°
° 031018/N031018
° 21
SDP-3776 Een
afscheidsreceptie voor E.H. Stefaan De Paepe.
Op zondagnamiddag 30 september 2018 kreeg E.H. Stefaan De Paepe
een afscheidsreceptie op het gemeentehuis van Maldegem. Na het afscheidswoord
van burgemeester Marleen Van den Bussche werd symbolisch een electrische fiets
als afscheidsgeschenk voor zijn 22 jaar dekenaat aan E.H. Stefaan De Paepe
overhandigd. E.H. Stefaan De Paepe gaat naar Eke waar hij aalmoezenier wordt in
het WZC De Lichtervelde.
°
° 021008/N021008
° 20
SDP-3775 E.H. Stefaan De
Paepe nam na 22 jaar dekenaat afscheid.
E.H. Stefaan De Paepe nam na 22 jaar dekenaat te Maldegem
afscheid van zijn kerkvolk in de eucharistieviering van zondag 30 september 2018 in de Sint Barbarakerk.
Deken Stefaan De Paepe was vijf maanden pastoor in Middelburg en Donk, tien
jaar pastoor in Adegem, achttien jaar pastoor in Kleit. E.H. deken Stefaan De Paepe
kwam naar Maldegem op 6 mei 1996 waar hij 22 jaar deken was. Hij was een wijs man en een goede herder.
°
° 07098/N07098
° 19
SDP-3751 Gregoriuskoor
zingt voor 10 jaar Deken Stefaan De Paepe.
°
° 20078/N20078
° 01
DP-3085 Feestelijke ontvangst van deken Stefaan De
Paepe (film super8).
E.H. deken Stefaan De Paepe kwam naar Maldegem op 6 mei 1996. Na 22 jaar
nemen we op 30 september 2018 van hem afscheid.

°
°

°
° 130808/N13088
° 18
SDP-2681 Bezinningsmoment Doornkapel Kleit 22 mei 2016.
In 2016 ging er geen bedevaart meer door naar de kapel van
Onze Lieve Vrouw van de Doorn. Deken Stefaan De Paepe zorgde voor een
bezinningsmoment rond de prachtige Doornkapel langs de Urselweg in Kleit.

°
° 09088/N09088
° 17
SDP-3437 Jeugdkoor
Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017.

°
° 09088/N09088
° 16
SDP-3434 Jeugdkoor
Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017.

°
° 09088/N09088
° 15
SDP-3436 ‘Het
geboorteverhaal zoals Lucas dat heeft opgeschreven.’
Eredeken-pastoor Stefaan De Paepe las op Kerstdag 2017 ‘Het geboorteverhaal
zoals Lucas dat heeft opgeschreven’

°
° 09088/N09088
° 14
SDP-3371 Deken Stefaan De Paepe
opende verbroederingsmis in de vier landstalen.

°
° 09088/N09088
° 13
SDP-3369 Deken
Stefaan De Paepe deelde de gedachte ‘alle mensen zijn broeders.
Deken Stefaan De Paepe opende de verbroederingshoogmis van zondag
5 november 2017 in
de Sint-Barbarakerk in de vier landstalen en deelde de gedachte van ‘alle
mensen zijn broeders’.

°
° 09088/N09088
° 12
SDP-3342 Deken Stefaan De Paepe opende de oecumenische viering
2007.
Met het Sinksenweekend van 2007 kwamen van vrijdag 25 mei t.m. maandag 28
mei de partnersteden Lampertheim (D), Ermont (F), Adria (I) en Wierden (Nl)
voor een verbroederingsweekend naar Maldegem. Deken Stefaan De Paepe opende in
de geest van Sinksen de oecumenische viering in de vier talen van de
partnersteden.

