CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINBGSPLECHTIGHEID 2020 2021 2022

MAP (CK20) (CK21) (CK22) https://www.camob.be/?p=9895

______________________________________________________________________________

CANADESE-POOLSE-BRITSE HERDENKINGSPLECHTIGHEID

Zondag 11 september 2022 – Canadian War Cemetery Adegem

53 5882 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 ./CKPL22-FCO49

Compilatie van de archieffilmpjes 01 5860, 02 5872, 03 5873,04 5874,05 5877,06 5876,07 5879,08 5881.

52 5881 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022. 08 /CKPL22-FCO49

Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Oud-strijders en vaandeldragers verlaten de plechtigheid onder begeleiding van The Silver Thistle pipes & drums.

51 5879 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – Hymnes. 07/CKPL22-FCO49

Nationale hymnes. Canadees volkslied Pools volkslied Brits volkslied Belgisch volkslied.

50 5876 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022. 06/CKPL22-FCO49

Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum. The Silver Thistle pipes & drums brengen hulde aan de oud-stijders en vaandeldragers.

49 5877 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – bloemenhulde. 05/CKPL22-FCO49

Bloemenhulde.

48 5874 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – bloemenhulde. 04/CKPL22-FCO49

Bloemenhulde door de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Vertegenwoordigers van de ambassades van Canada, Polen, Frankrijk en Groot-Brittanië brengen samen hulde. Koenraad De Ceuninck, Burgemeester van Maldegem legt bloemen neer.

47 5873 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022. 03/CKPL22-FCO49

Muzikaal intermezzo door Pipe Major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’. Reveil.

46 5872 Toespraak burgemeester Koenraad De Ceuninck en Ambassadeur van Canada Gendron Alain. 02/CKPL-FCO49

45 5860 The Silver Thistle pipes & drums Canadese-Poolse-Britse plechtigheid 11-9-2022. 01/CKPL22-FCO49

44 5856 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 Belgisch volkslied./CKPL22-FCO49

______________________________________________________________________________

42 5853 Filmportret (1970) Georges De Muyt – Cyriel Dhoore (film super8)./S8-FPCD-FPGDM-FCO49

41 5850 De brandweer oefent voor de komst van de paasklokken (film super8)./S8-LF9-BW9-FCO49

40 5446 De attraktie van het kermisprogramma het opstijgen van een warme luchtballon./S8-MK9-FCO49

39 5844 Interwijkspel Moerhuize Armand Verstraete deelt feestlinten aan de teamleiders (film super8)./S8-FCO49

38 5841 Zoon en vader Rotsart de Hertaing delen een teljoorken op een gezellige receptie./S8-FCO49

Jean Rotsart de Hertaing stamt uit een familie die bestuurlijk functies waarnam tijdens de Franse tijd en onder het Verenigd Koninktijk der Nederlanden. Onder meer van de familie Pecsteen die ver voor de Belgische onafhankelijkheid openbare mandaten vervulde. Het was de familie Pecsteen die de heerlijkheid Reesinghe aankocht. Zijn oudvader*  Charles-Honoré was burgemeester van Maldegem van 1815 tot 1819.  Zijn grootvader Charles Rotsart de Hertaing en diens vader waren beiden lid van de Edele Conférie van het Heilige Bloed te Brugge. Naast zijn grootvader was ook zijn vader Antoine Rotsart de Hertaing  burgemeester van Maldegem. Jean Rotsart de Hertaing (°1935) was de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Maldegem en de eerste burgemeester van de gelijknamige fusiegemeente. (bron:  Wikipedia) (* De term oudvader of oud-vader wordt in de genealogie  gebruikt ter aanduiding van de vader van iemands betovergrootvader.) 

