DEZE MAP IS ONDER CONSTRUCTIE EN WORDT MET FILMFRAGMENTEN NOG OPGELADEN

================================================================

°

° 11022/N11022

°

° 06

3779-BRAD12 De Ware Vrienden Middelburg – braderie Maldegem 2012./FAWV

° 10022/8N10022

° 05

3964-BRAD12 KUMA-parade braderie centrum 17 juni 2012./KUMA

° 09022/N09022

° 04

3965-BRAD12 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

°

° 09022/N09022

° 03

3966-BRAD12 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

°

° 09022/N09022

° 02

3967-BRAD07 Optreden van The Red Lion Pipe Band braderie 2007.

°

° 31012/N31012

° 01

3973-BRAD19 Fanfare Nut en Vermaak Braderie 16 mei 2019./FANV

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [ BRADERIE CENTRUM (BRAD)]

° 06

3779-BRAD12 De Ware Vrienden Middelburg – braderie Maldegem 2012./FAWV

° 05

3964-BRAD12 KUMA-parade braderie centrum 17 juni 2012./KUMA

° 04

3965-BRAD12 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

° 03

3966-BRAD12 Fanfare Ware Vrienden Middelburg braderie centrum 2012./FAWV

° 02

3967-BRAD07 Optreden van The Red Lion Pipe Band braderie 2007./RLPB

° 01

3973-BRAD19 Fanfare Nut en Vermaak Braderie 16 mei 2019./FANV

================================================================

CODES

KUMA Kunstacademie Maldegem

FAWV Fanfare De Ware Vrienden

RLPB Red Lion Pipe Band

FANV Koninkjlijke fanfare Nut en Vermaak

BRAD Braderie centrum Maldegem

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatiemag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR11022)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [ETHIAS PARKCROSS MALDEGEM 2020 (PC20)] bijgewerkt op 11 februari 2020

================================================================

CODE BRAD(CR11022) FB