Yannick Verheye en zijn vrouw Sarah Prins en Prinses Carnaval 2023.

AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM

146 ‘Al onder de weg van Maldegem’ gitarist Franky Viaene.

______________________________________________________________________________

CAMERA OBSCURA toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes

Foto © Copyright camob

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes.
Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.
De verzameling is enkel op aanvraag te bezoeken.
CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990
Maldegem.
Telefoon 050-71.25.76 – e-mail RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE
website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube)

______________________________________________________________________________

 www.camob.be  werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 17 januari 2023 heeft www.camob.be  [ 933.317 ] weergaven gegenereerd.

‘Dag Dorp, Dag Vroeger’ Louis Verbeeck

______________________________________________________________________________

FOTO VAN DE WEEK– Foto © Copyright John Maenhout
-> aanklikken: John Maenhout natuurfotograaf
http://users.telenet.be/johnmaenhout/index-NL.htm

© Copyright John Maenhout natuur- en wolkenfotograaf

______________________________________________________________________________

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten. De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder welke vorm ook is niet toegestaan.

Het publiek vertonen van een archieffilmpje of een filmfragment ervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘camera obscura maldegem’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

Noël Ryheul Noordstraat 148 9990 Maldegem – tel. 050-712576 – RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MALDEGEM EEN DORP OM IN TE WONEN (DORP1801)  bijgewerkt op 23 januari 2023