55 3179-J Oprichting Jeugdraad Maldegem (film super8)./S8-FPPVB-FPFB-FCO12

Academische zitting in het gemeentehuis van Maldegem voor de oprichting van de Maldegemse Jeugdraad. Piet Van Besien eerste voorzitter van de Maldegemse Jeugdraad. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode carnaval februari 1968 t.m. Maldegem kermis 1969) (film super8).

54 3164-KOPIC Kinderkoor Piccolo Coro gaf aperitiefconcert 18-6-2017./JR17-J172-FCO12

Op zondag 18 juni 2017 gaf het kinderkoor Piccolo Coro onder leiding van dirigent Jan Wauters een aperitiefconcert in de kerk van Kleit. De schoolverantwoordelijke van het koor Piccolo Coro is juffrouw Mieke De Baets. De pianiste is mevrouw Ingrid Spittael. De titel van het liedje is: ‘Heijamano’.

53 3136-FP2 Filmportret politiecommissaris Van Hoof (film super8)./S8-FPVH-FCO12

Toen was de wereld nog vredig en kon politiecommissaris Van Hoof zelf nog rustig een controle uitvoeren. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

52 3123-JBCH Chiroreceptie in het Jeugdhuis (film super8)./S8-FCO12

51 3121-MOER1 Mensen van te lande . Het dorsen van gras. (film super8)./S8-MD-YZ-VE2-FCO12

50 286-VE1 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8-DONK-FCO12

Verloren erfgoed. ‘Dag, Dorp. Dag Vroeger’.(Louis Verbeeck) Filmfragment uit het filmarchief van Camera Obscura (film super8).

49 285-KB Koning Boudewijn Canadees Kerkhof Adegem 27-9-1979 (film super8)./S8-TOPD-YZ-FPJRDH-FCO12

Bezoek van Koning Boudewijn aan het Canadees Kerkhof te Adegem op 27 september 1979. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1979’ (film super8).

48 2282A-KB Bezoek Koning Boudewijn Maldegem 27 juni 1974 (film super8)./S8-OUD-FCO12

Bezoek van koning Boudewijn te Maldegem op 27 juni 1974. De koning begroet de oudstrijders van WO I. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1974’ (van Maldegemkermis 1973 t.m. Maldegemkermis 1974) (film super8).

47 276-CO Camera Obscura Maldegem Fotografica film fotograferende beeldjes./FCO12

Camera Obscura toont een verzameling van fotografica, film en fotograferende beeldjes. Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk! Camera Obscura vertelt een beetje het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie. Voor de kinderen staat er speelgoed met een link naar film en fotografie. De voorstelling is enkel op aanvraag te bezoeken. CAMERA OBSCURA Oude Aardenburgse Weg 29 9990 Maldegem. Telefoon 050-71.25.76 – email RYHEUL.NOEL@SKYNET.BE website www.camob.be – camobmaldegem (YouTube).

46 275-CO De grammofoon-cinema./FCO12

De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Grammofoon-cinema.

45 274-CO Zoötroop of Wondertrommel./TOPD-FCO12

De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Zoötroop of Wondertrommel.

De zoötroop is een van de eerste animatie-apparaten waarmee bewegende beelden kunnen worden bekeken. De zoötroop bestaat uit een rechtopstaande cilinder met verticale sleuven. Wanneer de cilinder wordt rondgedraaid kan men door de sleuven de afbeeldingen zien die aan de binnenzijde van de cilinderwand zijn geplaatst. Deze afbeeldingen kunnen tekeningen, foto’s of objecten zijn die verschillende fasen van een beweging vertonen. Doordat de plaatjes steeds maar kort zijn te zien, lijkt het alsof de afbeeldingen in elkaar overvloeien, waardoor de illusie van bewegende beelden ontstaat. Dit apparaat is gebaseerd op het stroboscopische principe dat Joseph Plateau en Simon Stampfer vrijwel gelijktijdig uitvonden in de winter van 1832/1833. (bron: Wikipedia)

44 272-IP AVS – De Zeeuw van Vlaanderen 5 augustus 2007./PCO12

Op 5 augustus 2007 kwan de regionale televisie AVS op bezoek bij Camera Obscura voor het programma ‘De Zeeuw van Vlaanderen’. Verslag van Tineke Smet en cameraman Alex Teerlink. – (c) bron embed code YouTube – reportage regionale televisie AVS – © Copyrights regionale televisie AVS

43 271-JBGID2 Jeugdbeweging Gidsen Maldegem op kamp in 1976 (film super8)./S8-JR76-FCO12

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1976’.

