°

55 1985 Al onder de weg van Maldegem. Accordeonist Achiel Pollet uit Adegem./FPAP-WM1-FCO8

54 1973 Even geduld… we komen zo blussen (film super8)./S8-LF-BW-FCO8

53 1950 2 mei 1971 JIMP 71 Chiro Maldegem (film super8)./S8-JBCHPA-FCO8

19501 Filmfragment uit de derde archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1971’ over het jaarverloop tussen Maldegem kermis 1970 tot Maldegem kermis 1971.

52 1932 Interwijkspelen Moerhuize 1976 (film super8)./S8-SPE1-MOER1-FPJRDH-FCO8

Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’ (filmperiode september 1976 t.m. september 1977).

51 1911 Interwijkspelen Kleit Maldegem (film super8)./S8-SPE1-FCO8

50 136 De Donkse Klopperdans meiboomplanting 2009./DKL-DONK-FCO8

49 133 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg./FAWV-FCO8

48 132 Frans Toortelboom dirigent van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg./XYZ-FPFT-FAWV-FCO8

47 128 Stoomfestival Stoomtreincentrum Maldegem./STMA3-FCO8

46 127 Al onder de weg van Maldegem – Gemengd zangkoor Canticorum Adegem./CAN-FPJW-WM1-FCO8

45 125 Aperitiefconcert Fanfare Nut en Vermaak Maldegem kermis 2007./FANV-MK-MKX-FCO8

44 124-DKL De Donkse Klopperdans – Fanfare Ware Vrienden Middelburg./F-FAWV-FCO8

43 123-WM Al onder de weg van Maldegem. Aduenté!. Gitarist Franky Viaene./YZ-FPFV-FCO8

42 116-WM Al onder de weg van Maldegem. Gitarist Franky Viaene – Aduenté! /FV-FCO8

41 112-CAFAM Carnavalfanfare kindercarnaval De Ark Maldegem./CA10-CAMAR1-FCO8

40 4043-DFC3 De bibliotheek van Maldegem heeft lange weg afgelegd (film super8)./S8-F69-FPRC-FCO8

In het jaar 1969 was de Maldegemse bibliotheek ondergebracht in Het Oud Schepenhuis gelegen in de Marktstraat. Meester Richard Cromheecke was er bibliothecaris. De benedenzaal diende voor de uitleendienst van de boeken. In de bovenzaal, bereikbaar met een moeilijke wenteltrap, was de leeszaal en het bureel van de bibliothecaris ondergebracht. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

“Het gebouw werd in 1525 opgetrokken in opdracht van Jacob van Halewijn, die heer van Maldegem was. Hier zetelde het bestuur van het ambacht Maldegem. In 1796 werd het ambacht opgeheven en gesplitst in drie gemeenten: Adegem, Sint-Laureins en Maldegem. Tot 1909 was het gebouw in gebruik als gemeentehuis van Maldegem. In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van België werd in 1930 het gebouw gerestaureerd. In 1945 werd het interieur aangepast en kwam er een bibliotheek in het gebouw. In 1989 verdween de bibliotheek.” (bron: Wikipedia)

39

4077B-MK6 Koninklijke steltenlopers Merchtem Maldegem kermis 2019./YZ-FCO8

Op zondagnamiddag van Maldegem kermis 2019 optocht van de Koninklijke steltenlopers van Merchtem.

38

4079-MAR Zuster Maria Willems ‘Deo Gratias’ einde van een tijdperk.

Zuster Maria Willems, de laatste zuster van congregatie van de Zusters Maricolen, bracht een bezoek aan de zeer geslaagde tentoonstelling Deo Gratias.

