°

55 4378 Hoe werkt een filmklapper of filmklapbord? (film super8)/S8-LF2-FCO9

Een filmklapper (of filmklapbord) is een hulpmiddel in de filmindustrie om het beeld en het geluid van een film te synchroniseren en aan te geven om welke scène het gaat die wordt opgenomen. De filmklapper is een beschrijfbaar bord waaraan een scharnierend deel zit dat hoorbaar en zichtbaar (en dus synchroon) op de bovenzijde van het bord kan worden geklapt. Het is uitgevonden door Frank Thring aan het begin van 20e eeuw. Op de filmklapper wordt genoteerd om welk camerastandpunt, welke scène en welke take het gaat. Soms wordt ook aangegeven om welke productie het gaat en welke regisseur erbij betrokken is. De filmklapper wordt bij het begin van elke opname in beeld gehouden en de gegevens worden hardop voorgelezen. Daarna wordt de filmklapper dichtgeklapt, wat in het beeld zichtbaar en in het geluid hoorbaar is. Door het opschrift kunnen achteraf de bij elkaar behorende -maar gescheiden opgenomen- geluids- en beelddragers worden gevonden, en op de klap kunnen ze met elkaar gesynchroniseerd (“gelijk gelegd”) worden. (bron: Wikipedia)

54 4339 Maldospelen in het Sint-Annapark (film super8)./S8-MALDO-FCO9

53 4256 De Melda’s 1920 – Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8-STOMIL-FP7-KSK1-FCO9

52 4173 Gerard Storm krijttekenwedstrijd Akkers kermis (film super8)./XYZ-AKKERS-FPGS-FCO9

Op Akkers kermis een krijttekenwedstrijd onder het jurerend oog van Gerard Storm (film super8).

51 4079 Zuster Maria Willems ‘Deo Gratias’ einde van een tijdperk./MARIZ-FCO9

Zuster Maria Willems, de laatste zuster van de congregatie van de Zusters Maricolen, bracht op 19 september 2019, in aanwezigheid van de burgemeester, schepenen en de familie Ballegeer, een bezoek aan de zeer geslaagde tentoonstelling Deo Gratias over de Maricolen.

“… Zuster Maria Willems werd geboren op 4 mei 1932 in Adegem. Haar volledig levensverhaal is opgenomen in het boek “Deo Gratias”. Haar overgrootmoeder was Seraphine Huysman die gehuwd was met Bernard Willems. Hun zoon, Petrus Willems, huwde met Amelia Van den Hauwe. Zij hadden zeven kinderen waaronder Emond. Edmond, haar vader, huwde Magdalena Cauwels. Zij vestigden zich in Adegem in de Moerwege op een erf dat haar vader geërfd had van zijn ouders. Haar overgrootmoeder was dus een Huysman van de alom gekende Huysmanshoeve in Eeklo, nu een toeristische trekpleister. Haar ouders kregen drie kinderen: Gerarda, Maria en Gentiel Willems. Ook haar zuster Gerarda is ingetreden bij de Maricolen als zuster Hélène, zij is gestorven op 23 december 2017. De lagere school liep Maria samen met haar zus in Adegem bij de Zusters van Maria en Jozef. Na het zesde leerjaar ging zij samen met haar zus naar de school in Maldegem bij de Zusters Maricolen. Bij slecht weer gingen ze naar school met de trein, bij goed weer fietsten ze naar school. Na drie jaar secundair, op haar zeventiende werd ze gevraagd om te naaien aan de priestergewaden voor de heilige mis. Daarna heeft ze een tijd gewerkt in Bassevelde bij twee juffrouwen wisselagenten. Ondertussen was haar zus Gerarda ingetreden bij de Zusters Maricolen in Deinze. Maria volgde haar en trad in op 16 juni 1950, op het feest van het Heilige Hart. Ze kreeg de naam zuster Hermana. Na het concilie kregen ze de kans om de opgelegde naam te behouden of om voor de doopnaam te kiezen, ze heeft gekozen voor haar doopnaam. Op 3 januari 1951 kreeg zuster Maria bij de inkleding het habijt. Op 3 januari 1952 werd ze geprofest. Zij heeft in ‘t Crombeen voor kleuterleidster gestudeerd maar in het tweede jaar is zij ziek geworden en moest haar studies stopzetten. Zo heeft zij haar kloosterleven doorgebracht met huishoudelijk werk in het klooster van Deinze. Op 12 juli 2016 is zij samen met haar zus en zuster Leopoldine als laatste zusters in het klooster van de Kaaistraat in Deinze vertrokken naar het rustoord van de Maricolen, WZC Sint-Jozef in Petegem, waar ze nog steeds verblijft…” (bron: Eric Verstraete)

