°
WWW.CAMOB.BE werd op 13 september 2009 opgemaakt.
Op 25 december 2018 telt WWW.CAMOB [ 545789 ] weergaven.
°
°
SFEERBEELDEN KERSTMIS (SFK1) 19

°
° 22128/N25128
° 11
SFK1-2445 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem.
Op de markt te Maldegem is de mooie kerststal al een paar jaar stilletjes weggedeemsterd. Een kerstman met een zee van ledlampjes mocht de nieuwe kerstsfeer commercieel invullen. In de Sint-Barbarakerk staat nog een sfeervolle kerststal. De kerststal hier in beeld werd gebouwd en opgezet door wijlen koster Pierre Jacques (°19-8-1932 + 13-7-2006). Na zijn overlijden kwamen de leden van het Gregoriuskoor met een ander ontwerp van kerststal. Ietsjes groter. Ietsjes ruimer. ‘Zalig Kerstfeest’.°
° 23125/N23128
° 16
SDP-SFK1-3434 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017.

°
° 24128/N24128
° 03
SFK1-1273 Kerstrondgang Nut en Vermaak 24-12-2012.
°
° 21128/N21128
° 02
SF1K-2097 Er was geen
plaats meer in de herberg.
Verloren erfgoed. Het kerstlandschap met Estaminet De Gouden
Kroon en kerststal in de Sint Barbarakerk te Maldegem was een creatie van
wijlen koster Pierre Jacques (°19-8-1932 +13-7-2006). Het Gregoriuskoor zingt.
°
° 21128/N21128
° 01
VE3-SFK1-2444 Geen
plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem.
Verloren erfgoed… Ook dit
jaar is er geen plaats meer voor een kerststal op de markt te Maldegem.
Waar blijft ons erfgoed en onze cultuur? ‘Dag,
Dorp. Dag Vroeger’.(Louis Verbeeck).

°
° 23128/N23128
° 17
SDF-SFK1-3436 ‘Het
geboorteverhaal zoals Lucas dat heeft opgeschreven.’
Eredeken-pastoor Stefaan De Paepe las op Kerstdag 2017 ‘Het geboorteverhaal
zoals Lucas dat heeft opgeschreven’

°
° 23128/N23128
° 15
SFK1-2890 Andantekoor zong op kerstdag
2016.

°
° 23128/N23128
° 14
SFK1-2889 ‘Nu zijt wellekome’ Andantekoor kerstdag
2016.

°
° 23128/N23128
° 13
SFK1-2712 Gregoriuskoor Maldegem zong op
kerstdag.

°
° 28128/N28128
° 18
SFK-3435 Optreden Jeugdkoor
Taratantara na de kindermis op kerstdag 2017.

°
° 22128/N22128
° 12
SFK1-2882 Kleit zingt kerst ‘Er is een kindeke’.

°
° 22128/N22128
° 10
SFK1-3431 We wish you a merry Christmas.
°
° 21128/N21128
° 09
SFK1-3438 Gregoriuskoor
zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017.

°
° 21128/N21128
° 08
SFK1-3437 Jeugdkoor
Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017.

°
° 21128/N21128
° 07
SFK1-2438 Kerstconcert
2006 Maldegem.

°
° 21128/N21128
° 06
SFK1-2987 Andantekoor zong op kerstdag 2016.

°
° 21128/N21128
° 05
SFK1-2441 Kerstrondgang
Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem.

°
° 21128/N21128
° 04
SFK1-1696 Kleit zingt
kerst ‘Eer zij God in onze dagen’.

°
° 06019/N06019
° 19
DRIEK-SFK1-1686 Kleit
zingt kerst. ‘Er kwamen drie koningen’.

°
°
-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [SFEERBEELDEN KERSTMIS (SFK1)]

° 17
SDF-SFK1-3436 ‘Het geboorteverhaal zoals Lucas dat heeft opgeschreven.’
° 16
SDP-SFK1-3434 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017.
° 15
SFK1-2890 Andantekoor zong op kerstdag 2016.
° 14
SFK1-2889 ‘Nu zijt wellekome’ Andantekoor kerstdag 2016.
° 13
SFK1-2712 Gregoriuskoor Maldegem zong op kerstdag.
° 18
SFK-3435 Optreden Jeugdkoor Taratantara na de kindermis op kerstdag 2017.
° 12
SFK1-2882 Kleit zingt kerst ‘Er is een kindeke’.
° 11
SFK1-2445 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem.
° 10
SFK1-3431 We wish you a merry Christmas.
° 09
SFK1-3438 Gregoriuskoor zingt ‘Adeste’ – Kerstdag 2017.
° 08
SFK1-3437 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017.
° 07
SFK1-26127-2438 Kerstconcert 2006 Maldegem.
° 06
SFK1-2987 Andantekoor zong op kerstdag 2016.
° 05
SFK1-2441 Kerstrondgang Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem.
° 04
SFK1-1696 Kleit zingt kerst ‘Eer zij God in onze dagen’.
° 03
SFK1-1273 Kerstrondgang Nut en Vermaak 24-12-2012.
° 02
SF1K-2097 Er was geen plaats meer in de herberg.
° 01
VE3-SFK1-2444 Geen plaats meer voor de kerststal op de markt te Maldegem.
° 19
DRIEK-SFK1-1686 Kleit zingt kerst. ‘Er kwamen drie koningen’.

°
°
> WWW.CAMOB.BE
Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen. De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden. Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist.

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [SFEERBEELDEN KERSTMIS (SFK1)] bijgewerkt op 6 januari 2019

°
°

CODE SFK1 – FB

°