°

55 1706A-BRAD18 De Gilles de Binche – Braderie Centrum Maldegem 17-6-2018./MFV-JR18-J182-FCO19

Voor de opname van ‘ De Gilles de Binche – Braderie Centrum Maldegem’ was Ignace Ryheul de cameraman.

54 3772-F691 Maldegem kermis 1969 eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-OS-YZ-MK6-FCO19

Een beetje nostalgie. Met de dankbare hulp van Jozef Van Hoestenberghe van het weekblad Vrij Maldegem filmde Camera Obscura de filmtitel voor de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ – periode carnaval februari 1968 tot Maldegem kermis 1969 –. Toen rolde de filmtitel als frontpagina uit de drukpers van het weekblad Vrij Maldegem. Archieffilm ‘Maldegem 1969’ was de eerste in een reeks van tien jaarlijks met Maldegem kermis terugkerende archieffilmen die tijdens de kermisweek werden vertoond. Ze brachten een filmverhaal van gebeurtenissen om en rond de toren van Maldegem, van de ene Maldegem kermis naar de andere. De eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ werd een week lang in het auditorium van de Zusters Maricolen vertoond. De volgende jaren tot 1978 werden in de kermisweek de archieffilmen in de Gildezaal gebracht. Van 1968 tot 2006 werd met een super8-camera op super8-film gefilmd. Na het verdwijnen van de super8-film wordt vanaf 2007 met een videocamera gefilmd. Met Maldegem kermis 2018 werd de spreekwoordelijke cirkel rond gemaakt. 50 jaar is Camera Obscura dan voor honderdeneen gebeurtenissen ‘Al onder de weg van Maldegem’ op weg geweest. Met Maldegem kermis 2021 is het 53 jaar geleden dat de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ op het witte doek werd geprojecteerd. Het filmfragment wordt ondersteund door de stem van Jan Viaene. Vanaf 1974 tot 1978 en voor alle updates en herwerkingen van de voorbije archieffilmen een vaste en zeer gewaardeerde medewerker. Tot en met archieffilm ‘Maldegem 1973’ kwam de stem van Rita Viaene.

53 3605B-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-JR73-FCO19

52 3616B-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-JR73-FCO19

51 3791-J1 De speelpleinwerking een generatie geleden (film super8)./S8-FCO19

50 3804-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-FCO19

49 3805-MFV1 Toen een jubileum altijd op de trappen van de stadhuis eindigde (film super8)./S8-FCO19

48 3830-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8-YZ-FCO19

47 3850-T1 Niets is wat het lijkt. Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem.(film super8)./S8-TOAST-FCO19

46 3858-FP6 Afscheid schepen Omer Ballegeer (film super8)./S8-FPOB-FCO19

45 3858-FP6 Afscheid schepen Omer Ballegeer (film super8)./S8-FPOB-FCO19

44 5060-OUD Filmportret – 21 juliviering 2005./JR05-FP-FCO19

43 5059-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

42 5058-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

41 5056-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

40 5055-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

39 5053-PL21 Fanfare Nut en Vermaak zorgt voor gezellige 21 juliviering 2005./JR05-MFV-FANV-FCO19

38 5051-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

37 5050-FANV 21 juliviering 2005./JR05-FCO19

36 5049-FANV Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./JR05-PL21-FCO19

35 5048-VE Feestvierders Moerhuize 2000 prevelen een dankgebed aan de Mariakapel van Moerhuize./FCO19

In 1987 werd op het erf van de familie Van Deynze, op de hoek van de Moerhuizestraat en de Westweg, een nieuwe Mariakapel opgericht. Deze kapel verving een vervallen kapel, opgericht na de oorlog, uit dank voor het feit dat Moerhuize geen dodelijke slachtoffers kende, ondanks de grote verwoestingen op het einde van de oorlog in september-oktober 1944. De inwoners van het gehucht Moerhuize waren massaal aanwezig op de inzegening van de kapel door deken René Vereecke op 3 oktober 1987. (bron: brocure ‘Parels van kapellen’)

