°

° 04042/N04042

° 21

4328-SFK Er kwam een nieuwe kerststal op de markt (film super8)/S8-OS

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’ (film super8). Originele soundtrack. Stem Jan Viaene.

°

° 19129/N19129

° 01

4147-SFK1 In Maldegem staat geen kerststal. Verloren erfgoed./VE

In Maldegem staat geen kerststal meer. Met White Night en White Sunday kwam er een kerstman. Verloren erfgoed.

°

° 20129/N20129

° 09

2097-SFK1 Geen plaats meer in de herberg. Gregoriuskoor zingt./VE-FPPJ

Verloren erfgoed. Er was geen plaats meer in de herberg. Het kerstlandschap met Estaminet De Gouden Kroon en kerststal in de Sint Barbarakerk te Maldegem was een creatie van wijlen koster Pierre Jacques (°19-8-1932 +13-7-2006). Het Gregoriuskoor zingt.

°

° 19129/N19129

° 02

4148-SFK1 Kerstnacht schoner dan de dagen./OS

Cursiefje voorgelezen op radio Saturnus op kerstdag 1982 door Jan Viaene. Tekst Noël Ryheul./OS

================================================================

°

° 21129/N21129

° 20

2882-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Er is een kindeke’./KOCK

°

° 21129/N21129

° 19

2891-SFK1 Kerstrondgang 2016 fanfare Nut en Vermaak./FANV

Op 2de kerstdag 26 december 2016 kerstrondgang van de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem.

°

° 21129/N21129

° 18

3438-SFK1 Gregoriuskoor zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017./KOGK

°

° 21129/N21129

° 17

1696-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Eer zij God in onze dagen’./KOCK

°

° 20129/N20129

° 16

2444-SFK1 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./VE

Verloren erfgoed… Ook dit jaar is er geen plaats meer voor een kerststal op de markt te Maldegem. Waar blijft ons erfgoed en onze cultuur?

‘Dag, Dorp. Dag Vroeger’.(Louis Verbeeck).

°

° 20129/N20129

° 15

2448-SFK1 Kerstrondgang fanfare Nut en Vermaak Maldegem./FANV

°

° 20129/N20129

° 14

2445-SFK1 Op de markt te Maldegem is de mooie kerststal stilletjes weggedeemsterd.

Op de markt te Maldegem is de mooie kerststal al een paar jaar stilletjes weggedeemsterd. Een kerstman met een zee van ledlampjes mocht de nieuwe kerstsfeer commercieel invullen. In de Sint-Barbarakerk staat nog een sfeervolle kerststal. De kerststal hier in beeld werd gebouwd en opgezet door wijlen koster Pierre Jacques (°19-8-1932 + 13-7-2006). Na zijn overlijden kwamen de leden van het Gregoriuskoor met een ander ontwerp van kerststal. Ietsjes groter. Ietsjes ruimer.  

°

° 20129/N20129

° 13

2987-SFK1 Andantekoor zong op kerstdag 2016./KOAK

°

° 20129/N20129

° 12

2886-SFK1 Kleit zingt kerst – Stille Nacht./KOCK

°

° 20119/N20119

° 11

3435-SFK1 Optreden Jeugdkoor Taratantara na de kindermis op kerstdag 2017./KOTA

°

° 20129/N20129

° 10

2988-SFK1 Kerstrondgang Nut en Vermaak 26-12-2016./FANV

°

° 20129/N20129

° 08

1696-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Eer zij God in onze dagen’./KOCK

°

° 20129/N20129

° 07

2712-SFK1 Gregoriuskoor Maldegem zong op kerstdag./KOGK

°

° 20129/N20129

° 06

SFK1-3437 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017./KOTA

SFK1-3437 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017./KOTA

°

° 20129/N20129

° 05

2890-SFK1 Andantekoor zong op kerstdag 2016./KOAK

°

° 19129/N19129

° 04

1064-SFK Organist Stijn De Kesel ‘U zijt wellekome’./ORG-FPSDK

Stijn De Kesel organist van de Adrianuskerk te Adegem – U zijt wellekome – 26 december 2010.

°

° 19129/N19129

° 03

2443-SFK1 Kleit zingt kerst. Stille Nacht./KOCK

================================================================

-> WWW.CAMOB.BE -> [SFEERBEELDEN KERSTPERIODE (SFK1)]

°

° 21

4328-SFK Er kwam een nieuwe kerststal op de markt (film super8)/S8-OS

° 20

2882-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Er is een kindeke’./KOCK

° 19

2891-SFK1 Kerstrondgang 2016 fanfare Nut en Vermaak./FANV

° 18

3438-SFK1 Gregoriuskoor zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017./KOGK

° 17

1696-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Eer zij God in onze dagen’./KOCK

° 16

2444-SFK1 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem./VE

° 15

2448-SFK1 Kerstrondgang fanfare Nut en Vermaak Maldegem./FANV

° 14

2445-SFK1 Op de markt te Maldegem is de mooie kerststal stilletjes weggedeemsterd.

° 13

2987-SFK1 Andantekoor zong op kerstdag 2016./KOAK

° 12

2886-SFK1 Kleit zingt kerst – Stille Nacht./KOCK

° 11

3435-SFK1 Optreden Jeugdkoor Taratantara na de kindermis op kerstdag 2017./KOTA

° 10

2988-SFK1 Kerstrondgang Nut en Vermaak 26-12-2016./FANV

° 09

2097-SFK1 Geen plaats meer in de herberg. Gregoriuskoor zingt./VE-FPPJ

° 08

1696-SFK1 Kleit zingt kerst ‘Eer zij God in onze dagen’./KOCK

° 07

2712-SFK1 Gregoriuskoor Maldegem zong op kerstdag./KOGK

° 06

SFK1-3437 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017./KOTA

° 05

2890-SFK1 Andantekoor zong op kerstdag 2016./KOAK

° 04

1064-SFK Organist Stijn De Kesel ‘U zijt wellekome’./ORG-FPSDK

° 03

2443-SFK1 Kleit zingt kerst. Stille Nacht.

° 02

4148-SFK1 Kerstnacht schoner dan de dagen./OS

° 01

4147-SFK1 In Maldegem staat geen kerststal. Verloren erfgoed./VE

================================================================

CODES – TAGS

FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak

FPPJ Pierre Jacques koster Sint-Barbarakerk (°19-8-1932 +13-7-2006)

KOGK Gregoriuskoor

KOTA Jeugdkoor Taratantara

KOAK Andantekoor

KOCK Gemengd koor Canticorum

FPSDK Filmportret Stijn De Kesel organist

OS Originele sound – stem Jan Viaene

VE Verloren erfgoed

SFK1 Sfeerbeelden kerstperiode

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR04042)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [MALDEGEM EEN DORP OM IN TE WONEN (DORP)] bijgewerkt op 4 april 2020

================================================================

SFK1(CR04042) – FB