WWW.CAMOB.BE werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 27 april 2020 telt www.camob.be op YouTube [ 682.352 ] videoweergaven.

‘Dag Dorp, Dag Vroeger’ Louis Verbeeck

‘Je kunt de jongen wel uit het dorp halen, maar je haalt het dorp niet uit de jongen.’

================================================================

°

° 28042/N28042

° 01

4391B-PL212 Optocht oudstijders 21 juliviering 1970 (film super8)./S8-OUD

Na de 21 juli plechtigheid 1970 op de markt optocht van de oudstrijders naar het stamlokaal bij Pieter De Lille op het Stationsplein. Tuurken Willems volgt de stoet op zijn legendarisch brommerken.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje

-> GOOGLE-> camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje

-> WWW.CAMOB.BE -> onder Categorieën -> [MAP] -> [PLECHTIGHEID 21 JULIVIERING MAP 2 (PL212)]

°

° 01

4391B-PL212 Optocht oudstijders 21 juliviering 1970 (film super8)./S8-OUD

================================================================

°

CODES

OUD Oudstrijders

S8 Super8 film

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

PL212[CR28042] – FB

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [PLECHTIGHEID 21 JULIVIERING MAP 2 (PL212)] bijgewerkt op 28 april 2020

================================================================

PL212[CR27042] – FB