37 5840 Toen de vijver in het Sint-Annapark nog een vogelkooi was (film super8)./VE9-FCO49

36 5838 Oranje jeugdherbergfietsen met een zeer labiel evenwicht. (film super8).S8-LF-FCO49

35 5837 Een lepelkoers op de wijkkermis kon de kinderen nog gelukkig maken (film super8)./.S8-FCO49

34 5836 De opening van de avondmarkt op Maldegem kermis bracht altijd een feestmoment./S8-MK9-FCO49

33 5835 Het kamp van de Gidsen ontwaakt ver weg in de Ardennen (film super8)./S8-JBGID-FCO49

32 5834 Mensen van te lande. (film super8)./S8-VE9-XYZ-FCO49

Verloren erfgoed… Menschen van te lande “… Mijn menschen van te lande Hoe geiren zie ‘k julder gaan Met zwier en zwaai of kloek en taai Op julder stekken staan Mijn menschen van te lande Met peird en met ploeg Zie ‘k julder slaven tot laat in ’n avond Of van tjenuchtens vroeg …” (Willem Vermandere).

31 3369 Deken Stefaan De Paepe deelde de gedachte ‘alle mensen zijn broeders.’/FPSDP-FCO49

Deken Stefaan De Paepe opende de verbroederingshoogmis van zondag 5 november 2017 in de Sint-Barbarakerk in de vier landstalen en deelde de gedachte van ‘alle mensen zijn broeders’.

30 5833 Na de officiële opening kon de vakantiewerking met een snoeptraktatie van start./S8-FCO49

29 5832 Vakantiewerking rond Piramiden start vrolijk met knippen van driekleur (film super8) ./S8-FCO49

28 5831 Een parade met oude legervoertuigen voorbij het Canadees kerkhof te Adegem (film S8)./FCO49

27 3654 Na het uitrukken van de brandweer werden de brandweerslangen proper geschrobd./S8-VE9-BW-FCO49

26 4794 Z.M. de Koning op de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016./PLCVK-KF-CK16-FCO49

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal. Bloemenhulde door Z.M. de Koning. Z.M. de Koning begroet de oud-strijders. Vertrek van Z.M. de Koning.

25 5829 De technische afdeling Maricolen bracht een schitterende popshow (film super8)./S8-MARIZ-FCO49

24 5828 Dream Express zong en kwam handtekeningen uitdelen in de Wielewaal./S8-FCO49

Eurosong 1977 Dream Express – A million in one, two,three.

23 5827 De bovenste beste Sint van de Middenstand met 10 gelukkige kinderen (film super8)./S8-SKL-FCO49

22 5826 Elk jaar ging met Maldegem kermis een bekend persoon de lucht in (film super8)./S8-MK-FCO49

21 5825 De jeugdbeweging De Gidsen op kamp – enkele filmfragmenten (film super8)./S8-JBGID-FCO49

20 5824 Toffe madammen met de fiets op uitstap (film super8)./S8-FCO49

19 5822 Filmportret – Bestuur fanfare Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-FCO49

18 5821 Pol Verheylezoon en Roger Lateste – kindercarnaval begin de jaren zeventig./S8-CA9-FCO49

17 5819 De GVP-ballon was ook voor de kinderen een sensatie (film super8)./S8-FCO49

16 5818 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

15 5817 Aan de brug over de Eede stond jarenlang een Leopardtank van de Gidsen (film super8)./S8-FCO49

14 5816 Burgemeester Jean Rotsart en Marcel Baert geven de start voor wielertoeristenseizoen./S8-FCO49

13 5815 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

12 5813 Op een dag werden al de bomen in de Moerhuizestraat geveld (film S8)./VE9-FCO49

11 5812 Op een dag werden al de bomen in de Moerhuizestraat geveld (film S8)./VE9-FCO49

10 5811 Het Stoomtreincentrum heeft ook kleine treintjes voor grote mensen (film S8)./S8-STMAL-FCO49

09 5810 Verloren erfgoed de staande wip naast het slachthuis (film super8)./VE9-XYZ-FCO49

K.K. Gilde Sint-Sebastiaan Maldegem. 

