55 3971 Camera Obscura Fotografica Film Fotograferende beeldjes./CO-XYZ-FCO48

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes. Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk! Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie. De verzameling is enkel op aanvraag te bezoeken. CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990 Maldegem. Telefoon 050-71.25.76 – e-mail RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube)

54 5801 In 1969 nog een toneelopvoering in de Sint-Vicentiuskring Kleit (film super8)./S8-TOKLEIT-FCI48

53 5800 Vormselviering met hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)./S8-KVCV-FCO48

Leo Karel De Kesel (Adegem, 1 oktober 1903 – Gent, 3 augustus 2001). Hij was hulpbisschop van het Bisdom Gent. Leo De Kesel was de zoon van August De Kesel (+1955), de burgemeester (1921-1938) van Adegem en Maria Eliva Rutsaert. Na zijn humaniora aan het Sint-Vicentiuscollege te Eeklo ging hij voor priester studeren en behaalde hij te Leuven het diploma van licentiaat Kerkelijk Recht. Op 18 april 1927 werd hij tot priester werd gewijd. Op 28 december 1960 werd hij door paus Johannes XXIII benoemd tot hulpbisschop van Gent en op 24 februari 1961 werd hij bisschop gewijd door de toenmalige bisschop van Gent, Karel-Justinus Calewaert. Op 13 juli 1990 kreeg hij eervol ontslag. Na zijn overlijden (hij werd bijna 98 jaar) werd hij bijgezet in de crypte van de Sint-Baafskathedraal op de plek die hij zelf had gekozen. (bron: Wikipedia)

52 5799 Amandus Broodcoorens zorgde voor de stijlvolle processie van de vormelingen./S8-KVCV-DCO48

51 4626 Herdenkingsplechtigheid Gidsen Burkel 2009./GID09-GIDKIDS-FCO48

50 5798 Filmportret. Deelname brandweerkorps Maldegem aan herdenkingsplechtigheid Gidsen 1970./S8-FCO48

49 5797 Vormselviering 1982 (film super8)./S8-XYZ-KVCV-FCO48

48 5796 In elke archieffilm met Maldegem kermis een portie suikerspin (film super8)./S8-MK1-FCO48

47 5795 De vliegerkes kregen ook in elke archieffilm een vaste standplaats (film S8)./S8-MK1-FCO48

46 5794 Secretaris René Pollet op 20-9-82 met een medaille onderscheiden door Wilfried Martens/S8-FCO48

45 5793 Wilfried Martens knipt avondmarkt Maldegem kermis 1982 voor geopend (film S8)./S8-FPJRDH2-FCO48

44 5792 Onthulling gedenkplaat restauratie gemeentehuis op 20-9-1982 door Wilfried Martens./S8-FCO48

43 5791 Filmportret. Filmfragment uit plechtigheid ‘Oudstrijders met Fakkel ter Zee 1970’./S8-OUD-FCO48

42 4041 Een probleempje met een laagje asfalt op den Akker (film super8)./S8-F69-AKKER-FPMB-FPRDC-FCO48

Voorvertoning in nieuwe tab

41 5789 Maldegem kermis elk jaar opnieuw ongeveer op dezelfde plaats (film S8)./S8-MK-FCO48

40 5788 Meer dan 50 jaar geleden de marktstraat rustig voor doorgaand verkeer (film super8)/S8-VE-FCO48

39 5787 Voetbalkleppers op het veld (film super8)./S8-FCO48

38 5786 Verloren erfgoed… Menschen van te lande (film S8)./S8-XYZ-VE-DONK-FCO48

Verloren erfgoed… Menschen van te lande “… Mijn menschen van te lande Hoe geiren zie ‘k julder gaan Met zwier en zwaai of kloek en taai Op julder stekken staan Mijn menschen van te lande Met peird en met ploeg Zie ‘k julder slaven tot laat in ’n avond Of van tjenuchtens vroeg …” (Willem Vermandere).

