01 146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./XF-IPFPFV-FPADU-FCO10-WM1

De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

18 1369 Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013./WM1-FPJW-FCO16

17 1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’./SKL2-SINTSTMA-FCO35-WM1

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomcentrum te Maldegem op 1 december 2013.

16 2995A Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU-FCO41-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

15 3938 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-FCO41-WM1

Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor de camera van Camera Obscura. Het Gheselscap Goet ende Fyn – waarvan de naam ontleend is aan het 14e eeuwse Egidiuslied – is een professioneel muziekensemble, dat zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf de middeleeuwen.

14 2790 Al onder de weg van Maldegem./FACA-FCO45-WM1

Carnavalfanfare kinderstoet De Ark Maricolen.

13 2670 Al onder de weg van Maldegem./FPADU-FPFV-FPJW-FAWVM-FCO15-WM1

Franky Viaene Aduenté – Jan Wauters – Fanfare de Ware Vrienden Middelburg.

12 1986 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-ADU-FCO25-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

11 1985 Al onder de weg van Maldegem./FCO8-WM1

Acordeon speelt ‘Al onder de weg van Maldegem’.

10 1388 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO14-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

09 1387 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO45-WM1

Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

07 1368 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-FCO45-WM1

Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013.

06 907 Al onder de weg van Maldegem./FPLVP-DKL-DONK-FCO5-WM1

AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans.

05 366 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./XF-KOA-FPFT-FCO12-WM1

Koninklijk bezoek te Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

04 139 Al onder de weg van Maldegem./YZ-FPFV-FPADUFCO10-WM1

Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

03 127 Al onder de weg van Maldegem./CAN-FPJW-KOCANT-FCO8-WM1

‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem onder de bezielende leiding van muzikant en dirigent Jan Wauters.

02 105 Al onder de weg van Maldegem./S8-XYZ-FANV-FCO1-WM1

Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor Camera Obscura.

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) https://www.camob.be/?p=6531

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

WM1 AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) 270723

1369 Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013./WM1-FPJW-FCO16

0146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./IPFPFV-FPADU-FCO10-WM1

01461 De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

1640 ‘Al onder de weg van Maldegem’./SKL2-SINTSTMA-FCO35-WM1

16401 Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomcentrum te Maldegem op 1 december 2013.

2995A Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU-FCO41-WM1

2995A1 Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

3938 ‘Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-FCO41-WM1

39381 Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’.

2790 Al onder de weg van Maldegem./FACA-FCO45-WM1

27901 Carnavalfanfare kinderstoet De Ark Maricolen.

2670 Al onder de weg van Maldegem./FPADU-FPFV-FPJW-FAWVM-FCO15-WM1

26701 Franky Viaene Aduenté – Jan Wauters – Fanfare de Ware Vrienden Middelburg.

1986 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-ADU-FCO25-WM1

19861 Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

1985 Al onder de weg van Maldegem./FCO8-WM1

19851 Accordeon speelt ‘Al onder de weg van Maldegem’.

1388 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO14-WM1

13881 Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

1387 Al onder de weg van Maldegem./FAWVM-FCO45-WM1

13871 Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

1368 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-FCO45-WM1

13681 Al onder de weg van Maldegem – dirigent Jan Wauters – 6 april 2013.

0907 Al onder de weg van Maldegem./FPLVP-DKL-DONK-FCO5-WM1

09071 Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans.

0366 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./XP-KOA-FPFT-FCO12-WM1

03661 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

0139 Al onder de weg van Maldegem./YZ-FPFV-FPADUFCO10-WM1

01391 Gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté!

0127 Al onder de weg van Maldegem./CAN-FPJW-KOCANT-FCO8-WM1

01271 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem.

0105 Al onder de weg van Maldegem./S8-XYZ-FANV-FCO1-WM1

01051 Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’.

0146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./XF-IPFPFV-FPADU-FCO10-WM1

01461 De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

°

Auteursrecht © Camera Obscura Maldegem.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Camera Obscura Maldegem – de auteur Noël Ryheul 9990 Maldegem.

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1) bijgewerkt op 27 juli 2023

CAT220921 COR270723 WM1270723 FB270723