°

40 5105B Sfeerbeelden herfst (film super8)./S8-FCO33-SFH1

39 5855 Onze Lieve Vrouw onder de Ginkgo Biloba boom van ’t Kasteeltje./S8-FCO49-OLV1-SFH1

38 5910 In 1969 waren de bijna tamme fazanten een gemakkelijk doelwit voor de jagers./S8-F69-FCO50-SFH1

In 1969 werden in de velden rond de bossen van Paddepoele gekweekte fazanten uitgezet om er een klopjacht op te houden. De bijna tamme fazanten waren een meer dan gemakkelijk doelwit voor de jagers. Arme fazanten…

37 6004 Sfeerbeelden herfst Maldegem./FCO11-SFH1

36 3229 Dag van het paard (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

De feestelijke zondag van de ‘Dag van het paard’ in de maand oktober is op de kalender van de Maldegemse feestelijkheden na bijna twee decennia stilletjes weggevallen.

35 2257 Sfeerbeelden herfst in het Sint-Annapark Maldegem./FCO13-SFH1

34 2810 Sfeerbeelden herfst Canadees Kerkhof./FCO33-SFH1

33 3984 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-FCO2-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

32 3985 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PAARD-FCO2-SFH1

31 3986 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-FCO2-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

30 4175B Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-XZ-FCO5-SFH1

29 4436 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PAARD1-FCO1-SFH1

‘Dag van het paard’ verloren erfgoed…

28 4447 “Zeg mij waar de soldaten zijn? (film super8)./S8-XZ-FCO10-SFH1

27 5784B Herfstsfeer rond het Kasteel Reesinghe te Maldegem (film super8)./S8-XZ-FCO48-SFH1

In 1858 werd op het kasteeldomein, in opdracht van Charles-Honoré Pecsteen (1789-1873), een landhuis gebouwd naar ontwerp van Eugène Carpentier. Het betrof een bakstenen neogotisch bouwwerk in strenge symmetrie en met kasteelachtige elementen. Dit is het huidige bouwwerk. Er zijn enkele bijgebouwen, namelijk een koetshuis en paardenstallen. Ook werd op het terrein een neogotische kapel gebouwd, eveneens in opdracht van Charles Pecsteen. Ten oosten van het landhuis bevindt zich de site van het oorspronkelijke kasteel, waarvan een motte rest binnen een halfcirkelvormige omgrachting. Hier is ook een ijskelder, tegenwoordig een vleermuiskelder. Ten noorden daarvan vindt men een rechthoekige omgrachting van de plaats waar het latere kasteel heeft gestaan, en dat toegankelijk is via een neogotische brug. Het huidige kasteeldomein beslaat 6 hectare, en een aantal dreven lopen naar en door dit domein. (bron: Wikipedia) Met “Mijnheerken van Maldeghem” wordt bedoeld Philip I, Heer van Maldegem (13de eeuw), bekend om de legende van Mijnheerken van Maldegem en de 36 Ketellappers. In het kort even de legende. Tijdens de gevangenschap van Philip I, werd Vlaanderen overspoeld met roversbenden, die zich uitgaven als ketellappers. Na zijn terugkeer en nadat hij op een jachtpartij door rovers werd overvallen, werd hij slechts vrijgelaten op voorwaarde, dat hij niets over het voorval zou voortvertellen. Thuisgekomen schreef de Heer met zijn teen in het zand op welke plaats zich de rovers schuilhielden. Hij had dus niets gezegd! De rovers werden dus gevangen genomen en opgesloten in de onderaardse kerker (de donkere put) van het Kasteel Reesinghe en aldus levend begraven. Om die reden werd (volgens de legende) een kapel gebouwd voor het kasteel. In Reesinghe huisden de eerste Heren van Maldegem. De plaats wordt als bakermat van de gemeente Maldegem aangezien. (bron: De Smokkelaars Maldegemse wandelgroep)

26 5918 Sfeerbeelden herfst Reesinghe ’t Kasteeltje Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FCO50-SFH1

25 3781 Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem./S8-XZ-FCO9-SFH1

24 3778 Jachthoornblazers Rallye Ypara kleuren ‘Maldegem Ment for Eye Hope’ 2018./PAARD1-XZ-FCO2-SFH1

23 3777 Zonovergoten ‘Maldegem Ment for Eye Hope 2018./PAARD1-XZ-FCO2-SFH1

Op zondag 30 september 2018 een tweede zonnige editie van ‘Maldegem Ment for Eye Hope’. Marianne Van de Kerckhove en haar echtgenoot Ludo Vanden Bussche, de oprichters van de Eye Hope Foundation, waren de bezielers van dit geslaagd paardenevenement in het Sint-Annapark. De jachthoornblazers Rallye Ypara kleurden het menevenement van de traditie- en recreatiekoetsen. De opbrengst van de randactiviteiten gaat naar de financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling voor een zeldzame ziekte, het syndroom van Wolfram.