34 5047-STMA Bier op ’t spoor met Koantjes Bier Stoomtreincentrum Maldegem./VE-FCO

33 3863-VE3 Mensen van te lande (film super8)./S8-YZ-FCO19

32 3917-CAAST2 Vrolijke vrienden. Carnaval 2019./CA19-FPVV-J192-CAVV-FC019

31 3931-OS Omdat kleine mensjes belangrijk zijn (film super8)/S8-LF-FCO19

Drie filmfragmenten uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’. ‘Omdat kleine mensjes belangrijk zijn’ was de rode draad doorheen de film. Het filmfragment wordt ondersteund met de stem van Jan Viaene (film super8).

30 3944-STLA Stoomtreinfestival Maldegem 2019 – Gastlocomotief [29013]./JR19-J192

29 5046-FANV Aperitiefconcert koninklijke fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2012./JR12-FCO19

28 5045-FPJW Jan Wauters dirigent Gemengd Koor Canticorum./KOCANT-FCO19

Het Gemengd Koor ‘Canticorum’ telt momenteel vijfenveertig leden en bestaat in zijn huidige vorm meer dan 30 jaar. Het verzorgt de liturgische diensten in de Sint-Adrianusparochie van Adegem, soms ook erbuiten. Dit gebeurt nu eens samen met het orgel, dan weer a capella of met andere instrumenten. De laatste jaren werd er ook samengewerkt met het Adegems kinderkoor ‘De Papaver’ , het parochiekoor van Kaprijke en de fanfare ‘De Verenigde Vrienden Adegem’. (bron: Gemengd Koor Canticorum)

27 3590A-JBCH Spelnamiddag Chiro 1974 (film super8)./S8-JR74-FCO19

Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1974’ (film super8).

26 3512-ST00 Filmfragment Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 (film super8)./S8-JR00-FCO19

Filmfragment – het landbouwleven – uit de ‘Milleniumstoet 2000’. In het jaar 2000 wandelde met Maldegem kermis de ‘Milleniumstoet 2000’ als laatste grote stoet door de straten van Maldegem (film super8).

25 3261-MFV Thuis voor een beeld 28 juni 2008./JR08-FCO19

24 3096-WAK17 Het eerste mirakel van het kindeke Jezus WAK 2017. compilatie /JR17-TOWK-FPNDC-J172-FCO19

In het eerste mirakel van het kindeke Jezus vertelt Dario Fo op een ludieke en soms hilarische wijze het verhaal van Jezus eerste levensjaren. Het is beslist geen engeltje maar eerder een Palestijns straat(b)engeltje. Daar doet hij zijn eerste mirakel. Ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunsten werd deze voorstelling op de theaterzolder van het Dienstencentrum Oud Sint-Jozef gebracht door Norbert De Coster.

23 3812-PL1118 August De Coster een kameraad uit de eerste wereldoorlog./JR18-PL11-11NOV-FCO19

Op zondag 18 november 2018 werd op het kerkhof te Middelburg August De Coster soldaat bij het 4e Regiment Lanciers tijdens de eerste wereldoorlog met een ingetogen plechtigheid herdacht. 4e Lancier August De Coster was in Wereldoorlog I bij de patrouille te Wissant (Frankrijk) toen geschiedenis werd geschreven. De patrouille nam de bemanning van een gestrande Duitse onderzeeboot gevangen. (bron Historiek 4e Lanciers)

22 3279-KF Bezoek Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 2004 (film super8)./S8-JR04-CK-FCO19

Bezoek van prins Filip aan het Canadees Militair Kerkhof te Maldegem-Adegem – september 2004 (film super8). (remake soundtrack CK-470)

21 3259-FPPB Het grote opperhoofd. Thuis voor een beeld 2008./JR08-FCO19

Piet Blomme ‘Het grote opperhoofd’. Thuis voor een beeld 28 juni 2008.

