CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 2016

BEZOEK VAN KONING FILIP

°
° 01098/N03099
° 38
2994-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-016./KF

°
° 01098/N03099
° 37
2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

°
° 01098/N03099
° 36
2740-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo gebracht door het koor Canticorum en de kinderen van de Papaver en de basisschool Kruipuit uit Adegem.Gedachtenissen van de jongeren en hulde door de schoolkinderen.

°
° 01098/N03099
° 35
2739-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF
Op zondag 11 september 2016 koninklijk bezoek op de Canadese
militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem voor de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid.

°
° 01098/N03099
° 34
CK-2741 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door de heer Jan Briers, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Muzikaal intermezzo door Pipe-major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de heer Sidney Cole. Last Post – Réveil.

°
° 01098/N03099
° 33
2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

°
° 01098/N03099
° 31
2802-CK16 Sire, geef mij 60 seconden./KF
Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem. “Sire, geef mij 60 seconden.”

°
° 31088/N03099
° 30
2737A-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

================================================================

[De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2016 (CK16)]

° 38

2994-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-016./KF

° 37

2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

° 36

2740-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

° 35

2739-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

° 34

2741-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

° 31

2802-CK16 Sire, geef mij 60 seconden./KF

° 30

2737A-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’  mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR20022)

================================================================

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2017 (CK16) ] bijgewerkt op 20 februari 2020

================================================================

CK16(CR20022) – FB

°