Laatste zuster van de Zusters Maricolen overleden. Publicatie in Vrij Maldegem 17 juni 2021 nr. 24

Op 11 juni is zuster Maria Willems in Deinze overleden. Zij was de laatste zuster van de congregatie van de Zusters Maricolen van Deinze. Maria Willems werd geboren op 4 mei 1932 in Adegem en trad op 16 juli 1950 in het klooster. Zuster Maria bezocht op 19 september 2019 de tentoonstelling over de Maricolen in het gemeentehuis van Maldegem. Ze werd er verwelkomd en in de bloemetjes gezet door de burgemeester en het schepencollege. Marcel en Geert Ballegeer, broer en neef van Godelieve Ballegeer, Moeder Juliana, vergezelden haar. Het verslag werd gepubliceerd in het Vrij Maldegem van 27 september 2019. Het filmpje van haar bezoek is te bekijken op de website van Camera Obscura via de link https://www.youtube.com/watch?v=ijo7V6yqgus. In 2019 verscheen het boek “Deo Gratias” met de geschiedenis van de Congregatie van de Zusters Maricolen van Deinze. In dit boek is ook het volledig levensverhaal van zuster Maria opgenomen. Het boek is nog steeds te verkrijgen bij de Standaard boekhandel en bij Maxim’s in Maldegem. Info: maricolen1663@outlook.com. Wij betuigen langs deze weg ons medeleven aan de familie, het personeel, vrienden en kennissen in het rustoord Sint-Jozef van Deinze waar de zuster verbleef sinds 12 juli 2016, dag waarop de zusters hun klooster in Deinze verlieten. Met het overlijden van zuster Maria is definitief het doek gevallen over de congregatie die vanuit Dendermonde in 1671 werd opgericht in Gent en in 1864 onder druk van het liberale Gentse stadsbestuur naar Deinze moest verhuizen. Van daaruit werden verschillende kloosters opgericht waaronder dit van Maldegem in 1873 en dit van Donk in 1885. In november 2015 verliet Moeder Juliana, als laatste zuster Maldegem. De zusters verbleven bijna 150 jaar in Maldegem, een periode waarin zij een belangrijke bijdrage leverden tot het onderwijs en sociale leven in de gemeente. (bron: Eric Verstraete)

50 4096 Togemal kwam op de BRT TV (film super8)./TOTOG-FCO9

Onder de regie van Paul Verspeelt bracht het toneelgezelschap Togemal een opvoering op de locatie van de donkerput voor het Reesinghekasteel. Van de opvoering door het gezelschap Togemal werd voor de BRT door cameraman Jan Viaene een vrolijke reportage gemaakt.

49 4094 De processie nu al lang nostalgisch erfgoed./S8-VE-PROC-MARIZ-CO9

48 4077A Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 (film super8)./S8-STOMIL-MK6-FCO9

Filmfragment uit de ‘Milleniumstoet 2000’. In het jaar 2000 wandelde met Maldegem kermis de ‘Milleniumstoet 2000’ als laatste grote stoet door de straten van Maldegem (film super8).