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. Deze sport is vooral in Vlaanderen  populair en ook wel in Wallonië. De wip is een 28 meter hoge, ijzeren constructie met een reeks pinnen waarop de vogels worden vastgezet. Vogels zijn kleine houten of plastieken blokjes waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn. Voor de wedstrijd wordt aan elke vogel een bepaalde waarde toegekend. De hoofdvogel staat helemaal bovenaan, op de twee bovenste armen worden de twee zijvogels en de twee zogenaamde ‘kallen’ gezet. De kleine vogels worden verdeeld over de drie onderste dwarslatten. De schutters proberen door het neerschieten van de vogels zo veel mogelijk punten te behalen. Eens per jaar wedijveren de leden van eenzelfde maatschappij voor de titel ‘koning’. Bij deze schieting wordt enkel naar de hoofdvogel geschoten. Alle schutters komen aan beurt, wie het eerst de hoofdvogel afschiet, mag het ganse jaar pronken met de titel ‘koning’. (bron: Wikipedia)

08 5809 Ijskar en frietkot meer dan 50 jaar geleden centraal op de markt (film S8)./VE9-FCO49

07 5808 Sfeerbeeld rond de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FCO49

De Sint-Barbarakerk is toegewijd aan Barbara van Nicomedië. De eerste kerk werd in 1074 gebouwd met Sint-Pieter als patroonheilige. Het was een kruiskerk. De zware onderbouw van deze kerk is nog bewaard. De viering en het onderste stuk van de vieringtoren werden rond 1300 opgetrokken en rust op trompen. Het huidige laatgotisch priesterkoor is uit de 15e eeuw, het transept werd in 1620 herbouwd. De achtkantige vieringtoren werd gedeeltelijk herbouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. Het schip, verwoest in 1578, is dan weer neoclassicistisch en stamt uit 1878-79. Zware steunberen stutten de westelijke frontgevel van de kerk. In de hoek, gevormd door de noordbeuk en een transeptarm, staat een achtkantige traptoren, langs waar men de toren kan bereiken. In de kerk staan altaren uit de 17e en de 18e eeuw. Het kerkorgel is gebouwd door Hooghuys. De Sint-Antoniusommegang uit de 19e eeuw, rond de kerk, is een uiting van volksdevotie. (bron: Wikipedia)

Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem. Romaan Eugeen Van Maldeghem (Dentergem 25 april 1813-Elsene 26 augustus 1867) was een Vlaams kunstschilder. Als zoon van onderwijzer Justin-Evariste Van Maldeghem verwierf hij heel wat bekendheid als schilder van hoofdzakelijk religieuze taferelen. Ook schilderde hij leden van het koningshuis. In 1838 won hij de Prijs van Rome voor schilderkunst. Hij kreeg in 1859 adelerkenning, op basis van het behoren tot het oud adellijk geslacht Van Maldegem. (bron: Wikipedia)

06 5807 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

05 5806 MFFC jubileerde. Een feestzitting, een speech, een teljoor en een heildronk (film S8)./S8-FCO49

MFFC de Maldegemse Foto- en Filmclub werd gesticht in 1959 en vierde in 1973 zijn 15 jarig jubileum.

04 5804 Waarom altijd zeuren om een drupje water min of meer? Vossenholse Meersen (film S8)./S8-FCO49

De Vossenholse Meersen (Biestmeersen).  In de Oude Burkelslag heb je een mooi uitzicht op de weidevelden, laag uitgestrekt in de Vossenholse Meersen (Biestmeersen) langs het dalletje van de Wittemoerwatergang met de enkele boerderijen en woonhuizen, die er ingeplant zijn. Vroeger overstroomden deze weiden en tijdens de wintermaanden was er een gewriemel van schaatsers, die profiteerden van de bevroren ijsvlaktes. (bron: De Smokkelaars Maldegemse wandelgroep)

03 5082 Toneelgezelschap Malito achter het toneelgordijn (film super8)./S8-TOMAL-FCO49

02 5803 Ze deden hun best om de belangrijkste verkeersregels voor fietsers bij te brengen./S8-FCO49

01 5802 Voor het maaien van het gras eerst de zeis scherpen met een wetsteen./S8-VE-FCO48

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA] MAP (FCO49) 

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0049 MAP 0049 140922

5882 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 ./CKPL22-FCO49

58821 Compilatie van de archieffilmpjes 01 5860, 02 5872, 03 5873,04 5874,05 5877,06 5876,07 5879,08 5881.

5880 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 ./CKPL22-FCO49

58801 Vertrek van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Oud-strijders en vaandeldragers verlaten de plechtigheid onder begeleiding van The Silver Thistle pipes & drums.

