°

° 28092/N28092

° 20

3929A-SFH1 Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-VE-FPJRDH-FPARDH

Een vossenjacht is een jachtpartij waarbij een groep ruiters te paard met behulp van een meute jachthonden een vos achtervolgt en in het nauw drijft. De variant van dit soort veldritten binnen de paardensport wordt ‘slipjacht’ genoemd. Hierbij wordt geen echte vos achtervolgd maar wordt het reukspoor voor de honden uitgezet door met geurstof besprenkelde lappen over de te volgen route te slepen. Deze variant staat internationaal bekend als ‘Hubertusrit’. (bron: Wikipedia)

Het filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van Jan Viaene (film super8).

°

° 28092/N28092

° 19

3984-SFH1 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PA

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

°

° 28092/N28092

° 18

4490-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-PA-FPPVO

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.

Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).

°

° 28092/N28092

° 17

4488-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-FPPVO

Verloren erfgoed. Deken Paul Van Overbeke zegent de paarden op de Sint-Hubertus Paardenwijding in de marktstraat (film super8).

°

° 28092/N28092

° 16

4447-SFH1 “Zeg mij waar de soldaten zijn? (film super8)./S8

°

° 28092/N28092

° 15

4436-SFH1 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PA-VE

°

° 28092/N28092

° 14

4175B-SFH1 Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-NOV

°

° 28092/N28092

° 13

4115-SFH1 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM

Pastoor E.H. Luc Mertens bracht het Jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen naar de Sint-Barbarakerk. Op 4 november 2019 werd de Sint-Hubertusmis door het Jachthoornkorps met jachthoornmuziek opgeluisterd. In de loop van de mis werden de Sint-hubertusbroodjes door E.H. Luc Mertens gewijd. Na de mis werden de broodjes uitgedeeld aan de talrijk opgekomen misgangers. Het jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen treedt op in KSA-uniform, het traditionele blauwe jachthoorn vestje.

“Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

Het archieffilmpje van de Sint-Hubertusviering op 4 november 2019 in de Sint-Barbarakerk van Maldegem kreeg op de website van de parochie KERKNET – PAROCHIE IN MALDEGEM een mooie vermelding. De website van de parochie is toegankelijk op: (https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-maldegem)

” KERKNET – PAROCHIE IN MALDEGEM – MOOIE VERZORGDE HUBERTUSVIERING Op maandag 4 november vond in de Sint-Barbarakerk van Maldegem de Hubertusviering plaats. De eucharistie werd opgeluisterd door de Jachthoornblazers KSA Geraardsbergen. Deze groep volgt mij al meer dan 20 jaar om de Hubertusviering met jachthoorngeschal op te luisteren. Tijdens de viering werd ook het bijzondere gebed uitgesproken voor de broodzegening. Ook de talrijk opgekomen gelovigen hebben er van genoten. En met een gewijd hubertusbroodje keerde men tevreden huiswaarts. “

°

° 27092/N27092

° 12

4032-SFH1 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8

°

° 27092/N27092

° 11

3986-SFH1 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PA

De jachthoornblazers de Merode. Zij bespelen de Duitse PleBhoorn, de Ventielhoorn en de grote Parforcehoorn.

°

° 27092/N27092

° 10

3985-SFH1 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PA

°

° 27092/N27092

° 09

3268-SFH1 Willy van de Velde – M’Aquarellen in het park 21-8-2017./FP11-FPWVDV

°

° 27092/N27092

° 08

3195-SFH1 Herfstkleuren rondom de Sint-Barbarakerk (film super8).

De Sint-Barbarakerk is toegewijd aan Barbara van Nicomedië. De eerste kerk werd in 1074 gebouwd met Sint-Pieter als patroonheilige. Het was een kruiskerk. De zware onderbouw van deze kerk is nog bewaard. De viering en het onderste stuk van de vieringtoren werden rond 1300 opgetrokken en rust op trompen. Het huidige laatgotische priesterkoor is uit de 15e eeuw, het transept werd in 1620 herbouwd. De achtkantige vieringtoren werd gedeeltelijk herbouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. Het schip, verwoest in 1578, is dan weer neoclassicistisch en stamt uit 1878-79. Zware steunberen stutten de westelijke frontgevel van de kerk. In de hoek, gevormd door de noordbeuk en een transeptarm, staat een achtkantige traptoren, langs waar men de toren kan bereiken. In de kerk staan altaren uit de 17e en de 18e eeuw. De Sint-Antoniusommegang uit de 19e eeuw, rond de kerk, is een uiting van volksdevotie. (bron: Wikipedia)

°

° 27092/N27092

° 07

2868-SFH1 Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-NOV-VE-PA

Hubertusbrood is de naam voor brood dat op Hubertusdag door een priester gewijd werd. Het brood wordt gewijd in naam van Sint-Hubertus en gegeten op diens feestdag, 3 november. Vroeger namen de kerkgangers ook wel zelf een broodje mee om het te laten wijden. Het moest, na de wijding, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Volgens het bijgeloof zou dit brood, na nuttiging ervan, bescherming bieden tegen hondsdolheid (bron: Wikipedia).

°

° 27092/N27092

° 06

2808-SFH1 Sfeerbeelden herfst./S8

°

° 27092/N27092

° 05

2390-SFH1 Herfst Sint-Annapark Maldegem.

°

° 27092/N27092

° 04

2335-SFH1 Canadees Kerkhof Adegem./CK

°

° 27092/27092

° 03

1576-SFH1 Sfeerbeelden herfst.

°

° 27092/N27092

° 02

1575-SFH1 Sfeerbeelden herfst Maldegem.

°

° 27092/N27092

° 01

1435-SFH1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO-VE

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– YOU TUBE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje](of code)

– GOOGLE ->[camobmaldegem][volgnummer archieffilmpje](of code)

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [SFEERBEELDEN HERFST MAP (SFH1)]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden.  Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.

°

° 20

3929A-SFH1 Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-VE-FPJRDH-FPARDH

° 19

3984-SFH1 Jachthoornblazers De Merode Dag van het Paard Maldegem./PA

° 18

4490-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-PA-FPPVO

° 17

4488-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-FPPVO

° 16

4447-SFH1 “Zeg mij waar de soldaten zijn? (film super8)./S8

° 15

4436-SFH1 Sfeerbeelden ‘Dag van het paard’ (film super8)./S8-PA-VE

° 14

4175B-SFH1 Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-NOV

° 13

4115-SFH1 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM

° 12

4032-SFH1 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8

° 11

3986-SFH1 Jachthoornblazers de Merode – Dag van het Paard Maldegem./PA

° 10

3985-SFH1 Paardenwijding ‘Dag van het Paard’ Maldegem./PA

° 09

3268-SFH1 Willy van de Velde – M’Aquarellen in het park 21-8-2017./FP11-FPWVDV

° 08

3195-SFH1 Herfstkleuren rondom de Sint-Barbarakerk (film super8).

° 07

2868-SFH1 Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-NOV-VE-PA

° 06

2808-SFH1 Sfeerbeelden herfst./S8

° 05

2390-SFH1 Herfst Sint-Annapark Maldegem.

° 04

2335-SFH1 Canadees Kerkhof Adegem./CK

° 03

1576-SFH1 Sfeerbeelden herfst.

° 02

1575-SFH1 Sfeerbeelden herfst Maldegem.

° 01

1435-SFH1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-FPPVO-VE

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

MAP [ SFEERBEELDEN HERFST MAP (SFH1) ]bijgewerkt op 28 september 2020

COR270920 NEW FB280920