20 4605-STMA3 Vlaanderen Vakantieland Stoomtreincentrum Maldegem 10-11-2005./JR05-FCO19

19 4561-STMA3 Stoomdagen Stoomtreincentrum 2011./FCO19

18 3109-STMA De ‘Battle Train’ – Stoomtreincentrum 14 mei 2017./JR17-J172-FCO19

Stoomtreincentrum 14 mei 2017 – Railway to Liberty. De spoorwegen hielpen in 1945 flink mee aan de bevrijding! Op zondag 14 mei 2017 herdacht het Stoomcentrum in Maldegem dit feit. Vanuit het museumstation in Maldegem reed een historische trein uit de jaren 30 naar een groot nagebouwd legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog.

17 2673-STMA2 Stoomtreincentrum Maldegem./FCO19

16 2330-STMA Thomas de stoomlocomotief van Thomas de Trein – Stoomtreincentrum Maldegem./FCO19

Thomas is de stoomlocomotief van Thomas de Trein, in het Verenigd Koninkrijk bekend als Thomas & Friends of Thomas the Tank Engine, een Brits televisieprogramma van Britt Allcroft voor peuters. De animatieserie is gebaseerd op de boeken The Railway Series van de Britse predikant Wilbert Vere Awdry en diens zoon Christopher Awdry. (bron: Wikipedia)

15 3278-FP5 Bauke Blomme wint ontwerpwedstrijd Vlaamse Scholierenkoepel 1-9-2017./FPBB-FCO19

Op 1 september 2017 kregen meer dan 400.000 leerlingen uit secundaire scholen in heel Vlaanderen hun nieuwe leerlingenkaart, een voordelenkaart die gratis aan scholen wordt aangeboden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). De kaart werd ontworpen door de 16-jarige Bauke Blomme uit het 6de middelbaar Latijn-Wiskunde in Maricolen Maldegem. Zij won de ontwerpwedstrijd en ziet daardoor haar leerlingenkaart in de broekzak en portefeuille van meer dan 400.000 leerlingen belanden. Eind vorig schooljaar deed de Vlaamse Scholierenkoepel de oproep naar ontwerpers in spe om hun ontwerp voor de leerlingenkaart in te zenden. Uit tientallen inzendingen werd het ontwerp van Bauke Blomme als winnaar gekozen door de jongerenjury.

14 5044-MFV Een geheim cafeetje. Feest Moerhuize 2000./MOER-VE-FPLT-FCO19

13 5043-MFV Louis Timmerman de bezieler van een heel schoon feest ‘Moerhuize 2000’./MOER-FPLT-FCO19

12 5041-MFV Twee facteurs op het feest 2000 van de Moerhuizanen./FCO19

11 4532-FP9 Hugo Notteboom de auteur van ‘Geschiedenis van Maldegem’./FPHN-FCO19

Geschiedenis van Maldegem – deel I Van de prehistorie tot de Franse Revolutie. Op zaterdag 12 september 2020 verscheen Geschiedenis van Maldegem – deel I, een boekuitgave van het gemeentebestuur in samenwerking met lokale heemkundevrijwilligers. Dit eerste deel omvat de geschiedenis van het Ambacht Maldegem van de prehistorie tot aan de Franse Revolutie. Later verschijnt er ook nog een tweede deel, waarin de geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt beschreven. Aan dit eerste deel is vele jaren gewerkt door Hugo Notteboom en medeauteurs Ronny Debbaut en Paul Van de Woestyne. Zij werden hierin bijgestaan door een ervaren redactiegroep. Het boek is geschreven op basis van geheel nieuw archiefonderzoek en enkele gegevens uit eerder verschenen publicaties. Bijzondere aandacht is besteed aan de illustraties, alsook aan het kaartmateriaal, waarvan verschillende zijn getekend door Rudi Longueville. Het uitgebreide namenregister is samengesteld door eindredacteur Freddy Pille. (bron: gemeente Maldegem)

10 3170-DZ Kinderkoor Piccolo Coro gaf aperitiefconcert – juni 2017./KOPIC-JR17-FCO19

Coro onder leiding van dirigent Jan Wauters een aperitiefconcert in de kerk van Kleit. De schoolverantwoordelijke van het koor Piccolo Coro is juffrouw Mieke De Baets. De pianiste is mevrouw Ingrid Spittael.

