Titel eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’

°

° 10099/N10099

° 01

3772-F69/1 Titel eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-OSMK1

°

°

Een beetje nostalgie. De filmtitel van de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.
Met de dankbare hulp van Jozef Van Hoestenberghe van het weekblad Vrij Maldegem filmde Camera Obscura de filmtitel voor de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’. Toen rolde de filmtitel als frontpagina uit de drukpers van het weekblad Vrij Maldegem.

Archieffilm ‘Maldegem 1969’ was de eerste in een reeks van tien jaarlijks met Maldegem kermis terugkerende archieffilmen die tijdens de kermisweek werden vertoond.

Ze brachten een filmverhaal van gebeurtenissen om en rond de toren van Maldegem, van de ene Maldegem kermis naar de andere.

De eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’, van Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969, werd een week lang in het auditorium van de Zusters Maricolen vertoond.

De volgende jaren tot 1978 werden in de kermisweek de archieffilmen in de Gildezaal gebracht.

Van 1968 tot 2006 werd met een super8-camera op super8-film gefilmd. Na het verdwijnen van de super8-film wordt vanaf 2007 met een videocamera gefilmd.

Met Maldegem kermis 2018 werd de spreekwoordelijke cirkel rond gemaakt. 50 jaar is Camera Obscura dan voor honderd en een gebeurtenissen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op weg geweest.

Met Maldegem kermis 2019 is het eenenvijftig jaar geleden dat de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ op het witte doek werd geprojecteerd.

================================================================

°

° 11099/N11099

° 02

1616-F69/1 11 novemberviering 1968 (film super8)./S8-PL11-OUD

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ van Camera Obscura over de filmperiode van Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969.

De eerste archieffilm werd geprojecteerd in het auditorium van de zusters Maricolen op de Markt te Maldegem. De volgende archieffilmen over de jaren Maldegem 1970 t.m. 1978 werden een week lang in de Gilde geprojecteerd (film super8).

================================================================

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [FILM MALDEGEM 1969 (F69)]

° 02

1616-F69/1 11 novemberviering 1968 (film super8)./S8-PL11-OUD

° 01

3772-F69/1 Titel eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-OSMK1

================================================================

CODES – TAGS

MK1 Maldegem kermis

OUD Oudstrijders

PL11 11 novemberviering

OS originele sound

S8 film super8

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [ARCHIEFFILM ‘MALDEGEM 1969’ (F69)] bijgewerkt op 13 januari 2020 ================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. 

(11012)

================================================================

CODE F69 (CR13012) – FB