°

55 1736-CA82 Carnavalviering jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FPGVH-FCO26

54 1735-CA82 Carnavalviering jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FCO26

53 1747-CA82 Nonkel Bob kindercarnaval jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-BPNB-FCO26

52 1749-FCO26 Toen kreeg elke biljartkampioen nog zijn portret (film super8)./S8

51 1805-PC14H Sven Nys Parkcross Maldegem 4-2-2014./FPSN-PC2-FPSN-JR14-FCO26

50 1817-CA81 Carnavalstoet Maldegem jaren 1970 (film super8)./S8-FPPV-FCO26

49 1821-CAVV Vrolijke vrienden’ De groen-blauwe Djee-Tanic./CA-LF-FP-FCO26

48 1822-FM8 Tweemaal de vader van Peter Van Hecke en twee fanfares! (film super8)./S8-FCO26

47 2593-CAMAL2 Carnaval 2011 Prins Steven 1 (Steven Roets)./CA11-JR11-FCO26

46 1818-CAMAL1 Zoenen met carnaval./CA-LF-FCO26

45 2158-CA82 ’t Is carnaval in Maldegem (film super8)./S8-FPNB-FPGVH-FPNVC-FCO26

44 1861-CAK2 Kindercarnavalstoet 2014 Maldegem Jeugdbeweging KSA Maldegem./JBKSA-CAK14-CAJB-JR14-FCO26

43 1898-F Reuzen in de marktstraat (film super8)./S8-REU-FCO26

42 1899-J Speelpleinwerking Maldegem – Met de trein op uitstap (film super8)./S8-FCO26

41 2425B-FP3 Albert Expeels – Plechtigheid Canadees Kerhof (film super8)./S8-FPAE-FCO26

40 2885B-H Julien Willemarck 100 jaar 11-4-1994 (film super8)./JR94-FPJW-FCO26

39 2027-PL21 21 juliviering 2009 te Maldegem./JR09-FCO26

De Koninklijke fanfare Nut en Vermaak speelt de brabançonne op de 21 juliviering 2009 te Maldegem.

38 2030-H Elza Cromheecke – 21 juliviering 2010./FPEC-JR10-FCO26

Elza Cromheecke (° 21-7-1914) draagt een gedicht voor op de 21 juliviering 2010.

37 2031-PL21 21 juliviering 2014. Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem./JR14-FCO26

36 2013-FCO26 ’t Loze Vissertje – nieuwe vlag en nieuwe kampioen (film super8)./S8

35 2264-FPJT Johan Taeldeman Culturele Ambassadeur van Maldegem 2014./JR14-CULAMB-FCO26

Johan André Magdalena Taeldeman (°Maldegem, 23 december 1943 +Balegem, 31 oktober 2017) was een Belgische taalkundige. Hij publiceerde veel over de Nederlandse fonologie en de Vlaamse dialecten. Taeldeman studeerde aan de Universiteit van Gent Germaanse filologie tot 1966. In 1976 werd hij er doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Hij bleef lesgeven aan de UGent, waar hij Nederlandse taalkunde gaf. In 1995 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. Van 1996 tot 1999 was hij voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. In 2001 werd hij doctor honoris causa aan de Université de Liège. Aan de UGent ging hij op 1 oktober 2004 met emeritaat. Als waardering voor zijn werk brachten tientallen bevriende taalkundigen het boek Schatbewaarder van de taal: Johan Taeldeman uit. Naast talloze wetenschappelijk artikelen, schreef hij ook verschillende tijdschriftartikelen en boeken over fonologie en dialecten. (bron: Wikipedia)

34 2081-MOER1 Moerhuize feest – juni 2000./MFV2-JR00-FCO26

Moerhuize feest – juni 2000. Het voor deze gelegenheid speciaal opgericht zangkoor zong in het gemeentehuis het lied van het vlas.

