KERSTCONCERT 2019 GEMENGD KOOR CANTICORUM EN KINDERKOOR DE PAPAVER (KOCC1)

in de Sint-Adrianuskerk te Adegem op 22 december 2019

Kinderkoor De Papaver onder leiding van Annelies Lammertijn en het gemengd koor Canticorum onder leiding van Jan Wauters.

COMBO Raf Minten – saxofoon, Stijn Wauters – piano, Fré Madou – contrabas.

°

° 241129/N24129

° 10

4158-SFK1 10 Ik wens je een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar./KOCC

°

° 27129/N27129

° 11

4160-FPJW Jan Wauters een bijzondere dirigent./KOCC

Filmportret van dirigent Jan Wauters ter gelegenheid van het Kerstconcert op zondag 22 december 2019 in de Sint-Adrianuskerk te Adegem.

Kerstconcert met het kinderkoor De Papaver en het gemengd koor Canticorum.

°

° 23129/N23129

° 01

4149-SFK1 01 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 24129/N24129

° 09

4157-SFK1 09 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 24129/N24129

° 08

4156-SFK1 08 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 24129/N24129

° 07

4155-SFK1 07 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 23129/N23129

° 06

4154-SFK1 06 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 23129//23129

° 05

4153-SFK1 05 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 23129/N23129

° 04

4152-SFK1 04 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 23129/N23129

° 03

4151-SFK1 03 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

°

° 23129/N23129

° 02

4150-SFK1 02 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

================================================================

de archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> WWW.CAMOB.BE -> onder [Categorieën] -> [MAPPEN]

-> YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

KERSTCONCERT KINDERKOOR DE PAPAVER EN GEMENGD KOOR CANTICORUM

° 11

4160-FPJW Jan Wauters een bijzondere dirigent./KOCC

° 10

4158-SFK1 10 Ik wens je een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar./KOCC

° 01

4149-SFK1 01 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 09

4157-SFK1 09 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 08

4156-SFK1 08 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 07

4155-SFK1 07 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 06

4154-SFK1 06 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 05

4153-SFK1 05 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 04

4152-SFK1 04 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 03

4151-SFK1 03 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

° 02

4150-SFK1 02 Kerstconcert De Papaver Canticorum 22-12-2019./KOCC

================================================================

CODES

KOCC Gemengd koor Canticorrum

SFK1 Sfeerbeelden kerstperiode

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [KERSTCONCERT 2019 KOOR CANTICORUM KINDERKOOR DE PAPAVER (KOCC1)] bijgewerkt op 1 maart 2020

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

(01032)

================================================================

KOCC1(CR01032) FB271219