09 3038A-BPJVDD Julien Van den Driessche ‘Mijn naam werd een nummer’./FCO19

Julien Van den Driessche ‘Mijn naam werd een nummer’. Op dinsdag 14 maart 2017 bracht Julien Van den Driessche, politiek gevangene, voor de laatstejaarsstudenten van het Instituut Zusters Maricolen Middenschool Maldegem een aangrijpende getuigenis over zijn verblijf in het concentratiekamp Flossenbürg, de dodenmars en zijn bevrijding door de Amerikanen in 1945. Met medewerking van Marc Van Hecke werd de inleiding door Eric Verstraete en de beklemmende getuigenis door Julien Van den Driessche samengevat in een filmverhaal van 45 minuten onder de titel ‘Mijn naam werd een nummer’. Hieruit een kort filmfragment uit de archieffilm.

08 1778-KV1C Deken Paul Van Overbeke deelt bloempjes (film super8)./S8-FPPVO-FCO19

07 1783-KVCV Vormelingen – hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)./S8-FPJRDH-FPLDK-FCO19

06 1093-GZ Canadian Orpheus-Koor Canadees Kerkhof 28 juni 2012./JR12-FCO19

05 440-FCO19 Voor het behoud van de Blinker en de Stinker.

Minister Hilde Crevits antwoordde in het Vlaams parlement dat zij het dossier voor de verbreding van het kanaal tussen Zeebrugge en Deinze niet naar de prullenmand kan verwijzen. www.adegem.net/nieuws nr. 502 week 28.

04 431-STOSL Stoet Sagen en Legenden 1988 film super8)./S8-JR88-FCO19

03 407-STMA1 Stoomtreinfestival 2011 jubileum 25 jaar Stoomtreincentrum Maldegem./JR11-FCO19

02 371-KA Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./JR11-FPJW-FCO19

01 405-STMA Stoomfestival Stoomcentrum Maldegem 2011./JR11-FCO19

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO19)]  https://www.camob.be/?p=24404

– YOU TUBE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

55 1706A-BRAD18 De Gilles de Binche – Braderie Centrum Maldegem 17-6-2018./MFV-JR18-J182-FCO19

54 3772-F691 Maldegem kermis 1969 eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8)./S8-OS-YZ-MK6-FCO19

53 3605B-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-JR73-FCO19

52 3616B-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-JR73-FCO19

51 3791-J1 De speelpleinwerking een generatie geleden (film super8)./S8-FCO19

50 3804-STOWM Stoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’ (film super8)./S8-FCO19

49 9 3805-MFV1 Toen een jubileum altijd op de trappen van de stadhuis eindigde (film super8)./S8-FCO19

48 3830-VE3 Mensen van te lande… verloren erfgoed (film super8)./S8-YZ-FCO19

47 3850-T1 Niets is wat het lijkt. Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem.(film super8)./S8-TOAST-FCO19

46 3858-FP6 Afscheid schepen Omer Ballegeer (film super8)./S8-FPOB-FCO19

45 3858-FP6 Afscheid schepen Omer Ballegeer (film super8)./S8-FPOB-FCO19

44 5060-OUD Filmportret – 21 juliviering 2005./JR05-FP-FCO19

43 5059-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

42 5058-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

41 5056-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

40 5054-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

39 5052-PL21 Fanfare Nut en Vermaak zorgt voor gezellige 21 juliviering 2005./JR05-MFV-FANV-FCO19

38 5051-FANV Fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./FCO19

37 5050-FANV 21 juliviering 2005./JR05-FCO19

36 5049-FANV Nut en Vermaak 21 juliviering 2005./JR05-FCO19

35 5048-VE Feestvierders Moerhuize 2000 prevelen een dankgebed aan de Mariakapel van Moerhuize./FCO19

34 5047-STMA Bier op ’t spoor met Koantjes Bier Stoomtreincentrum Maldegem./VE-FCO

