01 WM1 AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) CL110124

43 5665 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Francky Viaene./FPFV-FCO46-WM1

Al onder de weg van Maldegem, Malle, malle, malle, malle, Maldegem. Al onder de weg van Maldegem, Daar zat een wuf dat spon. Dat wuf dat zat en spon, Gielegon! Dat wuf dat zat en spon Al op een houten wieleke wiele, wiele, wiele, wiele, wieleke. Al op een houten wieleke. Daar was geen draaiing aan. Daar was geen draaiing aan.

42 5671 Filmportret Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./FCO4-WM1

41 5670B Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-FPFV-WM1

40 5670A Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-WM1

39 2940 Al onder de weg van Maldegem./WM1

38 115 Al onder de weg van Maldegem – Aduenté! Gitarist Franky Viaene./XZ-FPFV-FPADU-FCO8-WM1

37 116 Al onder de weg van Maldegem. Gitarist Franky Viaene – Aduenté! /FPFV-FCO8-WM1

36 123 Al onder de weg van Maldegem. Aduenté!. Gitarist Franky Viaene./XZ-FPFV-FCO8-WM1

35 375 Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./KONA-FPFT-WM1

34 765 Al onder de weg van Maldegem – Carwash 12-12 te Maldegem op 1-10-2011./FPJW-WM1

33 1219 Al onder de weg van Maldegem op Meetjeslandse Goeste te Maldegem op 28-10-2012./FPJW-FCO50-WM1

Het Zanggenootschap Meetjesland zingt onder leiding van dirigent Jan Wauters ‘Al onder de weg van Maldegem’ op Meetjeslandse Goeste te Maldegem op 28-10-2012.

32 1367 Het spel voor de wi-free zone te Maldegem 6-4-2013./FPMVDB-WM1

TV-opnames van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013 in het kader van de Slimste Gemeente en het spel voor de wi-free zone van Telenet. ‘Al onder de weg van Maldegem’.

31 1370 Al onder de weg van Maldegem. TV-opname van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013./FCO38-WM1

TV-opname van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013 in het kader van de Slimste Gemeente en het spel voor de wi-free zone van Telenet – ‘Al onder de weg van Maldegem’.

30 1389 De fanfare De Ware Vrienden Middelburg Al onder de weg van Maldegem 1 mei 2013./FCO4-WM1

29 1390 Al onder de weg van Maldegem./XZ-FPFT-WM1

Dirigent Frans Toortelboom en drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem.

28 1427 Al onder de weg van Maldegem – Jan Wauters./FPJW-WM1

Jan Wauters, muzikant en dirigent van het Gemengd koor Canticorum Adegem en het Meetjeslandse Zanggenootschap, zingt ‘Al onder de weg van Maldegem’. 8-7-2013.

27 1455 Al onder de weg van Maldegem./WM1

26 1639 De zwarte pieten zingen volgend jaar het tweede couplet. Stoomtreincentrum./STMAL-SINT-WM1

Toen Sinterklaas vorig jaar op 1 december 2013 met de stoomtrein naar het Stoomtreincentrum te Maldegem kwam beloofde hij dat zijn Zwarte Pieten volgend jaar (2014!) het tweede couplet van ‘Al onder de weg van Maldegem’ zouden kennen.

25 1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’. Stoomtreincentrum Sinterklaas 2013./SINT1-STMAL-FCO35-WM1

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomtreincentrum te Maldegem op 1 december 2013.

24 2071 Al onder de weg van Maldegem./STMAL-SINT-FCO12-WM1

Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem. Sinterklaas en zijn zwarte pieten blijven oefenen.

23 2294 Al onder de weg van Maldegem – Bezoek van Koning Albert en Koningin Paola – Aduenté/KONA-WM1

Bezoek van Koning Albert en Koningin Paola aan Maldegem op 17 maart 2011. Dirigent Frans Toortelboom dirigeert de drie Maldegemse fanfares die ‘Al onder de weg van Maldegem’ spelen. Aduenté! Optreden op 23 mei 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle. Gitarist Franky Viaene.

