°

° 21052/N21052

° 11

4495-RITD1 Het ritueel van het doopsel (film super8)./S8-BDPMDK

Filmfragment uit een intro van een van de archieffilmen. De inleiding van elke archieffilm (en elke archieffilm bestond uit een deel 1 en een deel 2) begon met een overzicht van enkele levensfragmenten uit het voorbije jaar. Van een doopsel tot een begrafenis. Medepastoor Michel De Kerpel (film super8).  

Filmportret Michel De Kerpel (geboren op 09-08-1927 te Lokeren en overleden op 24-05-2006 te Belsele) – medepastoor te Maldegem in de Sint-Barbaraparochie van 1966 tot 1976.

°

° 21052/N21052

° 10

4494-RITD1 Het droevig ritueel van het neerleggen van een palmtakje (film super8)./S8-BDPAVC

Het droevig ritueel van het neerleggen van een palmtakje van de groenblijvende buxusstruik op de lijkkist is het symbool voor hoop en onvergankelijk leven. Filmportret medepastoor E.H. Antoon Van Cauteren (film super8).

De palmtak als attribuut van de godin Victoria symboliseert de overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak aan atleten geschonken als teken van overwinning. De christenen namen het over als teken voor hen die gestorven waren, in het bijzonder martelaren. In de christelijke kunst was de palmtak het symbool van de overwinning op de dood. (bron: Funerair Lexicon)

°

° 17052/N17052

° 09

4484-RITD1 Zij stapten in het huwelijksbootje (film super8)./S8

Eric Verstraete met Rita Viaene stappen in het huwelijksbootje. Filmfragment uit een intro van een van de archieffilmen. De inleiding van elke archieffilm (elke archieffilm bestond uit een deel 1 en een deel 2) begon met een overzicht van enkele levensfragmenten uit het voorbije jaar. Van een doopsel tot een begrafenis.

°

° 16052/N16052

° 08

4476-RITD1 Een tinnen schaal en een nieuwe trouwboek (film super8)./S8-FPVC

Mevrouw van Cleemput-De Smet Yvonne, schepen van de burgerlijkse stand, bij de viering van een gouden jubileum altijd in haar bovenste beste doen met een speechken, een tinnen schaal en een nieuwe trouwboek (film super8).

°

° 16052/N16052

° 07

4475-RITD1 Zij stapten in het huwelijksbootje (film super8)./S8

Johan De Pauw met Katrien Van Deynse stappen in het huwelijksbootje.

Filmfragment uit een intro van een van de archieffilmen. De inleiding van elke archieffilm (elke archieffilm bestond uit een deel 1 en een deel 2) begon met een overzicht van enkele levensfragmenten uit het voorbije jaar. Van een doopsel tot een begrafenis.

°

° 15052/N15052

° 06

4474-RITD1 Gouden jubileum – 50 jaar getrouwd (film super8)./S8

Honoré Dobbelaere en Clara Claeys vieren hun gouden jubileum.

Filmfragment uit een intro van een van de archieffilmen. De inleiding van elke archieffilm (elke archieffilm bestond uit een deel 1 en een deel 2) begon met een overzicht van enkele levensfragmenten uit het voorbije jaar. Van een doopsel tot een begrafenis.

Symbool van de 50ste huwelijksverjaardag is goud. Het is een goede gewoonte wanneer men 50 jaar getrouwd is dit met een gouden jubileumfeest te vieren. Vele jaren geleden begon het jubileumfeest met een heilige mis en werd de huwelijksplechtigheid van weleer nog eens overgedaan op het gemeentehuis. Op vandaag is de mis al lang van de kalender gevallen en de ontvangst op het gemeentehuis wordt meestal vervangen door een viering ten huize (film super8). Archieffilmpje nr. 4474 is de remake van archieffilmpje nr. 2613.

°

° 15052/N15052

° 05

4471-RITD1 Het ritueel van het doopsel (film super8)./S8-BDPZGDJ-FPRV

Filmfragment uit een intro van een van de archieffilmen. De inleiding van elke archieffilm (en elke archieffilm bestond uit een deel 1 en een deel 2) begon met een overzicht van enkele levensfragmenten uit het voorbije jaar. Van een doopsel tot een begrafenis.

Medepastoor Guido De jaeger en koster René Verhaeghe (film super8).

