DIVERSE FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA DFC4

°
° 22079/N22079
° 120
4042-DFC4 Filmportret reporter Meester Willems (film super8)./F69-FPMW
Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film
super8).

°
° 22079/N22079
° 119
4041-DFC4 Een
probleempje met een laagje asfalt (film super8)./F69
Bij het gieten van een laagje asfalt op de wijk den Akker
had iedereen zijn zegje. Een asfaltgietmachine en een buldozer waren vijftig
jaar geleden nog niet alledaagse monsters. Filmfragment uit de eerste
archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

°
° 20079/N20079
° 118
4039-DFC4 Voltooid verleden tijd na 30 jaar (film super8)./S8-F69
In de eerste
archieffilm ‘Maldegem 1969’ werd de plechtige ingebruikname van de
rijkswachtkazerne aan de Brugsesteenweg te Maldegem in beeld gebracht.
Burgemeester Georges De Muyt met gemeentebestuur, rijkswachters, politie,
personaliteiten en genodigden waren aanwezig. Dertig jaar lang kreeg deze
investering een invulling. Toen was het over. Voltooid verleden tijd. Het was
goed geweest. De kazerne stond nog vier jaar leeg en werd op 1 januari 2003
eigendom van de gemeente. Op basis van
de ligging aan invalswegen schoof de gemeente een herbestemming als polikliniek
naar voren.

°
° 20079/N20179
° 117
4038-DFC4 Toen mocht
circus Boltini nog op de markt (film super8)./S8-F69-VE-MF
Verloren erfgoed. In 1969 vulde het circus
Toni Boltini met een grote circustent, met heel veel wagens de volle
marktplaats. De olifanten waren toen nog een rariteit waar de schoolkinderen na
de schooltijd vol bewondering kwamen naar kijken. Filmfragment archieffilm
‘Maldegem 1969’ (film super8).

°
° 20079/N20079
° 116
4037-DFC4 Toen de
kermis nog soft was (film super8)./S8-F69-MF
Filmfragment archieffilm ‘Maldegem
1969’ (film super8).

°
° 20079/N10079
° 115
4036-DFC4 Grafmonument
van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8-VE-BPREVM
Romaan
Eugeen Van Maldeghem (Dentergem 25 april 1813-Elsene 26 augustus 1867) was een
Vlaams kunstschilder. Als zoon van onderwijzer Justin-Evariste Van Maldeghem
verwierf hij heel wat bekendheid als schilder van hoofdzakelijk religieuze taferelen.
Ook schilderde hij leden van het koningshuis. In 1838 won hij de Prijs van Rome
voor schilderkunst. Hij kreeg in 1859 adelerkenning, op basis van het behoren
tot het oud adellijk geslacht Van Maldegem. (bron: Wikipedia)
Het schilderij boven het altaar
van Sint-Barbara (Maldegem), “De Dood en de Verheerlijking van de H.
Barbara” voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder
Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van
Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur
van het Barbarakoor. (bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht
Maldegem pag.100)

°
° 20079/N20079
° 114
4035-DFC4 Neppastoor
Munte bezocht Minima (film super8)./S8-F69-BPPM-LF
Filmfragment archieffilm ‘Maldegem
1969’ (film super8).

°
° 19079/N19079
° 113
4034-DFC4 Topspelers
voor een topmatch (film super8)./S8-LF-FPBP

°
° 19079/N19079
° 112
4033-DFC4 Dorsen met de dorskast (film super8)./S8-VE
Verloren erfgoed. Dorsen met de dorskast. Filmfragment uit de archieffilm ‘Een dorp om in te wonen’ (film super8).
Een dorsmachine of dorskast wordt gebruikt voor het dorsen van graan. Voor de opkomst van de zelfrijdende maaidorser werd gebruikgemaakt van een stationaire dorsmachine aangedreven door een tractor, die het dorsen met de dorsvlegel verving. (bron: Wikipedia)
Bij het dorsen werden de schoven stuk voor stuk bovenaan in de trechter van de dorskast gegooid. Daarbinnen was een mechaniek van walsen, cilinders en zeven aan het werk om de korrels uit de aren te krijgen. De korrels kwamen via een goot weer uit de machine, waar ze in een jutezak werden opgevangen. Bij die opvang moesten mensen staan om ‘af te zakken’. De volle zak werd dichtgebonden en er werd een nieuwe onder gehangen.

°
° 19079/N19079
° 111
4032-DFC4 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8-SFH
Sfeerbeeld herstbeelden rond het Reesinghekasteel en het Reesinghebos. Filmfragment uit de archieffilm ‘Een dorp om in te wonen’ (film super8).

°
° 10079/N10079
° 80
4010-DFC4 Filmportret
imker Denis Posman
(film
super8)./S8-MOL-FPDP

°
° 10079/N10179
° 79
3873-DFC4
Rode Kruis Maldegem gaf een demonstratie
(film super8)../S8
In
de zomer van 1970 gaf de Rode Kruis afdeling Maldegem met manschappen en
materiaal een demonstratie van een dringende hulpverlening. Filmfragment uit
archieffilm ‘Maldegem 1970’ (film super8).

