CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 10-9-2017
°
° 30088/N03099
° 16
3295-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning en van de Canadese,
Poolse en Britse oudstrijders.

°
° 30088/N03099
° 15
3294-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Gemengd koor Canticorum Adegem zingt de nationale hymnes.

°
° 30088/N03099
° 14
3293-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Hulde aan de oud-strijders door de pipe major Diederik De Jaeger.

°
° 30088/N03099
° 13
3292-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Bloemenhulde door de leerlingen van de basisscholen De Papaver en
Kruipuit.

°
° 30088/N30088
° 12
3291-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Bezinningsmoment. Gemengd koor Canticorum Adegem zingt ‘Be still and know that I am God’.

°
° 30088/N30088
° 11
CK1-3290-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Bloemenhulde.

°
° 30088/N03099
° 10
CK1-3289 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Voorlezen van de ‘ Act of Remembrance’ door de 98-jarige Canadese veteraan Sidney Cole . De Last Post en het Réveil.

°
° 30088/N03099
° 09
3288-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Muzikaal intermezzo door pipe major Diederik De Jaeger.

°
° 30088/N03039
° 08
3287-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.

°
° 30088/N03099
° 07
3286-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Toespraak door Mevrouw Marleen Van den Bussche, Burgemeester van
Maldegem.

°
° 30088/N3008
° 06
3285-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Aankomst op de Canadese militaire begraafplaats Adegem van de heer
Olivier Nicoloff, Ambassadeur van Canada en van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning.

°
° 30088/N03099
3284-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
Zondag 10 september 2017 Canadese militaire begraafplaats Adegem. Muzikaal intermezzo ‘Ik heb een droom’ gebracht door het Gemengd Koor Canticorum en de leerlingen van de basisschool De Papaver en de gemeentelijke basisschool Kruipuit.

================================================================

[De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> [CANADESE POOLSE BRITSE PLECHTIGHEID 2017 (CK17)]

° 16
3295-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 15
3294-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 14
3293-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 13
3292-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 12
3291-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 11
3290-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 10
3289-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 09
3288-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 08
3287-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 07
3286-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 06
3285-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
° 05
3284-CK17 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 10-9-2017.
================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’  mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR20022)

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CANADEES KERKHOF (CK17)] bijgewerkt op 20 februari 2020

°
CK17(CR20022) – FB

°