboren kindje Jezus. Melchior, Balthasar en Casper, dit zijn de namen die wij vandaag geven aan de drie wijzen. Doorheen de eeuwen is het Driekoningen geëvolueerd naar een zangtocht van huis tot huis. In ruil voor wat brood of kleingeld werd er gezongen. Waar vroeger volwassenen op pad gingen zien we nu vooral kinderen in het straatbeeld verschijnen.

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij ‘ne nieuwen hoed; M’nen ouwen is verslete, ons moeder mag ‘t nie weten. Onze vaoder heget gèld op de rooster geteld.” (bron: k.ERF staat kort voor Kempisch erfgoed.)

Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. De drie wijzen kregen de namen Caspar, Melchior en Balthasar. (bron: Wikipedia)

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> DRIEKONINGEN (DRIEK1) https://www.camob.be/?p=43693

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0016 DRIEK1 050123 11 2479B

5412 Twee Driekoningen zingen Driekoningen (film super8)./S8-VE9-DRIEK1-FCO37

2479B Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./S8-VEX-XX1-DRIEK1-FCO10

2479B1 In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden.

2918 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe./KOTARA-DRIEK1-FPSDP-FCO37

29181 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen op 7 januari 2017 voor deken Stefaan De Paepe (noot: dit filmfragment is de volledige filmversie van het bezoek aan de dekenij en het bezoek aan de kerstkribbe in de kerk).

2457 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE9-DRIEK1-FCO37

4163 Driekoningen zingen. Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara./DRIEK1-KOTARA-FCO37

41631 Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 4 januari 2014.

4168A Koor Canticorum zingt Driekoningen (film super8)./S8-KOCANT-DRIEK1-SFKERST1-FCO12

4168A1 Het gemengd koor Canticorum uit Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters zingt ‘Er kwamen Driekoningen’. Het filmfragment toont de kerstfiguren in de kerststal die begin de jaren 70 in de Sint-Barbarakerk voor het Maria-altaar stond opgesteld.

2456 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-DRIEK1-FCO37

2925 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./VE9-KOTARA-DRIEK1-FCO37

29251 Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2 januari 2016.

1706B Driekoningen zongen in Middelburg – januari 2014./VE9-DRIEK1-FCO37

2917 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen./KOTARA-VE9-DRIEK1-XYZ-FCO37

29171 Op 7 januari 2017 zingt het jeugdkoor Taratantara Driekoningen aan de deur van deken Stefaan De Paepe.

4560 Driekoningenstoet Middelburg 2011./VE9-DRIEK1-FCO37

1704 Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningenliederen op 4-1-2014/VE9-DRIEK1-KOTARA-FPSDP-FCO7

17041 Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningenliederen voor deken Stefaan De Paepe op 4 januari 2014.

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

DRIEKONINGEN (DRIEK1)  bijgewerkt op 5 januari 2023

CAT221225 COR180123 FB050123