°
° 09079/N09079
° 78
2456-DFC4 Jeugdkoor
Taratantara zingt driekoningen 2-1-2016./TARA-DRIEK-F1

°
° 09079/N09079
° 77
2918-DFC4 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De
Paepe./TARA-DRIEK-SDP
20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe. Jeugdkoor
Taratantara zingt Driekoningen op 7 januari 2017 voor deken Stefaan De Paepe
(noot:
dit filmfragment is de volledige filmversie van het bezoek aan de dekenij en
het bezoek aan de kerstkribbe in de kerk).

°
° 09079/N09079
° 76
1386-DFC4 Kantkloskring
Femma Donk WAK 2013./F-VE
Kantkloskring Femma uit Donk Maldegem tijdens de week van de
wak te Maldegem 2013.

°
° 09079/N09079
° 75
4009-DFC4 Een beetje
geduld ze kennen kun tekst nog niet (film super8)./S8-T
Toneelgezelschap Malito Maldegem (film
super8).

°
° 09079/N09079
° 74
2644-DFC4 Maldodoop
in het hol van Pluto (film super8)./S8-MAL

°
° 08079/N08079
° 73
3872-DFC4 Werkplaats Woningbouw Beelaert door
brand verwoest (film super8)./S8
Begin
augustus 1970 werd de werkplaats van Woningbouw Beelaert door een enorme
nachtelijke brand volledig verwoest. De schade en de vernieling was enorm en
totaal. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1970’ (film super8).
Remi Beelaert: “Wist
niet dat er filmmateriaal beschikbaar was. We spreken over begin augustus 1970.
Het gebouw was nog geen jaar oud. Ik was er toen 12, dit zijn van die
gebeurtenissen die je nooit vergeet.”

°
° 08079/N08079
° 72
2457-DFC4 Jeugdkoor
Taratantara zingt driekoningen./TARA-DRIEK
Jeugdkoor Taratantara zingt driekoningen 2-1-2016.

°
° 08079/N08079
° 71
2917-SFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen voor deken Stefaan
De Paepe./SDP-DRIEK
Op 7 januari 2017 zingt het jeugdkoor Taratantara Driekoningen aan de
deur van deken Stefaan De Paepe.
Driekoningen zingen. Een bijna verloren erfgoed! De traditie van het
Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel
erfgoed van de mensheid. Dank zij het jeugdkoor Taratantara is de folklore van
het Driekoningen zingen nog geen verloren erfgoed geworden.

°
° 08079/N08079
° 70
2303-DFC4 Thebaanse trompetten voor Zuster Barbe de Damhouder./S15-MID
Zuster Barbe de Damhouder kreeg na vierhonderd en acht jaar bij de
voorstelling van het boek ‘Monasterium Clarissarum de Middelburg in Flandria’
en bij de opening van een tentoonstelling in de parochiekerk van Middelburg een
passende herdenkingsplechtigheid op 3 juli 2015.

°
° 06079/N06079
° 69
1135-DFC4 Peter De
Clercq Breydelfeesten Maldegem
2012./FPPDC
Breydelfeesten te Maldegem op 12 augustus 2012 met topkok
Peter De Clercq. Peter De Clercq behaalde de titel ‘Wereldkampioen Barbecue 2003’.

°
° 06079/N06079
° 68
1779-DFC4 Met de
laatste trein te Maldegem naar de Paus te Gent (film
super8)./S10-S8-KV
Op 17 mei 1985 met de laatste trein te Maldegem naar paus
Johannes Paulus II te Gent (film super8).

°
° 06079/N06079
° 67
1769-DFC4 Jeugdhuisfeesten Maldegem (film super8)./S8-J

°
° 05079/N05079
° 66
3884-DFC4 Brandweerkorps
Maldegem 1971 (film super8)./S8-BW1
Het
brandweerkorps Maldegem ter gelegenheid van het afscheid van brandweerkapitein
Camiel Serlet op 13 maart 1971. Filmfragment archieffilm ‘Maldegem 1971’ (film
super8).

°
° 05079/N05079
° 65
4005-DFC4 Eddy Merckx
winnaar koers Maldegemkermis 1972./S8-BPEM

°
° 05057/N05057
° 64
3434-DFC4 Jeugdkoor
Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017./TARA-SDP

°
° 05079/N05079
° 63
3901A-DFC4 Interwijkspelen te Moerhuize 1976 (film
super8)./OS-S8-MF1-MOER-SPE
Interwijkspelen te Moerhuize – 1976. Filmfragment uit de archieffilm
‘Maldegem 1977’ (van Maldegemkermis 1976 t.m. Maldegemkermis 1977). Het
filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van
Jan Viaene (film super8).

°
° 05079/N05079
° 62
1704-DFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt voor deken Stefaan De Paepe./S10-TARA-SDP-DRIEK
Jeugdkoor Taratantara zingt driekoningenliederen 4-1-2014
voor deken Stefaan De Paepe.