42 268-LF I love the camera./FCO12

41 4900-FC12 Als kinderen blij met hun ballon op Moerhuize kermis (film super8)./S8

40 2941-MAL Maldo mini-cantus op Erfgoeddag 23-4-2016./FCO12

39 3088-MID Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg 30-4-2017./F-FCO12

38 3266-MFV Indianen voor ‘Thuis voor een beeld’ 28 juni 2008./FPJW-FCO12

37 3398-FP4 Een filmportret uit Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-FCO12

36 3650-MAJ Majoretten Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-FCO12

35 3765-REU Reus Frank Cultureel Ambassadeur 2018./CAMAL1-CULAMB-FCO12

Reus Keizer Frank werd op de Laureatenhulde van 2018 tot Culturele Ambassadeur benoemd. Beheerder van reus Keizer Frank is ’t Folkloorken. Reus Keizer Frank, naar de beeltenis van Carnavalskeizer Frank Willems, trekt ieder jaar het carnavalfeest in Maldegem op gang. De reus werd gebouwd in 1988 ter ere van 2 x 11 jaar Carnaval Maldegem. Er werd toen een heus doopfeest georganiseerd aan het gemeentehuis van Adegem. Carnavalsvereniging ’t Folkloorken staat in voor het beheer en de zorg van de reus.

34 4888-BW Opening jubileumjaar 150 jaar brandweer Maldegem 30 maart 2007./FCO12

33 4887-CA07 Gouverneur André Denijs – Brandweer Maldegem 150 jaar./BW-FPAD-FCO12

30 maart 2007. Feestrede van gouverneur André Denijs ter gelegenheid van de academische zitting in de brandweerkazerne Maldegem voor de 150ste verjaardag van de Maldegemse brandweer.

André Cyriel Denys (Gistel °6 januari 1948 + Gent 13 mei 2013) was Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.(bron: Wikipedia)

32 4414-TOMAL Malito – Dialogen vlotten beter in ’t Maldegems (film super8)./S8-OS-FP8-FPMDN-FPLB-FCO12

Filmfragment uit de archieffilm ‘5 jaar Malito’ (film super8).

31 4885-CA07 Filmarchief Kindercarnavalstoet 2007./FCO12

30 4884-CA07 Filmarchief Carnaval 2007./FCO12

29 4883-CA07 Carnaval 2007 – Filmportretten./FCO12

De filmportretten werden gemaakt op carnaval 2007 tijdens de aanstelling van Prins Tim I .

28 3939-MID Gheselscap Goet ende Fyn – Herbeleef de Middeleeuwen./F-FCO12

Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem. Het Gheselscap Goet ende Fyn – waarvan de naam ontleend is aan het 14e eeuwse Egidiuslied – is een professioneel muziekensemble, dat zich specialiseert in oude Nederlandse en Vlaamse liederen, dansmuziek, volksgebruiken, muzikale gedichten en folklore vanaf de middeleeuwen.

27 4091-LF Een devoot rood manneken in de processie (film super8)./S8-FPPVH-FCO12

26 4168A-DRIEK Koor Canticorum zingt Driekoningen (film super8)./S8-KOCC-SFK-FCO12

Het gemengd koor Canticorum uit Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters zingt ‘Er kwamen Driekoningen’. Het filmfragment toont de kerstfiguren in de kerststal die begin de jaren 70 in de Sint-Barbarakerk voor het Maria-altaar stond opgesteld.

25 4230-CA83 Carnaval 1971 met Marc I en Tatiana (film super8)./S8-FPMDV-FCO12

Carnaval 1971. Prins Marc I (Marc De Vreeze) en prinsens Tatiana (Van Quaethem Tatiana). Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1971’ (van Maldegem kermis 1970 tot Maldegem kermis 1971 (film super8).

24 4375-T1 Het Malitogezelschap op de schminkstoel (film super8)./S8-TOMAL-FCO12

23 366-WM1 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KA-FCO12

Koninklijk bezoek van koning Albert II en koningin Paola aan Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

22 580-FP4 Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem – 25 mei 1986./MAR-FANV-FCO12

Optreden van de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem op het schoolfeest van de Maricolen op 25 mei 1986.

21 1026-FPRV Erfgoeddag 22-4-2012 Wielerhelden Roger Verplaetse./FCO12

20 1204-STOSL Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-SL81-FCO12

Filmfragment uit de archieffilm ‘Stoet Sagen en Legenden’ op Maldegem kermis zondag 18 september 1988 (film super8).’ ’t Wit Wijf van Paddepoele’.

