°

55 4033-VE Dorsen met de dorskast (film super8)./S8-MD-YZ-SFZ-FCO5

Verloren erfgoed. Dorsen met de dorskast. Filmfragment uit de archieffilm ‘Een dorp om in te wonen’ (film super8).

Een dorsmachine of dorskast wordt gebruikt voor het dorsen van graan. Voor de opkomst van de zelfrijdende maaidorser werd gebruikgemaakt van een stationaire dorsmachine aangedreven door een tractor, die het dorsen met de dorsvlegel verving. (bron: Wikipedia) Bij het dorsen werden de schoven stuk voor stuk bovenaan in de trechter van de dorskast gegooid. Daarbinnen was een mechaniek van walsen, cilinders en zeven aan het werk om de korrels uit de aren te krijgen. De korrels kwamen via een goot weer uit de machine, waar ze in een jutezak werden opgevangen. Bij die opvang moesten mensen staan om ‘af te zakken’. De volle zak werd dichtgebonden en er werd een nieuwe onder gehangen.

54 5020-FPFS Frank Sierens Melvin Ketnetwrapper. De spelen op tournée13 juni 2012./JR12-FPFS-FCO5

53 1130-SP De spelen op tournée te gast in Maldegem 13-7-2012./JR12-FCO5

52 1137-FP Erik Vercruysse ‘Als ik iets ben dan ben ik een Maldegemnaar’./LF-JR11-FPEV-FCO5

Op de academische zitting van 28 augustus 2011 van ‘Maldegem wandelt fietst en proeft’ was Eric Vercruysse de gevierde gastspreker.

51 817-F Meiboomplanting 2007 – Donkse Klopperdans – De Ware Vrienden Middelburg./KLD-FAWV-FCO5

50 2211-STMA1 Rollend erfgoed rond het Stoomtreincentrum (film super8)./S8-VE-FCO5

Rollend erfgoed op steenkool en stoom in beweging rond het Stoomtreincentrum te Maldegem.

49 1905-SPE Zeskamp te Maldegem – ploeg Maldegem winnaar (film super8)./S8-FCO5

48 1722-FPLDK Hulpbisschop Leo De Kesel – Deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO-FCO5

47 KOZM-1225 Zanggenootschap Meetjesland ‘Meetjeslandse Goeste’ 28-10-2012./FPJW-FCO5

46 907-WM1 Al onder de weg van Maldegem AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans. ./FPLVP-DKL-FCO5

45 2880-FP6 Schaatskampioen Willy Caboor (film super8)./S8-FPWC-FPGDM-FCO5

Als getalenteerd schaatser kreeg schaatskampioen Willy Caboor op het gemeentehuis van burgemeester Georges De Muyt het plakket van de gemeente Maldegem. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (film super8).

44 4912-FPND Nest Danneels zijn koers. Hij zag dat het goed was (film super8)./S8-FCO5

43 4901-FCO5 Een re-enactment om een historische gebeurtenis te herinneren (film super8)./S8-YZ-REENAC

Re-enactment is het naspelen of uitbeelden van een historische gebeurtenis door deelnemers in historisch kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn. (bron: Wikipedia)

42 4095-MOL1 Een afscheidsspeech van Denis Posman voor Irma (film super8)./S8–FPHDV-FCO5

Irma en Hilaire De Vreeze namen op zaterdag 2 juni 1973 afscheid van hun café ’t Molentje. Denis Posman, de burgemeester van het Molentje, gaf een ontroerende afscheidsspeech. Irma en Hilaire werden opgevolgd door de nieuwe uitbaters Rudy Buzeyn en Anita Lamijns. Er werd veel gezoend, veel gelachen, veel gezongen en op het afscheid ‘na zoveel jaren’ heel veel gedronken. Irma, pink een traan voor wat was, op wat komt, hef het glas.

41 4387-MOL1 Vogelshow Jeugdhuis Molentjes kermis 1970 (film super8)/S8-FCO5

40 4511-MOL1 Elk jaar met Molentjes kermis een reuze tombola (film super8)./S8-VE-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober. Molentjes kermis oktober 1970. Elk jaar zorgde voorzitter Denis Posman met Molentjes kermis voor een reuze tombola. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1971’ (periode Maldegem kermis 1970 t.m. Maldegem kermis 1971) (film super8).