°
° 04079/N04079
° 61
1717-DFC4 Jeugdhuis
zomer 1969 (film super8)./S8-F69-J
Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).
De archieffilm werd opgenomen in de periode van Maldegemkermis 1968 t.m. Maldegemkermis 1969. Met Maldegemkermis 1969 werd de eerste archieffilm van Camera Obscura een week lang vertoond in het auditorium van de zusters Maricolen te Maldegem. De volgende jaren tot 1978 werd elk jaar met Maldegemkermis de archieffilm over het voorbije jaar vertoond in de zaal de Gilde.

°
°
-> WWW.CAMOB.BE
-> MAP [DIVERSE FILMARCHIEF CAMOB [DFC4]

° 120
4042-DFC4 Filmportret reporter Meester Willems (film super8)./F69-FPMW
° 119
4041-DFC4 Een probleempje met een laagje asfalt (film super8)./F69
° 118
4039-DFC4 Voltooid verleden tijd na 30 jaar (film super8)./S8-F69
° 117
4038-DFC4 Toen mocht circus Boltini nog op de markt (film super8)./S8-F69-VE-MF
° 116
4037-DFC4 Toen de kermis nog soft was (film super8)./S8-MF
° 115
4036-DFC4 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8-VE-BPREVM
° 114
4035-DFC4 Neppastoor Munte bezocht Minima (film super8)./S8-BPPM-LF
° 113
4034-DFC4 Topspelers voor een topmatch (film super8)./S8-LF
° 112
4033-DFC4 Dorsen met de dorskast (film super8)./S8-VE
° 111
4032-DFC4 Herfstbeelden Reesinghekasteel en Reesinghebos (film super8)./S8-SFH
° 80
4010-DFC4 Filmportret imker Denis Posman (film super8)./S8-MOL-FPDP
° 79
3873-DFC4 Rode Kruis Maldegem gaf een demonstratie (film super8)../S8
° 78
2456-DFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt driekoningen 2-1-2016./TARA-DRIEK-F1
° 77
2918-DFC4 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe./TARA-DRIEK-SDP
° 76
1386-DFC4 Kantkloskring Femma Donk WAK 2013./F-VE
° 75
4009-DFC4 Een beetje geduld ze kennen kun tekst nog niet (film super8)./S8-T
° 74
2644-DFC4 Maldodoop in het hol van Pluto (film super8)./S8-MAL
° 73
3872-DFC4 Werkplaats Woningbouw Beelaert door brand verwoest (film super8)./S8
° 72
2457-DFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt driekoningen./TARA-DRIEK
° 71
2917-SFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen voor deken Stefaan De Paepe./SDP-DRIEK
° 70
2303-DFC4 Thebaanse trompetten voor Zuster Barbe de Damhouder./S15-MID
° 69
1135-DFC4 Peter De Clercq Breydelfeesten Maldegem 2012./FPPDC
° 68
1779-DFC4 Met de laatste trein te Maldegem naar de Paus te Gent (film super8)./S10-S8-KV
° 67
1769-DFC4 Jeugdhuisfeesten Maldegem (film super8)./S8-J
° 66
3884-DFC4 Brandweerkorps Maldegem 1971 (film super8)./S8-BW1
Ter gelegenheid van het afscheid van brandweerkapitein Camiel Serlet op 13 maart 1971
° 65
4005-DFC4 Eddy Merckx winnaar koers Maldegemkermis 1972./S8-BPEM
° 64
3434-DFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017./TARA-SDP
° 63
3901A-DFC4 Interwijkspelen te Moerhuize 1976 (film super8)./OS-S8-MF1-MOER-SPE
Originele klankband met de stem van Jan Viaene
° 62
1704-DFC4 Jeugdkoor Taratantara zingt voor deken Stefaan De Paepe./S10-TARA-SDP-DRIEK
° 61
1717-DFC4 Jeugdhuis zomer 1969 (film super8)./S8-F69-J
Archieffilm ‘Maldegem 1969’ periode Maldegemkermis 1968 t.m. Maldegemkermis 1969

°
°
FPMW Filmportret reporter Willems
BPREVM Bekende persoon Romano Eugenio Van Maldeghem
BPPM Bekende persoon Neppastoor Munte
FPBP Filmportret bekende personen
LF Leuk filmfragment
SFH Sfeerbeelden herfst
FPDP Filmportret Denis Posman
MOL Wijk het Molentje

F F1 Folklore
VE Verloren erfgoed

T Toneel
MAL Studenclub Maldo
TARA Jeugdkoor Taratantara
DRIEK Driekoningen
SDP Deken Stefaan De Paepe

MID Middelburg
FPPDC Filmportret Peter De
Clercq
J Jeugd
BW1 Brandweer Maldegem
BPEM Bekend persoon Eddy Merckx
SPE Spel spelen
MOER Moerhuize
MF Maldegem feest
S8 Super8 film
OS Originele sound
DRIEK Driekoningen
SDP Deken Stefaan De Paepe
TARA Jeugdkoor Taratantara
F69 Film ‘Maldegem 1969’
DFC4 Diverse Filmarchief Camob DFC4

°
°

© Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [DIVERSE FILMARCHIEF CAMOB DFC4] bijgewerkt op 22 juni 2020

cCOR220620