19 1498-MFV Merlaantjes Cup Maldegemkermis 2013./MK-FCO12

18 1750-KSK1 Verkiezing Miss Voetbal SK-Maldegem (film super8)./S8-SK-FCO12

17 1849-CAK2 Kindercarnavalstoet 2014 – KSA./CA14-JBKSA-FCO12

Kindercarnavalstoet 2014 Maldegem. Jeugdbeweging KSA.

16 1900-FP3 Koster René Verhaegen (°1906 +1989) (film super8)./S8-FCO12

15 1992-FCO12 Een zondvloed in de Radestraat (film super8)./S8

14 2109-SFW1 Schaatspret op het Kleitse spaarbekken 11 februari 2012./YZ-FCO12

13 2303-MID Thebaanse trompetten voor Zuster Barbe de Damhouder./YZ-BARBE-FCO12

Zuster Barbe de Damhouder kreeg na vierhonderd en acht jaar bij de voorstelling van het boek ‘Monasterium Clarissarum de Middelburg in Flandria’ en bij de opening van een tentoonstelling in de parochiekerk van Middelburg een passende herdenkingsplechtigheid op 3 juli 2015.

12 2472-STOMIL Filmfragment uit de Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8-FCO12

In het jaar 2000 wandelde met Maldegem kermis de ‘Milleniumstoet 2000’ als laatste grote stoet door de straten van Maldegem (film super8).

11 2682-IP In 2008 kwam TV AVS op bezoek bij Camera Obscura./AVS-YZ-FCO12

In 2008 kwam AVS Meetjesland TV op bezoek bij Camera Obscura. Cameraman en verslaggever voor Kiosk was Tom Van Rompaey.

10 2737A-CKPL3 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./CK16-KF-FCO12

Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

09 2881 DONK Te Donk stond de pastoor tussen de worsten (film super8)./S8-F69-FPGDM-FCO12

Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’.

08 2965-CK Begrafenis Canadese soldaat Kenneth Donald Duncanson 14-9-2016./FCO12

Op woensdag 14 september 2016 werd de Canadese soldaat Donald Duncanson begraven op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem-Maldegem. Dag op dag was het 72 jaar geleden dat hij sneuvelde tijdens de Slag om ’t Molentje op de grens van Maldegem met Moerkerke. Duncanson sneuvelde bij een Duitse aanval toen het Canadese Algonquin Regiment een bruggenhoofd over het Schipdonk- en Leopoldkanaal wilde inrichten. Hij bleef als vermist opgegeven en zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Op 31 mei 1945 werd hij officieel dood verklaard. Pas op 11 november 2014 ontdekte iemand met een metaaldetector zijn stoffelijke resten in een veld rond Moerkerke-Damme. Judith Thomas en David Johnson, de kinderen van een kozijn van de soldaat, kwamen over uit Canada naar Adegem, om de indrukwekkende plechtigheid bij te wonen. De begrafenis werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Canadese regering, de Canadese strijdkrachten van de ‘Canadian Armed Forces’, de mensen Commonwealth War Graves Commission die de begraafplaats uitbaten en een ruime afvaardiging van het gemeentebestuur van Maldegem. (bron: reporter Joeri Seymortier Het Laatste Nieuws vrijdag 16 september 2016)

07 3087-MID Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg 30-4-2017./F-FCO12

Naar aanleiding van de opening van het toeristisch seizoen organiseerde het gemeentebestuur Maldegem samen met Bruno De Naegel op 29 en 30 april 2017 een middeleeuws evenement ‘Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg’.

06 3128-VE2 Verdwenen erfgoed – koren pikken (film super8)./S8-YZ-VE-FCO12

05 3268-SFH1 Willy van de Velde – M’Aquarellen in het park 21-8-2017./FP11-FPWVDV-FCO12

04 3301-REU Pol en Frank eregasten op Maldegemkermis 15-9-2017./MFV-FCO12

Reus Pol den Artiest en reus Frank van ’t Folkloorke Adegem.

03 4882B-CA We’ve Got The Whole World In Our Hands./CA14-FCO12

02 4882A-CA Een keizer en een prins op het oktoberfest carnaval 2014./FCO12

01 4881-CA Oktoberfest carnaval 2014./FCO12

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO12)] https://www.camob.be/?p=14389

– YOU TUBE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0012 MAP FCO12

3179 Oprichting Jeugdraad Maldegem (film super8)./S8-FPPVB-FPFB-FCO12

31791 Academische zitting in het gemeentehuis van Maldegem voor de oprichting van de Maldegemse Jeugdraad. Piet Van Besien eerste voorzitter van de Maldegemse Jeugdraad.