39 4748-MOL1 75 jaar Molentjes kermis (film super8)./S8-VE-FCO5

38 4175B-SFH1 Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-FCO5

37 4116-SFH2 Halloween in het Sint-Annakasteel en park 2-11-2019 – compilatie./NOV-HALLOWEEN-FCO5

Compilatie van de archieffilmpjes Halloween in het Sint-Annakasteel en park 2-11-2019: nrs. 4108A 4109 4110 4111 4112 4114.

36 3670-MOL1 Denis Posman en zijn Molentjeskermis (film super8)./S8-FPDP-FP-VE-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjeskermis 4de zondag van oktober.

35 3228-MOL1 Denis Posman zorgde voor steltenlopers op de kermisaffiche (film super8)./S8-FCO5

Met Molentjes kermis oktober 1970 bracht Denis Posman een gesmaakte attraktie met steltlopers op de kermisaffiche van Molentjes kermis. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1971’ (periode Maldegem kermis 1970 t.m. Maldegem kermis 1971) (film super8).

34 2014A-MOL1 Verloren erfgoed Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-VE-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober. In 1972 zat Denis Posman voorzitter van Molentjeskermis niet op dezelfde lijn met de commissaris. De kermis op het Molentje kreeg een ongelukkige plaats bovenop de Columbusbrug in de Gidsenlaan. Het jaar nadien kregen de paardenmolen van Jules Bruyneel en de kermiskramen terug hun vertrouwde plaats op het Molentje. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1973’ (film super8).

33 2213-MOL1 Optreden van John Massis op Molentjeskermis (film super8)./S8-BPJM-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober. Nu ook al jaren geleden was de vierde zondag van oktober nog een feestelijke kermisdag op de wijk het Molentje te Maldegem. Voorzitter Denis Posman zorgde elk jaar voor een bijzondere kermisattractie (film super8). Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’.

32 1949-MOL1 Vogelshow openen met een receptie 1970 (film super8)./S8-FCO5

Ter gelegenheid van Molentjeskermis oktober 1970 werd de traditionele vogelshow in het Jeugdhuis met een receptie geopend. Filmfragment uit de tweede archieffilm ‘Maldegem 1970’.

31 1951-MOL1 Een receptie voor een vogelshow 1971 (film super8)./S8-FCO5

Jaarlijkse vogelshow met Molentjeskermis 1971 in het Jeugdhuis te Maldegem (film super8).

30 3351-J Dag van de jeugdbeweging 20-10-2017.FCO5

29 1802-MOL1 Het kermisbestuur van Molentjeskermis (film super8)./S8-VE-FPDP-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjeskermis 4de zondag van oktober.

28 1884-MOL1 Denis Posman voorzitter Molentjes kermis (film super8)./S8-VE-FPDP-FCO5

Verloren erfgoed. Molentjes kermis 4de zondag van oktober.

27 3789-VE3 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-FCO5

Met de komst van de nieuwe brug en de N410 over het Schipdonkkanaal was de oude houten brug op de wijk Strobrugge voor afbraak bestemd. De nieuwe brug over de beide kanalen, het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal, werd in 1970 in gebruik genomen. In de volksmond worden beide kanalen respectievelijk de “Blinker” en de “Stinker” genoemd. De monding van de beide kanalen in zee ligt in Zeebrugge. Het oude douanekantoor op de wijk Strobrugge werd omgebouwd tot een woning en in een houten barak bovenop de nieuwe brug aan grenspaal nr. 348 kwam een voorlopig kantoortje. In 1986 werd dit tolkantoor opnieuw verlaten voor een kantoor gelegen op Nederlands grondgebied. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ over de periode Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969 (film super8).

26 4106-GID19 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel 25 oktober 2019./GIDKID-FPLB-FCO5

Aan het monument op het Vossenhol te Maldegem jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de slag van Burkel op het einde van de Eerste Wereldoorlog door het 1ste regiment van de Gidsen. Samen met meester Luc Borgonjon brachten de kinderen van de vrije basisschool De Ark Vossenhol een bijzonder serene opvoering met een bloemenhulde en een lied.

Luc Borgonjon: “… Onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben het heel goed gedaan! Zo’n herdenkingsplechtigheid zullen ze nooit vergeten! …”

25 4107-GID18 ‘Spread peace’ Een steen kan de wereld rondgaan./FPLB-GIDKID-FPLB-FCO5

Ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid van de Gidsen aan het monument op het Vossenhol te Maldegem, stuurden de kinderen van de vrije basisschool De Ark Vossenhol samen met meester Luc Borgonjon onder het motto ‘Spread peace’ honderd stenen de wereld rond.

