°
° 12068/N12068
° 20
3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

°
° 102068/N12068
° 19
1990-VE1 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

°
° 11068/N11068
° 18
1435-VE1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO
Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

°
° 10068/N10068
° 17
2615-VE1 Met paard en kar de melkkruiken ophalen (film super8)./S8-FPRVH
Elke dag, bij weer en wind en door de vier seizoenen heen, met paard en kar de melkkruiken bij de landbouwers voor de melkerij Sint-Marie te Maldegem ophalen. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen'(film super8).
Liliana De Meyere: “Dat is Richard Van Hecke en zijn hulpje is mijn broer De
Meyere Firmijn.”

°
° 11068/N11068
° 16
1434-VE1 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8
De laatste klokkenluider te Maldegem met hemd en stropdas.
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen'(film
super8).

°
° 27-5-2018/N27-5-2018
° 15
S8-VE-2618 Sint-Hubertus paardenwijding (film super8)./S8-FPPVO
Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend.

°
° 27-5-2018/N27-5-2018
° 14
S8-VE-3603 De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-DONK
Optreden van de Donkse Klopperdans te Donk-Maldegem. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°
° 26-5-2018/N26-5-2018
° 13
3612-VE1 Het krulbollen. (film super8)./S8
Krulbollen in de dreef van het Reesinghebos op de wijk de Akker te Maldegem. Uren aan een stuk met twee ploegen bollen, bijbollen en schieten. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen 1976’ (film super8).

°
° 26-5-2018/N26-5-2018
° 12
3607-VE1 Vinkenzetting. (film super8)./S8
Een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij de vinkenhouders zich met een vinkenkooi opstellen langs een weg. Gedurende een uur tellen ze het aantal gefloten liedjes van de vink door te turven. Turven is het met een krijtje streepjes trekken op een houten telstok. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8).

°
° 21058/N21058
° 11
3725-VE1 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

°
° 19-5-2018/N19-5-2018
° 10
2014A-VE1 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL
Verloren erfgoed. Molentjeskermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjeskermis niet op dezelfde lijn met de commissaris. De kermis op het Molentje kreeg een ongelukkige plaats bovenop de Columbusbrug in de Gidsenlaan. Het jaar nadien kregen de paardenmolen van Jules Bruyneel en de kermiskramen terug hun vertrouwde plaats op het Molentje. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

°
° 22058/N22058
° 09
3624-VE1 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8
Begin van de jaren 1970 werden de kerkgangers voor de hoogmis in de Sint-Barbarakerk te Maldegem opgeroepen met het manueel luiden van de klokken. Op vandaag gebeurt het luiden van de kerkklokken mechanisch. Het zondagritueel van de laatste klokkenluider is dan ook een vage herinnering geworden.

°
° 19-5-2018/N19-5-2018
° 08
3247a-VE1 De imker vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8
De bijenkorf is een oude vorm van spiraalvlechtwerk. Dit werd reeds toegepast in de middeleeuwen en aan de vorm is weinig veranderd.
Tegenwoordig werken de imkers met een bijenkast. Het vlechten van korven wordt spiraalvlechten genoemd. Met deze vlechttechniek wordt een bundel stro ononderbroken spiraalsgewijs op elkaar gelegd en met een vlechtband vastgebonden. Van alle strosoorten is roggestro het meest geschikte materiaal voor het vlechten. (bron: Imkervereniging De Heidebloem uit Haaksbergen)
Trui Hoste: ‘Prudent Verstringe’

°
° 18-5-2018/N18-5-2018
° 07
3600-VE1 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8
Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen’ (film super8).
Els Martens gaf bij dit filmfragment volgend informatie: “… het pleintje van vroeger ‘pittens’ zoals we zeiden waren de roots van de familie Verleye. De accordeonist is Walter Verleye…”

°
° 18-5-2018/N18-5-2018
° 05
3704-VE1 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

°
° 18-5-2018/18-5-2018
° 04
3412-VE1 ‘Processie 1969 (film super8)./S8-PR
‘Processie 1969’ filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ van Camera Obscura over de periode van Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1969 (film super8).

°
° 19-5-2018/N19-5-2018
° 02
286-VE1 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8
Verdwenen erfgoed. ‘Dag, Dorp. Dag Vroeger’.(Louis Verbeeck) Filmfragment uit het filmarchief van Camera Obscura (film super8).

°
° 19-5-2018/N19-5-2018
° 01
2616-VE1 Sint Hubertus paardenwijding en ommegang. (film
super8)./S8
Verloren erfgoed. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.
Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [VERLOREN ERFGOED (VE1)]

° 20
3701-VE1 Handboogschieten staande wip (film super8)./S8

° 19
1990-VE1 Gilde St-Sebastiaan Maldegem (film super8)./S8

° 18
1435-VE1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO

° 17
2615-VE1 Met paard en kar de melkkruiken ophalen (film super8)./S8-FPRVH

° 16
1434-VE1 De laatste klokkenluider te Maldegem (film super8)./S8

° 15
2618-VE1 Sint-Hubertus paardenwijding (film super8)./S8-FPPVO

° 14
3603-VE1 De Donkse Klopperdans (film super8)./S8-F-DONK

° 13
3612-VE1 Het krulbollen. (film super8)./S8

° 12
3607-VE1 Vinkenzetting. (film super8)./S8

° 11
3725-VE1 Torenklok en klokkenluiders. (film super8)./S8

° 10
2014A-VE1 Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-MOL

° 09
3624-VE1 De laatste klokkenluiders. (film super8)./S8

° 08
3247A-VE1 De imker vlecht zijn bijenkorf (film super8)./S8-FPPV

° 07
3600-VE1 Dorpsherberg ’t Pleintje Donk. (film super8)./S8-DONK

° 05
3704-VE1 Het oude kerkhof – verloren erfgoed (film super8)./S8

° 04
3412-VE1 ‘Processie 1969’ (film super8)./S8-F69-PR

° 02
286-VE1 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8-DONK

° 01
2616-VE1 Sint Hubertus paardenwijding en ommegang. (film super8)./S8-FPPVO

================================================================

CODE

FPRVH Filmportret Richard Van Hecke

FPPVO Filmportret deken Paul Van Overbeke

FPPV Filmportret Prudent Verstringe

MOL Molentje-Maldegem

F Folklore

PR Processie

F69 Archieffilm ‘Maldegem 1969’ – eerste archieffilm van Camera Obscura van Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1969

S8 Film super8

VE1 Verloren erfgoed – MAP 1

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatiemag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR15012)

================================================================

Soundtrack archieffilmen Camera Obscura Maldegem
Om de muziekrechten geen geweld aan te doen worden enkele archieffilmen van Camera Obscura Maldegem voorzien van ‘Al onder de weg van Maldegem’ gespeeld door gitarist Franky Viaene. Camera Obscura Maldegem kreeg van Franky Viaene de toestemming voor het gebruik van de uitvoering. Waarvoor onze bijzondere dank!

Map [VERLOREN ERFGOED (VE1)] bijgewerkt op 15 januari 2020

================================================================

CODE VE1 (CR15012) – FB