°

55 4810-CK20 Canadese plechtigheid 2020 – Vaandeldragers en genodigden verlaten plechtigheid./FCO31

De vaandeldragers en de genodigden verlaten onder muzikale begeleiding van Pipe-major Diederik De Jaeger de plechtigheid.

54 4809-CK20 Bloemenhulde op de Canadese-Poolse-Britse plechtigheid 13-9-2020./FCO31

53 4808-CK20 Canadese herdenkingsplechtigheid 2020 – Last Post en Réveil./FCO31

Op de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op 13-9-2020 bracht een trompetter van de Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak met verve de sonnerie ‘Last Post’ en ‘Réveil’.

52 4807-CK20 Burgemeester met een bos bloemen voor familie Sidney Cole./FCO31

51 4802A-CK20 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid zondag 13-9-2020 – compilatie./FCO31

50 5263-BW Een grote brand blussen met een kleine brandweerpomp (film super8)./VE-FCO31

49 5262-MK Fanfarefestival met Maldegem kermis in het Sint-Anna Park (film super8)./S8-FCO31

48 5261-STOMAL Nostalgie op het spoor bij het Stoomtreincentrum Maldegem (film super8)./S8-VE-FCO31

47 5260-BW Brandweer rukt uit – Brandweerkazerne Boterhalle markt Maldegem (film S8)./XY-FCO31

Onze brandweer in actie een halve eeuw geleden (begin 1970). De poorten van de Boterhalle op de markt zwaaiden open voor het volledig wagenpark van de brandweer. De rode camion met de waterpomp vooraan vertrok als eerste. De van het leger geërfde Bedford  als volgmagen ter ondersteuning vertrok als tweede. Het waren andere tijden maar de uitslaande branden werden altijd netjes geblust.

46 2062-TOAST Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./S8-FCO31

45 2266-MK6 Zeepkistenrace Maldegem kermis 2014./FCO31

Zeepkistenrace Maldegem kermis 2014. Winnaar Dreamteam B. Nr. 2 Dreamteam A. Nr. 3 Soepkiekens 2.

44 2066-FPEW Eric Wille zong op Montmartre te Maldegem./F1-FCO31

Eric Wille zong op Montmartre te Maldegem. Erik Wille brengt volksliederen, hoofdzakelijk marktzang en café-chantant uit de Vlaamse zangtraditie. Marktliederen – grotendeels van de hand van de legendarische Tamboer uit Eeklo – waren vooral populair tussen de twee wereldoorlogen en werden vooral gebracht op markt- en kerkpleinen in heel Vlaanderen. Bij ontstentenis van de huidige media waren de marktzangers de nieuwsbrengers bij het volk.

43 2098-J1 Koen Cauwels – Graffiti-Jam Zandakkers Adegem 27-9-2014./FP-FPKC-FCO31

42 5259-FCO31 Vroeger anders. Een tinnen teljoor, een kus, een penning en een keramiek bord./S8-VE

41 5258-FPJW Rector Jacques Willems ereburger van Maldegem (film super8)./S8-FC031

Jacques Willems, rector aan de Universiteit Gent, werd ereburger van Maldegem. Op een academische zitting op het gemeentehuis kreeg hij een laudatio van Etienne Vermeersch, hoogleraar en vicerector aan de Universiteit Gent, en een oorkonde van ereburgerschap uit handen van burgemeester Johan De Roo. Omwille van zijn wetenschappelijke carrière en rectoraat aan de Universiteit Gent werd Willems in 2002 door koning Albert II in de adelstand verheven met de titel baron. In 2004 ging hij met emeritaat (film super8).

40 5257-PL21 De dorstigen laven… 21 juliviering (film super8)./S8-FCO31

39 5256-STOMAL Nostalgie op het spoor bij het Stoomtreincentrum Maldegem (film super8)./S8-VE-FCO31

38 5255-AKK Toen met Akkers kermis de Vakekerkweg nog een grote tekenlei was (film super8)./S8-VE-FCO31

36 5253-MK Op zondagnamiddag een strandcarrace op de kermisaffiche (film super 8)./FCO31

35 5252-J Een warme zomernamiddag op het speelplein (film super8)./S8-FCO31

34 2150-JBCH Spelnamiddag van de Chiro (film super8)./FCO31

33 5251-MK Voorbereiding voor de start van de strandcarrace met Maldegem kermis (film S8)./S8-FCO31