24 3594-GID18 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018 – compilatie plechtigheid./GIDKID-FCO5

Compilatie van de herdenkingsplechtigheid van het regiment van de Gidsen te Burkel op vrijdag 19 oktober 2018. De standaard van het regiment Gidsen wordt ter plaatse gebracht en wordt omkaderd door de detachementen. Toespraak door Marleen Van den Bussche, burgemeester van Maldegem. Ondertekening van de schenkingsakte. Toespraak. Zang van de schoolkinderen van de wijkschool De Ark Vossenhol. De bloemenhulde. Meester Luc vertelt over de vredesstenen. Bedeling van de vredesstenen door de schoolkinderen aan de aanwezigen. De Last Post. Het Belgisch volkslied. De standaard van het regiment van de Gidsen, omkaderd door de detachementen, verlaat de plechtigheid.

23 4103-GIDK2 Herdenkingsplechtigheid Gidsen Burkel – Kinderen De Ark Vossenhol./YZ-FCO5

22 3929A-SFH1 Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-VE-FPJRDH-FPARDH-HERFST-FCO5

Een vossenjacht is een jachtpartij waarbij een groep ruiters te paard met behulp van een meute jachthonden een vos achtervolgt en in het nauw drijft. De variant van dit soort veldritten binnen de paardensport wordt ‘slipjacht’ genoemd. Hierbij wordt geen echte vos achtervolgd maar wordt het reukspoor voor de honden uitgezet door met geurstof besprenkelde lappen over de te volgen route te slepen. Deze variant staat internationaal bekend als ‘Hubertusrit’. (bron: Wikipedia)

Het filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van Jan Viaene (film super8).

20 4433-FCO5 Inzegening nieuw kerkhof door deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO-FPJRDH

Met een rondgang van het gemeentebestuur en de inzegening door deken Paul Van Overbeke kreeg Maldegem een uitbreiding van het bestaande kerkhof. Een ritueel dat men in een mensenleven maar eenmaal meemaakt (film super8).

19 4392-BW1 Brandweer rukt uit – 1970. Regulateur klok gered (film super8)./S8-FCO5

Uitrukken van de Maldegemse brandweer zomer 1970 om een brand in de Donkse Heirweg te blussen. De oude boterhalle op de markt was de brandweerkazerne. Brandweerman Daniel Coens redde de regulateur klok uit de brand. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1970’ (van Maldegem kermis 1969 tot Maldegem kermis 1970) (film super8).

Caroline De Baets: “… En mijn grootvader Raphael De Baets… “

18 4379-MFV2 De zegen van de pastoor voor een nieuwe vlag (film super8)/S8-FCO5

17 4367-BP3 Lucien Van Impe op bezoek bij tante nonneken (film super8)./S8-YZ-BPLVI-BPEM-FPJRDH-FCO5

Na de deelname aan de beroepsrennerskoers met Maldegem kermis 1972 brachten Lucien Van Impe en Eddy Merckx een bezoek aan tante nonneken en de inwoners van het rusthuis te Maldegem. Voor de meer dan tevreden rusthuisbewoners tekenden burgemeester Jean Rotsart de Hertaing en de beide kampioenen het gulden boek en volgde er nog een gezellige babbel.

16 4354-FP7 Georges Verschorre en Magriet Lippens tapten hun laatste pint (film super8)./S8-FPGV-FCO5

Op maandagavond 28 december 1970 in de alom bekende herberg ‘Den Ossenkop’ tapten Georges Verschorre en Magriet Lippens hun laatste pint (film super8).

15 4107-GID18 ‘Spread peace’ Een steen kan de wereld rondgaan./FPLB-GIDKID-FPLB-FCO5

Ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid van de Gidsen aan het monument op het Vossenhol te Maldegem, stuurden de kinderen van de vrije basisschool De Ark Vossenhol samen met meester Luc Borgonjon onder het motto ‘Spread peace’ honderd stenen de wereld rond.

14 4854A-FH681 Herdenkingsplechtigheid 1918-2018 Regiment Gidsen Burkel 19-10-2018./PLGID-FCO5-COMPI

Compilatie archieffilmpjes Herdenkingsplechtigheid 1918-2018 Regiment Gidsen Burkel 19-10-2018.

