°

° 30109/N31109

° 01

4086-SFKH Sfeerbeelden 1 en 11 november (film super8)./S8-OS-NOV-PL11-SFH

De stem bij het archieffilmpje is van Jan Viaene.

°

° 30109//31109

° 02

3781-SFKH Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem (film super8)./S8-NOV-VE-SFH

================================================================

°

° 05119/N05119

° 20

4115-NOV St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen.

Pastoor E.H. Luc Mertens bracht het Jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen naar de Sint-Barbarakerk. Op 4 november 2019 werd de Sint-Hubertusmis door het Jachthoornkorps met jachthoornmuziek opgeluisterd. In de loop van de mis werden de Sint-hubertusbroodjes door E.H. Luc Mertens gewijd. Na de mis werden de broodjes uitgedeeld aan de talrijk opgekomen misgangers. Het jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen treedt op in KSA-uniform, het traditionele blauwe jachthoorn vestje.

“Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

°

° 05119/N05119

° 19

4114-NOV Tovenaar Merlijn toverde halloweenijsjes.

°

° 05119/N05119

° 18

4112-NOV Een tweede verhalenverteller en een stukje pizza.

°

° 04119/N04119

° 17

4111-NOV Met heksensoep van pompoenen op zoek naar Anna.

Na het verhaal van de verhalenverteller met heksensoep van pompoenen met balletjes op zoek naar Anna in het Sint-Annapark.

°

° 04119/N04119

° 16

Halloween in het Sint-Annapark met vertellers en Dracula.

Graaf Dracula is een fictieve aristocratische vampier uit Transsylvanië die model heeft gestaan voor de meeste vampiers in de moderne cultuur. Graaf Dracula is de antagonist en booswicht uit de roman Dracula die geschreven is door de Ier Bram Stoker in 1897. Volgens sommigen is zijn personage door Stoker los-vast gebaseerd op de vorst van Walachije, Vlad Dracula. (bron: Wikipedia)

°

° 04119/N04119

° 15

4109-NOV In het Sint-Annakasteel een heksenkring rond Anna.

°

° 031119/n03119

° 14

1435-NOV Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-VE

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

“Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

°

° 03119/N03119

° 13

4108-NOV Sy-dansstudio bracht een heel bijzondere halloween-dansact. 01

°

° 03119/N03119

° 12

2384-SFKH Verloren erfgoed (film super8)./S8-NOV-VE

° 03119/N03119

° 11

4108-CK19 Knokke-Heist bezoekt Canadese begraafplaats 2-11-2019.

Ter gelegenheid van het Canadese-weekend in Knokke-Heist bracht het gemeentebestuur van Knokke-Heist op zaterdag 2 november 2019 een bloemenhulde op het Canadien War Cemetery in Adegem.

° 01119/N01119

° 10

3530-PL11S8 11 Novemberviering (film super8)./S8-OUD-NOV

°

° 01119/N01119

° 09

2813-PL1116 11 Novemberviering 2016 Maldegem./NOV-YZ

°

° 31109/N31109

° 08

2616-SFH Sint Hubertus paardenwijding en ommegang. (film super8)./S8-VE-FPPVO

Een verloren ritueel. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.

Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).

°

° 31109/N31109

° 07

2618-SFH Verloren ritueel. Sint-Hubertus paardenwijding (film super8)./S8-VE-FPPVO

Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend.

°

° 31109/N31109

° 06

2868-SFH Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-NOV-VE-F

Hubertusbrood is de naam voor brood dat op Hubertusdag door een priester gewijd werd. Het brood wordt gewijd in naam van Sint-Hubertus en gegeten op diens feestdag, 3 november. Vroeger namen de kerkgangers ook wel zelf een broodje mee om het te laten wijden. Het moest, na de wijding, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Volgens het bijgeloof zou dit brood, na nuttiging ervan, bescherming bieden tegen hondsdolheid (bron: Wikipedia).

°

° 31109/N31109

° 05

2462-PL11 Een stil moment. 11 Novemberviering 1976 Maldegem (film super8)./S8-NOV-SFKH-FPPVO

Een stil moment op de 11 Novemberviering 1976 op het kerkhof te Maldegem. Deken Paul Van Overbeke pastoor-deken te Maldegem van 1948 t.m. 1979. Archieffilm ‘Maldegem 1977’ ( film super8).

°

° 31109/N31109

° 04

3929A-SFH Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-NOV-VE

Een vossenjacht is een jachtpartij waarbij een groep ruiters te paard met behulp van een meute jachthonden een vos achtervolgt en in het nauw drijft. De variant van dit soort veldritten binnen de paardensport wordt ‘slipjacht’ genoemd. Hierbij wordt geen echte vos achtervolgd maar wordt het reukspoor voor de honden uitgezet door met geurstof besprenkelde lappen over de te volgen route te slepen. Deze variant staat internationaal bekend als ‘Hubertusrit’. (bron: Wikipedia)

Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’ (film super8). Bewerking van archieffilmpje nr. 2463-SDH. Het filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van Jan Viaene (film super8).

°

° 31109/N31109

° 03

3122-SFKH Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem (film super8) ./S8-NOV-VE-SFH

================================================================

°

-> WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [ NOVEMBER (NOV) ]

° 20

4115-NOV St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen.

° 19

4114-NOV Tovenaar Merlijn toverde halloweenijsjes. 06

° 18

4112-NOV Een tweede verhalenverteller en een stukje pizza. 05

° 17

4111-NOV Met heksensoep van pompoenen op zoek naar Anna. 04

° 16

4110-NOV Halloween met Dracula in het Sint-Annapark. 03

° 15

4109-NOV In het Sint-Annakasteel een heksenkring rond Anna. 02

° 14

1435-NOV Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-VE

° 13

4108-NOV Sy-dansstudio bracht een heel bijzondere halloween-dansact. 01

° 12

2384-SFKH Verloren erfgoed (film super8)./S8-NOV-VE

° 11

4108-CK19 Knokke-Heist bezoekt Canadese begraafplaats 2-11-2019.

° 10

3530-PL11S8 11 Novemberviering (film super8)./S8-OUD-NOV

° 09

2813-PL1116 11 Novemberviering 2016 Maldegem./NOV-YZ

° 08

2616-SFH Sint Hubertus paardenwijding en ommegang. (film super8)./S8-VE-FPPVO

° 07

2618-SFH Verloren ritueel. Sint-Hubertus paardenwijding (film super8)./S8-VE-FPPVO

° 06

2868-SFH Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-NOV-VE-F

° 05

2462-PL11 Een stil moment. 11 Novemberviering 1976 Maldegem (film super8)./S8-NOV-SFKH-FPPVO

° 04

3929A-SFH Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-NOV-VE

° 03

3122-SFKH Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem (film super8) ./S8-NOV-VE-SFH

° 02

3781-SFKH Verloren erfgoed – Kerkhof Maldegem (film super8)./S8-NOV-VE-SFH

° 01

4086-PL11 Sfeerbeelden 1 en 11 november (film super8)./S8-OS-YZ-NOV-SFH

================================================================

CODES

OUD Oudstrijders

FPPVO Filmportret Deken Paul Van Overbeke

VE Verloren erfgoed

SFH Sfeerbeelden herfst

OS Originele klankband – stem Jan viaene

S8 Super8 film

SFKH Sfeerbeelden kerkhof Maldegem

PL11 Plechtigheid 11 november

NOV Novembermaand

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [NOVEMBERMAAND (NOV)] bijgewerkt op 13 januari 2020

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

CODE NOV (CR 130102) – FB01119