°

° 060120/N060120

° 10

4163-KOTARA Driekoningen zingen. Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara.

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 4 januari 2014.

°

° 29129/N3129

° 09

2479B-DRIEK Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./YZ-S8-VE

Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8).

De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In Maldegem is deze folklore bijna verloren erfgoed geworden. Dit filmfragment werd opgenomen in het begin van de jaren 1970 en komt uit het filmarchieffilm ‘Maldegem een Dorp om in te wonen'(film super8).

(noot: met het digitaliseren van de super8 film kon de originele soundtrack niet worden gecopieerd)

°

° 29129/N31129

° 08

1686-DRIEK Kleit zingt kerst. ‘Er kwamen drie koningen’./KOCC-SDK

°

° 29129/N31129

° 07

1704-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong voor deken Stefaan De Paepe op 4-1-2014./KOTARA-VE-SDP

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningenliederen op 4 januari 2014 voor deken Stefaan De Paepe.

°

° 26129/N31129

° 06

1706B-DRIEK Driekoningen zongen in Middelburg – januari 2014./MID

°

° 29129/N31129

° 05

2456-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2 januari 2016.

°

° 29129/N31129

° 04

2457-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2 januari 2016.

°

° 29129/N29129

° 03

2917-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen voor deken Stefaan De Paepe op 7-1-2017./YZ-KOTARA-VE

Op 7 januari 2017 zong het jeugdkoor Taratantara Driekoningen aan de deur van deken Stefaan De Paepe.

Driekoningen zingen. Een bijna verloren erfgoed! De traditie van het Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dank zij het jeugdkoor Taratantara is de folklore van het Driekoningen zingen nog geen verloren erfgoed geworden.

°

° 29129/N29129

° 02

2918-DRIEK 20 Driekoningen zongen voor deken Stefaan De Paepe op 7-1-2017./KOTARA-FDSDP-VE

Verloren erfgoed. 20 Driekoningen van het jeugdkoor Taratantara zongen voor deken Stefaan De Paepe op 7 januari 2017.

(noot: dit filmfragment is de volledige filmversie van het bezoek aan de dekenij en het bezoek aan de kerstkribbe in de kerk).

°

° 29129/N29129

° 01

2925-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-F

Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2 januari 2016.

================================================================

– de archieffilmpjes van camera obscura zijn te vinden op:

-> WWW.CAMOB.BE -> onder [Categorieën] -> [MAPPEN]

-> YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

-> GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

°

DRIEKONINGEN ZINGEN (DRIEK)

° 10

4163-KOTARA Driekoningen zingen. Verloren erfgoed. Jeugdkoor Taratantara.

° 09

2479B-DRIEK Driekoningen zingen een bijna verloren erfgoed (film super8)./YZ-S8-VE

° 08

1686-DRIEK Kleit zingt kerst. ‘Er kwamen drie koningen’./KOCC-SDK

° 07

1704-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong voor deken Stefaan De Paepe op 4-1-2014./KOTARA-VE-SDP

° 06

1706B-DRIEK Driekoningen zongen in Middelburg – januari 2014./MID

° 05

2456-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE

° 04

2457-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen op 2-1-2016./KOTARA-VE

° 03

2917-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zong Driekoningen voor deken Stefaan De Paepe op 7-1-2017./YZ-KOTARA-VE

° 02

2918-DRIEK 20 Driekoningen zongen voor deken Stefaan De Paepe op 7-1-2017./KOTARA-FDSDP-VE

° 01

2925-DRIEK Jeugdkoor Taratantara zingt driekoningen 2-1-2016./KOTARA-F

================================================================

°

CODES

VE Verloren erfgoed

FPSDP Filmportret Deken Stefaan De Paepe

KOTARA Jeugdkoor Taratantara

F Folklore

DRIEK Driekoningen zingen

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [DRIEKONINGEN ZINGEN (DRIEK)] bijgewerkt op 1 maart 2020

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

(VK – Het op www.camob.be en camobmaldegem (YouTube) geplaatste videofilmpje is geschikt voor kinderen.)

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen. (17129)

DRIEK(CR01032) – FB311219