°

° 11042/N11042

° 18

4332 FP7 Filmportret medepastoor Stefaan de Waele (film super8)/S8-OSNO-FPSDW-BDPZ1

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1972’ (van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972 (film super8).

°

° 07042/N07042

° 17

4335 BDPZ1 Filmportret bisschop Van Peeteghem – deken Van Overbeke/S8-OSNO

Leonce Albert Van Peteghem (° 7 oktober 1916 + 7 januari 2004). Van Peteghem was de 28ste bisschop van het bisdom Gent (1964-1991) en was meer dan 25 jaar bisschop.

Paul Henri Van Overbeke (°1895 +1980) was pastoor en later deken in Maldegem van 25 juni 1948 tot 1979.

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1972’ (van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972 (film super8).

°

° 07042/N07042

° 16

4334 BDPZ1 De Zwarte Zusters namen afscheid van het rustoord (film super8)/S8-OSNO

In 1971, na bijna 115 jaar, namen De Zwarte Zusters van Aalst afscheid van het rustoord in Maldegem. Het OCMW-bestuur dankte de zusters; een feestelijke optocht naar de kerk voor een dankmis opgedragen door bisschop Van Peeteghem en tot slot een feestzitting in het gemeentehuis.

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1972’ (van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972 (film super8).

°

° 05019/N02042

° 15

S8-DP1-3845 Afscheidsmis van deken Paul Van Overbeke (film super8).
E.H. Paul Henri Van Overbeke (°1895 +1980) was pastoor en later deken in Maldegem van 25 juni 1948 tot 1979.

°

° 10128/N02042

° 14

S8-DP1-3833 Dank je zuster Magda (film super8).

°

° 24108/N02042

° 13

DP1-3597 Broeder Roger zorgde voor sfeervol intermezzo.
In de plechtige eredienst bij de aanstelling van de nieuwe pastoor E.H. Luc Mertens op zondag 21 oktober 2018 zorgde broeder Roger Dhondt van de congregatie van de broeders Hiëronymietenuit Sint-Niklaas met de mondharmonica voor een bijzonder sfeervol intermezzo.

°

° 21098/N02042

° 11

S8-DP1-3728 Bisschop Albert Van Peteghem – Deken Paul Van Overbeke (film super8).
Filmfragment uit een van de tien archieffilmen ‘Maldegem 1969 t.m. 1978’ (periode van Maldegem kermis 1968 tot Maldegem kermis 1978) (film super8).
Leonce Albert Van Peteghem (geboren in Sint-Kruis-Winkel op 7 oktober 1916 en overleden op 7 januari 2004). Van Peteghem was de 28ste bisschop van
het bisdom Gent (van 1964 t.m. 1991) en was meer dan 25 jaar bisschop. (bron: Wikipedia)

E.H. Paul Henri Van Overbeke (geboren in Assenede op 29 september 1895 en overleden in Gent op 9 september 1980). Hij was pastoor en deken van Maldegem van 1948 t.m. 1979. (bron: Marianne Posman)

°

° 24078/N02042

° 08

S8-DP-3640 Afscheid van zuster Martine (film super8).

°

° 13078/N02042

° 06

S8-KVEC-DP-3676 Deken Vereecke en pastoor Guido delen bloempjes (film super8).

°

° 13078/N02042

° 05

DP-3391 Bisschop, deken en pastoor samen op stap (film super8).
(Bisschop Leonce Albert Van Peteghem bisschop van Gent. Deken Paul Van Overbeke van Maldegem. Pastoor Serafien Van Avermaet van Donk)
Een filmportret van een bisschop, een deken en een pastoor samen op stap na de vormselviering te Donk. Bisschop Leonce Albert Van Peteghem bisschop van Gent. Deken Paul Van Overbeke van Maldegem. Pastoor
Serafien Van Avermaet van Donk (film super8).
Eric Vercruysse: “… Dat waren nog es tijden…”

°

° 12078/N02042

° 04

S8-KVEC-DP-1419 Eerste communiecantjes Maldegem 28-5-1981 (film super8).

Medepastoor Karel Maenhout deelt bloempjes aan de eerste communicantjes.
Karel Maenhout (°24-2-1938) werd medepastoor in Maldegem op 3 maart 1974 en pastoor in Donk tot 8 mei 1993. Hierna werd hij pastoor in Beveren-Waas.

