°

55 3803-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-FCO23

54 3801-J1 De speelpleinwerking een generatie geleden (film super8)./S8-FCO23

53 3815-VE4 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8-FPEVM

Het schilderij boven het altaar van Sint-Barbara, “De Dood en de Verheerlijking van de H. Barbara voorstellend, is gemaakt door de Dentergemse schilder Romaan-Eugeen Van Maldeghem en door hem en zijn familie in 1860 aan de kerk van Maldegem geschonken. De schilder heeft zijn grafmonument tegen de buitenmuur van het Barbarakoor. (bron: Jaarboek 2001 Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem pag.100)

52 3824-MFV1 Elke avondmarkt vierde bijzondere gasten (film super8)./S8-FCO23

51 3842-FCO23 Vrolijke, vrolijke fietsers, dat zijn wij… (film super8)./S8

50 4424-KVPV Een missiebisschop voor de vormselviering (film super8)./S8-FCO23

49 4334-BDPZ1 1971 Zwarte Zusters van Aalst namen afscheid van het rustoord in Maldegem./S8-OSNO-FCO23

In 1971 namen De Zwarte Zusters van Aalst afscheid van het rustoord in Maldegem. Het OCMW-bestuur dankte de zusters; een feestelijke optocht naar de kerk voor een dankmis opgedragen door bisschop Van Peeteghem en tot slot een feestzitting in het gemeentehuis.

48 2298-MIDVLBarbe de Damhouder na 411 jaar terug in Middelburg./BARBE-FCO23

In 1515 werd een arme klarenklooster opgericht in Middelburg-in-Vlaanderen (deelgemeente van Maldegem). Als herdenking van die verjaardag heeft het gemeentelijk Erfgoedcomité van Maldegem een feestprogramma uitgewerkt. Eén van de evenementen is de uitgave van een boek en een tentoonstelling met de geschiedenis van het klooster in Middelburg. Ter voorbereiding van deze publicatie en de tentoonstelling zijn wij in Luik geweest om opzoekingswerk te doen. Er is namelijk een zeer belangrijke en interessante link tussen het klooster van Middelburg en de stad Luik. In 1604 na de inname van Sluis en Middelburg door Maurits van Oranje vluchtten de zusters uit het klooster van Middelburg naar Luik waar ze in 1606 een nieuw klooster stichtten. De laatste abdis van Middelburg, Francisca Walschaerts, werd de eerste abdis in Luik. (bron: Cultuurraad Maldegem – Cultuuradviesraad Gemeente Maldegem)

47 1392-FPWVDV Willy Van de Velde pittoreske miniatuurschilder – WAK 2013./WAK-JR13-FCO23

Willy Van de Velde heeft zijn pittoreske miniatuurschildersatelier in de achtertuin van zijn woning. Hij schildert landschappen, kerken, bloemen en portretten. Hij is ook dichter en als de muze passeert schrijft hij zijn gedichtjes op panelen of pannen in schoonschrift. Hij schildert op doek en Boomse pannen en een van zijn specialiteiten is het beschilderen van nagelkoppen met landschapjes en pittoreske dorpsgezichten (bron: Marianne Posman, WAK-blogger).

46 1748-VE4 Kinderstoet met Akkers kermis (film super8)./S8-STOAKK-FCO23

45 1946-SKL2 Een Sint met een zonnebril en veiligheidsspeld – 1971 (film super8)./S8-JR71-SINT81-FCO23

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1972’ (periode van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972) (film super8).

44 4960-KALB Aankomst van koning Albert en koningin Paola in Maldegem op 17-3-2011./JE11-FCO23

43 1793A-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./S8-JR73-FCO23

Een processie zonder heiligen. Filmfragment uit de archieffilm stoet ‘Al onder de weg van Maldegem’ ter gelegenheid van de verbroederingsfeesten met Sinksen in het jaar 1973 ‘ (film super8).

42 1825-FPPDC Peter De Clercq wereldkampioen barbecue./FCO23

41 1889-PL21 Optocht 21 juli Nut en Vermaak Politie Brandweer (film super8)./FCO23

40 1870-JBGID Jeugdbeweging Gidsen Maldegem op kamp (film super8)./S8-FCO23

39 1835-CAMAR1 Kindercarnavalstoet de Ark Maldegem 2014./CA14-JR14-FCO23

38 4787-SFZ Al onder de weg van Maldegem./FCO23

37 4015-SFZ Hé kleine meid op je kinderfiets (film super8)./S8-MAL76-FCO23

In de archieffilm 1976 ‘Een dorp om in te wonen’ was het filmfragment ‘Hé kleine meid op je kinderfiets’ de rode draad doorheen de film. Om de auteursrechten geen geweld aan te doen werd de weergave van de originele song van Herman van Veen in deze weergave niet behouden (film super8).

