°
° 24098/N15012
° 40
3641-VE2 De brug van Strobrugge – verloren erfgoed (film super8)./S8
Strobrugge kreeg een douanekantoor dat in 1972 werd opgeheven en vervolgens werd omgebouwd tot woonhuis. Een nieuw kantoor kwam
nabij de grens te liggen. In 1972 werden de bruggen over de kanalen, na de
Tweede Wereldoorlog lange tijd bestaande uit geïmproviseerde baileybruggen, gemoderniseerd. De bouw van de nieuwe bruggen ging gepaard met de verlegging van de hoofdweg N410 iets naar het oosten. Een deel van de Aardenburgkalseide, parallel aan de verlegde verkeersweg en ingesloten door de beide kanalen, heet Strobrugge (bron Wikipedia).

°
° 24098/N15012
° 39
3605-VE2 De palingvisser. (film super8)./S8
De wonderbare visvangst van de palingvisser op het Leopoldskanaal te Strobrugge-Maldegem Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°
° 17098/N15012
° 38
2384-VE2 Het oude kerkhof (film super8)./S8

°
° 17098/N15012
° 37
1648-VE2 1978 Jaar van het Dorp te Donk (film super8)./S8-DONK
Verdwenen erfgoed. Een feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van het Jaar van het dorp in 1978 in een nu ook reeds lang verdwenen gezellige dorpscafé op het Pleintje te Donk (film super8).
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film
super8).
(Het filmfragment werd door de BRTN gescand.)

°
° 17098/N15012
° 36
152-VE2 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8
Verloren erfgoed. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’. De Donkse Klopperdans uit Donk-Maldegem
op het feest in het jaar van het dorp 1978 (filmsuper8).  Het filmfragment werd door de BRTN gescand.

°
° 03098/N15012
° 35
3218-VE2 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1975’ (periode Maldegem kermis 1974 t.m. Maldegem kermis 1975) (film super8).
Een zeis is een landbouwwerktuig dat kan worden beschouwd als een
verdere ontwikkeling van de sikkel. Een zeis bestaat uit een lang gebogen mes, aan de binnenbocht scherp, met een scherpe punt, bevestigd aan een steel met soms één maar meestal twee handvatten. De zeis wordt gebruikt door met een snelle zwaaiende beweging lang gras of graan te maaien zonder dat de maaier zich daarvoor hoeft te bukken. (bron: Wikipedia).

°
° 03098/N15012
° 34
3128-VE2 Koren pikken (film super8)./S8
Het koren pikken met de pik en pikhaak.

°
° 03098/N16012
° 33
3122-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

°
° 03098/N16012
° 32
3126-VE2Verdwenen erfgoed staande wip (film super8)./S8
Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. De staande wip stond in Maldegem naast het nu ook reeds lang verdwenen slachthuis in de Oudstrijderslaan.

°
° 03098/N16012
° 31
3121-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8
Verdwenen erfgoed. Het dorsen van gras.

°
° 03098/N16012
° 30
2617-VE2 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8
Een verloren ritueel. Een verloren erfgoed. Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem
opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de klokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

°
° 03098/N03098
° 29
1988-VE2 Verloren erfgoed abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8
Abdijhoeve van Papinglo. Vanaf de 16de tot midden 18de eeuw werd het domein omgevormd tot een pachthoeve, echter met gering succes gezien
de middelmatige kwaliteit van de in cultuur gebrachte gronden. In 1756 werd de hoeve, zoals ze tot voor kort bestond, opgetrokken en werd de ontginning van hout en turf met succes aangevat. De Franse Revolutie betekende het einde van deze activiteit. In de twintigste eeuw werd de hoeve als landbouwbedrijf uitgebaat door de familie Bottelier-Dhaenens en toen de enige twee overgebleven zonen in 1999 bij een verkeersongeluk om het leven kwamen, was dit het einde van de uitbating (bron Wikipedia).

°
° 05088/N16012
° 26
3118-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

°
° 29078/N16012
° 25
1963-VE2 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkerskermis 1969 (film super8)./S8
Verdwenen erfgoed. ‘5 kaarten voor 20 frank’. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ over het jaarverloop tussen Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1969 (film super8).

°
° 05078/N16012
° 24
3604-VE2 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8

°
° 17068/N16012
° 23
3616-VE2 Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8
Op een zonnige zomerse namiddag schepte Roger Braet na een lange loopbaan zijn laatste ijsjes op de markt van Maldegem.

°
° 12068/N16012
° 22
3599-VE2 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8
Willem Vermandere ‘Menschen van te lande’. “Mijn menschen van te lande – Hoe geiren zie ‘k julder gaan – Met zwier en zwaai of kloek en taai – Op julder stekken staan”.

°
° 12068/N16012
° 21
3699-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [VERLOREN ERFGOED MAP 2 (VE2)]

°

° 40

3641-VE2 De brug van Strobrugge (film super8)./S8

° 39

3605-VE2 De palingvisser (film super8)./S8

° 38

2384-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

° 37

1648-VE2 Jaar van het Dorp te Donk 1978 (film super8)./S8

° 36

152-VE2 Klopperdans Donk ‘Jaar van het dorp 1978’ (film super8)./S8

° 35

3218-VE2 ‘Menschen van te lande…’ (film super8)./S8

° 34

3128-VE2 Koren pikken (film super8)./S8

° 33

3122-VE2 Het oude kerhof (film super8)./S8

° 32

3126-VE2 De staande wip (film super8)./S8

° 31

3121-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

° 30

2617-VE2 Het ritueel op zondag van de laatste klokkenluider (film super8)./S8

° 29

1988-VE2 De abdijhoeve Papinglo (film super8)./S8

° 26

3118-VE2 Mensen van te lande (film super8)./S8

° 25

1963-VE2 De paardenmolen van Jules Bruyneel op Akkerskermis 1969 (film super8)./S8

° 24

3604-VE2 Het duivenlokaal. Bijna verloren erfgoed (film super8)./S8

° 23

3616-VE2 Braet Roger schept zijn laatste ijsjes (film super8)./S8

° 22

3599-VE2 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8

° 21

3699-VE2 Verloren erfgoed (film super8)./S8

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [VERLOREN ERFGOED MAP 2 (VE2)] bijgewerkt op 18 juni 2020

COR 180220 FB180220