================================================================

ONDER CONSTRUCTIE

================================================================

°

° 109032/N19032

° 08

4262-STOMIL1 Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 08 (film super8)./S8

°

° 19032/N19032

° 07

4260-STOMIL1 Van Melda tot SK – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 07 (film super8)./S8-KSK1

°

° 19032/N19032

° 06

4259-STOMIL1 Melda’s – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 06 (film super8)./S8-FP7-KSK1

°

° 19032/N19032

° 05

4258-STOMIL1 Filmportret – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 05 (film super8)./S8-FP7

°

° 18032/N18032

° 04

4257-STOMIL1 De Donkse Klopperdans – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 04 (film super8)./S8-FP7

°

° 18032/N108032

° 03

4256-STOMIL1 De Melda’s 1920 – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 03 (film super8)./S8-KSK1-FP7

°

° 12012/N12012

° 02

1763-STOMIL1 Millenniumstoet Maldegem kermis 2000 (film super8)./S8

Filmfragment uit de Millenniumstoet met Maldegem kermis jaar 2000 te Maldegem (film super8).

°

° 12012/N12012

° 01

1764-STOMIL1 Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8

Filmfragment uit de Milleniumstoet Maldegem kermis jaar 2000 (film super8).

================================================================

De archieffilmpjes van camera obscura zijn te vinden op:

-> WWW.CAMOB.BE -> onder [Categorieën] -> [MAPPEN]

-> YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [MILLENIUMSTOET 2000 (STOMIL1)]

°

° 07

4260-STOMIL1 Van Melda tot SK – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 07 (film super8)./S8-KSK1

° 06

4259-STOMIL1 Melda’s – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 06 (film super8)./S8-FP7-KSK1

° 05

4258-STOMIL1 Filmportret – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 05

(film super8)./S8-FP7

° 04

4257-STOMIL1 De Donkse Klopperdans – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 04 (film super8)./S8-FP7

° 03

4256-STOMIL1 De Melda’s 1920 – Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 – 03

(film super8)./S8-KSK1-FP7

° 02

1763-STOMIL1 Millenniumstoet 2000 (film super8)./S8

Filmfragment uit de Milleniumstoet Maldegem kermis jaar 2000 (film super8).

° 01

1764-STOMIL1 Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8

Filmfragment uit de Milleniumstoet Maldegem kermis jaar 2000 (film super8).

================================================================

CODES

KSK1 SK KSK Maldegem

FP7 Dilmportret Map 7

S8 Film super8

STOMIL1 Milleniumstoet Maldegemkermis 2000

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [MILLENIUMSTOET 2000 (STOMIL1)] bijgewerkt op 19 maart 2020

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

(19032)

================================================================

STOMIL1(CR19032) – FB