36 3876-J1 Vakantiewerking in het Jeugdhuis zomer 1970 (film super8)./S8-SFZ-JR70-MAL70-FCO23

Tijdens de zomervakantie van 1970 werden de kinderen door de vakantiewerking in het Jeugdhuis Maldegem opgevangen. Met meer beperkte middelen als vandaag zette een ploeg van enthousiaste jongeren zich elke dag met volle overgave in om een plezante spelnamiddag te brengen voor de kinderen. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1970’ (film super8).

35 570-GZ Zanger Erik Wille – Montmartre op de markt te Maldegem./MFV-FPEW-FCO23

34 512-PL21 21 juliviering 2007./JR07-FCO23

33 428-STOSL Stoet Sagen en Legenden 1988 (film super8)./JR88-FCO23

32 416-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./JR73-FCO23

Filmfragment uit de stoet ”Al onder de weg van Maldegem 1973′ (film super8).

31 367-KA Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./J11-FCO23

30 4303-LF2 ‘Tempus fugit’… er gebeuren rare dingen om ons heen … (film super8)./S8-FCO23

29 4314B-BPLDK 1977 Gouden priesterjubileum hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)/S8-FPADK-FCO23

Leo Karel De Kesel (Adegem, 1 oktober 1903 – Gent, 3 augustus 2001). Hij was hulpbisschop van het Bisdom Gent. Leo De Kesel was de zoon van August De Kesel (+1955), de burgemeester (1921-1938) van Adegem en Maria Eliva Rutsaert. Na zijn humaniora aan het Sint-Vicentiuscollege te Eeklo ging hij voor priester studeren en behaalde hij te Leuven het diploma van licentiaat Kerkelijk Recht. Op 18 april 1927 werd hij tot priester werd gewijd. Op 28 december 1960 werd hij door paus Johannes XXIII benoemd tot hulpbisschop van Gent en op 24 februari 1961 werd hij bisschop gewijd door de toenmalige bisschop van Gent, Karel-Justinus Calewaert. Op 13 juli 1990 kreeg hij eervol ontslag. Na zijn overlijden (hij werd bijna 98 jaar) werd hij bijgezet in de crypte van de Sint-Baafskathedraal op de plek die hij zelf had gekozen. (bron: Wikipedia)

28 4314A-LF Torenklok gemeentehuis ziek na vooruit zetten naar zomertijd (film super8)/S8-SFZ-FCO23

27 4712-VE4 Schutters staande wip Sint Sebastiaansgilde Maldegem (film super8)./S8-FCO23

Staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 27 meter hoogte. Er wordt geschoten naar een houten vogel om de schutterkoning aan te duiden.

26 4732-J2 Toen nog een coronavrije vrolijke speelpleinwerking (film super8)./FCO23

25 4746-BW1 Een ladder, een brandweerspuit en veel rook (film super8)./S8-FCO23

24 4778-PL212 21 juliviering 2005 receptie tuin Huis Wallyn./JR05-FCO23

23 4804-CKPL8 Corona anders. Acht vaandeldragers op de Canadese plechtigheid op 13-9-2020./JR20-FCO23

Coronatijden! Filmportret van de acht vaandeldragers op de Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op 13-9-2020.

22 4829-FPLB Luc Borgonjon KRAK VAN MALDEGEM 2020./J20-JR20-TCO23

Op woensdag 30 september 2020 ging meester Luc Borgonjon met pensioen. De school De Ark van het Vossenhol zorgde voor een onvergetelijk feest. Zie archieffilmpje nr. 4828-MFV3 Meester Luc ging met pensioen 30-9-2020.