5879 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – Hymnes./CKPL22-FCO49

58791 Nationale hymnes. Canadees volkslied Pools volkslied Brits volkslied Belgisch volkslied.

5876 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022. /CKPL22-FCO49

58761 Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum. The Silver Thistle pipes & drums brengen hulde aan de oud-stijders en vaandeldragers.

5877 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – bloemenhulde./CKPL22-FCO49

58771 Bloemenhulde.

5874 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 – bloemenhulde./CKPL22-FCO49

58741 Bloemenhulde door de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning. Vertegenwoordigers van de ambassades van Canada, Polen, Frankrijk en Groot-Brittanië brengen samen hulde. Koenraad De Ceuninck, Burgemeester van Maldegem legt bloemen neer.

5873 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022. /CKPL22-FCO49

58731 Muzikaal intermezzo door Pipe Major Diederik De Jaeger. Voorlezen van de ‘Act of Remembrance’. Reveil.

5872 Toespraak burgemeester Koenraad De Ceuninck en Ambassadeur van Canada Gendron Alain./CKPL22-FCO49

58721 Aankomst van de Vertegenwoordiger van Z.M. de Koning en de directeur van de Commonwealth War Graves Commission op de Canadese Militaire Begraafplaats. Toespraak door Koenraad De Ceuninck, Burgemeester van Maldegem. Muzikaal intermezzo door het koor Canticorum. Toespraak door de Heer Ambassadeur van Canada, Gendron Alain.

5860 The Silver Thistle pipes & drums Canadese-Poolse-Britse plechtigheid 11-9-2022./CKPL22-FCO49

5856 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 11-9-2022 Belgisch volkslied./CKPL22-FCO49

5853 Filmportret (1970) Georges De Muyt – Cyriel Dhoore (film super8)./S8-FPCD-FPGDM-FCO49

5850 De brandweer oefent voor de komst van de paasklokken (film super8)./S8-LF9-BW9-FCO49

5446 De attraktie van het kermis programma het opstijgen van een warme luchtballon./S8-MK9-FCO49

5844 Interwijkspel Moerhuize Armand Verstraete deelt feestlinten aan de teamleiders (film super8)./S8-FCO49

5841 Zoon en vader Rotsart de Hertaing delen een teljoorken op een gezellige receptie./S8-FCO49

5840 Toen de vijver in het Sint-Annapark nog een vogelkooi was (film super8)./VE9-FCO49

5838 Oranje jeugdherbergfietsen met een zeer labiel evenwicht. (film super8).S8-LF-FCO49

5837 Een lepelkoers op de wijkkermis kon de kinderen nog gelukkig maken (film super8)./.S8-FCO49

5836 De opening van de avondmarkt op Maldegem kermis bracht altijd een feestmoment./S8-MK9-FCO49

5835 Het kamp van de Gidsen ontwaakt ver weg in de Ardennen (film super8)./S8-JBGID-FCO49

5834 Mensen van te lande. (film super8)./S8-VE9-XYZ-FCO49

58341 Verloren erfgoed… Menschen van te lande…

3369 Deken Stefaan De Paepe deelde de gedachte ‘alle mensen zijn broeders.’/FPSDP-FCO49

33691 Deken Stefaan De Paepe opende de verbroederingshoogmis van zondag 5 november 2017 in de Sint-Barbarakerk in de vier landstalen en deelde de gedachte van ‘alle mensen zijn broeders’.

5833 Na de officiële opening kon de vakantiewerking met een snoeptraktatie van start./S8-FCO49

5832 Vakantiewerking rond Piramiden start vrolijk met knippen van driekleur (film super8) ./S8-FCO49

5831 Een parade met oude legervoertuigen voorbij het Canadees kerkhof te Adegem (film S8)./FCO49

5830 Na het uitrukken van de brandweer werden de brandweerslangen proper geschrobd./S8-VE9-BW-FCO49

4794 Z.M. de Koning op de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016./PLCVK-KF-CK16-FCO49

47941 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. 

