°

° 25052/N25052

° 18

4503-KVPC1 Toen nog een stoet van plechtige communicanten (film super8)./S8

°

° 18052/N18052

° 17

4492-KVPV1 Vormselviering in Maldegem (film super8)./S8

°

° 17052/N17052

° 16

4480-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 17052/N17052

° 15

4478-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 16052/N16052

° 14

4478-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 15052/N15052

° 13

4473-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 15052/N15025

° 12

4470-KVPV1 Vormselviering in Maldegem.(film super8)./S8

°

° 15052/N15052

° 11

4468-KVPV1 Toen nog een lange stoet van vormelingen (film super8)./S8

°

° 04052/N04052

° 10

4438-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 01052/N01052

° 09

4428-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

°

° 30042/N30042

° 08

4424-KVPV1 Een missiebisschop voor de vormselviering (film super8)./S8

°

° 30042/N30042

° 07

4420-KVPV1 Vormselviering in Donk. (film super8)./S8

°

° 30042/N30042

° 06

4419-KVPV1 Vormselviering in Maldegem (film super8)./S8

°

° 06042/N06042

° 05

4328-KVPV1 Vormselviering 1972 – Een processie van vormelingen (film super8)/S8-OSNO

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1972’ (van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972 (film super8).

°

° 11019/N06042

° 04

KVPV1-3849 Vormselviering 1982 (film super8)./S8

°

° 10019/N06042

° 03

KVPV1-3848 Vormselviering 1982 (film super8)./S8

°

° 12078/N06042

° 02

KVPV1-2473 Het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8

De ceremonie rond het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem is ook al lang erfgoed geworden. Toen wandelden de vormelingen nog in processie naar de kerk. De meisjes allen in een wit communiekleed en de jongens in een keurig pakje. Bisschop Leonce Albert Van Peteghem kwam met een grote limousine en gaf de allerkleinsten een welkomstkruisje. Onder het waakzaam oog van deken Paul Van Overbeke zorgde onderpastoor Amandus Broodcoorens voor een stijlvol wierookritueel.


Onderpastoor Broodcoorens werd geboren op 28-9-1923 en was onderpastoor in Maldegem van 7-8-1968 tot 1-10-1973. Hij werd nadien pastoor in Iddergem.

°

° 12078/N06042

° 01

KVPV1-2476 Een processie van vormelingen (film super8)./S8

Onderpastoor Amandus Broodcoorens zorgde bij de vormselplechtigheid voor het goede verloop van de processie van vormelingen. Filmfragment
filmarchieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen'(film super8).

Onderpastoor Broodcoorens werd geboren op 28-9-1923 en was onderpastoor in Maldegem van 7-8-1968 tot 1-10-1973. Hij werd nadien pastoor in Iddergem.

================================================================

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [KERKELIJKE VIERINGEN PLECHTIGE COMMUNIE VORMSEL (KVPV1)]

°

° 18

4503-KVPC1 Toen nog een stoet van plechtige communicanten (film super8)./S8

° 17

4492-KVPV1 Vormselviering in Maldegem (film super8)./S8

° 16

4480-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 15

4478-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 14

4478-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 13

4473-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 12

4470-KVPV1 Vormselviering in Maldegem.(film super8)./S8

° 11

4468-KVPV1 Toen nog een lange stoet van vormelingen (film super8)./S8

° 10

4438-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 09

4428-KVPV1 Vormselviering in Maldegem. (film super8)./S8

° 08

4424-KVPV1 Een missiebisschop voor de vormselviering (film super8)./S8

° 07

4420-KVPV1 Vormselviering in Donk. (film super8)./S8

° 06

4419-KVPV1 Vormselviering (film super8)./S8

° 05

4328-KVPV1 Vormselviering 1972 – Een processie van vormelingen (film super8)/S8-OSNO

° 04

KVPV1-3849 Vormselviering 1982 (film super8)./S8

° 03

KVPV1-3848 Vormselviering 1982 (film super8)./S8

° 02

KVPV1-DP-2473 Het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8

° 01

KVPV1-2476 Een processie van vormelingen (film super8)./S8

================================================================

CODES

OSNO Originele sound nog toe te voegen

S8 Film super8

KVPV1 Kerkelijke vieringen Plechtige Communie Vormsel

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [KERKELIJKE VIERINGEN PLECHTIGE COMMUNIE VORMSEL MAP 1

(KVPV1)] bijgewerkt op 25 mei 2020

FB