21 4851-FPFA1 Burgemeester Georges De Muyt./S8-F69-FPGDM-FCO23

Burgemeester Georges De Muyt burgemeester van Maldegem periode 1965 tot 1970. Filmportret Filmarchief. Bron: 3583C-GID Herdenkingsplechtigheid Gidsen 1968 50 jaar geleden /S8-F69-YZ-FPGDM

20 4858-FPFA1 Compilatie – Zes burgemeesters van Maldegem./FJ6820-FCO23

Filmportret Filmarchief. Een compilatie van zes burgemeesters van Maldegem. 4855-FPFA1 Oud-burgemeester Antoine Rotsart de Hertaing. 4851-FPFA1 Burgemeester Georges De Muyt. 4859-FPFA1 Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing.4856-FPFA1 Burgemeester Johan De Roo. 4857-FPFA1 Burgemeester Marleen Van den Bussche. 4853-FPFA1 Bart Van Hulle, burgemeester van Maldegem.

19 4865-FPFA1 Pastoor-Deken Paul Henri Van Overbeke./S8-FPPVO-FCO23

Filmportret Filmarchief Bron: 3995-FPPVO De laatste processie van deken Paul Van Overbeke./S8-PR E.H. Paul Henri Van Overbeke was Pastoor-Deken in Maldegem van 1948 tot 1979.

18 4874-FPFA1 Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 2004./S8-JR04-KF-FCO23

Filmarchief Bron: 3715-KF Bezoek Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 2004 (film super8)./S8-CK

17 4377-BW1 Einde 1970 nog een medaille voor verdiensten (film super8)./S8-FPGDM-FCO23

Op het einde van 1970 kregen enkele brandweerlieden van burgemeester Georges De Muyt nog een medaille voor een lange verdienstelijke brandweerloopbaan en een verdiende receptie (film super8).

16 4388-FP7 Filmportret Meester Willy De Neve Meester Armand Accoe (film super8)/S8-FPWDN-FPAA-FCO23

15 4386-FP7 Filmportret Paul Standaert (film super8)/S8-FPPS-FCO23

14 4385-FP7 Filmportret Brandweer 11 Novemberviering 1970 (film super8)/S8-FPBW-FCO23

13 4382-CKPL6 Archieffilm ‘A soldier of the 1939-1945 war known to God’ (film super8)./S8-YZ-CK76-FCO23

Filmfragment uit de archieffilm ‘A soldier of the 1939-1945 war known to God’ gemaakt in augustus 1994. Het filmfragment is een compilatie van archiefbeelden van de herdenkingsplechtigheden op het Canadees Kerkhof over de periode 1976 tot 1993. Bij het digitaliseren van het filmfragment werd de originele klank niet gecopieerd (film super8).

12 4384-FP7 Filmportret Oudstijders 11 Novemberviering 1970 (film super8)/S8-OUD-FPJVH-FPGDM-FCO23

11 4391A-PL212 Optocht oudstijders 21 juliviering 1970 (film super8)./S8-OUD-FPTW-FPGDM-FCO23

Na de 21 juli plechtigheid 1970 op de markt optocht van de oudstrijders naar het stamlokaal bij Pieter De Lille op het Stationsplein. Tuurken Willems volgt de stoet op zijn legendarisch brommerken (film super8).

10 4401-MFV2 Een jubileum bij ’t Schortje met de geburen.(film super8)./S8-FCO23

09 4397-MFV2 In 1970 bracht Kleit een grote vogelshow (film super8)./S8-FPMRDN-FPMRA-FCO23

08 4399-MFV2 Eddy Claeys kampioen bij biljartclub ‘Oefening baart kunst’ (film super8)./S8-FCO23

Met een beker, een bloempot en een mini-biljardeken werd Eddy Claeys in het stamlokaal bij Pieter De Lille op het Stationsplein gekroond tot algemeen biljartkampioen van de biljartclub ‘Oefening baart kunst’ (film super8).

07 4390-MFV2 De Jaarbeurs 1970 openen met een sigaar en een wijntje (film Super8)./S8-FPAV-FPDRT-FCO23

06 4390-MFV2 De Jaarbeurs 1970 openen met een sigaar en een wijntje (film Super8)./S8-FPAV-FPDRT-FCO23

05 4391B-VE4 ‘5 kaarten voor 20 frank’ Akkerskermis 1968 (film super8)./S8-F691-YZ-FCO23

Verloren erfgoed. Akkers kermis de eerste zondag van de maand september. ‘5 kaarten voor 20 frank’. De paardjesmolen van Jules Bruneel op Akkers kermis september 1968. Filmfragment uit de eerste archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1969’ (film super8).