33 2218-FPEW Erik Wille Montmartre 2005 Maldegem – De moord van Beernem./JR05-FCO26

Eric Wille zong op Montmartre 2005 te Maldegem ‘De moord van Beernem’. Erik Wille brengt volksliederen, hoofdzakelijk marktzang en café-chantant uit de Vlaamse zangtraditie. Marktliederen – grotendeels van de hand van de legendarische Tamboer uit Eeklo – waren vooral populair tussen de twee wereldoorlogen en werden vooral gebracht op markt- en kerkpleinen in heel Vlaanderen. Bij ontstentenis van de huidige media waren de marktzangers de nieuwsbrengers bij het volk.

32 2245-FAVV Verenigde Vrienden Adegem Jubileumconcert 1890-2015./JR15-FCO26

Zaterdag 2 mei 2015 bracht de Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem onder de leiding van dirigent Manuel Herrebaut een jubileumconcert 1890-2015 ‘Lopen in het honderd’ in het cultureel centrum Den Hoogen Pad Adegem.

31 2410-HRC Richard Cromheecke 102 jaar Warmhof 28-9-2015./JR15-FPRC-FCO26

Richard Cromheecke, geboren op 28 september 1913 te Moerhuize Maldegem, werd 102 jaar. Ter gelegenheid van de feestviering tijdens de week van de derde leeftijd werd hij in het WZC Warmhof te Maldegem feestelijk gevierd als de oudste inwoner van Maldegem.

30 2478-FP6 De laatste klokkenluider Cobert René (film super8)./S8-VE-FPCR-FCO26

29 2497-aP aPart een gedurfde mix van dans, livemuziek en koor./MAR-FCO26

aPart is een totaalspektakel, een gedurfde mix van dans, woord, film, livemuziek en koor. Een verrassende en heel aparte muzikale show van zo’n 100 leerlingen en leerkrachten uit de tweede en derde graad van de Maricolen Maldegem.

28 2924-H Edgard Van Waeyenberghe 100 jaar Warmhof 26-1-2017./HEVW-J171-JR17-FCO26

Edgard Van Waeyenberghe werd op zijn honderste verjaardag gevierd door de residenten van het Warmhof.

27 3011-CAK2 Stoet Kindercarnaval zondag 26 februari 2017./CA17-J171-CAK17-JR17-FCO26

26 3199-MK6 Een strandcarrace op de kermisaffiche van Maldegem kermis (film super8)./S8-FCO26

25 3257-STOSL Reus Meneerken van Maldeghem Stoet Sagen en Legenden 1988 (film super8)./S8-REU-FCO26

Stoet Maldegem kermis 18 september 1988 Reus Meneerken van Maldeghem (film super8).

24 3520B-ST00 Filmfragment Millenium stoet Maldegemkermis 2000 (film super8)./S8-FCO26

Filmfragment uit de ‘Milleniumstoet 2000’. In het jaar 2000 wandelde met Maldegem kermis de ‘Milleniumstoet 2000’ als laatste grote stoet door de straten van Maldegem (film super8). – brandweer

23 3869-MK8 De avondmarkt werd altijd geopend met schoon volk (film super8)./S8-FPJRDH-FCO26

21 3901B-OS Oudstrijders met de Fakkel ter Zee op Canadees Kerkhof (film super8)./S8-OUD-FCO26

20 4097-FPJV Filmportret Jan Viaene professioneel cameraman (film super8)./S8-TOGEMAL-FCO26

Filmportret Jan Viaene. Jan Viaene professioneel cameraman. Hij sprak vele jaren naeen de remakes in van de archieffilmen ‘Al onder de weg van Maldegem’. Zijn radiostem gaf een bijzondere warme kleur aan de archieffilmen die werden vertoond in de Gildezaal. Bedankt Jan voor de vele jaren professionele medewerking aan Camera Obscura. Paul Verspeelt was de regisseur van het toneelgezelschap Togemal dat elk jaar in de Gildezaal een vrolijk stuk bracht. (film super8). De tune met dwarsfluit ‘Al onder de weg van Maldegem’ komt van Franky Viaene.