5829 De technische afdeling Maricolen bracht een schitterende popshow (film super8)./S8-MARIZ-FCO49

5828 Dream Express zong en kwam handtekeningen uitdelen in de Wielewaal./S8-FCO49

58281 Eurosong 1977 Dream Express – A million in one, two,three.

5827 De bovenste beste Sint van de Middenstand met 10 gelukkige kinderen (film super8)./S8-SKL-FCO49

5826 Elk jaar ging met Maldegem kermis een bekend persoon de lucht in (film super8)./S8-MK-FCO49

5825 De jeugdbeweging De Gidsen op kamp – enkele filmfragmenten (film super8)./S8-JBGID-FCO49

5824 Toffe madammen met de fiets op uitstap (film super8)./S8-FCO49

5822 Filmportret – Bestuur fanfare Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-FCO49

5821 Pol Verheylezoon en Roger Lateste – kindercarnaval begin de jaren zeventig./S8-CA9-FCO49

5819 De GVP-ballon was ook voor de kinderen een sensatie (film super8)./S8-FCO49

5818 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

5817 Aan de brug over de Eede stond jarenlang een Leopardtank van de Gidsen (film super8)./S8-FCO49

5816 Burgemeester Jean Rotsart en Marcel Baert geven de start voor wielertoeristenseizoen./S8-FCO49

5815 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

5813 Op een dag werden al de bomen in de Moerhuizestraat geveld (film S8)./VE9-FCO49

5812 Op een dag werden al de bomen in de Moerhuizestraat geveld (film S8)./VE9-FCO49

58121 Weg waren de bomen en ze kwamen nooit meer terug…

5811 Het Stoomtreincentrum heeft ook kleine treintjes voor grote mensen (film S8)./S8-STMAL-FCO49

5810 Verloren erfgoed de staande wip naast het slachthuis (film super8)./VE9-XYZ-FCO49

5809 Ijskar en frietkot meer dan 50 jaar geleden centraal op de markt (film S8)./VE9-FCO49

5808 Sfeerbeeld rond de Sint-Barbarakerk (film super8)./S8-FCO49

5807 Eerste communieviering (film super8)./S8-KVEC-FCO49

5806 MFFC jubileerde. Een feestzitting, een speech, een teljoor en een heildronk (film S8)./S8-FCO49

58061 MFFC de Maldegemse Foto- en Filmclub werd gesticht in 1959 en vierde in 1973 zijn 15 jarig jubileum.

5804 Waarom altijd zeuren om een drupje water min of meer? Vossenholse Meersen (film S8)./S8-FCO49

58041 De Vossenholse Meersen (Biestmeersen).

5082 Toneelgezelschap Malito achter het toneelgordijn (film super8)./S8-TOMAL-FCO49

5803 Ze deden hun best om de belangrijkste verkeersregels voor fietsers bij te brengen./S8-FCO49

5802 Voor het maaien van het gras eerst de zeis scherpen met een wetsteen./S8-VE-FCO48

______________________________________________________________________________

AL ONDER DE WEG VAN MALDEGEM

______________________________________________________________________________

CAMERA OBSCURA TOONT EEN VERZAMELING

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 13X4-CAMOB-PANO-300DPI-2.jpg
Camera Obscura een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes
Foto © Copyright camob

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes.
Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk!
Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.
De verzameling is enkel op aanvraag te bezoeken.
CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990
Maldegem.
Telefoon 050-71.25.76 – e-mail RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE
website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube)

______________________________________________________________________________

 www.camob.be  werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 2 september 2022 heeft www.camob.be  [ 904.399 ] weergaven gegenereerd.

‘Dag Dorp, Dag Vroeger’ Louis Verbeeck

______________________________________________________________________________

INHOUD MAPPEN FCO

FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAPPEN (FCO1) tot (FCO48)