22 2563 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Hooghuysorgel Sint-Barbarakerk Maldegem – 2005./FPSDP-FCO43-WM1

‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen in 2005 ter gelegenheid van het inspelen van het gerestaureerd Hooghuysorgel in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

21 5664 2009 zangstonde met Jan Wauters in het Warmhof./FPJW-FCO46-WAK-WM1

20 4853A Gitarist Franky Viaene./FPFV-FCO43-WM1

Filmportret Filmarchief. Bron: 116 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-WM1

19 2940 Al onder de weg van Maldegem./WM1

18 5670 Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-WM1

17 1369 Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013./FPJW-FCO16-WM1

16 1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’./SKL2-SINTSTMA-FCO35-WM1

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomcentrum te Maldegem op 1 december 2013.

15 2995A Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU-FCO41-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

14 3938 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-FCO41-WM1

Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor de camera van Camera Obscura. Het Gheselscap Goet ende Fyn – waarvan de naam ontleend is aan het 14e eeuwse Egidiuslied – is een professioneel muziekensemble, dat zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf de middeleeuwen.

13 2790 Al onder de weg van Maldegem./SOUND-FACA-FCO45-WM1

Carnavalfanfare kinderstoet De Ark Maricolen.

12 2670 Al onder de weg van Maldegem./FPADU-FPFV-FPJW-FAWVM-FCO15-WM1

Franky Viaene Aduenté – Jan Wauters – Fanfare de Ware Vrienden Middelburg.

11 1986 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-ADU-FCO25-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

10 1985 Al onder de weg van Maldegem./FCO8-WM1

Acordeon speelt ‘Al onder de weg van Maldegem’.

09 1388 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO14-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

08 1387 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO45-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

07 1368 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-FCO45-WM1

Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013.

06 907 Al onder de weg van Maldegem./FPLVP-DKL-DONK-FCO5-WM1

AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans.

05 366 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./XZ-KOA-FPFT-FCO12-WM1

Koninklijk bezoek te Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

04 139 Al onder de weg van Maldegem./XZ-FPFV-FPADUFCO10-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

03 127 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-KOCANT-FCO8-WM1

‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem onder de bezielende leiding van muzikant en dirigent Jan Wauters.

02 105 Al onder de weg van Maldegem./S8-XZ-FANV-FCO1-WM1

Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor Camera Obscura.

01 146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./XZFPFV-FPADU-FCO10-WM1

De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) https://www.camob.be/?p=6531

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

01 WM1 AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) CL110124

°

43 5665 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Francky Viaene./FPFV-FCO46-WM1

Al onder de weg van Maldegem, Malle, malle, malle, malle, Maldegem. Al onder de weg van Maldegem, Daar zat een wuf dat spon.

https://youtube.com/watch?v=QcRHd1zJfuM%3Ffeature%3Doembed

42 5671 Filmportret Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./FCO4-WM1

https://youtube.com/watch?v=9ofXj6LghfU%3Ffeature%3Doembed

41 5670B Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-FPFV-WM1

https://youtube.com/watch?v=Rn-P9GJ-NXs%3Ffeature%3Doembed

40 5670A Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-WM1

https://youtube.com/watch?v=R5Ei_9BasX0%3Ffeature%3Doembed

39 2940 Al onder de weg van Maldegem./WM1

https://youtube.com/watch?v=IwC91Lgm_Jc%3Ffeature%3Doembed

38 115 Al onder de weg van Maldegem – Aduenté! Gitarist Franky Viaene./XZ-FPFV-FPADU-FCO8-WM1

https://youtube.com/watch?v=fyvG_sJ5r7Y%3Ffeature%3Doembed

37 116 Al onder de weg van Maldegem. Gitarist Franky Viaene – Aduenté! /FPFV-FCO8-WM1

https://youtube.com/watch?v=Rn1boRO6Igg%3Ffeature%3Doembed

36 123 Al onder de weg van Maldegem. Aduenté!. Gitarist Franky Viaene./XZ-FPFV-FCO8-WM1

https://youtube.com/watch?v=y0uIPNY4Gg4%3Ffeature%3Doembed

35 375 Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./KONA-FPFT-WM1

https://youtube.com/watch?v=oBxivdIRMsk%3Ffeature%3Doembed

34 765 Al onder de weg van Maldegem – Carwash 12-12 te Maldegem op 1-10-2011./FPJW-WM1

https://youtube.com/watch?v=4hokEqDhF70%3Ffeature%3Doembed

33 1219 Al onder de weg van Maldegem op Meetjeslandse Goeste te Maldegem op 28-10-2012./FPJW-FCO50-WM1

