DEZE MAP IS ONDER CONSTRUCTIE

SFEERBEELDEN SEIZOENEN (SF2) 09

°
° 24019/N24019
° 09
SF2W-2106 Sfeerbeelden
winter 15-1-2013 in
Maldegem.

°
° 24019/N24019
° 08
SF2W-2107 Sfeerbeelden
winter in Maldegem.

°
° 24019/N24019
° 07
SF2W-2108A Schaatspret op het spaarbekken te
Kleit 25-1-2013.
°
° 240109/N24019
° 06
SF2W-2109 Schaatspret
op het Kleitse spaarbekken 11 februari 2012.

°
° 24019/N24019
° 05
SF2W-3864 Sneeuw! woensdag
23-1-2019 10u30.

°
° 24019/N24019
° 04
S8-SFW2-3841 Toen nog een winter met ijspret op de
Reesinghewal (film super8).

°
° 24019/N24029
° 03
SFW2-2117 Sfeerbeelden
winter in Maldegem 2010.

°
° 24019/N24019
° 02
SFW-27028-2110 Sfeerbeelden
winter in Maldegem 17-12-2010.

°
° 24019/N24019
° 01
SFW-2112 Sfeerbeelden
winter in Maldegem 2009.

°
°
Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het
gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en
geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.
Alle door Camera
Obscura Maldegem gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘Camera Obscura
Maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.

°
°
-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [SFEERBEELDEN SEIZOENEN (SF2)]

° 09
SF2W-2106 Sfeerbeelden winter 15-1-2013 in Maldegem.
° 08
SF2W-2107 Sfeerbeelden winter in Maldegem.
° 07
SF2W-2108A Schaatspret op het spaarbekken te Kleit 25-1-2013.
° 06
SF2W-2109 Schaatspret op het Kleitse spaarbekken 11 februari 2012.
° 05
SF2W-3864 Sneeuw! woensdag 23-1-2019 10u30.
° 04
S8-SFW2-3841 Toen nog een winter met ijspret op de Reesinghewal (film super8).
° 03
SFW2-2117 Sfeerbeelden winter in Maldegem 2010.
° 02
SFW2-27028-2110 Sfeerbeelden winter in Maldegem 17-12-2010.
° 01
SFW2-2112 Sfeerbeelden winter in Maldegem 2009.

°
°

> WWW.CAMOB.BE

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.
De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld. (07029)

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [SFEERBEELDEN SEIZOENEN MAP (SF2)] bijgewerkt op 28 februari 2019

°

°

CODE SF SDZ SFH SFW

°