47 4077A Milleniumstoet Maldegemkermis 2000 (film super8)./S8-STOMIL-MK6-FCO9

46 2782 Opendeurdag 25-9-2016 brandweerpost Maldegem./BW-FCO9

45 2595 Een processie van vormelingen (film super8)./S8-YZ-KVPC-KVCV-FPPVO-FPVC-FPK-FCO9

Onder begeleiding van deken Paul Van Overbeke en zijn medepastoors wandelden in 1971 de vormelingen na de vormselplechtigheid in processie naar de markt (film super8).

43 2424 Sinterklaas kwam met een helicopter naar Maldegem (film super8)./S8-YZS-FPGVH-SINT81-FCO9

42 2241 Dena Van Canneyt – Let’s Dance Nut en Vermaak 25-4-2015./FANNV-FPDVC-FCO9

Filmfragment uit het concert van Nut en Vermaak Maldegem ‘Let’s Dance’ op 25 april 2015 in Den Hoogen Pad Adegem-Maldegem.

41 2203 De Kampel dé berg in het Belgisch kampioenschap wielrennen 2002 (film super8)./S8-S-FCO9

De Kampel was dé berg in het Belgisch kampioenschap wielrennen 2002 te Maldegem. Tom Steels werd kampioen van België (film super8).

40 2009 Op zoek naar water (film super8)./BW-FCO9

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1974’ (film super8).

39 1064 Organist Stijn De Kesel ‘U zijt wellekome’./SFKERST1-FPSDK-FCO9

Stijn De Kesel organist van de Adrianuskerk te Adegem – U zijt wellekome – 26 december 2010.

38 1055 Eddy Wally op bezoek te Maldegem in 2009./FPEW-FCO9

37 1036 Op 27 april 2012 feestweekend Chiro Pao Maldegem 60 jaar./JBCHPAO-FCO9

36 517 Fanfare Nut en Vermaak aperitiefconcert Maldegem kermis 2007./FPFANV-MK6-FCO9

35 463 11 novemberviering Maldegem./FANV-PL11-FCO9

34 479 KSA Maldegem 80 jaar jong./RIETJE-JBKSA-FCO9

33 421 Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-STOSL-FCO9

Filmfragment uit de archieffilm ‘Stoet Sagen en Legenden’ op Maldegem kermis zondag 18 september 1988 (film super8).

32 418 Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./STOWM-FCO9

Filmfragment uit de stoet ‘Al onder de weg van Maldegem 1973’ (film super8).

31 406 Stoomtreinfestival Maldegem 2011./STMA2-FCO9

30 4900 Als kinderen blij met hun ballon op Moerhuize kermis (film super8)./S8-FPMOERFCO9

29 4793A Professor Johan Taeldeman Culturele Ambassadeur Maldegem 2014./FP11-FPJT-FCO9

Johan Taeldeman Culturele Ambassadeur Maldegem 2014 (° 23-12-1943 Maldegem + Balegem 31-10-2017). Hij studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Gent. In 1976 werd hij doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Hij publiceerde veel over de Nederlandse fonologie en de Vlaamse dialecten.

28 4750 Herinnering aan het verleden. Herdenkingsplechtigheid Adegem 2019./CK19-FP10-FPBVH-FCO9

“De herinnering aan het verleden is de basis voor een vredevolle wereld…”, Bart Van Hulle burgemeester van Maldegem. Canadese-Britse-Poolse Herdenkingsplechtigheid te Adegem 8-9-2019.

27 4542 Karel Van Maele – Kanaalfeesten bij Pomme Charelle op 23 mei 2010./FPFV-FPKVM-FP10-FCO9

Een optreden van Karel Van Maele tezamen met Franky Viaene ter gelegenheid van de Kanaalfeesten bij Pomme Charelle op 23 mei 2010.

26 4081 Opendeurdag bij Brandweerpost Maldegem 22-9-2019./BW-FCO9

25 3946 Optreden Pipers For Freedom Adoptieplechtigheid Canadees Kerkhof Adegem 11-5-2019./CK-FCO9

24 3726 Speelpleinwerking Jeugdhuis zomer 1969 (film super8)./S8-F69-J-FCO9

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’. Jeugdhuis speelplein zomer 1969 (film super8).