19 4101-FPPDC Filmportret – Paul De Candt praeses Maldo (film super8)./S8-FCO26

Filmportret Paul De Candt praeses Maldo 1970. Het filmportret van Paul De Candy is weggeknipt uit het ludieke archieffilmpje ‘Maldozwembad’ uit de 2de archieffilm ‘Maldegem 1970’ (film super8). De tune met dwarsfluit ‘Al onder de weg van Maldegem’ komt van Franky Viaene.

18 4098-FPPB Filmportret – Piet Blomme een doordrijvend reporter (film super8)./S8-JR73–FCO26

Het filmportret van Piet Blomme is weggeknipt uit het ludieke archieffilmpje ‘Maldo autoloze zondag 1973’ uit de archieffilm ‘Maldegem 1974’ (van Maldegem kermis 1973 tot Maldegem kermis 1974) (film super8). De tune met dwarsfluit ‘Al onder de weg van Maldegem’ komt van Franky Viaene.

17 4100-FP Een crème Tonny of een crème Julia ijsje (film super8)./S8-FPCT-FPCJ-SFZ-FCO26

Een filmportret. Crème Tonny. Crème Julia. Ook al lang geleden (film super8).

16 4104-GID19 Plechtigheid Gidsen Burkel 2019 Kinderen Ark Vossenhol./GIDKID-J191-JR19-FPLB-FCO26

15 4115-SFH1 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM-FCO26

Pastoor E.H. Luc Mertens bracht het Jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen naar de Sint-Barbarakerk. Op 4 november 2019 werd de Sint-Hubertusmis door het Jachthoornkorps met jachthoornmuziek opgeluisterd. In de loop van de mis werden de Sint-hubertusbroodjes door E.H. Luc Mertens gewijd. Na de mis werden de broodjes uitgedeeld aan de talrijk opgekomen misgangers. Het jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen treedt op in KSA-uniform, het traditionele blauwe jachthoorn vestje.

“Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

Het archieffilmpje van de Sint-Hubertusviering op 4 november 2019 in de Sint-Barbarakerk van Maldegem kreeg op de website van de parochie KERKNET – PAROCHIE IN MALDEGEM een mooie vermelding. De website van de parochie is toegankelijk op: (https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-maldegem)

” KERKNET – PAROCHIE IN MALDEGEM – MOOIE VERZORGDE HUBERTUSVIERING Op maandag 4 november vond in de Sint-Barbarakerk van Maldegem de Hubertusviering plaats. De eucharistie werd opgeluisterd door de Jachthoornblazers KSA Geraardsbergen. Deze groep volgt mij al meer dan 20 jaar om de Hubertusviering met jachthoorngeschal op te luisteren. Tijdens de viering werd ook het bijzondere gebed uitgesproken voor de broodzegening. Ook de talrijk opgekomen gelovigen hebben er van genoten. En met een gewijd hubertusbroodje keerde men tevreden huiswaarts. “

14 4128-PR Filmfragment uit de documentaire ‘Zusters Maricolen en de processie’./S8-MAR-FCO26

Met Maldegem kermis 2019 werd voor de tentoonstelling ‘Deo Gratias’ over de Zusters Maricolen in Maldegem, over hun inzet en zorg voor de processies, een documentaire weggeknipt uit 50 minuten filmopnames over de processies van 1969 t.m. 1975 met als titel ‘Zusters Maricolen en de processie’ (film super8).

13 4139-HJD Juliaan Daneels 100 jaar op 1 december 2019./H-J191-JR19-FCO26

Juliaan Daneels werd 100 jaar op 1 december 2019. Op zaterdag 30 november werd de jarige samen met zijn vrouw Lisette Houckx en familie ontvangen op het gemeentehuis van Maldegem.