3164 Kinderkoor Piccolo Coro gaf aperitiefconcert 18-6-2017./KOPIC-FCO12

31641 Op zondag 18 juni 2017 gaf het kinderkoor Piccolo Coro onder leiding van dirigent Jan Wauters een aperitiefconcert in de kerk van Kleit.

3123 Chiroreceptie in het Jeugdhuis (film super8)./S8-JBCH-FCO12

3136 Filmportret politiecommissaris Van Hoof (film super8)./S8-FPVH-FCO12

31361 Toen was de wereld nog vredig en kon politiecommissaris Van Hoof zelf nog rustig een controle uitvoeren.

3121 Mensen van te lande . Het dorsen van gras. (film super8)./S8-MOER1-XYZ-VE9-FCO12

0286 Jaar van het dorp Maldegem 1978 (film super8)./S8-DONK9-VE9-FCO12

0285 Koning Boudewijn Canadees Kerkhof Adegem 27-9-1979 (film super8)./S8-KOB-XYZ-FPJRDH-FCO12

2282A Bezoek Koning Boudewijn Maldegem 27 juni 1974 (film super8)./S8-OUD-KOB-FCO12

2282A1 De koning begroet de oudstrijders van WO I.

0276 Camera Obscura Maldegem Fotografica film fotograferende beeldjes./CO-FCO12

02761 Méér dan zeshonderd fotograferende beeldjes staan er te kijk! Camera Obscura vertelt een beetje het erfgoed van honderd jaar film en honderdvijftig jaar fotografie.

0275 De grammofoon-cinema./CO-FCO12

02751 De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Grammofoon-cinema.

0274 Zoötroop of Wondertrommel./CO-FCO12

02741 De verzameling van Camera Obscura Maldegem toont de werking van de Zoötroop of Wondertrommel.

0272 AVS – De Zeeuw van Vlaanderen 5 augustus 2007./PCO12

02721 Op 5 augustus 2007 kwan de regionale televisie AVS op bezoek bij Camera Obscura voor het programma ‘De Zeeuw van Vlaanderen’.

0271 Jeugdbeweging Gidsen Maldegem op kamp in 1976 (film super8)./S8-JBGID-FCO12

0268 I love the camera./LF-FCO12

4900 Als kinderen blij met hun ballon op Moerhuize kermis (film super8)./S8-MOER9-FCO12

2941 Maldo mini-cantus op Erfgoeddag 23-4-2016./MALDO-FCO12

3088 Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg 30-4-2017./MID9-FCO12

3266 Indianen voor ‘Thuis voor een beeld’ 28 juni 2008./FPJW-MFV-FCO12

3398 Een filmportret uit Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-FCO12

3650 Majoretten Nut en Vermaak (film super8)./S8-FANV-MAJ9-FCO12

3765 Reus Frank Cultureel Ambassadeur 2018./CAMAL1-CULAMB-REUS9-FCO12

37651 Reus Keizer Frank werd op de Laureatenhulde van 2018 tot Culturele Ambassadeur benoemd.

4888 Opening jubileumjaar 150 jaar brandweer Maldegem 30 maart 2007./BW-FCO12

4887 Gouverneur André Denijs – Brandweer Maldegem 150 jaar./BW-CA-FPAD-FCO12

48871 30 maart 2007. Feestrede van gouverneur André Denijs ter gelegenheid van de academische zitting in de brandweerkazerne Maldegem voor de 150ste verjaardag van de Maldegemse brandweer.

4414 Malito – Dialogen vlotten beter in ’t Maldegems (film super8)./S8-OS-TOMAL-FPMDN-FPLB-FCO12

4885 Filmarchief Kindercarnavalstoet 2007./CA-FCO12

4884 Filmarchief Carnaval 2007./CA-FCO12

4883 Carnaval 2007 – Filmportretten./CA-FCO12

48831 De filmportretten werden gemaakt op carnaval 2007 tijdens de aanstelling van Prins Tim I .

3939 Gheselscap Goet ende Fyn – Herbeleef de Middeleeuwen./MID9-FCO12

39391 Het Gheselscap Goet ende Fyn zong op Herbeleef de Middeleeuwen op zondag 28 april 2019 te Middelburg-Maldegem.

4091 Een devoot rood manneken in de processie (film super8)./S8-FPPVH-LF-FCO12

4168A Koor Canticorum zingt Driekoningen (film super8)./S8-KOCANT9-DRIEK9-FCO12

4168A1Het gemengd koor Canticorum uit Adegem onder leiding van dirigent Jan Wauters zingt ‘Er kwamen Driekoningen’. Het filmfragment toont de kerstfiguren in de kerststal die begin de jaren 70 in de Sint-Barbarakerk voor het Maria-altaar stond opgesteld.