°
° 08088/N08088
° 11
SDP-VE-1704 Jeugdkoor Taratantara zingt voor deken Stefaan De Paepe.
°
° 08088/N05088
° 10
SDP-VE-2917 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen voor deken
Stefaan De Paepe.
Op 7 januari 2017 zingt het jeugdkoor Taratantara Driekoningen aan de
deur van deken Stefaan De Paepe.
Driekoningen zingen. Een bijna verloren erfgoed! De traditie van het
Driekoningen zingen werd door de Unesco erkend als immaterieel cultureel
erfgoed van de mensheid. Dank zij het jeugdkoor Taratantara is de folklore van
het Driekoningen zingen nog geen verloren erfgoed geworden.

°
° 08088/N08088
° 09
SDP-3336 Oecumenische
viering verbroederingsweekend 2012.
Van vrijdag 25 tot zondag 27 mei 2012
kwamen de partnersteden Lampertheim (D), Ermont (F), Adria (I) en Swidnica (Pl)
voor een geslaagd verbroederingsweekend naar Maldegem. Deken Stefaan De Paepe
opende in de geest van Sinksen de oecumenische viering in de vijf talen van de
partnersteden.

°
° 08088/N08088
° 08
KV-SDP-3153 Adegem
ontvangt kardinaal Jozef De Kesel 11-6-2017.
Feestelijke ontvangst van kardinaal Jozef De Kesel in de
Sint-Adrianuskerk van Adegem op zondag 11 juni 2017. Verwelkoming van de
kardinaal door mevrouw burgemeester Marleen Van den Bussche en eredeken Stefaan
De Paepe.

°
° 08088/N08088
° 07
KV-SDP-3148A Adegem
ontvangt kardinaal Jozef De Kesel 11-6-2017.
Na de feestelijke academische viering in de Sint-Adrianuskerk
van Adegem op zondag 11 juni 2017 mocht kardinaal Jozef De Kesel heel wat
hartelijke felicitaties in ontvangst nemen.

°
° 07088/N07088
° 06
SDP-3142B Eredeken
Stefaan De Paepe verwelkomt de kardinaal.
Eredeken Stefaan De Paepe verwelkomt kardinaal Jozef De
Kesel bij zijn bezoek aan zijn geboortedorp Adegem op zondag 11 juni 2017.

°
° 07088/N07088
° 05
SDP-F-13018-2918 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe.
°
° 07088*N07088
° 04
SDP-BP-1215 Bisschop
Jozef De Kesel en deken Stefaan De Paepe 30-11-2010.
Op 19 november 2016 op een consistorie in het Vaticaan werd
Jozef De Kesel, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel, door Paus
Franciscus tot kardinaal benoemd.

°
° 07088/N07088
° 03
SDP-727 E.H. Deken Stefaan de Paepe 18-12-2011.
°
° 07088/N07088
° 02
SDP-BP-509 Bisschop Luc Van Looy en deken Stefaan De Paepe.
Bisschop Luc Van Looy en deken Stefaan De Paepe.
Vormselviering 2007.

°
E.H. Pastoor-Moderator voormalig Deken STEFAAN DE PAEPE neemt afscheid van Groot-Maldegem op 30 september 2018.

Hij werd geboren in Gent op 29 oktober 1946,
werd licentiaat Toegepaste Theologie, gaf les en was onderpastoor in Eeklo, was
proost van de Arbeidersbeweging in Sint-Niklaas en was pastoor-deken in
Ledeberg.

Hij kwam in Maldegem op 21 april 1996. Hij was
de parochieherder van de Sint-Barbaraparochie in Maldegem op 6 mei 1996, van de
Sint-Vincentius à Paulo-parochie in Kleit op 6 februari 2000, van de
Sint-Adrianusparochie in Adegem op 30 december 2008, van de Sint-

Jozefsparochie in Maldegem-Donk op 2 april 2018
en van de Sint-Petrus en Paulusparochie Middelburg op 2 april 2018 tot begin
september. Een zware taak.

