KERSTRONDGANG KONINKLIJKE FANFARE NUT EN VERMAAK (KERSTNV)

°

° 27129/N27129

° 10

2448-SFK1 Kerstrondgang fanfare Nut en Vermaak Maldegem./FANV

°

° 27129/N27129

° 09

2988-KERSTNV Kerstrondgang Nut en Vermaak 26-12-2016./SFK-FANV

°

° 26129/N26129

° 08

2892-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 2016./FANV

°

° 26129/N26129

° 07

2891-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 2016./FANV

°

° 26129/N26129

° 06

2452-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak – 2015./FANV

°

° 26129/N26129

° 05

2441-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak ./FANV

°

° 26129/N26129

° 04

1278-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

°

° 26129/N26129

° 03

1276-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

°

° 26129/N26129

° 02

1274-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

°

° 26129/N26129

° 01

1273-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

================================================================

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [KERSTRONDGANG (KERSTNV)]

° 10

2448-SFK1 Kerstrondgang fanfare Nut en Vermaak Maldegem./FANV

° 09

2988-KERSTNV Kerstrondgang Nut en Vermaak 26-12-2016./SFK-FANV

° 08

2892-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 2016./FANV

° 07

2891-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 2016./FANV

° 06

2452-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak – 2015./FANV

° 05

2441-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem./FANV

° 04

1278-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

° 03

1276-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

° 02

1274-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

° 01

1273-KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 24-12-2012./FANV

================================================================

CODES – TAGS

KERSTNV Kerstrondgang Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak

FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak

================================================================

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [KERSTRONDGANG NUT EN VERMAAK (KERSTNV)] bijgewerkt op 28 december 2019

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

(VK – Het op www.camob.be en camobmaldegem (YouTube) geplaatste videofilmpje is geschikt voor kinderen.)

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. (17129)

CODE KERSTNV – FB