================================================================

DE MAP IS ONDER CONSTRUCTIE EN WORDT NOG AANGEVULD MET FILMFRAGMENTEN EN INFORMATIE

================================================================

°

°

° 12 – 1850

°

° 11 – 1852

°

°

° 10 – 1853

°

°

° 09 – 1854

°

°

° 08 – 1856

°

° 07 – 1858

°

°

° 06 – 1860

°

°

° 05 – 1862

°

°

° 04 – 1863

°

°

° 03 – 1864

°

°

° 02 – 1865

°

°

° 01 – 1866

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR20022)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CARNAVAL MALDEGEM 2014 (CA14] bijgewerkt op 20 februari 2020

================================================================

CA14(CR20022) – FB