4230 Carnaval 1971 met Marc I en Tatiana (film super8)./S8-FPMDV-FCO12

42301 Prins Marc I (Marc De Vreeze) en prinsens Tatiana (Van Quaethem Tatiana).

4375 Het Malitogezelschap op de schminkstoel (film super8)./S8-TOMAL-FCO12

0366 Koninklijk bezoek te Maldegem op 17 maart 2011./KONA-FCO12

03661 Koninklijk bezoek van koning Albert II en koningin Paola aan Maldegem op 17-3-2011. Al onder de weg van Maldegem. Dirigent Frans Toortelboom.

0580 Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem – 25 mei 1986./MARIZ–FANV-FCO12

1026 Erfgoeddag 22-4-2012 Wielerhelden Roger Verplaetse./FPRV-FCO12

10261Optreden van de Koninklijke fanfare Nut en Vermaak Maldegem op het schoolfeest van de Maricolen op 25 mei 1986.

1204 Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-STOSL-FCO12

12041 Filmfragment uit de archieffilm ‘Stoet Sagen en Legenden’ op Maldegem kermis zondag 18 september 1988 (film super8).’ ’t Wit Wijf van Paddepoele’.

1498 Merlaantjes Cup Maldegemkermis 2013./MK-MFV-FCO12

1750 Verkiezing Miss Voetbal SK-Maldegem (film super8)./S8-SK-KSK1-FCO12

1849 Kindercarnavalstoet 2014 – KSA./CA14-JBKSA-FCO12

1900 Koster René Verhaegen (°1906 +1989) (film super8)./S8-FCO12

1992 Een zondvloed in de Radestraat (film super8)./S8-FCO12

2109 Schaatspret op het Kleitse spaarbekken 11 februari 2012./XYZ-SFW-FCO12

2303 Thebaanse trompetten voor Zuster Barbe de Damhouder./XYZ-MID9-FCO12

23031 Zuster Barbe de Damhouder kreeg na vierhonderd en acht jaar bij de voorstelling van het boek ‘Monasterium Clarissarum de Middelburg in Flandria’ en bij de opening van een tentoonstelling in de parochiekerk van Middelburg een passende herdenkingsplechtigheid op 3 juli 2015.

2472 Filmfragment uit de Milleniumstoet 2000 (film super8)./S8-STOMIL-FCO12

2682 In 2008 kwam TV AVS op bezoek bij Camera Obscura./AVS-XYZ-IP-FCO12

26821 In 2008 kwam AVS Meetjesland TV op bezoek bij Camera Obscura. Cameraman en verslaggever voor Kiosk was Tom Van Rompaey.

02737A Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid 2016 te Adegem-Maldegem./PLCK9-KOF–FCO12

0273A1 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op zondag 11 september 2016 op de Canadese militaire begraafplaats te Adegem-Maldegem in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Muzikaal intermezzo door mejuffrouw Victoria Gebal.

2881 Te Donk stond de pastoor tussen de worsten (film super8)./S8-F69-FPGDM-DONK9-FCO12

2965 Begrafenis Canadese soldaat Kenneth Donald Duncanson 14-9-2016./PLCK-FCO12

29651 Op woensdag 14 september 2016 werd de Canadese soldaat Donald Duncanson begraven op de Canadese militaire begraafplaats van Adegem-Maldegem.

3087Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg 30-4-2017./MFV-MID9-F-FCO12

3128 Verdwenen erfgoed – koren pikken (film super8)./S8-XYZ-VE9-FCO12

3268 Willy van de Velde – M’Aquarellen in het park 21-8-2017./FP11-FPWVDV-SFH-FCO12

3301 Pol en Frank eregasten op Maldegemkermis 15-9-2017./MFV-REUS9-FCO12

33011 Reus Pol den Artiest en reus Frank van ’t Folkloorke Adegem.

4882B We’ve Got The Whole World In Our Hands./CA14-FCO12

4882A Een keizer en een prins op het oktoberfest carnaval 2014./CA-FCO12

4881 Oktoberfest carnaval 2014./CA-FCO12

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FC12] bijgewerkt op 29 december 2022

CAT150321 COR291222 FB291222