°

° 12068/N24059

° 12

146-WM1 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./S15-FPFV-ADU
De opname ‘Al onder de weg van Maldegem’ met gitarist Franky Viaene en de groep Aduenté! werd gemaakt in 2010 ter gelegenheid van de kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge te Maldegem.

°

° 28049/N28049

° 21

3938-WM1 Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID1-F
Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor de camera van Camera Obscura. Het Gheselscap Goet ende Fyn – waarvan de naam ontleend is aan het 14e eeuwse Egidiuslied – is een professioneel muziekensemble, dat zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf de middeleeuwen.

°

° 01088/N01088

° 20

WM-1455 Al onder de weg van Maldegem.

°

° 01088/N28059

° 19

2071-WM1 Al onder de weg van Maldegem./SKL-ST
Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem.

°

° 01088/N01088

° 18

2790-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FACA
Fanfare Kindercarnaval.

°

° 01088/N34059

° 17

1387-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen Al onder de weg van Maldegem op 1 mei 2013.

°

° 01088/N24059

° 15

2995A-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU

°

° 29078/N16059

° 14

1986-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV-ADU

°

° 04078/N16059

° 13

366-WM1 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KA-FPFT
Koninklijk bezoek van koning Albert en koningin Paola te Maldegem op 17 maart 2011. Frans Toortelboom is de dirigent voor de drie fanfares die al ‘Onder de weg van Maldegem’ spelen.

°

° 03078/N03078

° 11

2670-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPJW-FAWV

°

° 01078/N01078

° 10

139-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FV
Aduenté! Gitarist Franky Viaene.

°

° 01078/N16059

° 09

123-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPA
Aduenté!. Gitarist Franky Viaene.

°

° 30068/N16059

° 08

115-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPA
Aduenté! Gitarist Franky Viaene.

°

° 3068/N30068

° 07

1388-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg spelen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op 1 mei 2013.

°

° 26068/N26068

° 06

907-WM1 Al onder de weg van Maldegem./AVS-DKL

°

° 14068/N14068

° 04

1985-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPJW ACCOR

°

° 13068/N10059

° 03

116-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPA
Gitarist Franky Viaene – Aduenté!

°

° 12068/N12068

° 02

127-WM1 Al onder de weg van Maldegem./KOCC-FPJW
‘Al onder de weg van Maldegem’ gezongen door het Gemengd zangkoor Canticorum Adegem onder de bezielende leiding van muzikant en dirigent
Jan Wauters.

°

° 12068/N12068

° 01

105-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FANV
Op 11 november 2007 speelde de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem ‘Al onder de weg van Maldegem’ voor Camera Obscura.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> [AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1)]

° 12

146-WM1 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./S15-FV-ADU
Franky Viaene – Aduenté! Kanaalfeesten bij Pomme Charelle op de wijk Strobrugge

° 21

3938-WM1 Al onder de weg van Maldegem’ Gheselscap Goet ende Fyn./MID-F
Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen te Middelburg-Maldegem

° 20

1455-WM1 Al onder de weg van Maldegem.

° 19
2071-WM1 Al onder de weg van Maldegem./SKL-ST
Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem.

° 18
2790-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FACA
Fanfare Kindercarnaval.

° 17
1387-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg.

° 15
2995A-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

° 14
1986-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

° 13
366-WM1 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KA-FPFT
Koninklijk bezoek 2011. Frans Toortelboom.

° 11
2670-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU-FPJW-FAWV
Franky Viaene – Aduenté! – Jan Wauters – Fanfare Ware Vrienden Middelburg

10
139-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

123-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

° 08
115-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

° 07
1388-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FAWV
Drie ware vrienden van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg

° 06
907-WM1 Al onder de weg van Maldegem./AVS-FPLVP-DKL
AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans

° 04
1985-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPJW ACCOR
Jan Wauters – Accordeon

° 03
116-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FPFV-FPADU
Franky Viaene – Aduenté!

° 02
127-WM1 Al onder de weg van Maldegem./KOCC
Gemengd zangkoor Canticorum Adegem

° 01
105-WM1 Al onder de weg van Maldegem./FANV
Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem

================================================================

CODES

F Folklore

MID Middelburg-Maldegem

SKL Sinterklaas Stoomtreincentrum Maldegem

FACA Fanfare Kindercarnaval

KA Bezoek koning Albert koningin Paola

FPFY Filmportret Frans Toortelboom

FAWV Fanfare De Ware Vrienden Middelburg

AVS AVS

FPLVP Filmportret  Luc Verplancke

DKL De Donkse Klopperdans

FPJW Filmportret Jan Wauters

ACCOR Accordeonspeler

FPFV Filmportret Franky Viaene

FPADU  Filmportret Aduenté!

KOCC Gemengd zangkoor Canticorum Adegem

FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

(CR29022)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM (WM1)] bijgewerkt op 29 februari 2020

================================================================

WM1(CR LO29022) – FB30012