12 4141-FPJVM Hommage aan kunstschilder Jef Van Maldegem./JR19-FCO26

De gemeente Maldegem bracht van vrijdag 8 tot en met zaterdag 30 november 2019 een hommage aan de Maldegemse kunstschilder Jozef Van Maldegem (1919-1971). Kunstschilder Jozef ‘Jef’ Van Maldegem was een optimist en dit overmoedig enthousiasme was te zien in zijn schilderijen. Kunsthistorisch kan men zijn werk inschakelen in het post-expressionisme. Hij was leraar aan de gemeentelijke tekenacademie (nu KUMA) en aan de Rijksmiddelbareschool (nu het Atheneum). Zijn plotse heengaan in 1971 liet een grote leemte achter en de gemeente bracht honderd jaar na zijn geboortejaar hommage aan de man en zijn oeuvre. (bron: HLN)

11 4167B-F691 Dag dorp in de sneeuw, dag vroeger. Sneeuw december 1968./S8-JR69-SFSN-FCO26

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

10 4169-H Honderdjarige op de Kruipuit Adegem (film super8)./S8-FCO26

09 4171-FPJW Rector Jacques Willems ereburger van Maldegem (film super8)./S8-FCO26

Jacques Willems, rector aan de Universiteit Gent, werd ereburger van Maldegem. Op een academische zitting op het gemeentehuis kreeg hij een laudatio van Etienne Vermeersch, hoogleraar en vicerector aan de Universiteit Gent, en een oorkonde van ereburgerschap uit handen van burgemeester Johan De Roo. Omwille van zijn wetenschappelijke carrière en rectoraat aan de Universiteit Gent werd Willems in 2002 door koning Albert II in de adelstand verheven met de titel baron. In 2004 ging hij met emeritaat (film super8).

08 4788-FP11 Drie filmportretten uit de archieffilm ‘Moerhuize 2000’./JR00-MOER2-FCO26

07 4791-FP11 Raymond De Clercq kreeg ereteken voor 50 jaar inzet voor KWB./FPRDC-FCO26

Uit erkentelijkheid voor 50 jaar inzet kreeg Raymond De Clercq op de viering van 50 jaar KWB te Maldegem een ereteken uit de handen van de nationale voorzitter van de KWB.

06 4793B-FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 21 juli 2005./JR05-SOUND-FCO26

05 4800A-CKPL7 Eerbetoon aan Sidney Cole. Bloemen voor de familie 13-9-2020./FPSC-CK20-J20-FCO26

Eerbetoon aan Sidney Cole veteraan Royal Canadian Airforce WII. Bloemen voor de famile Sidney Cole op de Canadese-Poolse-Brits heredenkingsplechtigheid op zondag 13 september 2020.

Op 29 juni 2020 overleed de heer Sidney Cole. Hij was de laatste Canadese oudstrijder in België en werd net geen 101 jaar. Het voorlezen van de Act of Remembrance door Sidney Cole was telkens één van de meest beklijvende momenten tijdens de jaarlijkse plechtigheid. We hopen dat zijn boodschap tijdens de herdenkingsplechtigheid van vorig jaar 2019 eeuwig zal verder leven: “Please never forget, keep honouring the fallen and keep praying for peace, vergeet nooit.” (bron: web gemeente Maldegem)

04 4811-CKPL8 Corona anders. Muzikaal intermezzo Ann Borgonjon – Nationale hymnes./CK20-J20-FPAB-FCO26

Muzikaal intermezzo Ann Borgonjon – Bezinningsmoment Ann Borgonjon – Nationale hymnes.

03 4852-FPFA1 Nonkel Bob eregast kindercarnaval 1973 (film super8)./S8-JR73-YZ-FPNB-FCO26

Filmportret Filmarchief. Bron: 113-CA73 Nonkel Bob eregast kindercarnaval 1973 (film super8)./S8-YZ-FPNB Nonkel Bob.

Jacobus Hendricus (Bob) Davidse (°Berchem 26 juli 1920 + Antwerpen 16 februari 2010) was een Vlaams presentator, zanger en gitarist. Hij stond beter bekend onder zijn koosnaam Nonkel Bob, het pseudoniem waarmee hij tijdens de jaren 50 en 60 diverse kinderprogramma’s op de BRT presenteerde. Als zanger staat hij vooral bekend om het lied ‘Vrolijke Vrienden’ (bron: Wikipedia).