“… Zuster Maria Willems werd geboren op 4 mei 1932 in Adegem. Haar volledig levensverhaal is opgenomen in het boek “Deo Gratias”. Haar overgrootmoeder was Seraphine Huysman die gehuwd was met Bernard Willems. Hun zoon, Petrus Willems, huwde met Amelia Van den Hauwe. Zij hadden zeven kinderen waaronder Emond. Edmond, haar vader, huwde Magdalena Cauwels. Zij vestigden zich in Adegem in de Moerwege op een erf dat haar vader geërfd had van zijn ouders. Haar overgrootmoeder was dus een Huysman van de alom gekende Huysmanshoeve in Eeklo, nu een toeristische trekpleister. Haar ouders kregen drie kinderen: Gerarda, Maria en Gentiel Willems. Ook haar zuster Gerarda is ingetreden bij de Maricolen als zuster Hélène, zij is gestorven op 23 december 2017. De lagere school liep Maria samen met haar zus in Adegem bij de Zusters van Maria en Jozef. Na het zesde leerjaar ging zij samen met haar zus naar de school in Maldegem bij de Zusters Maricolen. Bij slecht weer gingen ze naar school met de trein, bij goed weer fietsten ze naar school. Na drie jaar secundair, op haar zeventiende werd ze gevraagd om te naaien aan de priestergewaden voor de heilige mis. Daarna heeft ze een tijd gewerkt in Bassevelde bij twee juffrouwen wisselagenten. Ondertussen was haar zus Gerarda ingetreden bij de Zusters Maricolen in Deinze. Maria volgde haar en trad in op 16 juni 1950, op het feest van het Heilige Hart. Ze kreeg de naam zuster Hermana. Na het concilie kregen ze de kans om de opgelegde naam te behouden of om voor de doopnaam te kiezen, ze heeft gekozen voor haar doopnaam. Op 3 januari 1951 kreeg zuster Maria bij de inkleding het habijt. Op 3 januari 1952 werd ze geprofest. Zij heeft in ‘t Crombeen voor kleuterleidster gestudeerd maar in het tweede jaar is zij ziek geworden en moest haar studies stopzetten. Zo heeft zij haar kloosterleven doorgebracht met huishoudelijk werk in het klooster van Deinze. Op 12 juli 2016 is zij samen met haar zus en zuster Leopoldine als laatste zusters in het klooster van de Kaaistraat in Deinze vertrokken naar het rustoord van de Maricolen, WZC Sint-Jozef in Petegem, waar ze nog steeds verblijft. ..” (bron: Eric Verstraete)

37

4092-PR De zusters Maricolen bezaten de engelen en de heiligen (film super8)./S8-VE-MAR-FCO8

36 4125-PR ‘Zusters Maricolen en de processie’ (film super8).04/S8-MAR-FCO8

Met Maldegem kermis 2019 werd voor de tentoonstelling ‘Deo Gratias’ over de Zusters Maricolen in Maldegem, over hun inzet en zorg voor de processies, een documentaire weggeknipt uit 50 minuten filmopnames over de processies van 1969 t.m. 1975 met als titel ‘Zusters Maricolen en de processie’ (film super8).

35 4413-TMAL Malito ‘Ons Tinneken met een echt fraaie jongen’ (film super8)./S8-OS-FCO8

34 4488-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-FPPVO-FCO8

Verloren erfgoed. Deken Paul Van Overbeke zegent de paarden op de Sint-Hubertus Paardenwijding in de marktstraat (film super8).

33 2868-SFH Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-VE-FCO8

Hubertusbrood is de naam voor brood dat op Hubertusdag door een priester gewijd werd. Het brood wordt gewijd in naam van Sint-Hubertus en gegeten op diens feestdag, 3 november. Vroeger namen de kerkgangers ook wel zelf een broodje mee om het te laten wijden. Het moest, na de wijding, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Volgens het bijgeloof zou dit brood, na nuttiging ervan, bescherming bieden tegen hondsdolheid (bron: Wikipedia).

32 4490-SFH1 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-YZ-VE4-FPPVO-FCO8

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk. Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus. (bron Wikipedia).

31 1435-SFH1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-YZ-FPPVO-VE-FCO8

Verloren erfgoed. Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

” Sint Hubertus staat bekend als de patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Op 3 november is het de naamdag van Sint Hubertus” (bron Wikipedia).