37 5785 Om en rond de toren van Maldegem (film super8)./S8-XYZ-FCO48

36 5784B Herfstsfeer rond het Kasteel Reesinghe te Maldegem (film super8)./S8-XYZ-SFH-FCO48

In 1858 werd op het kasteeldomein, in opdracht van Charles-Honoré Pecsteen (1789-1873), een landhuis gebouwd naar ontwerp van Eugène Carpentier.. Het betrof een bakstenen neogotisch bouwwerk in strenge symmetrie en met kasteelachtige elementen. Dit is het huidige bouwwerk. Er zijn enkele bijgebouwen, namelijk een koetshuis en paardenstallen. Ook werd op het terrein een neogotische kapel gebouwd, eveneens in opdracht van Charles Pecsteen. Ten oosten van het landhuis bevindt zich de site van het oorspronkelijke kasteel, waarvan een motte rest binnen een halfcirkelvormige omgrachting. Hier is ook een ijskelder, tegenwoordig een vleermuiskelder. Ten noorden daarvan vindt men een rechthoekige omgrachting van de plaats waar het latere kasteel heeft gestaan, en dat toegankelijk is via een neogotische brug. Het huidige kasteeldomein beslaat 6 hectare, en een aantal dreven lopen naar en door dit domein. (bron: Wikipedia)

In het kort even de legende. Tijdens de gevangenschap van Philip I, werd Vlaanderen overspoeld met roversbenden, die zich uitgaven als ketellappers. Na zijn terugkeer en nadat hij op een jachtpartij door rovers werd overvallen, werd hij slechts vrijgelaten op voorwaarde, dat hij niets over het voorval zou voortvertellen. Thuisgekomen schreef de Heer met zijn teen in het zand op welke plaats zich de rovers schuilhielden. Hij had dus niets gezegd! De rovers werden dus gevangen genomen en opgesloten in de onderaardse kerker (de donkere put) van het Kasteel Reesinghe en aldus levend begraven. Om die reden werd (volgens de legende) een kapel gebouwd voor het kasteel. In Reesinghe huisden de eerste Heren van Maldegem. De plaats wordt als bakermat van de gemeente Maldegem aangezien. (bron: De Smokkelaars Maldegemse wandelgroep)

35 5784A Een bont gezelschap van ambachten en artiesten in het Jeugdhuis (film super8)./S8-FCO48

34 5783 Nog geen zwembad in Maldegem… dan maar zwemmen in de Sint-Anna parkvijver (film S8)./S8-FCO48

33 5782 Burgemeester supportert voor recordpoging krulbollen te Kleit (film super8)./S8-FPJRDH2-FCO48

32 5781 Verloren erfgoed… Menschen van te lande (film S8)./S8-XYZ-VE-FCO48

Verloren erfgoed… Menschen van te lande “… Mijn menschen van te lande Hoe geiren zie ‘k julder gaan Met zwier en zwaai of kloek en taai Op julder stekken staan Mijn menschen van te lande Met peird en met ploeg Zie ‘k julder slaven tot laat in ’n avond Of van tjenuchtens vroeg …” (Willem Vermandere).

31 5779 Burgemeester krijgt eventjes de witte helm van brandweercommandant opgezet./S8-BW-FPJRDH2-FCO48

30 5778 Toen kon men nog een partijtje krulbollen naast het gemeentehuis (film S8)./S8-VE-FCO48

29 5777 Maldegem kermis elk jaar opnieuw ongeveer op dezelfde plaats (film S8)./S8-MK-FCO48

28 5776 Alle notabelen waren aanwezig op het groot ruitertornooi te Donk (film S8)./S8-MFV-DONK-FCO48

27 5774 Neerpennen verslag gemeenteraad met een sigaret en onder toeziend oog van de politie./S8-FCO48

26 5773 Paasmarkt toen de Boterhalle nog op de markt stond (film S8)./S8-VE-FCO48

25 5772 Ook al lang geleden veeverkoop met handenklappen op de Schouwburgplaats (film S8)./S8-VE-FCO48

24 5771 Het ceremonieel rond de tombolatrommel trekking tombola voetbal SK (film super8)./S8-FCO48

23 5770 SK tombola 1970 met de Raad van Elf (film super8).S8-FCO48

22 5769 ‘Welkom op speelplein Maldegem’ (film super8)./S8-FCO48

21 5768 Filmportret – Crème Julia, Albrecht Vervynck (°4-1-1936 +5-5-2022) (film super8)/S8-FPAV-FCO48