32 5250-FCO31 Strobrugge stierf een stille dood. De douane verhuisde naar “Het commiezen frituurke”/S8

Het bruisende leven om en rond het café van Richard Faelens en het oude douanekantoor stierf op de wijk Strobrugge een stille dood. Het douanekantoor werd in 1972 opgeheven en omgebouwd tot een woonhuis. Ter vervanging kwam bovenop de nieuwe brug over het Schipdonkkanaal een  woonwagen op vier wielen als tijdelijk douanekantoor. Men noemde het smalend het “Het commiezen frituurke”.  De tijdelijke oplossing werd later aan de grens bij grenspaal 348 vervangen door een prefabgebouwtje. (zie archieffilmpje [camobmaldegem 5246])

31 5249-MAJ Majorettenfestival Maldegem kermis – Majoretten Nut en Vermaak (film super8)./S8-FCO31

30 2467-MOER Twee vrolijke douaniers op de wijk Moerhuize (film super8)./S8-YZ-LF-FCO31

29 5248-FCO31 Een verkeerspark de attractie voor een namiddag van de speelpleinwerking (film super8)/S8

28 3192-FCO31 Mijnheerken van Maldegem staat voor de Jeugdherberg Die Loyale (film super8)./S8-FJRDH2

27 3191-FCO31 Mijnheerken van Maldegem staat voor de Jeugdherberg Die Loyale (film super8)./S8-FJRDH2

26 5246-FCO31 Douane op Strobrugge verhuisde naar een prefabgebouwtje aan de grens (film super8)./S8

Het douanekantoor werd op Strobrugge opgeheven in 1972 en omgebouwd tot een woonhuis. Ter vervanging kwam bovenop de nieuwe brug over het Schipdonkkanaal een  woonwagen op vier wielen als tijdelijk douanekantoor. Men noemde het smalend het “Het commiezen frituurke”. De tijdelijke oplossing werd later aan de grens bij grenspaal 348 vervangen door een prefabgebouwtje. (bron: http://home.scarlet.be)

25 5245-CK Bloemenhulde schoolkinderen Adegem plechtigheid Canadees Kerkhof (film super8).S8-FCO31

24 5244-CK Herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof (film super8)./S8-FCO31

23 3079-WAK17 Silver Thistle Pipes & Drums WAK 2017. Piper Diederik De Jaeger./FPDDJ-J172-FPDJ-FCO31

22 5243-KVPV Vormselviering (film super8)./S8-XYZ-FCO31

21 3651-MFV Speelplein Strobrugge feestelijk geopend 7 april 2018 ./JR18-FCO31

Op zaterdag 7 april 2018 werd het speelplein op de hoek van de Lievebarm en Strobrugge officieel geopend. De buurtbewoners Kelly Boeckaert en Leen Verlé brachten het idee naar voor. De zussen Charline en Bertha De Vreeze, eigenaars van het terrein, stelden het perceel ter beschikking en het gemeentebestuur werkte het project uit.

20 3691-ST1 Stoomtreinfestival ‘100 jaar einde Eerste Wereldoorlog’./FCO31

Zondag 6 mei 2018. Het Stoomtreinfestival 2018 stond in het teken van ‘100 jaar einde Eerste Wereldoorlog’. Hoogtepunt was de ceremonie waarbij de Meetjeslandse Klaproos van kunstenaar Enca Caen werd voorgesteld, rijdend op een platte wagon getrokken door stoomlocomotief Yvonne. De Last Post en het optreden van doedelzakspelers vormden een ingetogen moment.

19 3695B-STMA Stoomtreinfestival 6 en 7 mei 2018./J182-FCO31

18 5242-MAJ Majorettenfestival (film super8)./S8-FCO31

17 5241-PL21 21 Juliviering in de tuin van Huis Wallyn (film super8).S8-FPJRDH-FCO31

16 5240-FCO31 Hulpbisschop Leo De Kesel, Deken Paul Van Overbeke, politiecommissaris Van Hoof./S8-FP

Leo Karel De Kesel (Adegem, 1 oktober 1903 – Gent, 3 augustus 2001). Hij was hulpbisschop van het Bisdom Gent. Leo De Kesel was de zoon van August De Kesel (+1955), de burgemeester (1921-1938) van Adegem en Maria Eliva Rutsaert. (bron: Wikipedia) E.H. Paul Henri Van Overbeke (°1895 +1980) was pastoor en later deken in Maldegem van 25 juni 1948 tot 1979.