23 3568 Mag ik ook eens telefoneren (film super8)./S8-VK-FPJRDH-FPMSA-FCO9

Met een oude telefoon verzamelde burgemeester Jean Rotsart in de raadzaal van het gemeentehuis de eerste verkiezingsresultaten. Marnix D’Anvers probeerde ook zijn eerste resultaten te bemachtigen.

(noot: Het telefoongesprek was bij de filmvertoning lipsynchroon.)

22 3348 Al onder de weg van Maldegem – Verbroederingsstoet 1973 (film super8)./S8-STOWM-FCO9

Filmfragment uit de verbroederingsstoet 1973 ‘Al onder de weg van Maldegem’. Met Sinksen 1973, ter gelegenheid van het verbroederingsweekend met de partnersteden Adria, Lampertheim en Wierden, wandelde de bijzonder geslaagde feeststoet ‘Al onder de weg van Maldegem’ door de straten van Maldegem (film super8).

Om de muziekrechten geen geweld aan te doen werd de originele klankband van de archieffilm aangepast. ‘Al onder de weg van Maldegem’ wordt gespeeld door gitarist Franky Viaene.

21 3081 Stoomtreinfestival 2017 ‘Van Paard naar Stoom’./PAARD-FCO2-STMAL-FCO9

Ter gelegenheid van het Stoomtreinfestival in het Stoomtreincentrum Maldegem had op zaterdag 29 april 2017 een re-enactment plaats met paarden, koetsen en acteurs van Menvereniging Nieuwege.

20 2676 Stoomfestival Stoomtreincentrum Maldegem 1 mei 2016./STMA3-FCO9

19 2429 Geert De Baets leerde heel vlug twee Hongaarse woorden./FPGDB-FCO46-FCO9

Geert De Baets, geboren in 1954, is een opmerkelijke oud-Adegemnaar. Op uitnodiging van het Davidsfonds en de Gezinsbond Adegem kwam hij op zondag 13 december 2015 vanuit zijn thuishaven in Frankrijk terug naar Adegem waar meer dan 60 jaar geleden zijn wieg stond. In een ludieke babbel met Marnix Van de Kerckhove haalt hij herinneringen op aan zijn geliefd Adegem. In dit filmfragment vertelt Geert De Baets hoe hij heel vlug twee Hongaarse woorden leerde.

18 2281 Koning Boudewijn Canadees Kerkhof 27-9-1979 (film super8)./S8-XYZ-FPJRDH-KB-FCO9

Bezoek van Koning Boudewijn aan het Canadees Kerkhof te Adegem-Maldegem op 27 september 1979. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1979’ (film super8).

17 2359 Gemengd Koor Canticorum Adegem ‘Eindelijk Vrij?’./FPJW-KOCANT-FCO9

Op zondag 27-9-2015 in Den Hoogen Pad Adegem Evocatie-concert ‘Eindelijk Vrij?’ naar aanleiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in de VS. Gemengd Koor Canticorum Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters; Jean Van Lint contrabas en zang; Stijn Wauters piano; Greg Van Lint drums; Vincent Mardens saxofoon.

16 2959 Leopardtank van de Gidsen krijgt opknapbeurt./FCO9

15 2668 Bisschop Mgr. Luc Van Looy – Van Peteghem orgel Adegem./FPLVL-FCO9

Bij de officiele in gebruikname op 21 oktober 2011 van het historiche en gerestaureerde Van Peteghemorgel in de Sint-Adrianuskerk te Adegem gaf bisschop Mgr. Luc Van Looy ook een kort orgelrecital.

14 2626 Eerste communie (film super8)./S8-KVEC-FCO9

De eerste communie is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid waarop iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke heilige mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, in een preek met vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven van brood en wijn (bron: Wikipedia).