13 4106-GID19 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel 25 oktober 2019./GIDKID-FPLB-FCO5

Aan het monument op het Vossenhol te Maldegem jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de slag van Burkel op het einde van de Eerste Wereldoorlog door het 1ste regiment van de Gidsen. Samen met meester Luc Borgonjon brachten de kinderen van de vrije basisschool De Ark Vossenhol een bijzonder serene opvoering met een bloemenhulde en een lied.

Luc Borgonjon: “… Onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar hebben het heel goed gedaan! Zo’n herdenkingsplechtigheid zullen ze nooit vergeten! …”

12 4312-FP7 Een laatste portret voor de fusie (film super8)/S8-FCO5

Een filmportret van de spelers op de laatste Maldegemse gemeenteraad voor de fusie (film super8).

11 4229-FCO5 13 nieuwe ‘Vrolijke Vrienden’ (film super8)./S8-FGDM

10 4206-FCO5 BRT filmt carnaval Maldegem (film super8)./LF-CA

09 4054-FCO5 18 augustus 2019 huldiging oud-beroepsrenner Rudy Matthijs./BPRM-FPBVH

Op zondag 18 augustus 2019, tijdens het evenement cycling 4 disability, werd Rudy Matthijs door burgemeester Bart Van Hulle in de bloemen gezet. Hij won 4 ritten in de ronde van Frankrijk en heeft Maldegem bij de wielerfanaten op de kaart gezet. Rudy Matthijs (°Eeklo 3 maart 1959) is een voormalig Belgisch profwielrenner die actief was van 1981 tot 1988. Matthys was een sprinter en won vier etappes in de Ronde van Frankrijk, waaronder de laatste rit met aankomst op de Champs-Élysées in 1985. 1985 was het gloriejaar van Matthys. Dat jaar won hij drie etappes in de Tour. Na de proloog, die werd gewonnen door Bernard Hinault, was Matthijs de snelste in twee opeenvolgende etappes. Twee weken later won hij de afsluitende rit op de Champs-Élysées. Een knieblessure dwong hem vroegtijdig te stoppen met wielrennen. (bron: Wikipedia)

08 3964-BRAD12 KUMA-parade braderie centrum 17 juni 2012./KUMA-FCO5

07 3901A-MOER2 Interwijkspelen te Moerhuize 1976 (film super8)./S8-YZ-OS-SPE-FCO5

Interwijkspelen te Moerhuize – 1976. Filmfragment uit de archieffilm ‘Maldegem 1977’ (van Maldegem kermis 1976 t.m. Maldegem kermis 1977). Het filmfragment wordt ondersteund met de originele klankband en met de stem van Jan Viaene (film super8).

06 3885-MV1 Nieuwe vlag voor Maldegemse Zang- en siervogels (film super8)./S8-FH682-FPJRDH-FCO5

Met Molentjes kermis 1971 een vogelshow van de Maldegemse Zang- en Siervogels in de Doomzaal van het Jeugdhuis. De vereniging kreeg bij deze gelegenheid een nieuwe vlag. Burgemeester Jean Rotsart plaatste een lofwoordje voor de vereniging. Medepastoor Antoon Van Cauteren prevelde een gebedje. Magriet van den Ossenkop, als meter van de vlag aangesteld, glunderde en zoende met overgave. Filmfragment uit archieffilm ‘Maldegem 1972’ (Van Maldegem kermis 1971 tot Maldegem kermis 1972) (film super8).

05 3877-FP6 Vader en zoon burgemeester Rotsart de Hertaing (film super8)./S8-FPJRDH-FPARDH-FCO5

Burgemeester Jean Rotsart de Hertaing deelt een teljoorken aan zijn vader Antoine Rotsart de Hertaing.

Antoine Rotsart de Hertaing (°12-1-1906 +4-4-1997) was de zoon van de vroegere Maldegemse burgemeester Charles Rotsart de Hertaing (1867-1925) en Gabrielle Domis de Semerpont (1877-1953. Hij werd een eerste maal verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1932. Na de Tweede Wereldoorlog was hij enkele maanden schepen van de gemeente. In 1954 werd hij na het ontslag van Hippoliet Cuelenaere burgemeester van Maldegem en bleef dit tot in 1964. In 1971 werd zijn zoon Jean Rotsart de Hertaing burgemeester; hij bleef in functie tot in 1998. Jean Rotsart de Hertaing (°1935) was de laatste burgemeester van de zelfstandige Oost-Vlaamse gemeente Maldegem en de eerste burgemeester van de gelijknamige fusiegemeente. (film super8) (bron: Wikipedia).