Op zijn eigen, rustige manier leidde deze
vriendelijke, rijzige priester tweeëntwintig jaar lang alle erediensten,
aanvankelijk in de Sint-Barbarakerk van Maldegem en later in alle kerken van
Groot-Maldegem. Elke eredienst droeg zijn stempel, sereen, ingetogen,
medelevend, vrolijk en blij voor de kinderen. Hij legde het evangelie uit op
zijn eigen manier, soms met een kwinkslag, maar zeer duidelijk. Naargelang de
situatie paste hij zich aan. Hij was aanwezig bij alle evenementen in de
diverse parochies, hij bezocht de zieken, hij stond de mensen bij in hun verdriet
en hij was aanwezig op bijeenkomsten van verenigingen. Hij was een baken voor
velen. Met onze uitstekende parochieherder verliezen velen een houvast. Hij
laat een leegte achter in alle parochies maar Maldegem zal ook zijn opvolger.
E.H. Luc Mertens verwelkomen midden oktober.

Elke parochie wordt gedragen door de priester,
de parochieploeg, de kerkraad en een heel team medewerkers. De parochies zullen
hem missen. Voor meer informatie, raadpleeg de Jaarboeken Ambacht of het
kerkarchief en bekijk de filmpjes van Noël Ryheul met de glimlach.

Vaart wel…. in het Woon en Zorgcentrum
Eke-Nazareth, dichterbij uw geboortestad.

We citeren Manu Verhulst: ‘De priester is vandaag een zeldzaam exemplaar, tevreden en gelukkig in
een wereld van ‘nooit genoeg’. Zijn vrede zit vanbinnen, in de binnenkamer van
zijn hart als hij luistert naar Zijn Heer en Vriend. En elke avond mag Hij hem
na bidden: “Hij die mij gezonden heeft, is altijd bij Mij. Hij laat me nooit
alleen.”
(Joh. 8, 29)

© Copyrights Marianne Posman – 7 augustus 2018

°
°
-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [E.H. DEKEN STEFAAN DE PAEPE]

° 21
SDP-3776 Een afscheidsreceptie voor E.H. Stefaan De Paepe.
° 20
SDP-3775 E.H. Stefaan De Paepe nam na 22 jaar dekenaat afscheid.
°
19
SDP-3750 Gregoriuskoor zingt voor 10 jaar Deken Stefaan De Paepe.
° 01
SDP-DP-3085 Feestelijke ontvangst van deken Stefaan De Paepe (film super8).
° 18
SDP-2681 Bezinningsmoment Doornkapel Kleit 22 mei 2016.
° 17
SDP-3437 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ – Kerstdag 2017.
° 16
SDP-3434 Jeugdkoor Taratantara zingt ‘Stille Nacht’ op Kerstdag 2017.
° 15
SDP-3436 ‘Het geboorteverhaal zoals Lucas dat heeft opgeschreven.’
° 14
SDP-3371 Deken Stefaan De Paepe opende verbroederingsmis in de vier landstalen.
SDP-3369 Deken Stefaan De Paepe deelde de gedachte ‘alle mensen zijn broeders.
° 12
SDP-3342 Deken Stefaan De Paepe opende de oecumenische viering 2007.
° 11
SDP-VE-1704 Jeugdkoor Taratantara zingt voor deken Stefaan De Paepe.
° 10
SDP-VE-2917 Jeugdkoor Taratantara zingt Driekoningen voor deken Stefaan De Paepe.
° 09
SDP-3336 Oecumenische viering verbroederingsweekend 2012.
° 08
KV-SDP-3153 Adegem ontvangt kardinaal Jozef De Kesel 11-6-2017.
° 07
KV-SDP-3148A Adegem ontvangt kardinaal Jozef De Kesel 11-6-2017.
° 06
SDP-3142B Eredeken Stefaan De Paepe verwelkomt de kardinaal.
° 05
SDP-F-2918 20 Driekoningen zingen voor deken Stefaan De Paepe.
° 04
SDP-BP-1215 Bisschop Jozef De Kesel en deken Stefaan De Paepe 30-11-2010.
° 03
SDP-727 E.H. Deken Stefaan de Paepe 18-12-2011.
° 02
SDP-BP-509 Bisschop Luc Van Looy en deken Stefaan De Paepe.

°
°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [E.H. DEKEN STEFAAN DE PAEPE] bijgewerkt op 27 oktober 2018

°

°
CODE SDP – FB