Met het overlijden op 5 mei 2022 van Albrecht Vervynck, verliest Maldegem een van zijn laatste volksfiguren. Albrecht werd op 4 januari 1936 in Waarschoot geboren. Hij huwde met Georgette Blomme en het koppel vond zijn vaste stek in de Oude Gentweg in Maldegem. In hun woning hebben ze samen enkele duizenden kilo’s ijscrème gemaakt. Albrecht was tijdens de zomermaanden ijsventer. Samen met Roger Braet was hij de laatste ijsventer die in Maldegem met een bakfiets en een toeter rondreed. Iedereen kende Albrecht als Crème Julia. Zolang zijn gezondheid en krachten het hem toelieten, verwende hij de Maldegemse bevolking met zelfgemaakte ijsjes. Eens hij zijn toeter aan de haak had gehangen, leefde Albrecht een teruggetrokken leven. Zijn dochter zorgde ervoor dat hij toch nog regelmatig onder de mensen kwam. Hij vond er zijn voldoening in om naar zoveel als mogelijk begrafenissen te gaan in de vijf Maldegemse parochies. Zijn overlijden kwam bij veel mensen als een verrassing. Familie en vrienden namen op vrijdag 13 mei om 10 uur afscheid van Albrecht in de St. Barbarakerk in Maldegem. (bron: Gazette van Adegem 15 mei 2022 De week van Pol Veirman)

20 5766 Een ijsje van Crème Julia als afsluiter van een zonnige speelpleindag (film super8)/S8-FCO48

19 5765 Achter de coulissen van het toneelgezelschap ‘t Astriedje in de zaal De Gilde.S8-TOASTRID-FCO48

18 5764 De eenzame fietser op het interwijkspel (film super8)./S8-SPEL-MFV-FCO48

Hoe sterk is de eenzame fietser
die kromgebogen over zijn stuur
tegen de wind
zichzelf een weg baant? Artiest: Boudewijn de Groot

17 5763 Waarom het gemakkelijk maken als het moeilijk ook kan – interwijkspel (film super8)./S8-FCO48

16 5760 Waarom dorst gaan lijden voor een pintje min of meer? (film super8)./S8-PL21-FCO48

15 5759 Laureatenhulde met een tegeltje met wapenschild van Maldegem en een handdruk (film S8)/S8-FCO48

14 5758 Nico De Mey motocross Strobrugge 1969 (film super8)./S8-F69-FPNDM-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

13 5757 SK Maldegem 1969 een trainer toss en aftrap een miss een voorzitter en het bestuur./F69-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

De toss is een simpele lotingsprocedure waarbij er een muntstuk in de lucht wordt gegooid. De scheidsrechter vangt vervolgens de munt op en legt deze op zijn hand. Vervolgens kan de muntkant of de kopkant bovenop liggen. De aanvoerder die het juiste antwoord heeft geraden mag de speelhelft kiezen.

12 5756 Verloren erfgoed – Handboogschieten staande wip bij Placide Rijs (film S8)/S8-F69-VE-FPPR-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. Deze sport is vooral in Vlaanderen populair en ook wel in Wallonië. (bron: Wikipedia)

11 5754 Vormselviering 1969 (film super 8).F69-PLCV-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

10 5755 SK tombola auto 1969 met miss voetbal Huguette Van Parijs (film S8)./F69-FPHVP-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

09 5753 Verloren erfgoed. Boogschieten liggende wip achter het gemeentehuis – 1969./S8-F69-VE-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

Liggende wip is een discipline van het boogschieten waarbij op een wip geschoten wordt die op 17 meter afstand staat. (bron: Wikipedia)

08 5752 Toen de burgemeester nog een peloton soldaten rond zich had (film super8)./S8-F69-FPGDM-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

07 In 1969 had de politie te Maldegem één politievoertuig (film super8)./S8-F69-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

06 5748 Met beperkte mankracht en middelen werd Sporthal Van Cauteren gebouwd (film S8)./S8-F69-FCO48

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode februari 1968 t.m. 1 september 1969).