°

° 07052/N07052

° 05

4445-HCK1 Filmarchief Herdenkingsplechtigheid Canadees kerkhof (film super8)./RITD1-S8

°

° 03052/N03052

° 04

4429-RITD1 Deken Stefaan De Paepe kreeg de sleutel van de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FPRL

Bij het ceremonieel van de ontvangst van een nieuwe pastoor of deken op de parochie behoort het ritueel van driemaal kloppen met de kerksleutel op de kerkdeur. Deken Stefaan De Paepe kreeg van de voorzitter Robert Lippens van de kerkfabriek de sleutel van de Sint-Barbarakerk te Maldegem en na het ritueel van driemaal kloppen met de sleutel werd voor hem de kerkdeur geopend (film super8).

°

° 02052/N02052

° 03

4433-RITD1 Inzegening nieuw kerkhof door deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO

Met een rondgang van het gemeentebestuur en de inzegening door deken Paul Van Overbeke kreeg Maldegem een uitbreiding van het bestaande kerkhof. Een ritueel dat men in een mensenleven maar eenmaal meemaakt (film super8).

Archieffilmpje 4432 is een remake van filmpje nr. 2481.

°

° 02052/N02052

° 02

4432-RITD1 Een droevig ritueel (film super8)./S8

Het droevig ritueel van het neerleggen van een palmtakje van de groenblijvende buxusstruik op de lijkkist is het symbool voor hoop en onvergankelijk leven (film super8).

°

° 02052/N02052

° 01

4429-RITD1 Driemaal kloppen met de sleutel op de kerkdeur (film super8)./S8-FPRL

Bij het ceremonieel van de ontvangst van een nieuwe pastoor of deken op de parochie behoort het ritueel van driemaal kloppen met de kerksleutel op de kerkdeur. Deken Willy De Cock kreeg van de voorzitter Robert Lippens van de kerkfabriek de sleutel van de Sint-Barbarakerk te Maldegem en na het ritueel van driemaal kloppen met de sleutel werd voor hem de kerkdeur geopend (film super8). Het archieffilmpje nr. 4429 is de remake van het filmje nr. 2482.

Deken Willy De Cock – (°Aaigen 27-8-1932 +Gent 15-1-1996) leraar in Deinze Sint Hendriks en Lokeren, pastoor in Sint-Amandsberg en Knesselare, deken in Maldegem.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje

– bij het aanklikken van het driehoekje op het einde van de titel verschijnt de inhoud van de bijlage bij het archieffilmpje

-> GOOGLE-> camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje

-> WWW.CAMOB.BE -> onder Categorieën -> [MAP] -> [RITUELEN MAP 1 (ARIT)]

°

° 11

4495-RITD1 Het ritueel van het doopsel (film super8)./S8-BDPMDK

° 10

4494-RITD1 Het droevig ritueel van het neerleggen van een palmtakje (film super8)./S8-BDPAVC

° 09

4484-RITD1 Zij stapten in het huwelijksbootje(film super8)./S8

° 08

4476-RITD1 Een tinnen schaal en een nieuwe trouwboek(film super8)./S8-FPVC

° 07

4475-RITD1 Zij stapten in het huwelijksbootje(film super8)./S8

° 06

4474-RITD1 Gouden jubileum – 50 jaar getrouwd (film super8)./S8-MFV

° 05

4471-RITD1 Het ritueel van het doopsel (film super8)./S8-BDPZGDJ-FPRV

° 04

4429-RITD Deken Stefaan De Paepe kreeg de sleutel van de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FPRL

° 03

4433-RITD Inzegening nieuw kerkhof door deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO

° 02

4432-RITD Een droevig ritueel (film super8)./S8

° 01

4429-RITD Driemaal kloppen met de sleutel op de kerkdeur (film super8)./S8-FPRL

================================================================

°

CODES

°

BDPAVC E.H. Antoon Van Cauteren

FPVC Filmportret mevrouw Van Cleemput-Ivonne De Smet

FPRV Filmportret René Verhaeghe

BDPZGDJ Medepastoor Guido De Jaeger

RITD1 Rituelen en devoties MAP 1

FPPVO Fimportret deken Paul Van Overbeke

FPRL Robert Lippens

ARIT1 Rituelen MAP 1

S8 Film super8

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [RITUELEN MAP 1 (ARIT1)] bijgewerkt op 21 mei 2020

================================================================FB