°

° 29119/N29119

° 40

2850-SKL2 White Night 2016 Sinterklaas Kapoentje./WN

°

° 29119/N29119

° 39

3399-SKL2 Sinterklaas ‘White Night’ 1 december 2017./WN

°

° 29119/N29119

° 38

2832-SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein op 26-11-2016./ST

Sinterklaas kwam met de stoomtrein naar het stoomtreincentrum van Maldegem op 26 november 2016.

°

° 29119/N29119

° 37

2833-SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein naar Maldegem op 27-11-2016./ST

Op 27 november 2016 kwam Sinterklaas met de stoomtrein naar het stoomtreincentrum van Maldegem.

°

° 28119/N28119

° 36

1966-SKL2 Sinterklaas bij de kleuters school zusters Maricolen (film super8)./S8

Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1975’.

°

° 28119/N28119

° 35

1631-SKL2 Sinterklaas Stoomcentrum Maldegem 17-11-2013./ST

°

° 28119/N28119

° 34

1946-SKL2 Een Sint met een zonnebril en veiligheidsspeld – 1971 (film super8)./S8

°

° 28119/N28119

° 33

2834-SKL2 Sinterklaas De Ark Vossenhol 4-12-2013./S8

°

° 28119/N28119

° 32

°2070 -SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein naar Maldegem /ST

°

° 28119/N28119

° 31

2836-SKL2 De stoomtrein van Sinterklaas staat in panne./ST

°

° 28119/N28119

° 30

3406-SKL2 De Sintenwereld is om zeep (film super8)./S8-LF

°

° 28119/N28119

° 29

3401-SKL2 Sinterklaas bezoekt het Molentje 1 december 2017./MOL-FPGVH-FPNVC

°

° 28119/N28119

° 28

3410-SKL2 Een selfie met de goede Sint./FPGVH-MOL

Geoffroy Van Hulle selfie met de goede Sint.

°

° 28119/N28119

° 27

3825-SKL2 Toen nog veel echte zwarte Pieten (film super8)./S8

°

° 28119/N28119

° 26

1640-SKL2 ‘Al onder de weg van Maldegem’./WM-ST

Ook Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zingen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Bezoek van Sinterklaas aan het Stoomcentrum te Maldegem op 1 december 2013.

°

° 26119/N26119

° 25

2835-SKL2 Ook als het sneeuwt komt Sinterklaas met de stoomtrein./ST

°

° 24

778-SKL2 Sinterklaas oefent op het dak.

°

° 26119/N26119

° 23

2830-SKL2 De Sint staat op het verkeerde dak.

°

° 26119//26119

° 22

3408B-SKL2 Lang geleden ook al vrouwelijke Sinten (film super8)./S8-LF

°

° 26119/N26119

° 21

3835-SKL2 Dag Sinterklaas (film super8)./S8-NVK-LF-FPGVH

================================================================

°

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [ SINTERKLAAS (SKL2) ]

°

° 44

4321-SKL1 Een bijzondere KWB-Sint (film super8)./S8-OS

° 43

4135-WS19 White Sunday 2019 ‘Dag Sinterklaas’./SKL2

° 42

2838-SKL2 Sinterklaas De Ark Vossenhol.

41

2420-SKL2 Aankomst van Sinterklaas op White Night 2015./WN

° 40

2850-SKL2 White Night 2016 Sinterklaas Kapoentje./WN

° 39

3399-SKL2 Sinterklaas ‘White Night’ 1 december 2017./WN

° 38

2832-SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein op 26-11-2016./ST

° 37

2833-SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein naar Maldegem op 27-11-2016./ST

° 36

1966-SKL2 Sinterklaas bij de kleuters school zusters Maricolen (film super8)./S8

° 35

1631-SKL2 Sinterklaas Stoomcentrum Maldegem 17-11-2013./ST

° 34

1946-SKL2 Een Sint met een zonnebril en veiligheidsspeld – 1971 (film super8)./S8

° 33

2834-SKL2 Sinterklaas De Ark Vossenhol 4-12-2013./S8

° 32

°2070 -SKL2 Sinterklaas kwam met de stoomtrein naar Maldegem /ST

° 31

2836-SKL2 De stoomtrein van Sinterklaas staat in panne./ST

° 30

3401-SKL2 Sinterklaas bezoekt het Molentje 1 december 2017./MOL-FPGVH-FPNVC

° 29

3406-SKL2 De Sintenwereld is om zeep (film super8)./S8-LF

° 28

3410-SKL2 Een selfie met de goede Sint./FPGVH-MOL

° 27

3825-SKL2 Toen nog veel echte zwarte Pieten (film super8)./S8

° 26

1640-SKL2 ‘Al onder de weg van Maldegem’./WM-ST

° 25

2835-SKL2 Ook als het sneeuwt komt Sinterklaas met de stoomtrein./ST

° 24

778-SKL2 Sinterklaas oefent op het dak.

° 23

2830-SKL2 De Sint staat op het verkeerde dak.

° 22

3408B-SKL2 Lang geleden ook al vrouwelijke Sinten (film super8)./S8-LF

° 21

3835-SKL2 Dag Sinterklaas (film super8)./S8-NVK-LF-FPGVH

================================================================

°

CODES – TAGS

°

WN White Night Maldegem

FPGCH Filmportret Geoffroy Van Hulle

MOL De wijk ‘Het Molentje’

WM Al onder de weg van Maldegem

ST Stoomtreincentrum Maldegem

S8 Super8 film

NVK (NVK – De video is niet gemaakt voor kinderen.)

LF Leuk filmpje

FPGVH Filmportret Guido Van Hulle

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [ SINTERKLAAS (SKL2) ] bijgewerkt op 3 april 2020

°
°
-> WWW.CAMOB.BE
Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

(Het op www.camob.be en camobmaldegem (YouTube) geplaatste videofilmpje is geschikt voor kinderen.)

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of
samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld. (03042)

SKL2(CR03042) – FB 28119

°

°