13 2358 Gemengd Koor Canticorum Adegem ‘Eindelijk Vrij?’./FPJW-KOCANT-FCO9

Op zondag 27-9-2015 in Den Hoogen Pad Adegem Evocatie-concert ‘Eindelijk Vrij?’ naar aanleiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in de VS. Gemengd Koor Canticorum Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters; Jean Van Lint contrabas en zang; Stijn Wauters piano; Greg Van Lint drums; Vincent Mardens saxofoon.

12 2016A Team Snockyboys tegen Team Van Hulle (film super8)./S8-SPE-FPGVH-FCO9

11 1877 Gidsen Maldegem op kamp (film super8)./S8-JBGID-FCO9

10 1714 Brandweercommandant Frans D’Aubioul (film super8)./S8-FP1-FPFDA-FCO9

09 1218 Herdenkingsplechtigheid Burkel 2012 – Kinderen Ark Vossenhol./GID12-GIDK1-FCO9

Maldegem in den Grooten Oorlog Burkel 19-10-2012. Plechtigheid Gidsen Burkel Vossenhol Maldegem. Basisschool Vossenhol De Ark Vossenhol Maldegem.

08 1142 Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem./FPJVN-VE4-FCO9

07 1018 Opendeurdag 23-9-2007 Brandweer Maldegem./LF-BW-FCO9

06 434 KSA Maldegem 80 jaar jong rond het kampvuur./JBKSA-FCO9

05 3172 Marcel Dhuyvetter 100 jaar op 23 juni 2017./H-HMD-FCO9

04 2903A Isolde & Les Bens – Spiegeltent Maldegem 29-12-2016/FPIL-FCO9

03 2427 Geert De Baets had etische, morele en filosofische redenen./FPGDB-FCO9

Geert De Baets, geboren in 1954, is een opmerkelijke oud-Adegemnaar. Op uitnodiging van het Davidsfonds en de Gezinsbond Adegem kwam hij op zondag 13 december 2015 vanuit zijn thuishaven in Frankrijk terug naar Adegem waar meer dan 60 jaar geleden zijn wieg stond. In een ludieke babbel met Marnix Van de Kerckhove haalt hij herinneringen op aan zijn geliefd Adegem. In dit filmfragment vertelt Geert De Baets aan de veldwachter dat hij niet naar het leger kon omwille van etische, morele en filosofische redenen.

02 2220 Bezoek van koning Boudewijn aan Maldegem 27-9-1974 (film super8)./KB-OUD-FPJRDH-FCO9

Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing verwelkomt koning Boudewijn. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1974’ (film super8).

01 2703 De laatste gemeenteraad voor de fusie met Adegem (film super8)./S8-FP-FPDIVFCO9

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO9)] https://www.camob.be/?p=21982

– YOU TUBE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE -> [camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0009 MAP FCO9 101022 [ https://www.camob.be/?p=12826 ]

55 4378-LF2 Hoe werkt een filmklapper of filmklapbord? (film super8)/S8-FCO9

Een filmklapper (of filmklapbord) is een hulpmiddel in de filmindustrie om het beeld en het geluid van een film te synchroniseren en aan te geven om welke scène het gaat die wordt opgenomen.

54 4339 MALDO Maldospelen in het Sint-Annapark (film super8)./S8-FCO9

53 4256-KSK1 De Melda’s 1920 – Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8-STOMIL-FP7-FCO9

52 4173-AKK Gerard Storm krijttekenwedstrijd Akkers kermis (film super8)./YZ-FPGS

51 4079-MAR Zuster Maria Willems ‘Deo Gratias’ einde van een tijdperk./FCO9

Zuster Maria Willems, de laatste zuster van de congregatie van de Zusters Maricolen, bracht op 19 september 2019, in aanwezigheid van de burgemeester, schepenen en de familie Ballegeer, een bezoek aan de zeer geslaagde tentoonstelling Deo Gratias over de Maricolen.