°

° 12078/N02042

° 03

S8-KVPV-DP-2473 Het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem (film super8).

De ceremonie rond het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem is ook al lang erfgoed geworden. Toen wandelden de vormelingen nog in processie naar de kerk. De meisjes allen in een wit communiekleed en de jongens in een keurig pakje. Bisschop Leonce Albert Van Peteghem kwam met een grote limousine en gaf de allerkleinsten een welkomstkruisje. Onder het waakzaam oog van deken Paul Van Overbeke zorgde onderpastoor Amandus Broodcoorens voor een stijlvol wierookritueel.
Onderpastoor Broodcoorens werd geboren op 28-9-1923 en was
onderpastoor in Maldegem van 7-8-1968 tot 1-10-1973. Hij werd nadien pastoor in Iddergem.

°

° 11078/N02041

° 01

S8-DP-3668 Toen waren er nog veel pastoors en zusters (film super8)./F69

(Frans Vermeersch; Roger Van den Abeele; Jan Vrielynck en in het midden Amandus Broodcoorens.)In de zomer van het jaar 1969 hadden alle missionarissen, missiezusters, pastoors en nonnen uit de regio een feestelijke samenkomst bij de zusters Maricolen op de markt te Maldegem.
Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ over de periode Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969.
Fotograaf Jozef Van Belleghem maakt de groepsfoto. Linksboven op de groepsfoto van links naar rechts: Frans Vermeersch; Roger Van den Abeele; Jan Vrielynck en in het midden Amandus Broodcoorens.

Onderpastoor Broodcoorens zorgde voor de goede organisatie van het feestelijk gebeuren. Hij werd geboren op 29-9-1923 en was onderpastoor in Maldegem van 7-8-1968 tot 1-10-1973. Hij werd nadien pastoor in Iddergem. Frans Vermeersch, zoon van secretaris Jozef Vermeersch, trad als pastoor van
Maldegem-Kleit in functie op 1-10-1985. Jan Vrielynck (°30-11-1922 +6-9-012).
Onderpastoor te Nevele (1954), onderpastoor te Evergem (1961) en pastoor te
Deurle van 1972 tot 1992.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [BISSCHOPPEN DEKENS PASTOORS MEDEPASTOORS ZUSTERS (BDPZ1)]

°

° 16

4334 BDPZ1 De Zwarte Zusters namen afscheid van het rustoord (film super8)/S8-OSNO

° 15

S8-DP1-3845 Afscheidsmis van deken Paul Van Overbeke (film super8).

° 14

S8-DP1-3833 Dank je zuster Magda (film super8).

° 13

DP1-3597 Broeder Roger zorgde voor sfeervol intermezzo.

° 11

S8-DP1-3728 Bisschop Albert Van Peteghem – Deken Paul Van Overbeke (film super8).

° 08

S8-DP-3640 Afscheid van zuster Martine (film super8).

° 06

S8-KVEC-DP-3676 Deken Vereecke en pastoor Guido delen bloempjes (film super8).

° 05

DP-3391 Bisschop, deken en pastoor samen op stap (film super8).

(Bisschop Leonce Albert Van Peteghem bisschop van Gent. Deken Paul Van Overbeke van Maldegem. Pastoor Serafien Van Avermaet van Donk)

° 04

S8-KVEC-DP-1419 Eerste communiecantjes Maldegem 28-5-1981 (film super8).

(Medepastoor Karel Maenhout)

° 03

S8-KVPV-DP-2473 Het vormselritueel begin de jaren 1970 te Maldegem (film super8).

(deken Paul Van Overbeke – onderpastoor Amandus Broodcoorens)

° 01

S8-DP-3668 Toen waren er nog veel pastoors en zusters (film super8).

(Frans Vermeersch; Roger Van den Abeele; Jan Vrielynck en in het midden Amandus Broodcoorens.)

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR110472)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [BISSCHOPPEN DEKENS PASTOORS MEDEPASTOORS ZUSTERS (BDPZ1)] bijgewerkt op 11 april 2020

================================================================

CODE(BDPZ117042) – FB