30 1203-STOSL Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-FCO8

29 1409-FP Organist Ad Van de Wege Hooghuysorgel Maldegem./FPAVDW-FCO8

Organist Ad van de Wege speelt op het Hooghuysorgel in de Sint-Barbarakerk te Maldegem op de Dag van de Open Kerken 2012.

28 1628-PL11 11 novemberviering te Maldegem./11NOV-FCO8

27 1619-PL11 11 novemberviering 2013 te Maldegem./S8-11NOV-FCO8

26 FP-1661-VE De fietsenstaller stond op zondag aan de kerk (film super8)./S8-FP-FCO8

Tot in het begin van de jaren zeventig waren er te Maldegem in de Sint Barbarakerk op zondagmorgen van zes tot elf uur zes opeenvolgende missen met een drukke bezetting van kerkgangers. Om zes uur de zondagmis voor de duivenmelkers, de hoogmis om tien uur en de kindermis om 11 uur. Daarvoor zorgde een pastoor-deken en drie medepastoors. Voor de goede opvang en het bewaken van de vele fietsen van de talrijke kerkgangers stond er een fietsenstaller op het kerkplein.

25 1703-FANV Nut en Vermaak Majorettenfestival Maldegemkermis (film super8)./S8-MAJ-FCO8

24 1751-KSK1 Zes tulpen voor zoveel kussen (film super8)./S8-SK-FCO8

23 2171-TAS Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./FCO8

22 1769-DFC4 Jeugdhuisfeesten Maldegem (film super8)./S8-J-FCO8

21 1791-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./S8-FCO8

Met accordeon en zondagskostuum naar de kermis. Filmfragment uit de stoet ‘Al onder de weg van Maldegem’ ter gelegenheid van de verbroederingsfeesten met Sinksen in het jaar 1973 ‘. Filmfragment archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

20 1837-CA81 ’t Is carnaval in Maldegem (film super8)./S8-YZ-FPGP-FCO8

19 1903-T Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./FCO8

18 4824-MFV3 De kinderen van de Ark Vossenhol nemen afscheid van meester Luc. 08/LF-FCO8

Op woensdag 30 september 2020 ging meester Luc Borgonjon met pensioen. De school De Ark van het Vossenhol zorgde voor een onvergetelijk feest. Met een humoristische sketch en een polonaise van al de kinderen werd het mooie afscheidsfeest voor meester Luc vrolijk afgesloten.

17 4269-BW1 De brandweer rukt uit (film super8)./S8-FCO8

16 4273-PL112 11 Novemberviering (film super8)./S8-OUD2-FCO8

15 4286-STOSLH Stoet ‘Sagen en Legenden’ 1988 (film super8)./S8-FCO8

14 4304-CA84 Burgemeesters en pastoors fuseren (film super8)./S8-YZ-LF-FCO8

13 4340 MAL Studentenclub Maldo in carnavalstoet Maldegem (film super8)./S8-CA-FCO8

12 4346-VE Waar komen de paaskuikentjes vandaan? (film super8)./S8-FCO8

11 4361-LF4 Arnolda en de ondeugende spin (film super8)./S8-MOER-FCO8

10 4381-JBCHPA1 JIMP 2 mei 71 ‘Jeugd Impuls’ Chiro Maldegem (film super8)./S8-FCO8

JIMP staat voor ‘Jeugd Impuls’. De verklaring voor ‘Jimp’ komt van Trui Hoste. Op 2 mei 1971 werd door de jeugdbeweging Chiro Maldegem een oude boom verbrand en werd feestelijk met een rondedans de meiboom geplant. Filmfragment uit de derde archieffilm van Camera Obscura ‘Film Maldegem 1971’ (periode Maldegem kermis 1970 tot Maldegem kermis 1971) (film super8).

09 4398-FP8 Filmportret Meester Willy De Neve Meester Armand Accoe (film super8)/S8-FPWDN-FPAA-FCO8

Meester Willy De Neve en meester Armand Accoe waren in 1970 op de opening van de vogelshow in Kleit twee gevierde bezoekers (film super8).