50 4096-TOTOG Togemal kwam op de BRT TV (film super8)./FCO9

Onder de regie van Paul Verspeelt bracht het toneelgezelschap Togemal een opvoering op de locatie van de donkerput voor het Reesinghekasteel. Van de opvoering door het gezelschap Togemal werd voor de BRT door cameraman Jan Viaene een vrolijke reportage gemaakt.

49 4094-PR De processie nu al lang nostalgisch erfgoed./S8-VE-MAR-FCO9

48 4077A-MK6 Milleniumstoet Maldegem kermis 2000 (film super8)./S8-STOMIL-FCO9

47 4077A-MK6 Milleniumstoet Maldegemkermis 2000 (film super8)./S8-STOMIL-FCO9

46 2782-BW Opendeurdag 25-9-2016 brandweerpost Maldegem./JR16-FCO9

45 2595-KVCV Een processie van vormelingen (film super8)./S8-YZ-KVPC-JR71-FPPVO-FPVC-FPK-FCO9

Onder begeleiding van deken Paul Van Overbeke en zijn medepastoors wandelden in 1971 de vormelingen na de vormselplechtigheid in processie naar de markt

44 2595-KVCV Een processie van vormelingen (film super8)./S8-YZ-KVPC-JR71-FCO9

43 2424-SINT81 Sinterklaas kwam met een helicopter naar Maldegem (film super8)./S8-YZS-FPGVH-FCO9

42 2241-FANV Dena Van Canneyt – Let’s Dance Nut en Vermaak 25-4-2015./JR15-FPDVC-FCO9

41 2203-S De Kampel dé berg in het Belgisch kampioenschap wielrennen 2002 (film super8)./S8-JR02-FCO9

Tom Steels werd kampioen van België.

40 2009-BW Op zoek naar water (film super8)./JR74-FCO9

39 1064-SFKERST1 Organist Stijn De Kesel ‘U zijt wellekome’./ORG-FPSDK-FCO9

38 BP-1055 Eddy Wally op bezoek te Maldegem in 2009./FPEW-FCO9

37 1036-JBCH Op 27 april 2012 feestweekend Chiro Pao Maldegem 60 jaar./FCO9

36 517-MK6 Fanfare Nut en Vermaak aperitiefconcert Maldegem kermis 2007./FPFANV-FCO9

35 463-PL11 11 novemberviering Maldegem./FANV-FCO9

34 479-JBKSA KSA Maldegem 80 jaar jong./RIETJE-FCO9

33 421-STOSL Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-FCO9

32 418-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./FCO9

31 406-STMA2 Stoomtreinfestival Maldegem 2011./FCO9

30 4900-FCO9 Als kinderen blij met hun ballon op Moerhuize kermis (film super8)./S8-FPMOER

29 4793A-PF11 Professor Johan Taeldeman Culturele Ambassadeur Maldegem 2014./FPJT-FCO9

28 4750-CKPL5 Herinnering aan het verleden. Herdenkingsplechtigheid Adegem 2019./CK19-FP10-FPBVH-FCO9

“De herinnering aan het verleden is de basis voor een vredevolle wereld…”, Bart Van Hulle burgemeester van Maldegem.

27 4542-FP10 Karel Van Maele – Kanaalfeesten bij Pomme Charelle op 23 mei 2010./FPFV-FPKVM-FCO9

26 4081-BW Opendeurdag bij Brandweerpost Maldegem 22-9-2019./J191-FCO9

25 3946-J192 Optreden Pipers For Freedom Adoptieplechtigheid Canadees Kerkhof Adegem 11-5-2019./FCO9

24 3726-J Speelpleinwerking Jeugdhuis zomer 1969 (film super8)./S8-F69-FCO9

23 3568-VK Mag ik ook eens telefoneren (film super8)./S8–FPJRDH-FPMSA-FCO9

Met een oude telefoon verzamelde burgemeester Jean Rotsart in de raadzaal van het gemeentehuis de eerste verkiezingsresultaten. Marnix D’Anvers probeerde ook zijn eerste resultaten te bemachtigen.