04 4400-MFV2 Viering van 70 jaar ‘Café Vierwegen’./S8-FCO23

Rita Verleye: ” … Het is de viering van 70 jaar ‘Café Vierwegen’ en de vernieuwing ervan met Vake kermis 1970. Er werd een stuk bijgebouwd zodat het café iets groter werd. Het café werd in 1900 gesticht door Alfons Stroo, Fontje Stroo in de volksmond. Mijn grootmoeder Ernestine Stroo (Stiene Stroo) en mijn grootvader Cyriel Van Maldegem hebben de café verder gezet. Op het filmpje is het schepencollege te zien met burgemeester Georges De Muyt. Ook oud-burgemeester Antoine Rotsart de Hertaing was aanwezig. Ook het voltallig comité van Vake-kermis, waar mijn vader Adelin Verleye voorzitter van was, was bij de viering (zij dragen allen een wit strikje op hun revers). De bloemen worden afgegeven door mijn zus Hilde Verleye en door mezelf. Je ziet dus mijn grootouders, mijn mama, mijn tante Nelly en mijn oom Omer, vergezeld van hun echtgenoten en de kleinkinderen. Mijn grootmoeder was duidelijk ontroerd door de ongetwijfeld mooie woorden van de toespraken die gehouden werden. Wij hebben in 2000 100 jaar ‘Café Vierwegen’gevierd. Mijn nonkel Omer lag op dat moment in het ziekenhuis. Hij had daags tevoren mijn heup gebroken. Dit gebeurde tijdens een wals. Vake kermis ging door 2 weken na Maldegem kermis. Helaas bestaat deze wijkkermis niet meer… “

03 4451-DDK1 Optreden van de Donkse Klopperdans (film super8)./S8-FCO23

02 4850-FPFA1 Prins Guido I Vrolijk Annemieke Geertrui Baert./S8-XYZ-FPGB-FCO23

Filmportret Filmarchief. Bron: 4240-F69 25-2-1968 Aanstelling Prins Guido I Vrolijk Annemieke Geertrui Baert./S8-YZ-IP-CAR68-FPGB

01 4855-FPFA1 Oud-burgemeester Antoine Rotsart de Hertaing./S8-FPJRDH-FPCRDH-FCO23

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO23)] https://www.camob.be/?p=25946

 – YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

55 3803-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-FCO23

54 3801-J1 De speelpleinwerking een generatie geleden (film super8)./S8-FCO23

53 3815-VE4 Grafmonument van Romano Eugenio Van Maldeghem (film super8)./S8-FPEVM

52 3824-MFV1 Elke avondmarkt vierde bijzondere gasten (film super8)./S8-FCO23

51 3842-FCO23 Vrolijke, vrolijke fietsers, dat zijn wij… (film super8)./S8

50 4424-KVPV Een missiebisschop voor de vormselviering (film super8)./S8-FCO23

49 4334-BDPZ1 1971 Zwarte Zusters van Aalst namen afscheid van het rustoord in Maldegem./S8-OSNO-FCO23

48 2298-MIDN Barbe de Damhouder na 411 jaar terug in Middelburg./BARBE-FCO23

47 1392-FPWVDV Willy Van de Velde pittoreske miniatuurschilder – WAK 2013./WAK-JR13-FCO23

46 1748-VE4 Kinderstoet met Akkers kermis (film super8)./S8-STOAKK-FCO23

45 1946-SKL2 Een Sint met een zonnebril en veiligheidsspeld – 1971 (film super8)./S8-JR71-SINT81-FCO23

44 4960-KALB Aankomst van koning Albert en koningin Paola in Maldegem op 17-3-2011./JE11-FCO23

43 1793-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./S8-JR73-FCO23

42 1825-FPPDC Peter De Clercq wereldkampioen barbecue./FCO23

41 1889-PL21 Optocht 21 juli Nut en Vermaak Politie Brandweer (film super8)./FCO23

40 1870-JBGID Jeugdbeweging Gidsen Maldegem op kamp (film super8)./S8-FCO23

39 1835-CAMAR1 Kindercarnavalstoet de Ark Maldegem 2014./CA14-JR14-FCO23

38 4787-SFZ Al onder de weg van Maldegem./FCO23

37 4015-SFZ Hé kleine meid op je kinderfiets (film super8)./S8-MAL76-FCO23

36 3876-J1 Vakantiewerking in het Jeugdhuis zomer 1970 (film super8)./S8-SFZ-JR70-MAL70-FCO23

