°
2019
°
°
° 21079/N20022
4040-DFC4 21 juliviering 2019 Maldegem./21JUL

°
2017
°
° 20078/N20022
° 02
PL-3235 21 juliviering 2017 Maldegem.

°
2016
°
° 21078/N20022
° 08
PL21-2704 21 Juliviering 2016 Maldegem.

°
2015
°
° 21078/N20022
° 09
PL21-2311 21 juliviering 2015 Maldegem.

°
2014
°
° 27068/N20022
° 01
PL21-2279 21 juliviering 2014.
Organist Ad van de Wege speelt de Brabançonne op het Hooghuysorgel van de Sint-Barbarakerk te Maldegem.

°
2013
°
° 2010748/N20022
° 10
PL21-1450 21 juliviering 2013 te Maldegem.

°
2010
°
° 21078/N20022
° 11
PL21-1118 21 juliviering 2010 Maldegem.

°
2009
°
° 20078/N20022
° 04
PL21-2027 21 juliviering 2009 te Maldegem.

°
2008
°
° 20078/N20022
° 06
PL21-2026 21 juliviering 2008.

°
2007
°
° 20078/N20022
° 07
PL21-512 21 juliviering 2007.

°
2005
°
° 20078/N20022
° 03
PL21-2568 21 Juliviering 2005 Maldegem.

°
2004
°
° 20078/N20022
° 05
PL21-2089 21 juliviering 2004 Maldegem.

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR20022)

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [21 JULIVIERING (21JUL)] bijgewerkt op 20 februari 2020

°

21JUL(CR20022) – FB