CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID 2016

BEZOEK VAN KONING FILIP

°
° 01098/N03099
° 38
2994-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./KF

°
° 01098/N03099
° 37
2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

°
° 01098/N03099
° 36
2740-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door mevrouw Marleen Van den Bussche Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo gebracht door het koor Canticorum en de kinderen van de Papaver en de basisschool Kruipuit uit Adegem.Gedachtenissen van de jongeren en hulde door de schoolkinderen.

°
° 01098/N03099
° 35
2739-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF
Op zondag 11 september 2016 koninklijk bezoek op de Canadese
militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem voor de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid.

°
° 01098/N03099
° 34
CK-2741 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Toespraak door de heer Jan Briers, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Muzikaal intermezzo door Pipe-major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’ door de heer Sidney Cole. Last Post – Réveil.

°
° 01098/N03099
° 33
2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Nationale hymnes. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

°
° 01098/N03099
° 31
2802-CK16 Sire, geef mij 60 seconden./KF
Koning Filip was op 11 september 2016 60 minuten de eregast op het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem. “Sire, geef mij 60 seconden.”

°
° 31088/N03099
° 30
2737A-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te
Adegem-Maldegem./KF
Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

°

-> WWW.CAMOB.BE -> [CANADESE-POOLSE-BRITSE PLECHTIGHEID 2016]

° 38

2994-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2016./KF
° 37
2742-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
° 36
2740-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
° 35
2739-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
° 34
2741-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF
° 31
2802-CK16 Sire, geef mij 60 seconden./KF
° 30
2737A-CK16 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./KF

°

Foto © Copyrights Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [CANADEES KERKHOF] bijgewerkt op 3 september 2019

°

°

CODE CK16 – FB

°