04 3862-KSK1 Tulpen voor Miss SK en een portret voor de ploeg (film super8)./S8-FCO5

03 3856-MV1 Een tegeltje en een handdruk voor de sportlaureaten (film super8)./S8-FCO5

De sportlaureaten werden destijds op het gemeetehuis gelauwerd. Toen nog met kleine herdenkingstegeltjes, één teljoorken en een pak handdrukken als beloning (film super8).

02 2414-FCO5 De Donkse Klopperdans – meiboomplanting 2009./F-DKL

01 3581A-F69 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel oktober 1968 (film super8)./S8-GIDBG-FCO5

Herdenkingsplechtigheid aan het monument van het regiment Gidsen in Burkel oktober 1968. Filmfragment uit de eerste archieffilm ‘Maldegem 1969’ (periode Maldegem kermis 1968 t.m. Maldegem kermis 1969) (film super8).

______________________________________________________________________________

De archieffilmpjes van Camera Obscura zijn te vinden op:

– WWW.CAMOB.BE -> Categorieën -> MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO5)] https://www.camob.be/?p=11994

– YOU TUBE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

– GOOGLE ->[camobmaldegem] [volgnummer archieffilmpje]

Bij eventuele publicatie mag het archieffilmpje niet ingekort, verknipt of samengevoegd worden. Het copyright label ‘camera obscura maldegem’ mag niet worden gewist. Commercialisering van een archieffilmje, of een fragment ervan, onder even welke vorm ook is niet toegestaan.

°

55 4033-VE Dorsen met de dorskast (film super8)./S8-MD-YZ-SFZ-FCO5

54 5020-FPFS Frank Sierens Melvin Ketnetwrapper. De spelen op tournée13 juni 2012./JR12-FPFS-FCO5

53 1130-SP De spelen op tournée te gast in Maldegem 13-7-2012./JR12-FCO5

52 1137-FP Erik Vercruysse ‘Als ik iets ben dan ben ik een Maldegemnaar’./LF-JR11-FPEV-FCO5

51 817-F Meiboomplanting 2007 – Donkse Klopperdans – De Ware Vrienden Middelburg./KLD-FAWV-FCO5

50 2211-STMA1 Rollend erfgoed rond het Stoomtreincentrum (film super8)./S8-VE-FCO5

49 1905-SPE Zeskamp te Maldegem – ploeg Maldegem winnaar (film super8)./S8-FCO5

48 1722-FPLDK Hulpbisschop Leo De Kesel – Deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO-FCO5

47 KOZM-1225 Zanggenootschap Meetjesland ‘Meetjeslandse Goeste’ 28-10-2012./FPJW-FCO5

46 907-WM1 Al onder de weg van Maldegem AVS – Luc Verplancke – De Donkse Klopperdans. ./FPLVP-DKL-FCO5

45 2880-FP6 Schaatskampioen Willy Caboor (film super8)./S8-FPWC-FPGDM-FCO5

44 4912-FPND Nest Danneels zijn koers. Hij zag dat het goed was (film super8)./S8-FCO5

43 4901-FCO5 Een re-enactment om een historische gebeurtenis te herinneren (film super8)./S8-YZ-REENAC

42 4095-MOL1 Een afscheidsspeech van Denis Posman voor Irma (film super8)./S8–FPHDV-FCO5

41 4387-MOL1 Vogelshow Jeugdhuis Molentjes kermis 1970 (film super8)/S8-FCO5

40 4511-MOL1 Elk jaar met Molentjes kermis een reuze tombola (film super8)./S8-VE-FCO5

39 4748-MOL1 75 jaar Molentjes kermis (film super8)./S8-VE-FCO5

38 4175B-SFH1 Toen kleurden witte chrysanten op 1 november nog het kerkhof (film super8)./S8-FCO5

37 4116-SFH2 Halloween in het Sint-Annakasteel en park 2-11-2019 – compilatie./NOV-HALLOWEEN-FCO5

36 3670-MOL1 Denis Posman en zijn Molentjeskermis (film super8)./S8-FPDP-FP-VE-FCO5

35 3228-MOL1 Denis Posman zorgde voor steltenlopers op de kermisaffiche (film super8)./S8-FCO5

34 2014A-MOL1 Verloren erfgoed Molentjeskermis 1972 (film super8)./S8-VE-FCO5

33 2213-MOL1 Optreden van John Massis op Molentjeskermis (film super8)./S8-BPJM-FCO5

