°

CAMERA OBSCURA MALDEGEM 1.000.239 WEERGAVEN

www.camob.be  werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 1 december 2023 heeft Camera Obscura www.camob.be 

[ 1.000.582 ] weergaven gegenereerd.

‘Dag Dorp, Dag Vroeger’ Louis Verbeeck

°

25 november 2023 SINTERKLAAS KWAM MET DE SINTERKLAASTREIN

19 november 2023 HERDENKING VAN DE SLAG AAN RAPENBRUG MOERHUIZE

11 NOVEMBER 2023 BURGERLIJK KERKHOF EN MARKT MALDEGEM

°

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes.

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes.

Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.

De verzameling is enkel op aanvraag te bezoeken.

CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990 Maldegem.

Telefoon 050-71.25.76 – e-mail RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE

website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube)

MALDEGEM EEN DORP OM IN TE WONEN https://www.camob.be/?p=50508

°

INFO PERS een tijdsbalk met persknipsels en bijzondere reportages (IP1) (IP2) (IP3)

(IP1) 1968 tot 1999 https://www.camob.be/?p=3120

(IP2) 2000 tot 2022 https://www.camob.be/?p=18893

(IP3) 2023 t.m. … https://www.camob.be/?p=44622

°

CAMERA OBSCURA 25-2-1968 – 25-2-2023 55 JAAR

1968 Camera Obscura start met archieffilmen – 25 februari 1968 nu 55 jaar geleden Carnaval 1968

Carnaval 25 februari 1968. Aanstelling Prins Guido I en Vrolijk Annemieke. 55 jaar geleden. Eerste filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Maldegem 1969’

De filmopname van de aanstelling van Prins Guido I (Guido Bauwens) en Vrolijk Annemieke (Geertrui Baert) op 25 februari 1968 – februari 2023 nu 55 jaar geleden – is de start van het filmarchief van Camera Obscura.

4240 25-2-1968 Aanstelling Prins Guido I Vrolijk Annemieke Geertrui Baert./S8-FPGB-FCO42

°

AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM

146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene./IP2-FPFV-WM1-FCO10

°

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten. De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder welke vorm ook is niet toegestaan.

Het publiek vertonen van een archieffilmpje of een filmfragment ervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘camera obscura maldegem’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

Noël Ryheul Noordstraat 148 9990 Maldegem – tel. 050-712576 – RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE

°

FOTO VAN DE WEEK – Foto © Copyright John Maenhout
-> aanklikken: John Maenhout natuurfotograaf
http://users.telenet.be/johnmaenhout/index-NL.htm

°

www.camob.be  werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 30 november 2023 heeft Camera Obscura www.camob.be  [ 1.000.239 ] weergaven gegenereerd.

‘Dag Dorp, Dag Vroeger’ Louis Verbeeck

°

© Copyright Camera Obscura

De archieffilmen foto’s en tekeningen op de site van Camera Obscura Maldegem vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van de archieffilmen foto’s en tekeningen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn verboden, tenzij voorafgaand toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.

°

25-2-1968 – 25-2-2023
55 jaar CAMOB
Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

COR011223