08 4405-TMAL De facteur brengt de letter ‘P’ bij Malito (film super8)./S8-OS-FPHC-FCO8

Filmfragment uit de archieffilm ‘5 jaar Malito’ (film super8).

07 4403-TMAL Toneelgezelschap Malito ‘Slisse en Cesar’ (film super8)./S8-OS-FP8-FPMDN-FPFDV-FCO8

06 3879-FP6 Armand Verstraete deelt linten aan de winnaars (film super8)./S8-FPAV-MOER-FCO4-FCO8

Na de zeskamp deelde de voorzitter van de feestcommissie Armand Verstraete de erelinten aan de winnaars (film super8).

05 3875A-KSK1 SK Maldegem kampioen 4de provinciale in 1970 (film super8)./S8-FCO4-FPGDM-FPRL-FCO8

SK Maldegem kampioen 4de provinciale in 1970. Met een feestelijke receptie op het gemeentehuis werd SK Maldegem gevierd als kampioen in de 4de provinciale afdeling. Burgemeester Georges De Muyt was vol lof voor deze prestatie. Voorzitter René Lasoen nam het plaket van de gemeente in ontvangst en stichter Chauvin werd nog eens bijzonder in de kijker gezet. De kampioenentitel was een bijzondere bekroning voor het 50jarig bestaan van SK Maldegem. Tot slot van deze viering nog een extra handdruk, een herinnering en een woordje van de burgervader voor elk van de spelers van de kampioenenploeg. De verkiezingen stonden voor de deur en dan mocht er wel een extraatje. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1970’ (film super8).

04 3880-PC19 Brico Parkcross Maldegem 2019 Elite Mannen./TOPD-FCO8FPMVDP-PC19POD

In Maldegem werd op woensdag 6 februari 2019 de Brico Cross – Parkcross verreden. Dit is de dertiende editie van deze cyclocross. Uitslag Brico Parkcross Maldegem 2019 Elite Mannen: 1. Mathieu Van Der Poel 2. Michael Vanthourenhout 3. Toon Aerts.

03 370-KA Bezoek van koningin Paola aan het Warmhof te Maldegem op 17 maart 2011./TOPD-FCO8

02 156-BPLVI Lucien Van Impe Maldegem kermis 1975 (film super8)./S8-TOPD-FPMDA

Lucien Van Impe werd op Maldegem kermis 1975 door schepen Marnix d’Anvers in de bloemen gezet. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1976’ (film super8).

0592 Daar komt de bruid./FP1-FCO8

05921 ‘Daar komt de bruid’. Serenade voor het standbeeld van ridder Salomon op de markt te Maldegem.

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO8) https://www.camob.be/?p=13079

– YOU TUBE ->[camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE ->[camobmaldegem + volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

0008 MAP FCO8 091022

1985 Al onder de weg van Maldegem. Accordeonist Achiel Pollet uit Adegem./FPAP-WM1-FCO8

1973 Even geduld… we komen zo blussen (film super8)./S8-LF-BW-FCO8

1950 2 mei 1971 JIMP 71 Chiro Maldegem (film super8)./S8-JBCHPA-FCO8

1932 Interwijkspelen Moerhuize 1976 (film super8)./S8-SPE1-MOER1-FPJRDH-FCO8

19321 Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’ (filmperiode september 1976 t.m. september 1977).

