CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTINGHEID 2016

° 21082/N21082

° 11

4759-CKPL3 Canadese-Britse-Poolse Herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./CK16-FPSSC

Piper Diederik De Jaeger verlaat met Sir Sidney Cole en de Oudstrijders het Canadees Kerkhof. Canadese-Britse-Poolse Herdenkingsplechtigheid te Adegem 11-9-2016.

°

° 21082/N21082

° 10

2963-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016./CK16

°

° 21082/N21082

° 09

2768-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Hulde aan de oud-strijders door de Pipe-major en vertrek van de Canadese-Poolse en Britse oudstrijders.

°

° 21082/N21082

° 08

2748-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde. Oecumenische dienst. Het koor Canricorum uit Adegem.

°

° 01098/N21082

° 07

2994-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./KF-CK16

°

° 01098/N21082

° 06

2740-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF-CK16

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo gebracht door het koor Canticorum en de kinderen van de Papaver en de basisschool Kruipuit uit Adegem. Gedachtenissen van de jongeren en hulde door de schoolkinderen.

°

° 01098/N21082

° 05

2739-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF-CK16-YZ

Op zondag 11 september 2016 koninklijk bezoek op de Canadese
militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem voor de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid.

°

° 01098/N21082

° 04

2741-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF-FPSC-FPDDJ

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door de heer Jan Briers, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Muzikaal intermezzo door Pipe-major Diederik De JaegerVoorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de heer Sidney Cole. Last Post – Réveil.

°

° 01098/N21082

° 03

2742-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

°

° 01098/N21082

° 02

2802-CKPL3 Sire, geef mij 60 seconden./KF-CK16

Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem. “Sire, geef mij 60 seconden.”

°

° 31088/N21082

° 01

2737A-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF-CK16

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– YOU TUBE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje](of code)

– GOOGLE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje](of code)

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [HERDENKINGSPLECHTIGHEID CANADEES KERKHOF 2019 MAP (CKPL3)]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden.  Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.

°

° 11

4759-CKPL3 Canadese-Britse-Poolse Herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./CK16-FPSSC

Piper Diederik De Jaeger verlaat met Sir Sidney Cole en de Oudstrijders het Canadees Kerkhof.

° 10

2963-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016./CK16

° 09

2768-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF

Hulde aan de oud-strijders door de Pipe-major en vertrek van de Canadese-Poolse en Britse oudstrijders.

° 08

2748-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16

Bloemenhulde. Oecumenische dienst. Het koor Canricorum uit Adegem.

° 07

2994-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./KF-CK16

° 06

2740-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF-CK16

Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum. Bloemenhulde door de schoolkinderen van Adegem.

° 05

2739-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF-CK16

° 04

2741-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF-FPSC-FPDDJ

Toespraak door de heer Jan Briers, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Muzikaal intermezzo door Pipe-major Diederik De JaegerVoorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de heer Sidney Cole. Last Post – Réveil.

° 03

2742-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF

Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

° 02

2802-CKPL3 Sire, geef mij 60 seconden./KF-CK16

Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem.

° 01

2737A-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF-FPVG

Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

================================================================

CODES

°

FPDDJ Filmportret Pipe-major Diederik De Jaeger

FPSC Filmportret Sidney Cole

CK16 Canadese-Poolse -Britse herdenkingsplechtigheid 2016

FPVG mej. Victoria Gebal

KF Koning Filip

CK16 Canadese-Poolse-Britse Herdenkingsplechtigheid MAP 3 (CKPL3)

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2016 MAP (CKPL3) ] bijgewerkt op 28 september 2020

COR210820 NEW F