Blog Image

Camera Obscura Maldegem

BEKENDE PERSONEN (BP2)

BEKENDE PERSONEN MAP (BP2) Posted on 04 sep, 2018 15:03


°
° 22098/N01043

° 34

S8-BP2-3393 Bisschop Albert Van Peeteghem burgemeester Jean Rotsart de Hertaing.

°

° 22098/N01043

° 33

S8-BP-3245 René Pollet kreeg ereteken van Wilfried Martens (film super8).

Ter gelegenheid van de inhuldiging van het gerestaureerde gemeentehuis van Maldegem op kermismaandag 20 september 1982 kreeg René Pollet, oud gemeentesecretaris van Adegem en eerste gemeentesecretaris van Groot Maldegem, een ereteken van eerste minister Wilfried Martens (film super8).

°

° 06098/N01043

° 30

BP2-1055 Eddy Wally te Maldegem 2009.

°

° 05098/N01034

° 29

BP2-577 Briek Schotte eregast Belgisch kampioenschap Maldegem 2002.

Briek Schotte eregast op het Belgisch kampioenschap te Maldegem in 2002. Interview met sportfotograaf Marc Van Hecke.

°

° 04098/N01034

° 28

BP2-576 Luc Martens – academische zitting Maldegem wandelt 2004.

°

° 04098/N01043

° 27

BP2-571 Pierre Jacques koster Sint Barbarakerk Maldegem.

°

° 04098/N01043

° 26

BP2-569 Professor dialecten Johan Taeldeman.

°

° 04098/N01043

° 25 BP2-566 Marktzanger Erik Wille op Montmartre te Maldegem.

°

° 04098/N01043

° 24

BP2-485 Eddy Wally Maldegem… iedereen ja!

°

° 04098/N01043

° 23

BP2-483 Balthasar Boma op bezoek te Maldegem.

°

° 04098/N01043

° 22

BP2-IL-184 Partridge BBC News A Teerlinck cameraman BBC UK AVS.

Kris Partridge van BBC News en Alex Teerlinck cameraman bij de BBC en AVS op bezoek bij Camera Obscura.
‘This collection is most amazing…’
Op 8 november 2010 kwamen Kris Partridge engineer BBC News London en Alex Teerlinck cameraman bij de BBC UK en AVS op bezoek bij Camera Obscura. Kris Partridge schreef in het dagboek van Camera Obscura: ‘… this collection is most amazing…’

°

° 04098/N01043

° 21

BP2-2001 Erik Wille marktzanger met Tamboerrepertoire 6-7-2014.

Erik Wille marktzanger met Tamboerrepertoire op Middelburgkermis 6-7-2014.

================================================================

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

-> YOU TUBE -> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> GOOGLE-> [ camobmaldegem ] [ volgnummer archieffilmpje ]

-> WWW.CAMOB.BE -> onder [ Categorieën ] -> [ MAPPEN ]

-> WWW.CAMOB.BE -> MAP [BEKENDE PERSONEN MAP (BP2)]

° 35

BP2-3457 Wereldkampioene Sanne Cant gehuldigd.

° 34

S8-BP2-3393 Bisschop Albert Van Peeteghem burgemeester Jean Rotsart de Hertaing.

° 33

S8-BP-3245 René Pollet kreeg ereteken van Wilfried Martens (film super8).

° 30

BP2-1055 Eddy Wally te Maldegem 2009.

° 29

BP2-577 Briek Schotte eregast Belgisch kampioenschap Maldegem 2002.

° 28

BP2-576 Luc Martens – academische zitting Maldegem wandelt 2004.

° 27

BP2-571 Pierre Jacques koster Sint Barbarakerk Maldegem.

° 26

BP2-569 Professor dialecten Johan Taeldeman.

° 25

BP2-566 Marktzanger Erik Wille op Montmartre te Maldegem.

° 24

BP2-485 Eddy Wally Maldegem… iedereen ja!

° 23

BP2-483 Balthasar Boma op bezoek te Maldegem.

° 22

BP2-IL-184 Partridge BBC News A Teerlinck cameraman BBC UK AVS.

° 21

BP2-2001 Erik Wille marktzanger met Tamboerrepertoire 6-7-2014.

================================================================

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn
informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten.
De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’.  De archieffilmpjes zijn vrij met
bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet  worden gewist.
Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

You Tube “Content geschikt voor alle leeftijden”

Content geschikt voor alle leeftijden is content die bij iedereen in de smaak kan vallen, maar die niet speciaal voor kinderen is bedoeld, of content die is bedoeld voor tieners of een ouder publiek. Content geschikt voor alle leeftijden moet worden ingesteld als ‘niet gemaakt voor kinderen’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

(CR01042)

================================================================

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf

Map [BEKENDE PERSONEN (BP2)] bijgewerkt op 1 april 2020

°

CODE BP2 – FB