1911 Interwijkspelen Kleit Maldegem (film super8)./S8-SPE1-FCO8

136 De Donkse Klopperdans meiboomplanting 2009./DKL-DONK-FCO8

0133 Fanfare De Ware Vrienden Middelburg./FAWV-FCO8

0132 Frans Toortelboom dirigent van de fanfare De Ware Vrienden Middelburg./XYZ-FPFT-FAWV-FCO8

0128 Stoomfestival Stoomtreincentrum Maldegem./STMA3-FCO8

0127 Al onder de weg van Maldegem – Gemengd zangkoor Canticorum Adegem./CAN-FPJW-WM1-FCO8

0125 Aperitiefconcert Fanfare Nut en Vermaak Maldegem kermis 2007./FANV-MK-MKX-FCO8

0124 De Donkse Klopperdans – Fanfare Ware Vrienden Middelburg./F-FAWV-DDK-FCO8

0123 Al onder de weg van Maldegem. Aduenté!. Gitarist Franky Viaene./XYZ-FPFV-WM9-FCO8

0116 Al onder de weg van Maldegem. Gitarist Franky Viaene – Aduenté! /FPFV-WM9-FCO8

0112 Carnavalfanfare kindercarnaval De Ark Maldegem./CA10-CAMAR1-CAFAM-FCO8

4043 De bibliotheek van Maldegem heeft lange weg afgelegd (film super8)./S8-F69-FPRC-FCO8

40431 In het jaar 1969 was de Maldegemse bibliotheek ondergebracht in Het Oud Schepenhuis gelegen in de Marktstraat. Meester Richard Cromheecke was er bibliothecaris.

4077B Koninklijke steltenlopers Merchtem Maldegem kermis 2019./XYZ-MK6-FCO8

4077B1 Op zondagnamiddag van Maldegem kermis 2019 optocht van de Koninklijke steltenlopers van Merchtem.

4079 Zuster Maria Willems ‘Deo Gratias’ einde van een tijdperk./MARIZ-FCO8

40791 Zuster Maria Willems, de laatste zuster van congregatie van de Zusters Maricolen, bracht een bezoek aan de zeer geslaagde tentoonstelling Deo Gratias.

X4092 De zusters Maricolen bezaten de engelen en de heiligen (film super8)./S8-VE9-PROC9-MAR-FCO8

4125 ‘Zusters Maricolen en de processie’ (film super8).04/S8-MARIZ-PROC9-FCO8

4125-PR ‘Zusters Maricolen en de processie’ (film super8).04/S8-MAR-FCO8

41251 Met Maldegem kermis 2019 werd voor de tentoonstelling ‘Deo Gratias’ over de Zusters Maricolen in Maldegem, over hun inzet en zorg voor de processies, een documentaire weggeknipt uit 50 minuten filmopnames over de processies van 1969 t.m. 1975 met als titel ‘Zusters Maricolen en de processie’.

4413 Malito ‘Ons Tinneken met een echt fraaie jongen’ (film super8)./S8-OS-XYZ-TOMAL-FCO8

4488 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-VE4-FPPVO-SFH1-FCO8

44881 Deken Paul Van Overbeke zegent de paarden op de Sint-Hubertus Paardenwijding in de marktstraat.

2868 Wijding van het Sint-Hubertusbrood (film super8)./S8-VE9SFH9-FCO8

4490 Sint-Hubertus Paardenwijding (film super8)./S8-XYZ-SFH1-VE4-FPPVO-FCO8

Op het feest van Sint-Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend. De paarden kregen een gezegend broodje en de ruiters deden met hun paard een ommegang rond de Sint-Barbarakerk.

1435-SFH1 Zegening van de paarden op Sint Hubertus (film super8)./S8-YZ-FPPVO-VE-FCO8

Op het feest van Sint Hubertus werden de paarden met wijwater door deken Paul Van Overbeke gezegend (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem een dorp om in te wonen’.

1203-STOSL Stoet Sagen en Legenden 18-9-1988 (film super8)./S8-FCO8

1409-FP Organist Ad Van de Wege Hooghuysorgel Maldegem./FPAVDW-FCO8

Organist Ad van de Wege speelt op het Hooghuysorgel in de Sint-Barbarakerk te Maldegem op de Dag van de Open Kerken 2012.

1628-PL11 11 novemberviering te Maldegem./11NOV-FCO8

1619-PL11 11 novemberviering 2013 te Maldegem./S8-11NOV-FCO8

1661-VE De fietsenstaller stond op zondag aan de kerk (film super8)./S8-FP-FCO8

Voor de goede opvang en het bewaken van de vele fietsen van de talrijke kerkgangers stond er een fietsenstaller op het kerkplein.