33 3863-VE3 Mensen van te lande (film super8)./S8-YZ-FCO19

32 3917-CAAST2 Vrolijke vrienden. Carnaval 2019./CA19-FPVV-J192-CAVV-FC019

31 3931-OS Omdat kleine mensjes belangrijk zijn (film super8)/S8-LF-FCO19

30 3944-STLA Stoomtreinfestival Maldegem 2019 – Gastlocomotief [29013]./JR19-J192

29 5046-FANV Aperitiefconcert koninklijke fanfare Nut en Vermaak 21 juliviering 2012./JR12-FCO19

28 5045-FPJW Jan Wauters dirigent Gemengd Koor Canticorum./KOCANT-FCO19

27 3590A-JBCH Spelnamiddag Chiro 1974 (film super8)./S8-JR74-FCO19

26 3512-ST00 Filmfragment Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 (film super8)./S8-JR00-FCO19

25 3261-MFV Thuis voor een beeld 28 juni 2008./JR08-FCO19

24 3096-WAK17 Het eerste mirakel van het kindeke Jezus WAK 2017. compilatie /TOWK-FPNDC-J172-FCO19

23 3812-PL1118 August De Coster een kameraad uit de eerste wereldoorlog./JR18-PL11-11NOV-FCO19

22 3279-KF Bezoek Prins Filip Canadees Kerkhof Adegem 2004 (film super8)./S8-JR04-CK-FCO19

21 3259-FPPB Het grote opperhoofd. Thuis voor een beeld 2008./JR08-FCO19

20 4605-STMA3 Vlaanderen Vakantieland Stoomtreincentrum Maldegem 10-11-2005./JR05-FCO19

19 4561-STMA3 Stoomdagen Stoomtreincentrum 2011./FCO19

18 3109-STMA De ‘Battle Train’ – Stoomtreincentrum 14 mei 2017./JR17-J172-FCO19

17 2673-STMA2 Stoomtreincentrum Maldegem./FCO19

16 2330-STMA Thomas de stoomlocomotief van Thomas de Trein – Stoomtreincentrum Maldegem./FCO19

15 3278-FP5 Bauke Blomme wint ontwerpwedstrijd Vlaamse Scholierenkoepel 1-9-2017./FPBB-FCO19

14 5044-MFV Een geheim cafeetje. Feest Moerhuize 2000./MOER-VE-FPLT-FCO19

13 5043-MFV Louis Timmerman de bezieler van een heel schoon feest ‘Moerhuize 2000’./MOER-FPLT-FCO19

12 5041-MFV Twee facteurs op het feest 2000 van de Moerhuizanen./FCO19

11 4532-FP9 Hugo Notteboom de auteur van ‘Geschiedenis van Maldegem’./FPHN-FCO19

10 3170-DZ Kinderkoor Piccolo Coro gaf aperitiefconcert – juni 2017./KOPIC-JR17-FCO19

09 3038A-BPJVDD Julien Van den Driessche ‘Mijn naam werd een nummer’./FCO19

08 1778-KV1C Deken Paul Van Overbeke deelt bloempjes (film super8)./S8-FPPVO-FCO19

07 1783-KVCV Vormelingen – hulpbisschop Leo De Kesel (film super8)./S8-FPJRDH-FPLDK-FCO19

06 1093-GZ Canadian Orpheus-Koor Canadees Kerkhof 28 juni 2012./JR12-FCO19

05 440-FCO19 Voor het behoud van de Blinker en de Stinker.

04 431-STOSL Stoet Sagen en Legenden 1988 film super8)./S8-JR88-FCO19

03 407-STMA1 Stoomtreinfestival 2011 jubileum 25 jaar Stoomtreincentrum Maldegem./JR11-FCO19

02 371-KA Koninklijk bezoek Maldegem 17 maart 2011./JR11-FPJW-FCO19

01 405-STMA Stoomfestival Stoomcentrum Maldegem 2011./JR11-FCO19

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO19)] bijgewerkt op 9 mei 2021

CAT030521 COR220521 FB220521