Het Zanggenootschap Meetjesland zingt onder leiding van dirigent Jan Wauters ‘Al onder de weg van Maldegem’ op Meetjeslandse Goeste te Maldegem op 28-10-2012.

https://youtube.com/watch?v=Y4HqbN7-UtE%3Ffeature%3Doembed

32 1367 Het spel voor de wi-free zone te Maldegem 6-4-2013./FPMVDB-WM1

TV-opnames van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013 in het kader van de Slimste Gemeente en het spel voor de wi-free zone van Telenet. ‘Al onder de weg van Maldegem’.

https://youtube.com/watch?v=FWSumlBvBE0%3Ffeature%3Doembed

31 1370 Al onder de weg van Maldegem. TV-opname van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013./FCO38-WM1

TV-opname van VIER-TV te Maldegem op 6 april 2013 in het kader van de Slimste Gemeente en het spel voor de wi-free zone van Telenet – ‘Al onder de weg van Maldegem’.

https://youtube.com/watch?v=pwt9S5I8A4U%3Ffeature%3Doembed

30 1389 De fanfare De Ware Vrienden Middelburg Al onder de weg van Maldegem 1 mei 2013./FCO4-WM1

https://youtube.com/watch?v=KDVsjzpoWvE%3Ffeature%3Doembed

29 1390 Al onder de weg van Maldegem./XZ-FPFT-WM1

Dirigent Frans Toortelboom en drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem.

https://youtube.com/watch?v=z5Jmc7l0oMc%3Ffeature%3Doembed

28 1427 Al onder de weg van Maldegem – Jan Wauters./FPJW-WM1

Jan Wauters, muzikant en dirigent van het Gemengd koor Canticorum Adegem en het Meetjeslandse Zanggenootschap, zingt ‘Al onder de weg van Maldegem’. 8-7-2013.

https://youtube.com/watch?v=QkWx_4fpMx8%3Ffeature%3Doembed

27 1455 Al onder de weg van Maldegem./WM1

https://youtube.com/watch?v=nHY6Mx53pWo%3Ffeature%3Doembed

26 1639 De zwarte pieten zingen volgend jaar het tweede couplet. Stoomtreincentrum./STMAL-SINT-WM1

Toen Sinterklaas vorig jaar op 1 december 2013 met de stoomtrein naar het Stoomtreincentrum te Maldegem kwam beloofde hij dat zijn Zwarte Pieten volgend jaar (2014!) het tweede couplet van ‘Al onder de weg van Maldegem’ zouden kennen.

https://youtube.com/watch?v=oB4wAq42_fI%3Ffeature%3Doembed

25 1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’. Stoomtreincentrum Sinterklaas 2013./SINT1-STMAL-FCO35-WM1

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomtreincentrum te Maldegem op 1 december 2013.

https://youtube.com/watch?v=zeyJJH64Fq8%3Ffeature%3Doembed

24 2071 Al onder de weg van Maldegem./STMAL-SINT-FCO12-WM1

Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem. Sinterklaas en zijn zwarte pieten blijven oefenen.

https://youtube.com/watch?v=Eu34MsP7xOY%3Ffeature%3Doembed

23 2294 Al onder de weg van Maldegem – Bezoek van Koning Albert en Koningin Paola – Aduenté/KONA-WM1

Bezoek van Koning Albert en Koningin Paola aan Maldegem op 17 maart 2011. Dirigent Frans Toortelboom dirigeert de drie Maldegemse fanfares die ‘Al onder de weg van Maldegem’ spelen. Aduenté! Optreden op 23 mei 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle. Gitarist Franky Viaene.

https://youtube.com/watch?v=ZYTCUKxlrw0%3Ffeature%3Doembed

22 2563 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Hooghuysorgel Sint-Barbarakerk Maldegem – 2005./FPSDP-FCO43-WM1

‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen in 2005 ter gelegenheid van het inspelen van het gerestaureerd Hooghuysorgel in de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

https://youtube.com/watch?v=zsK6YnoXt7A%3Ffeature%3Doembed

21 5664 2009 zangstonde met Jan Wauters in het Warmhof./FPJW-FCO46-WAK-WM1

https://youtube.com/watch?v=0IXQrSbp9pU%3Ffeature%3Doembed

20 4853A Gitarist Franky Viaene./FPFV-FCO43-WM1

Filmportret Filmarchief. Bron: 116 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-WM1

https://youtube.com/watch?v=Q5vlA7k2uMY%3Ffeature%3Doembed

19 2940 Al onder de weg van Maldegem./WM1

https://youtube.com/watch?v=IwC91Lgm_Jc%3Ffeature%3Doembed

18 5670 Aduenté Franky Viaene Kanaalfeesten Pomme Charelle 23 mei 2009./XZ-FCO47-WM1

https://youtube.com/watch?v=R5Ei_9BasX0%3Ffeature%3Doembed

17 1369 Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013./FPJW-FCO16-WM1

https://youtube.com/watch?v=RRZ9Tmv49kI%3Ffeature%3Doembed

16 1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’./SKL2-SINTSTMA-FCO35-WM1

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomcentrum te Maldegem op 1 december 2013.

https://youtube.com/watch?v=zeyJJH64Fq8%3Ffeature%3Doembed

15 2995A Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU-FCO41-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

https://youtube.com/watch?v=yb8ZLUwN89g%3Ffeature%3Doembed

14 3938 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-FCO41-WM1

Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor de camera van Camera Obscura.

https://youtube.com/watch?v=ZnUItKxAwzo%3Ffeature%3Doembed

13 2790 Al onder de weg van Maldegem./SOUND-FACA-FCO45-WM1

Carnavalfanfare kinderstoet De Ark Maricolen.

https://youtube.com/watch?v=ZbkpBogCi_Y%3Ffeature%3Doembed

12 2670 Al onder de weg van Maldegem./FPADU-FPFV-FPJW-FAWVM-FCO15-WM1

Franky Viaene Aduenté – Jan Wauters – Fanfare de Ware Vrienden Middelburg.

https://youtube.com/watch?v=eURd5JPF6YM%3Ffeature%3Doembed

11 1986 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-ADU-FCO25-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

https://youtube.com/watch?v=bsHi5ISD5zE%3Ffeature%3Doembed

10 1985 Al onder de weg van Maldegem./FCO8-WM1

Acordeon speelt ‘Al onder de weg van Maldegem’.

https://youtube.com/watch?v=ZnM6ejATb28%3Ffeature%3Doembed

09 1388 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO14-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

https://youtube.com/watch?v=P5QN8wx0jMU%3Ffeature%3Doembed

08 1387 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO45-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

https://youtube.com/watch?v=sQWeN-V67i0%3Ffeature%3Doembed

07 1368 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-FCO45-WM1

Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013.

https://youtube.com/watch?v=lP5zyL92Zzs%3Ffeature%3Doembed

06 907 Al onder de weg van Maldegem./FPLVP-DKL-DONK-FCO5-WM1

AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans.

https://youtube.com/watch?v=NaDE514Q1yM%3Ffeature%3Doembed

05 366 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./XZ-KOA-FPFT-FCO12-WM1

Koninklijk bezoek te Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

https://youtube.com/watch?v=h5NLLi1DFM8%3Ffeature%3Doembed

04 139 Al onder de weg van Maldegem./XZ-FPFV-FPADUFCO10-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

https://youtube.com/watch?v=NgLIkh3-UGs%3Ffeature%3Doembed

03 127 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-KOCANT-FCO8-WM1

‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem onder de bezielende leiding van muzikant en dirigent Jan Wauters.

https://youtube.com/watch?v=e-YRXo87rHo%3Ffeature%3Doembed

02 105 Al onder de weg van Maldegem./S8-XZ-FANV-FCO1-WM1

Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor Camera Obscura.

https://youtube.com/watch?v=xlNB_VXp6wM%3Ffeature%3Doembed

01 146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./XZFPFV-FPADU-FCO10-WM1

De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

https://youtube.com/watch?v=VLn5Pdzpzwg%3Ffeature%3Doembed

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

Auteursrecht © Camera Obscura Maldegem. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Camera Obscura Maldegem – de auteur Noël Ryheul 9990 Maldegem.

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

WM1 AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) bijgewerkt op 20 januari 2024

01 WM1 AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) CL110124 CAT220923 LFB110124

COR200124 FB200124