1703-FANV Nut en Vermaak Majorettenfestival Maldegemkermis (film super8)./S8-MAJ-FCO8

1751-KSK1 Zes tulpen voor zoveel kussen (film super8)./S8-SK-FCO8

2171-TAS Toneelgezelschap ’t Astriedje Maldegem (film super8)./FCO8

1769-DFC4 Jeugdhuisfeesten Maldegem (film super8)./S8-J-FCO8

1791-STOWM Stoet 1973 Al onder de weg van Maldegem (film super8)./S8-FCO8

Met accordeon en zondagskostuum naar de kermis.

4824-MFV3 De kinderen van de Ark Vossenhol nemen afscheid van meester Luc. 08/LF-FCO8

Op woensdag 30 september 2020 ging meester Luc Borgonjon met pensioen.

4269-BW1 De brandweer rukt uit (film super8)./S8-FCO8

4273-PL112 11 Novemberviering (film super8)./S8-OUD2-FCO8

4286-STOSLH Stoet ‘Sagen en Legenden’ 1988 (film super8)./S8-FCO8

4304-CA84 Burgemeesters en pastoors fuseren (film super8)./S8-YZ-LF-FCO8

4340 MAL Studentenclub Maldo in carnavalstoet Maldegem (film super8)./S8-CA-FCO8

4346-VE Waar komen de paaskuikentjes vandaan? (film super8)./S8-FCO8

4361-LF4 Arnolda en de ondeugende spin (film super8)./S8-MOER-FCO8

4381-JBCHPA1 JIMP 2 mei 71 ‘Jeugd Impuls’ Chiro Maldegem (film super8)./S8-FCO8

Op 2 mei 1971 werd door de jeugdbeweging Chiro Maldegem een oude boom verbrand en werd feestelijk met een rondedans de meiboom geplant.

4398-FP8 Filmportret Meester Willy De Neve Meester Armand Accoe (film super8)/S8-FPWDN-FPAA-FCO8

Meester Willy De Neve en meester Armand Accoe waren in 1970 op de opening van de vogelshow in Kleit twee gevierde bezoekers.

4405-TMAL De facteur brengt de letter ‘P’ bij Malito (film super8)./S8-OS-FPHC-FCO8

Filmfragment uit de archieffilm ‘5 jaar Malito’ (film super8).

4403-TMAL Toneelgezelschap Malito ‘Slisse en Cesar’ (film super8)./S8-OS-FP8-FPMDN-FPFDV-FCO8

3879-FP6 Armand Verstraete deelt linten aan de winnaars (film super8)./S8-FPAV-MOER-FCO4-FCO8

Na de zeskamp deelde de voorzitter van de feestcommissie Armand Verstraete de erelinten aan de winnaars.

3875A-KSK1 SK Maldegem kampioen 4de provinciale in 1970 (film super8)./S8-FCO4-FPGDM-FPRL-FCO8

3880-PC19 Brico Parkcross Maldegem 2019 Elite Mannen./TOPD-FCO8FPMVDP-PC19POD

In Maldegem werd op woensdag 6 februari 2019 de Brico Cross – Parkcross verreden. Uitslag Brico Parkcross Maldegem 2019 Elite Mannen: 1. Mathieu Van Der Poel 2. Michael Vanthourenhout 3. Toon Aerts.

0370 Bezoek van koningin Paola aan het Warmhof te Maldegem op 17 maart 2011./XYZ-KONA-FCO8

0156 Lucien Van Impe Maldegem kermis 1975 (film super8)./S8-TOPD–FPLVI-FPMDA

0156 Lucien Van Impe werd op Maldegem kermis 1975 door schepen Marnix d’Anvers in de bloemen gezet. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1976’.

0592 Daar komt de bruid./FP1-FCO8

05921 ‘Daar komt de bruid’. Serenade voor het standbeeld van ridder Salomon op de markt te Maldegem.

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO8)] bijgewerkt op 9 otober 2022

CAT110321 COR091022 FB121221