22 3348-STOWM Al onder de weg van Maldegem – Verbroederingsstoet 1973 (film super8)./S8-FCO9

Met Sinksen 1973, ter gelegenheid van het verbroederingsweekend met de partnersteden Adria, Lampertheim en Wierden, wandelde de bijzonder geslaagde feeststoet ‘Al onder de weg van Maldegem’ door de straten van Maldegem.

21 3081-ST1 Stoomtreinfestival 2017 ‘Van Paard naar Stoom’./PA-FCO2-J172-FCO9

Ter gelegenheid van het Stoomtreinfestival in het Stoomtreincentrum Maldegem had op zaterdag 29 april 2017 een re-enactment plaats met paarden, koetsen en acteurs van Menvereniging Nieuwege.

20 2676-STMA3 Stoomfestival Stoomtreincentrum Maldegem 1 mei 2016./FCO9

19 2429-FPGDB Geert De Baets leerde heel vlug twee Hongaarse woorden.

18 2281-KB Koning Boudewijn Canadees Kerkhof 27-9-1979 (film super8)./S8-YZ-FPJRDH-FCO9

17 2359-KOCANT Gemengd Koor Canticorum Adegem ‘Eindelijk Vrij?’./FPJW-FCO9

Op zondag 27-9-2015 in Den Hoogen Pad Adegem Evocatie-concert ‘Eindelijk Vrij?’ naar aanleiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in de VS.

16 2959-FCO9 Leopardtank van de Gidsen krijgt opknapbeurt.

15 2668-FPLVL Bisschop Mgr. Luc Van Looy – Van Peteghem orgel Adegem./ORG-FCO9

Bij de officiele in gebruikname op 21 oktober 2011 van het historiche en gerestaureerde Van Peteghemorgel in de Sint-Adrianuskerk te Adegem gaf bisschop Mgr. Luc Van Looy ook een kort orgelrecital.

14 2626-KV1C Eerste communie (film super8)./S8-FCO9

13 2358-KOCANT Gemengd Koor Canticorum Adegem ‘Eindelijk Vrij?’./FPJW-FCO9

Op zondag 27-9-2015 in Den Hoogen Pad Adegem Evocatie-concert ‘Eindelijk Vrij?’ naar aanleiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in de VS.

12 2016A-SPE Team Snockyboys tegen Team Van Hulle (film super8)./S8-FPGVH-FCO9

11 1877-JBGID Gidsen Maldegem op kamp (film super8)./S8-FCO9

10 1714-FP1 Brandweercommandant Frans D’Aubioul (film super8)./S8-FPFDA-FCO9

09 1218-GIDK1 Herdenkingsplechtigheid Burkel 2012 – Kinderen Ark Vossenhol./GID12-FCO9

08 1142-VE4 Smoufelbeekhoeve Donk-Maldegem./FPJVN-FCO9

07 1018-BW Opendeurdag 23-9-2007 Brandweer Maldegem./LF-FCO9

06 434-JBKSA KSA Maldegem 80 jaar jong rond het kampvuur./FCO9

05 3172-HMD Marcel Dhuyvetter 100 jaar op 23 juni 2017./J172-HD-FCO9

04 2903A-FPIL Isolde & Les Bens – Spiegeltent Maldegem 29-12-2016/FCO9

03 2427-FPGDB Geert De Baets had etische, morele en filosofische redenen./FCO9

In dit filmfragment vertelt Geert De Baets aan de veldwachter dat hij niet naar het leger kon omwille van etische, morele en filosofische redenen.

02 2220-KB Bezoek van koning Boudewijn aan Maldegem 27-9-1974 (film super8)./TOPD-OUD-FPJRDH-FCO9

Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing verwelkomt koning Boudewijn.

01 2703-FC09 De laatste gemeenteraad voor de fusie met Adegem (film super8)./S8-FP-FPDIV

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO9)] bijgewerkt op 10 oktober 2022

CAT250321 COR101022 FB101022

MAP(FCO9)131221