02 4854-FPFA1 Filmportret Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing./S8-FPJRDH-FCO26

Filmportret Filmarchief. Bron: 3857-FP Inhuldiging burgemeester Jean Rotsart de Hertaing (film super8)./S8-YZ-FPJRDH

Op zaterdagavond 23 januari 1971, werd Jean Rotsart de Hertaing als burgemeester op het gemeentehuis van Maldegem ingehuldigd. Jean Rotsart de Hertaing (°1935) was de laatste burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Maldegem en de eerste burgemeester van de gelijknamige fusiegemeente. Naast zijn grootvader Charles Rotsart de Hertaing was ook zijn vader Antoine Rotsart de Hertaing burgemeester van Maldegem. Jean Rotsart de Hertaing stelde zich de eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 1970. In 1994 nam hij voor de laatste maal deel aan de verkiezingen en verzaakte aan zijn mandaat in 1998 ten voordele van Johan De Roo (bron: Wikipedia).

01 4860-FPFA1 Bisschop Mgr. Luc Van Looy./FPLVL-FCO26

Filmportret Bisschop Mgr. Luc Van Looy. Filmarchief Bron: 3960-FPLVL Filmportret bisschop Luc Van Looy en deken Stefaan De Paepe. 2668-FPLVL Bisschop Mgr. Luc Van Looy – Van Peteghem orgel Adegem.

Mgr. Luc Van Looy (°Tielen 28 september 1941) was van 2004 tot 2019 de 30ste bisschop van het bisdom Gent (bron: Wikipedia).

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO26)] https://www.camob.be/?p=27363

 – YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

55 1736-CA82 Carnavalviering jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FPGVH-FCO26

54 1735-CA82 Carnavalviering jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-FCO26

53 1747-CA82 Nonkel Bob kindercarnaval jaren 1970 te Maldegem (film super8)./S8-BPNB-FCO26

52 1749-FCO26 Toen kreeg elke biljartkampioen nog zijn portret (film super8)./S8

51 1805-PC14H Sven Nys Parkcross Maldegem 4-2-2014./FPSN-PC2-FPSN-JR14-FCO26

50 1817-CA81 Carnavalstoet Maldegem jaren 1970 (film super8)./S8-FPPV-FCO26

49 1821-CAVV Vrolijke vrienden’ De groen-blauwe Djee-Tanic./CA-LF-FP-FCO26

48 1822-FM8 Tweemaal de vader van Peter Van Hecke en twee fanfares! (film super8)./S8-FCO26

47 2593-CAMAL2 Carnaval 2011 Prins Steven 1 (Steven Roets)./CA11-JR11-FCO26

46 1818-CAMAL1 Zoenen met carnaval./CA-LF-FCO26

45 2158-CA82 ’t Is carnaval in Maldegem (film super8)./S8-FPNB-FPGVH-FPNVC-FCO26

44 1861-CAK2 Kindercarnavalstoet 2014 Maldegem Jeugdbeweging KSA Maldegem./JBKSA-CAK14-CAJB-JR14-FCO26

43 1898-F Reuzen in de marktstraat (film super8)./S8-REU-FCO26

42 1899-J Speelpleinwerking Maldegem – Met de trein op uitstap (film super8)./S8-FCO26

41 2425B-FP3 Albert Expeels – Plechtigheid Canadees Kerhof (film super8)./S8-FPAE-FCO26

40 2885B-H Julien Willemarck 100 jaar 11-4-1994 (film super8)./JR94-FPJW-FCO26

39 2027-PL21 21 juliviering 2009 te Maldegem./JR09-FCO26

38 2030-H Elza Cromheecke – 21 juliviering 2010./FPEC-JR10-FCO26

37 2031-PL21 21 juliviering 2014. Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem./JR14-FCO26

36 2013-FCO26 ’t Loze Vissertje – nieuwe vlag en nieuwe kampioen (film super8)./S8

35 2264-FPJT Johan Taeldeman Culturele Ambassadeur van Maldegem 2014./JR14-CULAMB-FCO26

34 2081-MOER1 Moerhuize feest – juni 2000./MFV2-JR00-FCO26

33 2218-FPEW Erik Wille Montmartre 2005 Maldegem – De moord van Beernem./JR05-FCO26