22 3749 Dag van het paard 2008./SOUND-PAARD1-FCO3-SFH1

21 3748 Dag van het paard 2008./PAARD1-FCO33-SFH1

20 3331 Paardenevenement 2017 “Maldegem ment voor Eye Hope”./PAARD1-FCO33-SFH1

19 3330 Paardenevenement 2017 “Maldegem ment voor Eye Hope”./PAARD1-FCO7-SFH1

Omdat hun kleinzoon Viktor aan het zeldzame Wolframsyndroom lijdt, organiseerden Marianne Van De Kerckhove en Ludo Vanden Bussche op zondag 1 oktober 2017 een groot paardenevenement in het Sint-Annapark waarvan de opbrengst naar wetenschappelijk onderzoek van de Eye Hope Foundation gaat.

18 3929A Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-XZ-VE1-FPJRDH-FPARDH-SFH1

Een vossenjacht is een jachtpartij waarbij een groep ruiters te paard met behulp van een meute jachthonden een vos achtervolgt en in het nauw drijft. De variant van dit soort veldritten binnen de paardensport wordt ‘slipjacht’ genoemd. Hierbij wordt geen echte vos achtervolgd maar wordt het reukspoor voor de honden uitgezet door met geurstof besprenkelde lappen over de te volgen route te slepen. Deze variant staat internationaal bekend als ‘Hubertusrit’. (bron: Wikipedia)

Het filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van Jan Viaene (film super8).

17 3984 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

16 4490 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE1-PAARD1-FPPVO-SHUB-SFH1

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.

Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).

15 4488 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE1-PAARD1-FPPVO-SFH1

Verloren erfgoed. Deken Paul Van Overbeke zegent de paarden op de Sint-Hubertus Paardenwijding in de marktstraat.

14 4436 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

13 4175B Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-SFH1

12 4115 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM-SFH1

Pastoor E.H. Luc Mertens bracht het Jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen naar de Sint-Barbarakerk. Op 4 november 2019 werd de Sint-Hubertusmis door het Jachthoornkorps met jachthoornmuziek opgeluisterd. In de loop van de mis werden de Sint-hubertusbroodjes door E.H. Luc Mertens gewijd. Na de mis werden de broodjes uitgedeeld aan de talrijk opgekomen misgangers. Het jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen treedt op in KSA-uniform, het traditionele blauwe jachthoorn vestje.

“Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

11 4032 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8-SFH1

10 3986 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

09 3985 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PAARD1-SFH1

08 3195 Herfstkleuren rondom de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-SFH1

De Sint-Barbarakerk is toegewijd aan Barbara van Nicomedië. De eerste kerk werd in 1074 gebouwd met Sint-Pieter als patroonheilige. Het was een kruiskerk. De zware onderbouw van deze kerk is nog bewaard. De viering en het onderste stuk van de vieringtoren werden rond 1300 opgetrokken en rust op trompen. Het huidige laatgotische priesterkoor is uit de 15e eeuw, het transept werd in 1620 herbouwd. De achtkantige vieringtoren werd gedeeltelijk herbouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. Het schip, verwoest in 1578, is dan weer neoclassicistisch en stamt uit 1878-79. Zware steunberen stutten de westelijke frontgevel van de kerk. In de hoek, gevormd door de noordbeuk en een transeptarm, staat een achtkantige traptoren, langs waar men de toren kan bereiken. In de kerk staan altaren uit de 17e en de 18e eeuw. De Sint-Antoniusommegang uit de 19e eeuw, rond de kerk, is een uiting van volksdevotie. (bron: Wikipedia)

07 2868 Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

Hubertusbrood is de naam voor brood dat op Hubertusdag door een priester gewijd werd. Het brood wordt gewijd in naam van Sint-Hubertus en gegeten op diens feestdag, 3 november. Vroeger namen de kerkgangers ook wel zelf een broodje mee om het te laten wijden. Het moest, na de wijding, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Volgens het bijgeloof zou dit brood, na nuttiging ervan, bescherming bieden tegen hondsdolheid (bron: Wikipedia).