32 1949-MOL1 Vogelshow openen met een receptie 1970 (film super8)./S8-FCO5

31 1951-MOL1 Een receptie voor een vogelshow 1971 (film super8)./S8-FCO5

30 3351-J Dag van de jeugdbeweging 20-10-2017.FCO5

29 1802-MOL1 Het kermisbestuur van Molentjeskermis (film super8)./S8-VE-FPDP-FCO5

28 1884-MOL1 Denis Posman voorzitter Molentjes kermis (film super8)./S8-VE-FPDP-FCO5

27 3789-VE3 De zwanenzang van de houten brug van Strobrugge (film super8)./S8-F69-FCO5

26 4106-GID19 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel 25 oktober 2019./GIDKID-FPLB-FCO5

25 4107-GID18 ‘Spread peace’ Een steen kan de wereld rondgaan./FPLB-GIDKID-FPLB-FCO5

24 3594-GID18 Gidsen herdenkingsplechtigheid 19 oktober 2018 – compilatie plechtigheid./GIDKID-FCO5

23 4103-GIDK2 Herdenkingsplechtigheid Gidsen Burkel – Kinderen De Ark Vossenhol./YZ-FCO5

22 3929A-SFH1 Vossenjacht in Paddepoele (film super8)./S8-OS-YZ-VE-FPJRDH-FPARDH-HERFST-FCO5

20 4433-FCO5 Inzegening nieuw kerkhof door deken Paul Van Overbeke (film super8)./S8-FPPVO-FPJRDH

19 4392-BW1 Brandweer rukt uit – 1970. Regulateur klok gered (film super8)./S8-FCO5

18 De zegen van de pastoor voor een nieuwe vlag (film super8)/S8-FCO5

17 4367-BP3 Lucien Van Impe op bezoek bij tante nonneken (film super8)./S8-YZ-BPLVI-BPEM-FPJRDH-FCO5

16 4354-FP7 Georges Verschorre en Magriet Lippens tapten hun laatste pint (film super8)./S8-FPGV-FCO5

15 4107-GID18 ‘Spread peace’ Een steen kan de wereld rondgaan./FPLB-GIDKID-FPLB-FCO5

14 4854A-FH681 Herdenkingsplechtigheid 1918-2018 Regiment Gidsen Burkel 19-10-2018./PLGID-FCO5-COMPI

13 4106-GID19 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel 25 oktober 2019./GIDKID-FPLB-FCO5

12 4312-FP7 Een laatste portret voor de fusie (film super8)/S8-FCO5

11 4229-FCO5 13 nieuwe ‘Vrolijke Vrienden’ (film super8)./S8-FGDM

10 4206-FCO5 BRT filmt carnaval Maldegem (film super8)./LF-CA 09 4054-FCO5 18 augustus 2019 huldiging oud-beroepsrenner Rudy Matthijs./BPRM-FPBVH

09 4054-FCO5 18 augustus 2019 huldiging oud-beroepsrenner Rudy Matthijs./BPRM-FPBVH

08 3964-BRAD12 KUMA-parade braderie centrum 17 juni 2012./KUMA-FCO5

07 3901A-MOER2 Interwijkspelen te Moerhuize 1976 (film super8)./S8-YZ-OS-SPE-FCO5

06 3885-MV1 Nieuwe vlag voor Maldegemse Zang- en siervogels (film super8)./S8-FH682-FPJRDH-FCO5

05 3877-FP6 Vader en zoon burgemeester Rotsart de Hertaing (film super8)./S8-FPJRDH-FPARDH-FCO5

04 3862-KSK1 Tulpen voor Miss SK en een portret voor de ploeg (film super8)./S8-FCO5

03 3856-MV1 Een tegeltje en een handdruk voor de sportlaureaten (film super8)./S8-FCO5

02 2414-FCO5 De Donkse Klopperdans – meiboomplanting 2009./F-DKL

01 3581A-F69 Gidsen herdenkingsplechtigheid Burkel oktober 1968 (film super8)./S8-GIDBG-FCO5

______________________________________________________________________________

Foto © Copyright Marc Van Hecke sportfotograaf www.sportfoto.be

MAP [FILMARCHIEF CAMERA OBSCURA MAP (FCO5] bijgewerkt op 11 april 2021

CAT090321 COR291220 FB291220