32 2245-FAVV Verenigde Vrienden Adegem Jubileumconcert 1890-2015./JR15-FCO26

31 2410-HRC Richard Cromheecke 102 jaar Warmhof 28-9-2015./JR15-FPRC-FCO26

30 2478-FP6 De laatste klokkenluider Cobert René (film super8)./S8-VE-FPCR-FCO26

29 2497-aP aPart een gedurfde mix van dans, livemuziek en koor./MAR-FCO26

28 2924-H Edgard Van Waeyenberghe 100 jaar Warmhof 26-1-2017./HEVW-J171-JR17-FCO26

27 3011-CAK2 Stoet Kindercarnaval zondag 26 februari 2017./CA17-J171-CAK17-JR17-FCO26

26 3199-MK6 Een strandcarrace op de kermisaffiche van Maldegem kermis (film super8)./S8-FCO26

25 3257-STOSL Reus Meneerken van Maldeghem Stoet Sagen en Legenden 1988 (film super8)./S8-REU-FCO26

24 3520B-ST00 Filmfragment Millenium stoet Maldegemkermis 2000 (film super8)./S8-FCO26

23 3869-MK8 De avondmarkt werd altijd geopend met schoon volk (film super8)./S8-FPJRDH-FCO26

21 3901B-OS Oudstrijders met de Fakkel ter Zee op Canadees Kerkhof (film super8)./S8-OUD-FCO26

20 4097-FPJV Filmportret Jan Viaene professioneel cameraman (film super8)./S8-TOGEMAL-FCO26

19 4101-FPPDC Filmportret – Paul De Candt praeses Maldo (film super8)./S8-FCO26

18 4098-FPPB Filmportret – Piet Blomme een doordrijvend reporter (film super8)./S8-JR73–FCO26

17 4100-FP Een crème Tonny of een crème Julia ijsje (film super8)./S8-FPCT-FPCJ-SFZ-FCO26

16 4104-GID19 Plechtigheid Gidsen Burkel 2019 Kinderen Ark Vossenhol./GIDKID-J191-JR19-FPLB-FCO26

15 4115-SFH1 St-Hubertusmis met Jachthoornkorps KSA Geraardsbergen in de Sint-Barbarakerk./FPLM-FCO26

14 4128-PR Filmfragment uit de documentaire ‘Zusters Maricolen en de processie’./S8-MAR-FCO26

13 4139-HJD Juliaan Daneels 100 jaar op 1 december 2019./H-J191-JR19-FCO26

12 4141-FPJVM Hommage aan kunstschilder Jef Van Maldegem./JR19-FCO26

11 4167B-F691 Dag dorp in de sneeuw, dag vroeger. Sneeuw december 1968./S8-JR69-SFSN-FCO26

10 4169-H Honderdjarige op de Kruipuit Adegem (film super8)./S8-FCO26

09 4171-FPJW Rector Jacques Willems ereburger van Maldegem (film super8)./S8-FCO26

08 4788-FP11 Drie filmportretten uit de archieffilm ‘Moerhuize 2000’./JR00-MOER2-FCO26

07 4791-FP11 Raymond De Clercq kreeg ereteken voor 50 jaar inzet voor KWB./FPRDC-FCO26

06 4793B-FANV Koninklijke fanfare Nut en Vermaak 21 juli 2005./JR05-SOUND-FCO26

05 4800A-CKPL7 Eerbetoon aan Sidney Cole. Bloemen voor de familie 13-9-2020./FPSC-CK20-J20-FCO26

04 4811-CKPL8 Corona anders. Muzikaal intermezzo Ann Borgonjon – Nationale hymnes./CK20-J20-FPAB-FCO26

03 4852-FPFA1 Nonkel Bob eregast kindercarnaval 1973 (film super8)./S8-JR73-YZ-FPNB-FCO26

02 4854-FPFA1 Filmportret Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing./S8-FPJRDH-FCO26

01 4860-FPFA1 Bisschop Mgr. Luc Van Looy./FPLVL-FCO26

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO26)] bijgewerkt op 7 juli 2021

CAT300621 COR300621 FB050721