06 2808 Sfeerbeelden herfst./S8-SFH1

05 2390 Herfst Sint-Annapark Maldegem./SFH1

04 2335 Canadees Kerkhof Adegem./SFH1

03 1576 Sfeerbeelden herfst./SFH1

02 1575 Sfeerbeelden herfst Maldegem./SFH1

01 1435 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO-PAARD1-SFH1

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> SFEERBEELDEN HERFST (SFH1) https://www.camob.be/?p=10541

 – YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

SFH1 SFEERBEELDEN HERFST MAP (SFH1)

°

40 5105B Sfeerbeelden herfst (film super8)./S8-FCO33-SFH1

39 5855 Onze Lieve Vrouw onder de Ginkgo Biloba boom van ’t Kasteeltje./S8-FCO49-OLV1-SFH1

38 5910 In 1969 waren de bijna tamme fazanten een gemakkelijk doelwit voor de jagers./S8-F69-FCO50-SFH1

In 1969 werden in de velden rond de bossen van Paddepoele gekweekte fazanten uitgezet om er een klopjacht op te houden.

37 6004 Sfeerbeelden herfst Maldegem./FCO11-SFH1

36 3229 Dag van het paard (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

De feestelijke zondag van de ‘Dag van het paard’ in de maand oktober is op de kalender van de Maldegemse feestelijkheden na bijna twee decennia stilletjes weggevallen.

35 2257 Sfeerbeelden herfst in het Sint-Annapark Maldegem./FCO13-SFH1

34 2810 Sfeerbeelden herfst Canadees Kerkhof./FCO33-SFH1

33 3984 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-FCO2-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

32 3985 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PAARD-FCO2-SFH1

31 3986 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-FCO2-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

30 4175B Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-XZ-FCO5-SFH1

29 4436 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PAARD1-FCO1-SFH1

‘Dag van het paard’ verloren erfgoed…

28 4447 “Zeg mij waar de soldaten zijn? (film super8)./S8-XZ-FCO10-SFH1

27 5784B Herfstsfeer rond het Kasteel Reesinghe te Maldegem (film super8)./S8-XZ-FCO48-SFH1

In 1858 werd op het kasteeldomein, in opdracht van Charles-Honoré Pecsteen (1789-1873), een landhuis gebouwd naar ontwerp van Eugène Carpentier.

26 5918 Sfeerbeelden herfst Reesinghe ’t Kasteeltje Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FCO50-SFH1

25 3781 Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem./S8-XZ-FCO9-SFH1

24 3778 Jachthoornblazers Rallye Ypara kleuren ‘Maldegem Ment for Eye Hope’ 2018./PAARD1-XZ-FCO2-SFH1

23 3777 Zonovergoten ‘Maldegem Ment for Eye Hope 2018./PAARD1-XZ-FCO2-SFH1

Op zondag 30 september 2018 een tweede zonnige editie van ‘Maldegem Ment for Eye Hope’.

22 3749 Dag van het paard 2008./SOUND-PAARD1-FCO3-SFH1

21 3748 Dag van het paard 2008./PAARD1-FCO33-SFH1

20 3331 Paardenevenement 2017 “Maldegem ment voor Eye Hope”./PAARD1-FCO33-SFH1

19 3330 Paardenevenement 2017 “Maldegem ment voor Eye Hope”./PAARD1-FCO7-SFH1

Omdat hun kleinzoon Viktor aan het zeldzame Wolframsyndroom lijdt, organiseerden Marianne Van De Kerckhove en Ludo Vanden Bussche op zondag 1 oktober 2017 een groot paardenevenement in het Sint-Annapark waarvan de opbrengst naar wetenschappelijk onderzoek van de Eye Hope Foundation gaat.

18 3929A Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-XZ-VE1-FPJRDH-FPARDH-SFH1

17 3984 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

16 4490 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE1-PAARD1-FPPVO-SHUB-SFH1

Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.

15 4488 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE1-PAARD1-FPPVO-SFH1

Verloren erfgoed. Deken Paul Van Overbeke zegent de paarden op de Sint-Hubertus Paardenwijding in de marktstraat.

14 4436 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

13 4175B Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-SFH1

12 4115 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM-SFH1

11 4032 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8-SFH1https://www.youtube.com/embed/vf0t2iIEAs4

10 3986 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PAARD1-SFH1

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

09 3985 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PAARD1-SFH1

08 3195 Herfstkleuren rondom de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-SFH1

07 2868 Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-PAARD1-SFH1

06 2808 Sfeerbeelden herfst./S8-SFH1

05 2390 Herfst Sint-Annapark Maldegem./SFH1

04 2335 Canadees Kerkhof Adegem./SFH1

03 1576 Sfeerbeelden herfst./SFH1

02 1575 Sfeerbeelden herfst Maldegem./SFH1

01 1435 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO-PAARD1-SFH1

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

°

Auteursrecht © Camera Obscura Maldegem. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Camera Obscura Maldegem – de auteur Noël Ryheul 9990 Maldegem.

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

SFEERBEELDEN HERFST (SFH1) bijgewerkt op 3 november 2023

NRXX CAT241023 WORDXX INFOXX COR271023 FB021123