REGORIUSKOOR MALDEGEM (GK)

°
° 23049/N23049
° 13
3751-GK Gregoriuskoor
zingt voor 10 jaar Deken Stefaan De Paepe./SDP

°
° 23049//23049
° 12
3686-GK Gregoriuskoor – WAK 2007.

°
° 23049/N23049
° 11
3438-GK Gregoriuskoor
zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017./SFK1

°
° 23049/N23049
° 10
3367-GK Gregoriuskoor
van Maldegem zong ‘Ode an die Freude’ 5-11-2017./VB
Op zondag 5 november tot
slot van het verbroederingsweekend ter gelegenheid van ’50 jaar Verbroedering’ zong
het Gregoriuskoor van Maldegem tijdens de verbroederingsmis in de
Sint-Barbarakerk ‘Ode an die Freude’ uit de koorfinale van de Negende Symfonie
van Ludwig van Beethoven uit 1823.

°
° 23049/N23049
° 09
2911-GK Gregoriuskoor zingt 2017 in.

°
° 22049/N22049
° 08
2388-GK Gregoriuskoor
Maldegem – WAK 2007./WAK

°
° 22049/N22049
° 07
2712-GK Gregoriuskoor Maldegem zong op kerstdag./SFK1

°
° 21049/N21049
° 06
2097-SF1K Geen plaats
meer in de herberg. Gregoriuskoor zingt./VE-GK
Verloren erfgoed. Er was geen plaats meer in de herberg. Het
kerstlandschap met Estaminet De Gouden Kroon en kerststal in de Sint
Barbarakerk te Maldegem was een creatie van wijlen koster Pierre Jacques
(°19-8-1932 +13-7-2006). Het Gregoriuskoor zingt.

°
° 24049/N21049
° 05
1768-GK Meester
Standaert stond aan de wieg van het Gregoriuskoor./S8
Het filmfragment toont de zangers van het eerste uur die aan
de wieg van het Gregoriuskoor stonden. Dirigent en zangleider Meester Standaert
(film super8).

°
° 21049/N21049
° 04
1681-GK Gregoriuskoor
zingt op Kerstdag 2013 in
de Sint-Barbarakerk./SFK1

°
° 20049/N20049
° 03
1267-GK Kerstmis –
Gregoriuskoor Sint Barbarakerk Maldegem./SFK

°
° 20049/N20049
° 02
1020-GK Gregoriuskoor
Sint Barbarakerk WAK 2007.

°
° 20049/N20049
° 01
998-GK Gregoriuskoor Maldegem.

==========================================================

ANDANTEKOOR MALDEGEM (AK)

°
° 21049/N24049
° 03
2987-AK Andantekoor zong op kerstdag 2016./SFK1

°
° 20049/N20049
° 02
2890-AK Andantekoor zong op kerstdag
2016./SFK1

°
° 20049/N20049
° 01
2889-AK ‘Nu zijt wellekome’ Andantekoor kerstdag
2016./SFK1

°
°

GREGORIUSKOOR MALDEGEM (GK)

° 13
3751-GK Gregoriuskoor zingt voor 10 jaar Deken Stefaan De Paepe./SDP
° 12
3686-GK Gregoriuskoor – WAK 2007.
° 11
3438-GK Gregoriuskoor zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017./SFK1
° 10
3367-GK Gregoriuskoor van Maldegem zong ‘Ode an die Freude’ 5-11-2017./VB
° 09
2911-GK Gregoriuskoor zingt 2017 in.
° 08
2388-GK Gregoriuskoor Maldegem – WAK 2007./WAK
° 07
2712-GK Gregoriuskoor Maldegem zong op kerstdag./SFK1
° 06
2097-SF1K Er was geen plaats meer in de herberg./VE-GK
° 05
1768-GK Meester Standaert stond aan de wieg van het Gregoriuskoor./S8
° 04
1681-GK Gregoriuskoor zingt op Kerstdag 2013 in de Sint-Barbarakerk./SFK1
° 03
1267-GK Kerstmis – Gregoriuskoor Sint Barbarakerk Maldegem./SFK
° 02
1020-GK Gregoriuskoor Sint Barbarakerk WAK 2007.
° 01
998-GK Gregoriuskoor Maldegem.

°
°

ANDANTEKOOR MALDEGEM (AK)

° 03
2987-AK Andantekoor zong op kerstdag 2016./SFK1
° 02
2890-AK Andantekoor zong op kerstdag 2016./SFK1
° 01
2889-AK ‘Nu zijt wellekome’ Andantekoor kerstdag 2016./SFK1

°
°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld. (03039)

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [GREGORIUSKOOR (GK) – KOOR ANDANTE (AK)] bijgewerkt op 23 april 2019

°
°

CODE: (GK FB) (AK FB 21049)

°

°