°

° 03052/N05032

° 05

3131-BDPZ2 Bisschop Jozef De Kesel sprak op 20-11-2010 in de Sint-Barbarakerk./BPJDK

Op 20 november 2010 sprak bisschop Jozef De Kesel in de Sint-Barbarakerk van Maldegem en werd hij er door een volle kerk en door deken Stefaan De Paepe hartelijk ontvangen. Op 19 november 2016 op een consistorie in het Vaticaan werd Jozef De Kesel, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel, door Paus Franciscus tot kardinaal benoemd.

°

° 03052/N03052

° 04

4434-BDPZ2 Hulpbisschop Leo De Kesel had het druk met kruisjes delen (film super8)./S8-BPLDK

Leo Karel De Kesel (°Adegem 1-10-1903 +Gent 3-8-2001) was hulpbisschop van het Bisdom Gent (film super8).

°

° 02052/N02052

° 03

4431-BDPZ2 Feestelijke ontvangst van deken Stefaan De Paepe (film super8)./S8-FPSDP

E.H. deken Stefaan De Paepe kwam naar Maldegem op 6 mei 1996. Na 22 jaar namen we op 30 september 2018 van hem afscheid.

°

° 02052/N02052

° 02

4430-KV Inhuldiging deken Willy De Cock Maldegem (film super8)./S8-FPWDC

Deken Willy De Cock – (°Aaigen 27-8-1932 +Gent 15-1-1996) lerrar in Deinze Sint Hendriks en Lokeren, pastoor in Sint-Amandsberg en Knesselare, deken in Maldegem.

°

° 02042/N02042

° 01

4320-BDP1 Medepastoor Michel De Kerpel nam afscheid (film super8)/S8-OS

Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1977’ (film super8). Originele soundtrack. Stem Jan Viaene.

Michel De Kerpel (geboren op 09-08-1927 te Lokeren en overleden op 24-05-2006 te Belsele) –  medepastoor te Maldegem in de Sint-Barbaraparochie van 1966 tot 1976.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [BISSCHOPPEN DEKENS PASTOOR MEDEPASTOORS ZUSTERS MAP 2 (BDPZ2)]

°

° 05

3131-BDPZ2 Bisschop Jozef De Kesel sprak op 20-11-2010 in de Sint-Barbarakerk./BPJDK

° 04

4434-BDPZ2 Hulpbisschop Leo De Kesel had het druk met kruisjes delen (film super8)./S8-BPLDK

° 03

4431-BDPZ2 Feestelijke ontvangst van deken Stefaan De Paepe (film super8)./S8-FPSDP

° 02

4430-KV Inhuldiging deken Willy De Cock Maldegem (film super8)./S8-FPWDC

° 01

4320-BDP1 Medepastoor Michel De Kerpel nam afscheid (film super8)/S8-FPMDK

================================================================

CODES

OS Originele soundtrack – stem Jan Viaene

BPJDK Bekend persoon Bisschop Jozef De Kesel

BPLDK Bekend persoon Hulpbisschop Leo De Kesel

FPSDP Filmportret Deken Stefaan De Paepe

FPWDC Filmportret Deken Willy Dr Cock

FPMDK Filmportret Medepastoor Michel De Kerpel

OS Originele soundtrack – stem Jan Viaene

S8 Dilm super8

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

[03052]

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [BISSCHOPPEN DEKENS PASTOORS MEDEPASTOORS ZUSTERS MAP 2 (BDPZ2)] bijgewerkt op 3 mei 2020

================================================================

BDPZ2(03052) – FB