05 5747 Jean Tytgadt deelt bekers aan de kampioenen van het Loze Vissertje (film super8)./ S8-FCO48

04 5746 De houten tombola trommel (film super8)./S8-VE-FCO48

03 1942 Bond van de gepensioneerden 630 man sterk in 1972 (film super8)./S8-FCO48

02 5745 11 Novemberviering 1970 kerkhof Maldegem (film super8)./S8-PL1170-OUD-FPGDM-FCO48

01 4711-FCO2 Hé kleine meid op je kinderfiets (film super8)./S8-SFZ-FPVAL-FCO48

In de archieffilm 1976 ‘Een dorp om in te wonen’ was het filmfragment ‘Hé kleine meid op je kinderfiets’ de rode draad doorheen de film. Om de auteursrechten geen geweld aan te doen werd de weergave van de originele song van Herman van Veen in deze weergave niet behouden (film super8).

Hé kleine meid op je kinderfiets, De zon draait steeds met je mee Hé kleine meid op je kinderfiets, De zomer glijdt langs je heen Met je haar in de wind en de zon op je wangen, Rijd je me zomaar voorbij, fiets.

Tekst © copyright Herman Van Veen – Fiets

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA] MAP (FCO48) https://www.camob.be/?p=39681

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

55 3971 Camera Obscura Fotografica Film Fotograferende beeldjes./CO-XYZ-FCO48

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes. Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk! Camera Obscura vertelt het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.

54 5801 In 1969 nog een toneelopvoering in de Sint-Vicentiuskring Kleit (film super8)./S8-TOKLEIT-FCI48

53 5800 Vormselviering met hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)./S8-KVCV-FCO48

52 5799 Amandus Broodcoorens zorgde voor de stijlvolle processie van de vormelingen./S8-KVCV-DCO48

51 4626 Herdenkingsplechtigheid Gidsen Burkel 2009./GID09-GIDKIDS-FCO48

50 5798 Filmportret. Deelname brandweerkorps Maldegem aan herdenkingsplechtigheid Gidsen 1970./S8-FCO48

49 5797 Vormselviering 1982 (film super8)./S8-XYZ-KVCV-FCO48

48 5796 In elke archieffilm met Maldegem kermis een portie suikerspin (film super8)./S8-MK1-FCO48

47 5795 De vliegerkes kregen ook in elke archieffilm een vaste standplaats (film S8)./S8-MK1-FCO48

46 5794 Secretaris René Pollet op 20-9-82 met een medaille onderscheiden door Wilfried Martens/S8-FCO48

45 5793 Wilfried Martens knipt avondmarkt Maldegem kermis 1982 voor geopend (film S8)./S8-FPJRDH2-FCO48

44 5792 Onthulling gedenkplaat restauratie gemeentehuis op 20-9-1982 door Wilfried Martens./S8-FCO48

43 5791 Filmportret. Filmfragment uit plechtigheid ‘Oudstrijders met Fakkel ter Zee 1970’./S8-OUD-FCO48

42 4041 Een probleempje met een laagje asfalt op den Akker (film super8)./S8-F69-AKKER-FPMB-FPRDC-FCO48

41 5789 Maldegem kermis elk jaar opnieuw ongeveer op dezelfde plaats (film S8)./S8-MK-FCO48

40 5788 Meer dan 50 jaar geleden de marktstraat rustig voor doorgaand verkeer (film super8)/S8-VE-FCO48

39 5787 Voetbalkleppers op het veld (film super8)./S8-FCO48

38 5786 Verloren erfgoed… Menschen van te lande (film S8)./S8-XYZ-VE-DONK-FCO48

37 5785 Om en rond de toren van Maldegem (film super8)./S8-XYZ-FCO48

36B 5784 Herfstsfeer rond het Kasteel Reesinghe te Maldegem (film super8)./S8-XYZ-SFH-FCO48

35A 5784 Een bont gezelschap van ambachten en artiesten in het Jeugdhuis (film super8)./S8-FCO48

34 5783 Nog geen zwembad in Maldegem… dan maar zwemmen in de Sint-Anna parkvijver (film S8)./S8-FCO48

33 5782 Burgemeester supportert voor recordpoging krulbollen te Kleit (film super8)./S8-FPJRDH2-FCO48