35 570-GZ Zanger Erik Wille – Montmartre op de markt te Maldegem./MFV-FPEW-FCO23

34 512-PL21 21 juliviering 2007./JR07-FCO23

33 428-STOSL Stoet Sagen en Legenden 1988 (film super8)./JR88-FCO23

32 416-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./JR73-FCO23

31 367-KA Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./J11-FCO23

30 4303-LF2 ‘Tempus fugit’… er gebeuren rare dingen om ons heen … (film super8)./S8-FCO23

29 4314B-BPLDK 1977 Gouden priesterjubileum hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)/S8-FPADK-FCO23

28 4314A-LF Torenklok gemeentehuis ziek na vooruit zetten naar zomertijd (film super8)/S8-SFZ-FCO23

27 4712-VE4 Schutters staande wip Sint Sebastiaansgilde Maldegem (film super8)./S8-FCO23

26 4732-J2 Toen nog een coronavrije vrolijke speelpleinwerking (film super8)./FCO23

25 4746-BW1 Een ladder, een brandweerspuit en veel rook (film super8)./S8-FCO23

24 4778-PL212 21 juliviering 2005 receptie tuin Huis Wallyn./JR05-FCO23

23 4804-CKPL8 Corona anders. Acht vaandeldragers op de Canadese plechtigheid op 13-9-2020./JR20-FCO23

22 4829-FPLB Luc Borgonjon KRAK VAN MALDEGEM 2020./J20-JR20-TCO23

21 4851-FPFA1 Burgemeester Georges De Muyt./S8-F69-FPGDM-FCO23

20 4858-FPFA1 Compilatie – Zes burgemeesters van Maldegem./FJ6820-FCO23

19 4865-FPFA1 Pastoor-Deken Paul Henri Van Overbeke./S8-FPPVO-FCO23

18 4874-FPFA1 Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 2004./S8-JR04-KF-FCO23

17 4377-BW1 Einde 1970 nog een medaille voor verdiensten (film super8)./S8-FPGDM-FCO23

16 4388-FP7 Filmportret Meester Willy De Neve Meester Armand Accoe (film super8)/S8-FPWDN-FPAA-FCO23

15 4386-FP7 Filmportret Paul Standaert (film super8)/S8-FPPS-FCO23

14 4385-FP7 Filmportret Brandweer 11 Novemberviering 1970 (film super8)/S8-FPBW-FCO23

13 4382-CKPL6 Archieffilm ‘A soldier of the 1939-1945 war known to God’ (film super8)./S8-YZ-CK76-FCO23

12 4384-FP7 Filmportret Oudstijders 11 Novemberviering 1970 (film super8)/S8-OUD-FPJVH-FPGDM-FCO23

11 4391A-PL212 Optocht oudstijders 21 juliviering 1970 (film super8)./S8-OUD-FPTW-FPGDM-FCO23

10 4401-MFV2 Een jubileum bij ’t Schortje met de geburen.(film super8)./S8-FCO23

09 4397-MFV2 In 1970 bracht Kleit een grote vogelshow (film super8)./S8-FPMRDN-FPMRA-FCO23

08 4399-MFV2 Eddy Claeys kampioen bij biljartclub ‘Oefening baart kunst’ (film super8)./S8-FCO23

07 4390-MFV2 De Jaarbeurs 1970 openen met een sigaar en een wijntje (film Super8)./S8-FPAV-FPDRT-FCO23

06 4390-MFV2 De Jaarbeurs 1970 openen met een sigaar en een wijntje (film Super8)./S8-FPAV-FPDRT-FCO23

05 4391B-VE4 ‘5 kaarten voor 20 frank’ Akkerskermis 1968 (film super8)./S8-F691-YZ-FCO23

04 4400-MFV2 Viering van 70 jaar ‘Café Vierwegen’./S8-FCO23

03 4451-DDK1 Optreden van de Donkse Klopperdans (film super8)./S8-FCO23

02 4850-FPFA1 Prins Guido I Vrolijk Annemieke Geertrui Baert./S8-XYZ-FPGB-FCO23

01 4855-FPFA1 Oud-burgemeester Antoine Rotsart de Hertaing./S8-FPJRDH-FPCRDH-FCO23

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO23)] bijgewerkt op 15 juni 2021

CAT070621 COR070621 FB120621