75 JAAR BEVRIJDING

CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 8-9-2019

°

° 09099/N09099

° 16

4074-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019 – samenvatting.

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. Samenvatting archieffilmpjes 4063 01-4064 02-4065 03-4066 04-4067 05-4068 06-4069 07-4070 08.

°

° 09099/N09099

° 15

4070-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 08

Oudstrijders en vaandeldragers verlaten de plechtigheid onder begeleiding van de Pipe Major Diederik De Jaeger.

°

° 09099/N09099

° 14

4069-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 07

Bloemenhulde door de kinderen.

°

° 09099/N09099

° 13

4068-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 06

Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Vertrek van de Canadese oudstrijders onder begeleiding van de Pipe Major Diederik De Jaeger.

°

° 09099/N09099

° 12

4067-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 05

Spelen van de Canadese, Poolse, Britse en Belgische hymnes. Koor Canticorum. Dirigent Jan Wauters.

°

° 09099/N09099

° 11

4066-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 04

Het Réveil. Bloemenhulde door de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning, de vertegenwoordigers van de Ambassades van Canada, Polen en Groot-Brittannië, Burgemeester Bart Van Hulle voor het gemeentebestuur van Maldegem en de 100-jarige veteraan Sydney Cole voor de Canadese oudstrijders.

°

° 08099/N08099

° 10

4065-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 03

Muzikaal intermezzo door Pipe Major Diederik De Jaeger.

°

° 08099/N08099

° 09

4064-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 02

Muzikaal intermezzo door het kinderkoor en koor Canticorum.

*

° 08099/N08099

° 08

4063-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 01

Muzikaal intermezzo door pipe major Diederik De Jaeger. Toespraak door de heer Bart Van Hulle, burgemeester van Maldegem. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de 100-jarige veteraan Sydney Cole.

°

°

CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 9-9-2018

°

02099/N02099

° 7

3761-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018 – compilatie.

°

° 02099/?02099

° 1

3753-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 01

Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Hulde aan de graven van 14 in Dieppe gesneuvelde soldaten.

°

° 02029/N02029

° 2

3756-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 02

Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum en de leerlingen van de basisscholen De Papaver en de Kruipuit.

°

° 02099/N02099

° 3

3757-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 15-9-2018. 03

Muzikaal intermezzo door pipe major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de 99-jarige veteraan Sydney Cole. Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum.

°

° 02099*//02099

° 4

3758-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 04

De bloemenhulde.

°

° 02099/N02099

° 5

3759-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 05

Bloemenhulde door de leerlingen van de basisscholen De Papaver en de Kruipuit.

°

° 03099/N03099

° 6

3760-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 06

Hulde aan de oud-strijders door de pipe-major. Nationale hymnes. Vertrek van de Canadese, Poolse en Britse oud-stijders.

°

°

-> WWW.CAMOB.BE -> [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2019 & 2018 (CK19-CK18)]

75 JAAR BEVRIJDING

CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 8-9-2019 (CK19)

° 16

4074-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019 – samenvatting.

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. Samenvatting archieffilmpjes 4063 01-4064 02-4065 03-4066 04-4067 05-4068 06-4069 07-4070 08.

° 15

4070-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 08

Oudstrijders en vaandeldragers verlaten de plechtigheid onder begeleiding van de Pipe Major Diederik De Jaeger.

° 14

4069-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 07

Bloemenhulde door de kinderen.

° 13

4068-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 06

Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Vertrek van de Canadese oudstrijders onder begeleiding van de Pipe Major Diederik De Jaeger.

° 12

4067-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 05

Spelen van de Canadese, Poolse, Britse en Belgische hymnes. Koor Canticorum. Dirigent Jan Wauters.

° 11

4066-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 04

Het Réveil. Bloemenhulde door de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning, de vertegenwoordigers van de Ambassades van Canada, Polen en Groot-Brittannië, Burgemeester Bart Van Hulle voor het gemeentebestuur van Maldegem en de 100-jarige veteraan Sydney Cole voor de Canadese oudstrijders.

° 10

4065-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 03

Muzikaal intermezzo door Pipe Major Diederik De Jaeger.

° 09

4064-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 02

Muzikaal intermezzo door het kinderkoor en koor Canticorum.

° 08

4063-CK19 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 8-9-2019. 01

°

°

-> WWW.CAMOB.BE -> [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2019 & 2018]

CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 9-9-2018 (CK18)

° 7

3761-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018 – compilatie.

° 1

3753-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 01

Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Hulde aan de graven van 14 in Dieppe gesneuvelde soldaten.

° 2

3756-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 02

Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum en de leerlingen van de basisscholen De Papaver en de Kruipuit.

° 3

3757-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 15-9-2018. 03

Muzikaal intermezzo door pipe major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de 99-jarige veteraan Sydney Cole. Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum.

° 4

3758-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 04

De bloemenhulde.

° 5

3759-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 05

Bloemenhulde door de leerlingen van de basisscholen De Papaver en de Kruipuit.

° 6

3760-CK18 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 9-9-2018. 06

Hulde aan de oud-strijders door de pipe-major. Nationale hymnes. Vertrek van de Canadese, Poolse en Britse oud-stijders.

°

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2019 & 2018] bijgewerkt op 5 december 2019

°
°
-> WWW.CAMOB.BE
Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte
filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld
gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.
Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of
samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld. (29089)

°
°

CODE CK19 – CK18 – FB 051219

°