15 5239-FPAVP Filmportret. Bisschop Albert Van Peteghem na de vormselviering (film super8)./S8-FCO31

Leonce Albert Van Peteghem (Sint-Kruis-Winkel, °7 oktober 1916 +Gent 7 januari 2004) was de 28ste bisschop van het bisdom Gent (1964-1991) en was meer dan 35 jaar bisschop. (bron: Wikipedia)

14 1658-KVEC Eerste communicanten (film super8)./S8-FCO31

13 5238-FCO31 Filmportretten uit het filmarchief van Camob – 21 juliviering (film super8)./S8-FP

12 5237-FCO31 Filmportretten uit het filmarchief van Camob – Feesttent Moerhuize kermis (Film S8)/S8-FP

11 5236-J Speelplein Jeugdhuis zomer 1969 – filmfragment ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-FCO31

10 5235-TOTOG Filmportret – de acteurs van het toneelgezelschap Togemal (film super8)./S8-FCO31

09 5234-DKL Optreden Donkse Klopperdans feest Reuzen in het Dorp (film S8)./S8-FCO31

08 5233-MFV Smokkelroute met douaniers en smokkelaars vrolijk voor geopend verklaard./S8-FCO31

07 1731-CA82 Carnaval jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FPRC-FCO31

06 5232-FPRV Filmportret koster René Verhaegen (film super8)./S8-FCO31

05 5231-FPBDP Een bisschop, een deken en een pastoor te Donk (film S8)./S8-FCO31

04 5230-FCO31 Een uitstap met de stoomtrein tot slot van de speelpleinwerking tijdens de vakantie./S8

03 5229-FPRV Deken René Vereecke deelt bloempjes op de eerste communieviering (film S8)./FCO31

Filmportret deken René Vereecke te Maldegem. Deken René Vereecke was in opvolging van E.H. Paul Van Overbeke deken te Maldegem van 1979 tot 1992. Hij werd geboren te Sleidinge op 30 juni 1921 en is op 6 februari 2006 overleden. (Bron: Marianne Posman)

02 5228-FANV Fanfare Nut en Vermaak op wandel met honderdjarige Julien Willemark 11-4-1994./FCO31

01 5227-KVEC Eerste communieviering (film super8)./S8-FCO31

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO31)]  https://www.camob.be/?p=29939

 – YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

FCO31 FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO31) 290324

55 4810-CK20 Canadese plechtigheid 2020 – Vaandeldragers en genodigden verlaten plechtigheid./FCO31

54 4809-CK20 Bloemenhulde op de Canadese-Poolse-Britse plechtigheid 13-9-2020./FCO31

53 4808-CK20 Canadese herdenkingsplechtigheid 2020 – Last Post en Réveil./FCO31

52 4807-CK20 Burgemeester met een bos bloemen voor familie Sidney Cole./FCO31

51 4802A-CK20 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid zondag 13-9-2020 – compilatie./FCO31

50 5263-BW Een grote brand blussen met een kleine brandweerpomp (film super8)./VE-FCO31

49 5262-MK Fanfarefestival met Maldegem kermis in het Sint-Anna Park (film super8)./S8-FCO31

48 5261-STOMAL Nostalgie op het spoor bij het Stoomtreincentrum Maldegem (film super8)./S8-VE-FCO31

47 5260-BW Brandweer rukt uit – Brandweerkazerne Boterhalle markt Maldegem (film S8)./XY-FCO31

46 2062-TOAST Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./S8-FCO31

45 2266-MK6 Zeepkistenrace Maldegem kermis 2014./FCO31

44 2066-FPEW Eric Wille zong op Montmartre te Maldegem./F1-FCO31

43 2098-J1 Koen Cauwels – Graffiti-Jam Zandakkers Adegem 27-9-2014./FP-FPKC-FCO31

42 5259-FCO31 Vroeger anders. Een tinnen teljoor, een kus, een penning en een keramiek bord./S8-VE

41 5258-FPJW Rector Jacques Willems ereburger van Maldegem (film super8)./S8-FC031

40 5257-PL21 De dorstigen laven… 21 juliviering (film super8)./S8-FCO31

39 5256-STOMAL Nostalgie op het spoor bij het Stoomtreincentrum Maldegem (film super8)./S8-VE-FCO31