32 5781 Verloren erfgoed… Menschen van te lande (film S8)./S8-XYZ-VE-FCO48

31 5779 Burgemeester krijgt eventjes de witte helm van brandweercommandant opgezet./S8-BW-FPJRDH2-FCO48

30 5778 Toen kon men nog een partijtje krulbollen naast het gemeentehuis (film S8)./S8-VE-FCO48

29 5777 Maldegem kermis elk jaar opnieuw ongeveer op dezelfde plaats (film S8)./S8-MK-FCO48

28 5776 Alle notabelen waren aanwezig op het groot ruitertornooi te Donk (film S8)./S8-MFV-DONK-FCO48

27 5774 Neerpennen verslag gemeenteraad met een sigaret en onder toeziend oog van de politie./S8-FCO48

26 5773 Paasmarkt toen de Boterhalle nog op de markt stond (film S8)./S8-VE-FCO48

25 5772 Ook al lang geleden veeverkoop met handenklappen op de Schouwburgplaats (film S8)./S8-VE-FCO48

24 5771 Het ceremonieel rond de tombolatrommel trekking tombola voetbal SK (film super8)./S8-FCO48

23 5770 SK tombola 1970 met de Raad van Elf (film super8).S8-FCO48

22 5769 ‘Welkom op speelplein Maldegem’ (film super8)./S8-FCO48

21 5768 Filmportret – Crème Julia, Albrecht Vervynck (°4-1-1936 +5-5-2022) (film super8)/S8-FPAV-FCO48

20 5766 Een ijsje van Crème Julia als afsluiter van een zonnige speelpleindag (film super8)/S8-FCO48

19 5765 Achter de coulissen van het toneelgezelschap ‘t Astriedje in de zaal De Gilde.S8-TOASTRID-FCO48

18 5764 De eenzame fietser op het interwijkspel (film super8)./S8-SPEL-MFV-FCO48

17 5763 Waarom het gemakkelijk maken als het moeilijk ook kan – interwijkspel (film super8)./S8-FCO48

16 5760 Waarom dorst gaan lijden voor een pintje min of meer? (film super8)./S8-PL21-FCO48

15 5759 Laureatenhulde met een tegeltje met wapenschild van Maldegem en een handdruk (film S8)/S8-FCO48

14 5758 Nico De Mey motocross Strobrugge 1969 (film super8)./S8-F69-FPNDM-FCO48

13 5757 SK Maldegem 1969 een trainer toss en aftrap een miss een voorzitter en het bestuur./F69-FCO48

12 5756 Verloren erfgoed – Handboogschieten staande wip bij Placide Rijs (film S8)/S8-F69-VE-FPPR-FCO48

11 5754 Vormselviering 1969 (film super 8).F69-PLCV-FCO48

10 5755 SK tombola auto 1969 met miss voetbal Huguette Van Parijs (film S8)./F69-FPHVP-FCO48

09 5753 Verloren erfgoed. Boogschieten liggende wip achter het gemeentehuis – 1969./S8-F69-VE-FCO48

08 5752 Toen de burgemeester nog een peloton soldaten rond zich had (film super8)./S8-F69-FPGDM-FCO48

07 In 1969 had de politie te Maldegem één politievoertuig (film super8)./S8-F69-FCO48

06 5748 Met beperkte mankracht en middelen werd Sporthal Van Cauteren gebouwd (film S8)./S8-F69-FCO48

05 5747 Jean Tytgadt deelt bekers aan de kampioenen van het Loze Vissertje (film super8)./ S8-FCO48

04 5746 De houten tombola trommel (film super8)./S8-VE-FCO48

03 1942 Bond van de gepensioneerden 630 man sterk in 1972 (film super8)./S8-FCO48

02 5745 11 Novemberviering 1970 kerkhof Maldegem (film super8)./S8-PL1170-OUD-FPGDM-FCO48

01 4711-FCO2 Hé kleine meid op je kinderfiets (film super8)./S8-SFZ-FPVAL-FCO48

In de archieffilm 1976 ‘Een dorp om in te wonen’ was het filmfragment ‘Hé kleine meid op je kinderfiets’ de rode draad doorheen de film.

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA] MAP (FCO48)  bijgewerkt op 26 augustus 2022

CAT090722 COR260822 FB260822

ARCHIEF MAPPEN (FCO48)