MAP (FCO1) https://www.camob.be/?p=7155

MAP (FCO2) https://www.camob.be/?p=7345

MAP (FCO3) https://www.camob.be/?p=11662

MAP (FCO4) https://www.camob.be/?p=11806

MAP (FCO5) https://www.camob.be/?p=11994

MAP (FCO6) https://www.camob.be/?p=12548

MAP (FCO7) https://www.camob.be/?p=12826

MAP (FCO8) https://www.camob.be/?p=13079

MAP (FCO9) https://www.camob.be/?p=21618

MAP (FCO10) https://www.camob.be/?p=13740

MAP (FCO11) https://www.camob.be/?p=14022

MAP (FCO12) https://www.camob.be/?p=14389

MAP (FCO13) https://www.camob.be/?p=14769

MAP (FCO14) https://www.camob.be/?p=21618

MAP (FCO15) https://www.camob.be/?p=22350

MAP (FCO16) https://www.camob.be/?p=23220

MAP (FCO17) https://www.camob.be/?p=23605

MAP (FCO18) https://www.camob.be/?p=24000

MAP (FCO19) https://www.camob.be/?p=24404

MAP (FCO20) https://www.camob.be/?p=24821

MAP (FCO21) https://www.camob.be/?p=25261

MAP (FCO22) https://www.camob.be/?p=25680

MAP (FCO23) https://www.camob.be/?p=25946

MAP (FCO24) https://www.camob.be/?p=26290

MAP (FCO25) https://www.camob.be/?p=26868

MAP (FCO26) https://www.camob.be/?p=27363

MAP (FCO27) https://www.camob.be/?p=27792

MAP (FCO28) https://www.camob.be/?p=28463

MAP (FCO29) https://www.camob.be/?p=29060

MAP (FCO30) https://www.camob.be/?p=29508

MAP (FCO31) https://www.camob.be/?p=29939

MAP (FCO32) https://www.camob.be/?p=30402

MAP (FCO33) https://www.camob.be/?p=31215

MAP (FCO34) https://www.camob.be/?p=31974

MAP (FCO35) https://www.camob.be/?p=32737

MAP (FCO36) https://www.camob.be/?p=33674

MAP (FCO37) https://www.camob.be/?p=34178

MAP (FCO38) https://www.camob.be/?p=34673

MAP (FCO39) https://www.camob.be/?p=35039

MAP (FCO40) https://www.camob.be/?p=35406

MAP (FCO41) https://www.camob.be/?p=35961

MAP (FCO42) https://www.camob.be/?p=36393

MAP (FCO43) https://www.camob.be/?p=36893

MAP (FCO44) https://www.camob.be/?p=37197

MAP (FCO45) https://www.camob.be/?p=37471

MAP (FCO46) https://www.camob.be/?p=38927

MAP (FCO47) https://www.camob.be/?p=39241

MAP (FCO48) https://www.camob.be/?p=39681

______________________________________________________________________________

www.camob.be werd op 13 september 2009 opgemaakt.

Op 20 augustus 2022 heeft www.camob.be  [ 901.343 ] weergaven gegenereerd.

______________________________________________________________________________

FOTO VAN DE WEEK– Foto © Copyrights John Maenhout
-> aanklikken: John Maenhout natuurfotograaf
http://users.telenet.be/johnmaenhout/index-NL.htm

Foto van de week: een laatste beeld van de voorbije zomer.

______________________________________________________________________________

Camera Obscura Maldegem draagt zorg voor het gegeven dat de deelname aan het gepubliceerde en in het filmarchief gebrachte filmfragment vrijwillig is en geen schade toebrengt aan de in filmbeeld gebrachte personen.

De eventueel in het bijschrift van het archieffilmpje geciteerde namen zijn informatief en dienen om het gefilmde filmfragment toe te lichten. De door ‘Camera Obscura Maldegem’ gepubliceerde archieffilmpjes dragen het label ‘camera obscura maldegem’. De archieffilmpjes zijn vrij met bronvermelding te downloaden.

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. 

Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Bij publicatie van een foto uit een archieffilmpje moet de bron worden vermeld.

Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder welke vorm ook is niet toegestaan.

Het publiek vertonen van een archieffilmpje of een filmfragment ervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘camera obscura maldegem’.

Alle nuttige informatie (namen, omstandigheden) wordt met bronvermelding in de bijlage van het archieffilmpje opgenomen.

Noël Ryheul Noordstraat 148 9990 Maldegem – tel. 050-712576 – RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA] MAP (FCO49)  bijgewerkt op 14 september 2022

CAT090722 COR140922 FB290822

0049 MAP FCO49 140922