38 5255-AKK Toen met Akkers kermis de Vakekerkweg nog een grote tekenlei was (film super8)./S8-VE-FCO31

36 5253-MK Op zondagnamiddag een strandcarrace op de kermisaffiche (film super 8)./FCO31

35 5252-J Een warme zomernamiddag op het speelplein (film super8)./S8-FCO31

34 2150-JBCH Spelnamiddag van de Chiro (film super8)./FCO31

33 5251-MK Voorbereiding voor de start van de strandcarrace met Maldegem kermis (film S8)./S8-FCO31

32 5250-FCO31 Strobrugge stierf een stille dood. De douane verhuisde naar “Het commiezen frituurke”/S8

31 5249-MAJ Majorettenfestival Maldegem kermis – Majoretten Nut en Vermaak (film super8)./S8-FCO31

30 2467-MOER Twee vrolijke douaniers op de wijk Moerhuize (film super8)./S8-YZ-LF-FCO31

29 5248-FCO31 Een verkeerspark de attractie voor een namiddag van de speelpleinwerking (film super8)/S8

28 3192-FCO31 Mijnheerken van Maldegem staat voor de Jeugdherberg Die Loyale (film super8)./S8-FJRDH2

27 27 3191-FCO31 Mijnheerken van Maldegem staat voor de Jeugdherberg Die Loyale (film super8)./S8-FJRDH2

26 5246-FCO31 Douane op Strobrugge verhuisde naar een prefabgebouwtje aan de grens (film super8)./S8

25 5245-CK Bloemenhulde schoolkinderen Adegem plechtigheid Canadees Kerkhof (film super8).S8-FCO31

24 5244-CK Herdenkingsplechtigheid Canadees Kerkhof (film super8)./S8-FCO31

23 3079-WAK17 Silver Thistle Pipes & Drums WAK 2017. Piper Diederik De Jaeger./FPDDJ-J172-FPDJ-FCO31

22 5243-KVPV Vormselviering (film super8)./S8-XYZ-FCO31

21 3651-MFV Speelplein Strobrugge feestelijk geopend./JR18-FCO31

20 3691-ST1 Stoomtreinfestival ‘100 jaar einde Eerste Wereldoorlog’./FCO31

19 3695B-STMA Stoomtreinfestival 6 en 7 mei 2018./J182-FCO31

18 5242-MAJ Majorettenfestival (film super8)./S8-FCO31

17 5241-PL21 21 Juliviering in de tuin van Huis Wallyn (film super8).S8-FPJRDH-FCO31

16 5240-FCO31 Hulpbisschop Leo De Kesel, Deken Paul Van Overbeke, politiecommissaris Van Hoof./S8-FP

15 5239-FPAVP Filmportret. Bisschop Albert Van Peteghem na de vormselviering (film super8)./S8-FCO31

14 1658-KVEC Eerste communicanten (film super8)./S8-FCO31

13 5238-FCO31 Filmportretten uit het filmarchief van Camob – 21 juliviering (film super8)./S8-FP

12 5237-FCO31 Filmportretten uit het filmarchief van Camob – Feesttent Moerhuize kermis (Film S8)/S8-FP

11 5236-J Speelplein Jeugdhuis zomer 1969 – filmfragment ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-FCO31

10 5235-TOTOG Filmportret – de acteurs van het toneelgezelschap Togemal (film super8)./S8-FCO31

09 5234-DKL Optreden Donkse Klopperdans feest Reuzen in het Dorp (film S8)./S8-FCO31

08 5233-MFV Smokkelroute met douaniers en smokkelaars vrolijk voor geopend verklaard./S8-FCO31

07 1731-CA82 Carnaval jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FPRC-FCO31

06 5232-FPRV Filmportret koster René Verhaegen (film super8)./S8-FCO31

05 5231-FPBDP Een bisschop, een deken en een pastoor te Donk (film S8)./S8-FCO31

04 5230-FCO31 Een uitstap met de stoomtrein tot slot van de speelpleinwerking tijdens de vakantie./S8

03 5229-FPRV Deken René Vereecke deelt bloempjes op de eerste communieviering (film S8)./FCO31

02 5228-FANV Fanfare Nut en Vermaak op wandel met honderdjarige Julien Willemark 11-4-1994./FCO31

01 5227-KVEC Eerste communieviering (film super8)./S8-FCO31

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO31)] bijgewerkt op 10 september 2021

CAT240821 COR010921 FB300821